ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, LBT110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
42 svarande

2 4%
5 12%
15 36%
18 43%
1 2%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
42 svarande

3 8%
4 11%
10 28%
11 31%
7 20%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
42 svarande

3 8%
4 10%
11 29%
11 29%
8 21%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
42 svarande

1 2%
1 2%
14 35%
14 35%
10 25%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
42 svarande

2 4%
4 9%
6 14%
15 35%
15 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
42 svarande

1 2%
4 9%
16 38%
17 40%
4 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Tillämpningsövningarna. »
- Hemuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Tillämpningsövningarna»
- Föreläsningarna»
- Räkne- och inlämningsövningarna med tillhörande bonuspoäng till tentan.»
- byggdelarna, hur man gör anbud och hur olika hjälpmedel för att räkna ut kostnader för byggen fungerar.»
- Tillämpningsövningarna»
- excelövningar»
- Tillämpningsövningarna som gjorde att man under tiden som kursens gång fick arbeta med det som föreläsningarna handlade om. »
- Tillämpningsövningarna»
- Tillämpningsövningarna»
- de skriftliga övningarna»
- Tillämpningsövningarna så att man får en relevans till bygg»
- Tillämpningsövningarna»
- Inlämningsuppgifterna!»
- räkneexemplen på tavlan»
- Bra föreläsningar och lätt att hitta på kurshemsidan !»
- Börje!! Han är en fantastisk lärare»
- Jag var inte med så mycket, så jag kan inte ta ställning.»
- Tentamen. Alla tillämpningsövningar.»
- Alla inlämningsupgifterna, de va riktigt bra...»
- övningstillfällena innan tenta, ex kulverten mm»
- Upplägget»
- Tillämpningsövningarna (man lär sig mycket via dem)»

3. Saknade du något i kursen?

- En relevant tentamen och en verklighetsuppfattning på föreläsningarna. »
- Övningstillfällen»
- Övningstillfällen»
- Jag förstår inte var organisationsdelen i "byggnadsekonomi och byggnadsORGANISATION" tog vägen?»
- det var nog fem procent organisation, det saknas verkligen.»
- Jag saknade att läraren inte beskrev alla svåra orden som han pratade om på föreläsningarna. Han räknade simpel matematik hur noggrant som helst trots att vi fattade det men vi fattade inte egentligen vad vi höll på med, vad det var vi räknade på.»
- Att själv få göra exempelövningarna innan lektion och sedan få en djupare genomgång på förläsningarna varför man gör på ett visst sätt. Nu blev det mest att såhär gör vi och såhär gör vi men man fick aldrig reda på varför.»
- Nej»
- förankring, det kändes väldigt teoretiskt»
- föreläsningarna var rätt jobbiga att hänga med i. Läraren pratade tyst, o förklarade inte alla gånger så bra. Bättre till nästa gång?»
- Mer faktiskt inriktning åt byggbranschen. Tillämpningsövningarna var riktade åt det hållet, men teori och många övningar i exempelsamlingen kändes mer som allmän företagsekonomi. Hade det varit mer inriktat åt bygg hade det känts mer relevant för vår utbildning. »
- Handledningstillfällen för att räkna på.»
- diskussion»
- Lite otydliga beskrivningar på föreläsningarna, möjligtvis hålla de i ett långsammare tempo för att få en bättre förståelse!»
- Nej, det känndes fulländad.»
- Nej»
- Meddela vilka tal ur exempelsamlingen som kommer att tas upp nästföljande lektion, så att man har chans innan lektionen att läsa igenom uppgiften och bättre kunna förstå vad den handlar om. Vad alla siffror kommer ifrån osv.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Ja 2.5 poäng»
- Att inlämningsuppgifterna gav så mycket poäng till tentan. Borde vara mer än 25 poäng man ska kräva på tentan för att klara den.»
- Nej»
- Kurslitteraturen bör göras mer relevant för kursen. Nära femhundra sidor allmän företagsekonomi känns avlägset från innehållet i våran kurs.»
- All "industriplanering, typ vilken sko ska jag tillverka"»
- Behöver inte göra exempelövningarna i grupp, bättre att gå igenom dem snabbare och sedan få en längre förklaring istället.»
- Boken Företagsekonomi 100 användes väldigt lite.»
- Nej»
- kanske inte tas bort, men excelövningarna behöver också förankras och integreras mer i kursen, just nu kändes de rät meningslösa»
- nej.»
- nej»
- Inget jag direkt kommer på.»
- Nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Känns helt skevt att läraren hänvisar till gamla tentor då läraren inte har förmågan att förklara själv och sedan byter ut hela tentan mot nya/omgjorda uppgifter. »
- Kursen var löjlig för 7.5 poäng, vi spenderade 30 gånger mer tid på samhällsplaneringen fast för samma poäng. Gör om samhälls till en 10p kurs (minst) och denna till en MAX 5p den kändes som ett skämt, när det kommer till arbetsbelastning har vi inte haft något lättare»
- Börje är en mycket kompetent, engagerad och framför allt trevlig lärare. Men ibland saknas konkreta svar och tydliga besked. Vissa delar av kursinnehållet förblir svarta hål eftersom han tyvärr inte lyckas förklara. »
- Svår tentamen!»
- Det är bra med tentamen men som frågan är ställd så menar jag att tiden jag skrev tentamen var inte speciellt lärorik.»
- Läraren MÅSTE MÅSTE MÅSTE ändra lektionerna. Kunna veta hur man kan omformulera sig om folk inte förstår. Inte bara rusa igenom en uppgift på tavlan, utan ex be oss göra den tills en viss dag och sedan gå igenom moment som vi inte förstår. FÖRKLARA mer VARFÖR saker och ting är som de är och varför man gör si och så. Jag är 1000% säker på att minst hälften av alla kursdeltagare inte hängde med på lektionerna. Det krävs en ändring. Det är så många som har klagat tidigare år också men inget händer? »

Föreläsningar
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 24%
Lärorikt»20 48%
Gav inte mig så mycket»11 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.02

Övningar
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 22%
Lärorikt»21 67%
Gav inte mig så mycket»3 9%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.87

Laborationer
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 22%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 2

Projektarbete
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 80%
Gav inte mig så mycket»1 20%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2.2

Inlämningsuppgifter
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 35%
Lärorikt»22 55%
Gav inte mig så mycket»4 10%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.75

Gästföreläsare
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2.5

Studiebesök
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2.5

Grupparbete
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 17%
Lärorikt»11 64%
Gav inte mig så mycket»3 17%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 5%
Lärorikt»19 50%
Gav inte mig så mycket»17 44%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.39

Självverksamhet
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 43%
Lärorikt»16 53%
Gav inte mig så mycket»1 3%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.6

Att få hjälp och svar på frågor
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 21%
Lärorikt»22 57%
Gav inte mig så mycket»8 21%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Tentamen
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 13%
Lärorikt»20 52%
Gav inte mig så mycket»13 34%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.21

Tillfällen för kritik (feedback)
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»8 38%
Gav inte mig så mycket»11 52%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 2.42

Annat
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Gav inte mig så mycket»2 66%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2.66

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.54
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från