ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Fastighets- och entreprenadjuridik, LBT117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 28%
10 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

2 15%
0 0%
4 30%
5 38%
2 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 45%
6 54%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

1 7%
2 15%
3 23%
3 23%
4 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 7%
13 92%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
2 14%
6 42%
5 35%
1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Sofia, mini case»
- Upplägget, lärarna, innehållet - allt. Det här är första kursen under hela vår utbildning som jag inte har något negativt att anmärka på. Fantastiskt intressant, effektiv, lärorik och relevant kurs.»
- lärarna, det sätt som vi hade seminariefrågor på och tentaupplägget.»
- jag tyckte att uppläget var bra»
- Seminarie uppgifterna»
- Upplägget med övningsfrågor»
- Föreläsarna, relevant innehåll.»
- Lärarna!»
- Jag tycker att det var väldigt bra att vi arbetade med seminariefrågor under och utanför föreläsningarna det kändes verkligen som att man lärde sig mycket genom att diskutera olika fall och använda sig av dessa för att få riktlinjer för hur utgången för rättsfall kan bli och hur man bör tänka.»
- Lärarna»

3. Saknade du något i kursen?

- Ett ordentligt kurs pm, med information om innehåll på föreläsningarna»
- Nej»
- kanske att vi skulle ha någon mer gästföreläsare»
- inte vad jag har tänkt på»
- Klarare facit till frågorna.»
- Någon föreläsning som berörde övriga entreprenadformer, såsom exempelvis serviceavtal.»
- Fler seminariefrågor under kursens gång, de underlättade inlärningen.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej»
- inte riktigt»
- Nej»
- Nej.»
- Jag tycker att uppgiften som gick ut på att upprätta köpehandling kunde gjorts annorlunda, kanske det hade varit bättre att bara gå igenom och visa hur en sådan kan se ut och istället ha en annan uppgift som är obligatorisk.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tycker att föreläsningarna har varit väldigt bra med mycket duktiga lärare och det är under dem som jag känner att jag lärt mig väldigt mycket. »

Föreläsningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 71%
Lärorikt»4 28%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.28

Övningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 71%
Lärorikt»4 28%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.28

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Projektarbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgifter
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 20%
Lärorikt»7 70%
Gav inte mig så mycket»1 10%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.9

Gästföreläsare
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Studiebesök
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

Grupparbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»3 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 18%
Lärorikt»9 81%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.81

Att få hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 69%
Lärorikt»3 23%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Tentamen
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 41%
Lärorikt»7 58%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.58

Tillfällen för kritik (feedback)
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 27%
Lärorikt»6 54%
Gav inte mig så mycket»2 18%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.9

Annat
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från