ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 10/11 Teknologi, LBT612

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-25 - 2010-11-08
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
0 0%
3 25%
8 66%
1 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
12 svarande

0 0%
0 0%
4 33%
6 50%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
12 svarande

0 0%
2 16%
3 25%
4 33%
3 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
12 svarande

0 0%
1 8%
3 25%
6 50%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
12 svarande

0 0%
0 0%
1 8%
3 25%
8 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
12 svarande

0 0%
1 8%
2 16%
7 58%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektarbetet där man fick en insyn i byggvärlden och hur den fungerar. »
- Uppsats arbetet, kul att gå ut och söka info på arbetdplatser.»
- Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna»
- konstruktionsuppgiften»
- Seminarierna - mycket bra att få diskutera problematiken och lära av varandra. Bra med individella målsättningar med betygen - att siktar du högt får du ta eget initiativ. tror även på hemtentamen jämfört med salstenta. »
- Beräkningsuppgiften/hemtentan, det var i och med den som kursens material kunde tillämpas och man fick bättre insikt om hur allt hänger ihop.»
- De olika gruppseminarierna tycker jag var bra ! De gav möjligheten att diskutera frågor med andra kurskamrater. Slutinlämningen var lärorik och det som tagits upp under lektionerna kom till väl användning.»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Nej»
- tror inte det»
- Lite högre individuella krav - att tok-köra i början tror jag bara hade varit positivt för resten av utbildningen. »
- Nej »
- Sammanfattande kompendier som skulle gjort det enklare att se det centrala. Mer grundläggande förklaringar för de som enbart har samhällsvetenskaplig bakgrund. »
- Skriftlig examination»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej»
- Nej»
- Kanske lite mer indivudullet, många som kommer igenom fast de inte kan något alls, då mycket är grupparbete»
- Nej»
- Nej. »
- Nej faktiskt inte»
- Antingen ska det krävas behörighet med fysik eller så bör man dela in klassen i olika grupper beroende på tidigare kunskap. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Med studiebesök menas det vi hade angående rapporten, inte vår lilla tripp för att kolla på byggställningar, det var intressant.»
- Seminarier - lösa uppgifter i grupp = mycket lärorikt. »

Föreläsningar
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 50%
Lärorikt»4 33%
Gav inte mig så mycket»2 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Övningar
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 54%
Lärorikt»5 45%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.45

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 1

Projektarbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 18%
Lärorikt»9 81%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.81

Inlämningsuppgifter
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 63%
Lärorikt»3 27%
Gav inte mig så mycket»1 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.45

Gästföreläsare
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Studiebesök
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Grupparbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»9 75%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Kurslitteratur
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 25%
Gav inte mig så mycket»9 75%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.75

Självverksamhet
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 66%
Gav inte mig så mycket»3 33%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.33

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.22

Tentamen
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»7 70%
Gav inte mig så mycket»2 20%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.1

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från