ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler H10, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»6 15%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»10 26%
Cirka 30 timmar»10 26%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»4 10%
100%»33 84%

Genomsnitt: 4.74

- Varit lite sjuk under läsperioden så jag inte kunnat vara med på alla lektioner.» (75%)
- Lars är klockren, roligt med avsticken som görs i kursen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 57%

Genomsnitt: 2.94

- inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 5%
Ja, i hög grad»35 94%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 7%
Mycket stor»35 89%

Genomsnitt: 3.84

- Bra föreläsningar och föreläsare.» (Ganska stor)
- Lars förklarar bra både visuellt och matematiskt.» (Mycket stor)
- Lars har varit en mycket bra lärare under denna kurs. » (Mycket stor)
- Lars kan vara den bästa matteföreläsaren jag haft.» (Mycket stor)
- Kul och lärorikt när läraren brinner för ämnet och på alla sätt gör så att resten av klassen också vill göra det.» (Mycket stor)
- Undervisningen har varit väldigt givande.» (Mycket stor)
- Suveräna och pedagogiska föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»23 58%

Genomsnitt: 3.53

- Talen i boken är delen av boken som jag använt. » (Ganska liten)
- Det hade varit bra med lite fler övningsuppgifter i boken.» (Ganska stor)
- Vi skulle kunna få lite fler gamla tentor att räkna på i slutet av kursen. Gärna med uträkningar!» (Ganska stor)
- Bra kortfattad lättförståelig bok utan massa tjafs i. Extra plus för bifogade gamla tentor!» (Mycket stor)
- Mycket väl skriven kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»7 18%
Ganska dåligt»11 28%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.42

- Kursens mål finns inte tillgängliga på Student-portalen utan bara på Studie-portalen, (alltså den gamla). Så ni vet. På den nya finns bara kurskrav som inte stämmer tex, man ska kunna formulera alla satser i boken, någonting om Matlabövningar osv. » (?)
- har ej varit i stort behov av det ändå så, men hade varit bra att lättare få tag i fler gamla tentor!» (Mycket dåligt)
- I princip icke-existerande» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Kurs-hemsidan borde innehålla gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- Kunde inte knappt hitta någon information alls på internet, har dock inte varit i behov av det heller.» (Ganska dåligt)
- Ej tagit del av» (Ganska bra)
- Ej kontrollerat hemsida. » (Ganska bra)
- Ingen webbsida men funkar bra ändå.» (Ganska bra)
- Fanns inget att lägga ut på kurshemsidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»28 73%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.94

- Hjälpen man fått på övningarna har varit mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»30 76%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.97

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»26 66%
Hög»10 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»19 48%
Hög»16 41%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.46

- har läst 150%» (Hög)
- Ej beroende på matematiken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»11 28%
Mycket gott»28 71%

Genomsnitt: 4.71

- Mycket mer intressant än envariabelkursen» (Gott)
- Superbra kurs med superbra och inspirerande föreläsare.» (Mycket gott)
- Lars verkar tycka att denna kursen är rolig och intressant vilket i viss mån har smittat av sig på studenterna. Tänk om även envariabeln hade varit i alla fall lite lite rolig.» (Mycket gott)
- Den bästa mattekurs jag läst. Binder samman nästan all tidigare matematik. Kursen borde var obligatorisk för alla ingenjörer!» (Mycket gott)
- Kursen har redan blivit användbar i konstruktionskursen vi precis böjat på.» (Mycket gott)
- Välplanerad och strukturerad kurs, lätt att förstå vad som behövde läsas och övas på. Föreläsningarna och boken funkade bra ihop!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lasse är skön! :D»
- Lasses humör!»
- Lars goda humör!»
- Lars som lärare och hans goda humör. Att han finns med på övningslektionerna. »
- Allt var bra!!»
- Upplägget var jättebra.»
- Övningstillfällena efter föreläsning De tillämpningar och tolkningar som matematiken presenteras på. »
- Lassa!! han är den bästa föreläsaren jag har haft. Han gör så att matten blir rolig och lätt att förstå. Keep on rocking Lasse!!»
- det mesta»
- Lars»
- Upplägget i stort, kul med avsticken på lektionen»
- Boken och Lars»
- Lars»
- Bra tempo = lång tid att hinna plugga inför tentan, positiv Lasse :)»
- lars:D»
- Lars Westerlund»
- Allt! Bra att det fanns tid för repetion sista veckan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att få svaren på någon mer tenta»
- Inget speciellt, har fungerat kanon. »
- Fler härledningar.»
- Skulle va trevligt med några fler övningstentor»
- få tag i gamla tentor lättare.»
- Fler tentor, gärna med lösningsfacit.»
- Fler övningstentor med svar»
- Fler gamla tentor att öva på»
- Inget!»
- en eller två fler gamla tentor. Funkade med 3, men helst en till vore bra.»

16. Övriga kommentarer

- Lars var mycket bra. Inspirerande att gå på föreläsningarna.»
- Detta har inte direkt med kursen att göra men på tal om arbetsklimat så är det alltid kallt i alla hus och salar på Campus Lindholmen, fryser nästan alltid och har många klasskamrater som samtycker. Jag klagade förra året men det har inte hänt något. Man ska inte behöva sitta med jacka inomhus tycker jag, Chalmers borde ha resurser för att ha en vettig temperatur för eleverna som spenderar större delen av dagarna där. Dock är det ju ingen annan elev som får tummen ur och säga till. Kanske dags att sätta upp namnlistor för att det ska hända något?»
- Riktigt nöjd med kursen, Lars var grym på att föreläsa och avslutade alltid med något väldigt häpnandsväckande, mitt intresse för matematik har verkligen blivit stort under denna kursen, TACK LARS :).»
- Go lasse:D»
- helt underbara föreläsningar:D»
- Kanske kan en lista med saker som studenterna förväntas kunna innan kursen vara bra. T.ex. deriveringsregler, trigonometriska ettan, formel för dubbla vinkeln o.s.v.»
- Tack för en bra kurs Lars Westerlund. Som du antagligen vet är du mycket bättre i den här kursen än i den första analyskursen. »


Kursutvärderingssystem från