ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»10 23%
Cirka 20 timmar»11 25%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»7 16%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.67

- Tidskrävande kurs (som alla matematikkurser)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»6 13%
75%»8 18%
100%»27 62%

Genomsnitt: 4.37

- Kursens föreläsningar krockade med annan kurs (dock en för åk. 3)» (0%)
- Föreläsningarna var jättedåliga, gav ingenting. Däremot övningarna var hur bra som helst!» (50%)
- Har lämnat vissa föreläsningar för att de har varit så dåliga. Har inte deltagit i vissa gruppräkningstillfällen för att miljön är så stökig.» (75%)
- Pga. krockande kurser kunde jag inte närvara på allt.» (75%)
- Jag övade ofta hemma i stället för på skoltid» (75%)
- Övningarna lärde man sig mest på» (100%)
- 95%, i slutet fanns det ingen anledning att vara med. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 39%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 25%

Genomsnitt: 2.39

- Det lät som de skulle vara mer diskret matte och sånt.» (Målen är svåra att förstå)
- Ämnet är väl sådant att man kan klara målen utan att klara tentan. Att ha "förståelse" är relativt..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»24 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 11%

Genomsnitt: 2.91

- Saknade (bland annat) Bayes teorem och Total Probability Law på tentan.» (I viss utsträckning)
- Första gången matematiska bevis och härledningar förekommit på tentan, förvirrande om man tittar på gamla tentor där bevis utelämnats.» (I viss utsträckning)
- Tyckte examinationen höll högre nivå än vanligt. Väldigt mycket uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var bra och täckte in det som var viktigt. Inlämningsuppgifterna gav bra övning också!» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tenta! Testade att man förstått och inte bara kunde sätta in saker i formler.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»8 18%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»10 23%
Mycket stor»13 30%

Genomsnitt: 2.65

- Engelska är ok, men det ska is sådana fall vara tydlig engelska. Föreläsningarna var hastiga. Bartozek är en mycket bra matematiker men inte lika bra som föreläsare.» (Mycket liten)
- Jag tycker personligen att det är väldigt svårt att förstå vad som har sagts på föreläsningarna. Genomgångarna på räknetillfällena har däremot varit oerhört bra. Både Samuel och Stefan är enormt pedagogiska.» (Mycket liten)
- Läst in kursen på egen hand pga. krockande föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsaren var väldigt svår att förstå då han pratar för snabbt och skriver väldigt fort och ofta fel.» (Ganska liten)
- Övningarna var bra,men det var svårt att följa med på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Dålig föreläsare. Gav ett nervöst och osäkert intryck. Svår begriplig. Jag upplevde det som att han trodde att han pratade med kollegor. Skall dock tilläggas att den som hoppade in för ordinarie föreläsaren vid några tillfällen var mycket bra. Förklarade lungt och behärskat och gav tydliga exempel. Synd att inte han hade resten av föreläsningarna...» (Ganska liten)
- Föreläsningen har varit på slöddrig engelska, utan kursboken skulle jag varit underkänd. » (Ganska liten)
- Otydliga föreläsningar» (Ganska liten)
- Förstklassig föreläsare (som dock behöver öva upp sina färdigheter i att skriva läsligt och strukturerat).» (Ganska stor)
- Mycket beroende på vem som höll föreläsningen» (Ganska stor)
- Speciellt övningstillfällerna. Föreläsningarna har ofta varit svårare att hänga med på. De har varit mycket mer teoretiskt tunga. (Att kurser gick på engelska har inte påverkat negativt)» (Ganska stor)
- Övningarna var till stor hjälp. Föreläsningarna var inte till någon hjälp alls.» (Ganska stor)
- Föreläsaren har varit väldigt snabbt rent generellt, det är svårt att hänga med.» (Mycket stor)
- Speciellt samuel som jag hade i övningar. han var grymm!! :)» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har hjälpt, men speciellt övningstillfällena har varit mycket bra med genomgång och tid för frågor» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har ibland varit något stökiga, övningarna (i mitt fall med Stefan) mycket bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»17 39%
Mycket stor»13 30%

Genomsnitt: 2.9

- Den matematikbok var väldigt dåligt strukturerad. Det var väldigt svårt att hitta det man letade efter.» (Mycket liten)
- Övningstillfällena och tiden med övningsledaren har varit bäst för lärandet. Övningsledaren jag besäkte (stefan) hade dessutom en kort resumé av teorin, mycket bra!» (Ganska liten)
- Bra kursbok» (Ganska stor)
- Helt överlägsen bok. Mycket lättläst!» (Mycket stor)
- Kursboken är mycket bra. många exempel och uppgifter» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 16%
Ganska bra»29 69%
Mycket bra»6 14%

