ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Objektorienterad programmering, DAT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»15 32%
Cirka 20 timmar»7 15%
Cirka 25 timmar»14 30%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.5

- Gjorde enbart labbarna» (Högst 15 timmar)
- Jag skippa alltid övningstillfällena och i regel föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- Var på alla föreläsningar. Men inte på något labbtillfälle eller övningstillfälle. Gjorde labbarna hemma med labbpartner.» (Högst 15 timmar)
- Kunde det mesta sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- Föreläsning + Labbar» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»3 6%
50%»6 13%
75%»17 36%
100%»18 39%

Genomsnitt: 4

- Gjorde enbart labbarna» (0%)
- Labbar främst, en del föreläsningar» (50%)
- Varit på föreläsningarna, ej övn. och labbhandledning» (50%)
- Typ alla föreläsn, inga övn.» (75%)
- Alla föreläsningar, inga övningar.» (75%)
- Jag skippade oftast övningarna. Men gick på alla föreläsningar.» (75%)
- Inte labbhandlening» (75%)
- ~98%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 33%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 37%

Genomsnitt: 2.68

- T.ex riktas en stor vikt in på GUI:t in i laborationerna, men detta kommer nästan inte alls på tentan. Varför?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»31 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 1.97

- Vet inte eftersom jag inte har sett målen/kommer ihåg dom» (?)
- inte läst målen, men starten var för långsam» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 39%
Ja, i hög grad»16 42%
Vet ej/har inte examinerats än»6 15%

Genomsnitt: 2.71

- För mycket designmönster, för lite javakunskap. Labbarna testade inte designmönster t.ex.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var bra, förutom uppgiften som krävde att man för hand skrev två sidor GUI-kod. Det är enbart tröttsamt och testar egentligen ingenting viktigt.» (I viss utsträckning)
- Jag personligen förstår inte riktigt hur tanken är med introduktionskurser som denna. På tentamen så kom det en fråga där eleven i detalj skulle visa att han/hon hade förstått Java. Problemet är bara det att kursen är en intro-kurs, det är inte meningen att man som elev ska kunna små-detaljer som kräver flera års erfarenhet för att snappa upp. Frågan jag tänker på än concat(a,a), Uno vet vilken jag pratar om. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»22 48%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.53

- Väldigt tråkiga föreläsningar, Föreläsaren hakar gärna upp sig på enkla detaljer medan det som gärna upplevs som svårt säger föreläsaren en mening om och raljerar sedan 15 minuter till om nästa enkla sak.» (Mycket liten)
- Tyvärr har föreläsningarna varit röriga, långdragna och opedagogiska. Man har inte börjat med det lättaste för att sedan arbeta sig uppåt, utan dragit på med alla teoretiska växlar samtidigt.» (Mycket liten)
- Labbarna är den huvudsakliga inlärningskällan.» (Ganska liten)
- Personligen tycker jag att det är lättast att lära sig då man sitter själv med ett problem och försöker komma på hur det ska lösas. Men visst har handledarna hjälpt en när man kört fast.» (Ganska liten)
- Kunde det mesta sedan tidigare» (Ganska liten)
- Har aldrig jobbat med Java innan, men har flera års erfarenhet av OOP, där av så gav kursen inte speciellt mycket.» (Ganska liten)
- Labbarna är var jag har lärt mig mest.» (Ganska stor)
- Labbarna är det som är till mest hjälp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»18 41%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- ej köpt bok, ej kollat hemupgifter» (?)
- Införskaffade ingen litteratur. Däremot har laborationerna varit till stor hjälp för inlärningen.» (?)
- Boken behövs inte. Javas API täcker allt.» (Mycket liten)
- Absolut onödigaste boken jag köpt hittills på Chalmers. Det första Uno gjorde på introföreläsningen var att säga att det finns ett komplett API på nätet. Öppnade aldrig boken.» (Mycket liten)
- Använde aldrig boken det som man behövde fanns på internet i form av Javas API.» (Mycket liten)
- Jag använde ingen literatur förutom google/ett api ibland» (Mycket liten)
- Oklart vad som var kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Köpte ej boken» (Mycket liten)
- Köpte boken av någon anledning, läste dock inget i den då allt finns på internet. Labbarna gav väldigt mycket.» (Mycket liten)
- Kurslitteratur hjälpte ingenting. Man klarar sig enbart med information på internet och föreläsningsslides.» (Ganska liten)
- Boken var inte till någon hjälp över huvud taget, den börjar också i fel ände och är dåligt uppdelad. Inom programmering tror jag det är viktigt med struktur och att man lär sig i steg för att kunna bygga på sina kunskaper. Om man överöses med information, termer och principer är det oerhört svårt att kunna sålla fram vad man faktiskt behöver lära sig först och vad som kommer naturligt när man tillskansat sig grundläggande färdigheter. Föreläsningsanteckningarna var till nytta såtillvida att de hjälpte en att minnas föreläsningen, men gav inga större insikter i OOP. Bättre då med tutorials man når via google.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen till liten hjälp, labbar stor hjälp.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»28 60%
Mycket bra»14 30%