Genomsnitt: 2.97

- Rörigaste kurshemsidan NÅGONSIN. Blandat engelska och svenska. Varför kan inte ALLA kurser använda samma system/mall?? Chalmers erbjuder ju detta till kurserna...» (Ganska dåligt)
- Jag märkte inte att det fanns svar på de jämna uppgifterna på korshemsidan fören lv7.» (Ganska bra)
- Det var lite strul med 4 häften, kurshemsidan kanske hade varit bättre än att dela ut.» (Ganska bra)
- Exemplariskt.» (Mycket bra)
- Kurssidan fyller sin funktion.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»20 46%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.65

- Övningstillfällena blev mer som storgruppsövning och därför fanns det inte så mycket tid till att räkna själv och be om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Igen, övningsledarna (stefan och samuel) var mycket bra.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare» (Ganska bra)
- Bra upplägg övningstillfällen» (Mycket bra)
- Övningstillfällena var guld värda» (Mycket bra)
- Även här mycket exemplariskt. Föreläsaren svarade nästan alltid på ett mail inom 60 minuter - oavsett tid på dygnet!» (Mycket bra)
- Samuel på räknestugorna var en helt fantastisk mattelärare. Med honom förstod man verkligen. Någon att tänka på för att hålla en hel kurs!» (Mycket bra)
- Övningstillfällena var riktigt givande!» (Mycket bra)
- Bra med kunniga lärare på övningstillfällerna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»26 60%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 65%
Hög»13 30%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.39

- Normal Chalmers-hastighet, vilket är väldigt hög fart. Men det börjar man bli van vid. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»23 53%
Hög»17 39%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.39

- Tack vare den låga hastigheten i den andra kursen så har hastigheten varit lagom.» (Lagom)
- hade projekt och mycket övningar i två ämnen (läser egen kursplan).» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»9 20%
Godkänt»18 41%
Gott»12 27%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.06