Genomsnitt: 3.19

- Labbhandledarna har väldigt skilda krav för vad som ska vara godkänt och inte.» (Mycket dåligt)
- hade gärna sett ett forum» (Ganska dåligt)
- Laborationerna är extremt dåligt formulerade på vissa ställen, dessa bör göras om.» (Ganska dåligt)
- Uno gjorde bra i att han la upp föreläsningarna i rätt god tid.» (Ganska bra)
- Gjorde enbart labbarna» (Mycket bra)
- Hade inga problem med detta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 30%
Mycket bra»18 39%
Har ej sökt hjälp»14 30%

Genomsnitt: 4

- Gjorde enbart labbarna Sökte hjälp en gång.» (Mycket bra)
- Tillräckligt mycket laborationstid vilket ger dig tid att fråga handledarna om vad som helst inom ämnet.» (Mycket bra)
- Ville man ha hjälp fanns det alltid hjälp även om det tog tid ibland då många ville ha hjälp samtidigt, men det kan man ju inte undgå.» (Mycket bra)
- Jätteschyssta och tålmodiga labbhandledare!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 24%
Mycket bra»28 62%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.82

- Alltid jobbigt att själv välja labbpartner. » (Ganska bra)
- Har tagit hjälp med problem som jag stöt på av mer erfarna studenter som kunde, utan att ge hela svar, leda mig åt rätt håll för att lösa problemet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»6 13%
Lagom»31 67%
Hög»5 10%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.06

- Har hållt på en del med java tidigare vilket gjorde det mesta ganska enkelt.» (Låg)
- Högt tempo på sista labben.» (Lagom)
- För mycket att göra i samband med labbarna. Det var för kort tid man hade på sig för vissa av dom.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»24 52%
Hög»14 30%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.39

- Labbarna, som brukar ta tid, tog, om man planerade, endast ett par dagar att genomföra. Bra, med tanke på att matte-kursen var extremt krävande. Bra upplägg, om det nu var så att det hela var planerat.» (Låg)
- Den bästa läsperioden hittills om man ser på arbetsförlastningen.» (Lagom)
- Chalmers-lagom.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 6%
Godkänt»13 28%
Gott»23 50%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.65