- Den osäkerhet/nervösitet som föreläsaren "utstrålade" blir ju tyvärr talande för kursen. Dock var de delar som hölls av Stefan och Samuel mycket bra.» (Dåligt)
- Flera saker som gör kursen dålig. Föreläsningarna var inte de bästa och på Engelska. Kursboken var på engelska medan tentan var på svenska! Alla termer man lärde sig var helt värdelösa på tentan, eftersom man bara kunde dom engelska termerna. » (Dåligt)
- kursen bör inte hållas på engelska av en kille som inte kan prata ordenligt» (Dåligt)
- Hade varit bättre om jag lärt mig mer av föreläsningarna.» (Godkänt)
- Tycker föreläsaren kan ha svårt att framställa ämnet förståligt. Själv använder jag mycket av förläsningar från andra skolor som ligger ute på t.ex. youtube.» (Godkänt)
- Intressant kurs» (Gott)
- Alla lärare var mycket bra!!! Krzystof har ett bra tempo och sätter fokus på intuition (bra!). Då det är svåra bevis förklarar han att vi inte behöver förstå men det är bra att vi vet att det finns. Han ödslar aldrig tid på något för lätt eller något för svårt. Han är tydlig och jag ser alltid (efter fundering) vad han skriver, det är t.o.m. bara bra att ha skriver slarvigt ibland, för då får man tänka själv vad som logiskt passar in --> aktiv inlärning = riktig inlärning. Samuel är en extremt skön lärare som jag definitivt kommer sakna! Han är bäst på alla sätt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna var väldigt bra med tydliga genomgångar, bra tillfälle att ställa frågor och diskutera med övningsledarna.»
- Övningstillfällen, inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna väldigt stimulerande. Handledarna Stefan och i synnerhet Samuel väldigt bra. Samuel är väldigt pedagogisk och engagerande. Han skapar glädje för matematiken. Så mera av honom.»
- Lärarna! Assignmentsen var tydliga.»
- Samuel!»
- Stefan och Samuel»
- inlämmningsuppgifterna var bra.»
- storgruppsövningarna, super!»
- Samuel :P, övningarna och hur dom gick till va nog dom som gjorde att jag klarade kursen»
- Orutinerad föreläsare men duktig. Engelskan var väll negativ, men fungerade.»
- övningsledarna»
- Kursboken!»
- Övningstillfällena och dess lärare.»
- Samuel :D»
- Stefan som var en av övningsledarna, han var riktigt bra»
- Övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare beskrivningar om vad som faktiskt är viktigt, speciellt när tentan ändrades så mycket som den gjorde i år från tidigare år.»
- Mer rutinerad/förberedda föreläsare»
- Huvudföreläsaren var rörig, otydlig, opedagogisk. Han var uppenbarligen väldigt skicklig, och kunde i ibland stimulera med sin stora kunskap. Men för nybörjare i matstat är det inte viktigt att ha en väldigt kunnig föreläsare, viktigare är det att ha någon som kan lägga fram elementära ämnen på ett tydligt sätt. Krzysztof talade otydligt, ändrade hela tiden i långalångaformler på tavlan på grund av felskrivningar. Genomgående introducerades nya ämnen genom att vi hoppade rakt in i bevis eller abstrakta antaganden, vilket gjorde det svårt att hänga med. Föreläsaren MÅSTE börja med att sätta stoffet i ett sammanhang, formulera en konkret frågeställning, presentera ämnet i översikt. Krzysztof använde i senare delen av kursen mikrofon, vilket var väldigt bra. Men han kom i regel i sista minuten till föreläsningar, så han hann aldrig förbereda mikrofonuppkopplingen ordentligt. Vår undervisningstid gick alltså åt till teknikstrul. Inte acceptabelt. Gruppräkningstillfällena var bra, men det borde ha funnits mer tid för ren handledning, som i tidigare mattekurser. »
- Jag personligen föredrar Marcus tentor som är mer baserade kring problemlösning. Systemet med att ta med sig ett a4 inför tentan gillar jag inte, har man otur tar man med sig fel saker. Men dessa är småsaker, kursen var riktigt riktigt bra annars!»
- Jag tycker vi fick missvisande information om tentamen. Årets tentamen skiljde sig från föregående års tentor i och med att en större vikt vid härledningar och bevisning gentemot "räkna ut" uppgifter. Det kunde ha nämnts innan tentan. Jag tycker också att anvisningarna för vad som fick vara på tentamenshjälpmedlet, bladet med anteckningar var otydliga. Det var sagt att det skulle vara anteckningar och formler skrivna för hand eller på dator men studenter hade allt från förminskade gamla tentor med svar till hela bevis uppskrivna. Viktigt att alla i så fall vet att detta är okej, så att alla har samma nivå på hjälpmedel. »
- Föreläsningarna.»
- andra, mer pedagogiska, föreläsare»
- Examinatorn, tvivlar inte på att han kan sin matte, men det är inte samma sak som att man kan föreläsa. Allt för ofta verkar detta glömmas bort på Matematiska Vetenskaper...»
- Se till att en lärare med känsla för pedagogik och inte enbart för ämnet föreläser i kursen. Inför en storgruppsövning där någon lärare räknar tal på tavlan samt behåll eller utöka antalet övningstillfällen.»
- Mer tyngd på att förklara från ett mer praktiskt perspektiv.»
- Pedagogiken under föreläsningarna borde förbättras. Svårlästa teckan många gånger och svårt att hänga med, gav upp att gå på dem efter ett tag och läste i boken istället.»
- Stefan (tror jag att han hette), som höll i övningarna och även ett par föreläsningar som den ordinarie föreläsaren var borta på borde hålla i alla föreläsningar. Han var jättebra! När han förklarade fattade man saker och ting direkt!»
- Föreläsaren, tyvärr. »
- ny kursansvarig, någon som kan prata på svenska.»
- Att ha föreläsning på engelska är jobbigt nog, men nu hade vi föreläsningar på engelska och några på svenska, det gör att det blir jobbigt att hålla koll på vad saker menar och betyder.»
- Ha föreläsningarna på svenska, att de var på engelska gjorde de mycket svårare »
- Föreläsaren kunde vara mer pedagogisk, det var inte alltid helt lätt att följa med. »
- Bättre föreläsningar»

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att föreläsningarna var luddiga. Det var ibland svårt att förstå/höra vad föreläsaren sa, och ibland svårt att se vad han skrev. »
- Tycker att Krzysztof gjorde ett bra jobb som föreläsare dock så var det lite svårt att höra ibland (mumlade mycket) han fixade det dock bra genom att han lånade en mic. Krzysztof lyssnade också på vad vi ville och det känndes som om han verkligen ville lära oss, dock så känndes det att som om han var ny så om han blir nog mycket bättre till nästa år :)»


Kursutvärderingssystem från