- Svårt att se kopplingen mellan kursmålen och kursens aktiviteter tex Labbarna» (Mycket dåligt)
- känns som att de flesta kan mycket av de i början, vi kunde börja längre fram. Det måste påpekas att Unos föreläsningar är extreeemt tråkiga.» (Dåligt)
- Väldigt besviken. Jag kunde lite java innan kursen och hoppades utvecklas mer än jag gjorde. Om man räknar med att man lär sig det mesta genom att labba (så som det oftast är med programmering) vore det lämpligt att bygga upp tentan så att det faktiskt gick att få godkänt ENBART genom det man lärt sig på labbarna, och att man sedan kunde få 4, 5 genom teoretiskt kunnande. Alltså, principiellt likartade program, men med annat innehåll. Jag ser inte vitsen med att försöka "lura" studenter med jätteknepiga frågor där det är lätt att tänka fel (fråga 1 på tentorna). Det är väl bättre att kontrollera att man kan de mest basala java-principerna? GUI med penna/papper är värdelöst, lika så att sitta och försöka gissa sig till vad som egentligen efterfrågas. Bygg upp tentorna så att det är kristallklart vad som menas!» (Dåligt)
- Uno är en bra lärare men han måste hålla sig till ämnet på föreläsningarna. Tentan måste jag klaga på: konstiga frågor om oviktiga saker, konstigt utformade programmeringsuppgifter och för ont om tid.» (Godkänt)
- » (Godkänt)
- Bra tempo, bra att man börjar från början så att alla hänger med, bra föreläsare, bra labbar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Labbarna var bra. Man lärde sig mycket.»
- Labbarna var på lagom nivå.»
- Labbar ska vara en viktig del av kursen. Då lär man sig mest. Uno är en lugn och tydlig föreläsare.»
- Tentan jag fick göra var mycket trevligare än tidigare.»
- Viktigt med mycket laboratiner och tid att få hjälp med dem. »
-
- Labbtiden»
- Labbarna - bra utformade så att man lär sig mycket. Däremot kunde de ta upp lite om designmönster.»
- Labbar, är alltid givande»
- De tidigarelagda labbarna var bra. Det kändes som om vi hade lagom med tid för varje labb.»
- Handledningen fungerade kanon!»
- Handledarna.»
- Uno :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer fokus på objektorientering, minder fokus på java»
- Det känns onödigt svårt att ta med uppgifter om aktiva trådar på tentan, då vi knappt arbetat med det alls. »
- De första 15 föreläsningarna kan dras ned till kanske 8-10 stycken, mycket upprepning av samma saker. Istället kan man få in mer på de ämnen som behandlades i föreläsning 15-20.»
- Labbarna måste ligga i fas med kursen. Som det är nu har man ofta genomlyst något på labben långt före föreläsningarna kommer ikapp, och då är det svårt att hålla intresset uppe. Vissa svåra kursmoment (trådar) tas ej upp i labbarna (iof i frivilliga övningar, vilket är bra). Labb-PM är slarvigt skrivna. De måste bli bättre. Det är svårt att veta vad som är obligatoriskt och vad som är frivilligt. Ibland vet inte labbhandledarna själva vad som gäller. Specifikationerna ska inte kräva variabel- och metodnamn på svenska. Detta gör det svårt att jobba med javadoc (mycket meck med teckenkodningar) och ger ett oseriöst intryck. Labbarna ska vara mera betonade på att studenterna själva formulerar de tekniska specifikationerna utifrån en generell, kundcentrerad beskrivning. Känns löjligt att få direkta implementeringsinstruktioner. Generellt sett är tempot för lågt för de flesta. Kanske är kurskraven satta för lågt?»
- Tyvärr kommer jag inte på nån vettig feedback. Men jag vet iaf att jag skulle bli förbannad om jag fick en tenta lik några av dem gamla som ligger ute. Tentorna bör kvalitetsgranskas alltså. En extremt förargande grej är att tentorna saknar facit på första uppgiften.»
- Synka föreläsningarna med de kunskaper som krävdes för labbarna. Exemplevis prata om hur timerobjekt fungerar och så innan man behöver använda de i en labb. Lättare lära sig när man vet att det är användningsbart. »
- Labb-beskrivningarna var tvetydiga, och i vissa fall när man följde anvisningarna rakt av blev det fel. Vissa uppgifter gick inte att lösa.»
- Labbarna!»
- Föreläsningarna / tentan.»
- Labbarna»
- Antalet labbar, med fyra stycken labbar blir tidpunkterna för inlämningarna väldigt konstiga och lätt att missförstå när en labb ska vara inne då veckodagen för inlämning ändras. »
- Jag tycker att laborationerna speglade tentan väldigt dåligt. Man borde t.ex. vid laborationen om GUI införa att man skall hålla sig till Observermönstret. Samt även ha med något om trådar på någon laboration.»
- Nej»
- Att han kanske inte tar upp "mönster" på sista föreläsningen som han gjorde i år o sen så handlar en stor del av tentan om "mönster", han kunde ha gått igenom det någon vecka tidigare och sagt något om att det var en så stor del i kursen som det i själva verket var :P»
- Min labbgrupp hade egentligen inget problem med detta men det kändes som om man lärde sig det mesta på labbarna genom att testa/söka info. Sedan 1-7 dagar senare togs detta upp på föreläsningar, men det blev då ointresant eftersom man redan varit tvungen att ta reda på det själv. Kanske borde föreläsningarna gå något fortare frammåt i början så att man hör saker på föreläsningar och sen använder detta i labbar istället för tvärt om.»
- Stort glapp mellan tenta och laborationer. Stor del av tentan handlade om design-mönster och sånt som inte varit med på labbarna. »
- Att man inte ska behöva kunna massor av designmönster som man kan leta upp i en bok. »
- Laborationerna.»
- Skulle vilja se fler exempel på föreläsningar, riktiga exempel där läraren visar från börjar hur man skriver program.»
- Mer vikt på design patterns och mer avancerade saker»
- Gör om labbarna. Se kommentaren under.»

16. Övriga kommentarer

- Labbarna och föreläsningsslides behöver ses över och uppdateras.»
- Tentan hade uppgifter som var svåra att förstå, särskilt den första delen känns oerhört oviktig att kunna samt luddig. Jag tycker även att labbarna bör iallafall ta upp små delar av allt som kan komma på tentan, stora delar hade jag aldrig någonsin arbetat med själv och bara hört en snabb genomgång på under mitten av läsperioden. Ex observer och decorator.»
-
- Med tanke på att tentan lade väldigt stor vikt på designmönster och vi endast hade berört det vid 2 tillfällen de sista föreläsningarna tycker jag att man borde ha en laboration där man fick utnyttja något eller några designmönster. Så att man får lite förståelse för hur det fungerar i praktiken.»
- Hade mycket java i gymnasiet så det mest som han gick igenom kunde jag sedan innan var dock bra med en repetion, dock det sista 2 veckorna va det ny information.»
- Alla klasser, variabler och/eller kod ska skriva på engelska i instruktionerna för labbarna. Strukturera även gärna upp kursen så att föreläsningarna stämmer överrens med labbarna. Det skulle även vara trevligt om någon labb inriktade sig på MVC-modellen. Sluta använda Fire! (70 utropstecken till). Fire är gammal och förlegat. Ett versionhateringsystem som Git i botten vore det bästa. Det finns ingen elev som vill ladda upp 40 filer, utan mappstruktur. Vore det inte bättre om handledarna bara kunde köra en diff på pushad kod till "fire", på de viset så skulle man slippa ladda upp ALLA FILER PÅ NYTT varje gång man blir "rejectad". Ta en titt på github.com. Hjälper gärna till och bygga ett nytt system.»


Kursutvärderingssystem från