ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö- och energiteknik, ENM110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-06
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Magnus Rydén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»16 22%
Cirka 20 timmar»24 34%
Cirka 25 timmar»20 28%
Cirka 30 timmar»6 8%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 2.4

- Något mer vissa veckor! Framförallt konstruktionsuppgift två! » (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgift 2 tog lång tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»7 10%
75%»29 41%
100%»31 44%

Genomsnitt: 4.25

- Föreläsningarna/övningarna krockade ofta med andra föreläsningar.» (50%)
- Alla föreläsningar men begränsat på övningarna. Talen som gicks igenom fanns ju i häftet och verkade inte vara omöjliga.» (75%)
- Alla föreläsningar men inte så många övningar. De gav inte så mycket. Det är ganska så enkla beräkningar, det tar mer tid att skriva upp på tavlan för övningsledarna än vad det ger till oss studenter. Det hade varit bättre om man pratat om varför och haft mer diskussioner på övningarna! » (75%)
- Varierande kvalitet på övn ledare» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 20%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 47%

Genomsnitt: 3.04

- Jag minns inte vad de sa här och nu minns att de förekom under föreläsningarna dock.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Väldigt bra!!!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»57 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.98

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»24 37%
Ja, i hög grad»36 56%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.68

- En del frågor var för mycket detaljfrågor. Hade varit bättre med frågor som examinerade att man förstod helheten istället.» (I viss utsträckning)
- Det är ofta i den här typen av kurser väldigt mycket viktig information och övergripande frågor som är viktiga att ta till sig. Dessa är inte sådana som det känns som examinationen testar fullt ut. Det är tyvärr för mycket stickprover och räkningen (som inte är halva kursen om man ser till upplägg och vad vi lägger tid på) är en väldigt stor del av tentan.» (I viss utsträckning)
- Härledningen av vindkraftsformeln var, förutom att det sedan innan var sagt att den inte skulle kolla, en dålig fråga på en tentamen. Man har absolut ingen användning av att kunna härleda den formeln, och vi hade räknat med den i konstruktionsuppgiften och förstått och kunnat tillämpa dess funktion. Hade varit bättre att istället utforma en tentafråga som bygger på saker man faktiskt skulle ha nytta av!» (Ja, i hög grad)
- irriterande med vindkraftsformeln på tentan» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker jag uppnår målen, om jag klarat tentan återstår att se...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»15 21%
Ganska stor»41 58%
Mycket stor»13 18%

Genomsnitt: 2.94

- Föreläsningarna kompletterat med kurslitteraturen gav bra resultat. Övningarna klara man sig utan.» (Ganska liten)
- Christian Azar väldigt bra!» (Ganska stor)
- föreläsnigarna har varit mycket bra, givande och intressanta. Men övningarna har inte givit så mycket, det känns som dom inte hade behövts i många fall. tex övningarna i miljö där man räknade på enheter var helt onödiga.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har gett mycket men övningarna nästan inget. » (Ganska stor)
- Powerpointsen är väldigt bra att ha som tentapluggmaterial.» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat*

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 11%
OK»15 21%
Ganska bra»31 44%
Mycket bra»16 22%

Genomsnitt: 3.78

- För många olika föreläsare och allt för lite information på varje. Hade varit bättre om man haft 30% färre förläsningnar och de resterande hade varit mer koncisa. För mycket statistik. » (Ganska dåligt)
- Svårt med många olika föreläsare» (Ganska dåligt)
- Många olika föreläsare ger dålig kontinuitet» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket snabba powerpointpresentationer där materialet inte lades ut på kurshemsidan i förväg! Sjukt irriterande.» (Ganska dåligt)
- stor skilnad mellan vöreläsarna » (Ganska dåligt)
- väldigt svårt när det är många olika, många som säger samma sak» (OK)
- Ibland känndes det som föreläsarna repeterade saker som andra föreläsare också gått igenom i förbifarten. » (OK)
- svårt att hålla sig vaken..när det bara är power point» (OK)
- Varierande kvalitet, några riktigt grymma, några sådär, några kassa.» (OK)
- Väldigt olika kvalité på föreläsarna. » (Ganska bra)
- betyget pga föreläsaren som aldrig kom» (Ganska bra)
- Ofta väldigt intressanta ämnen.» (Ganska bra)
- Det var ju en som inte dök upp vilket var trist! Men annars har det varit toppen bra! Maria var riktigt bra! » (Ganska bra)
- Dåligt när folk inte dyker upp.» (Ganska bra)
- De mest intressanta föreläsningarna jag gått på Chalmers hittills. » (Mycket bra)
- Överlag mycket bra och intressanta föreläsningar, framförallt miljöblocket.» (Mycket bra)
- Några föreläsningar var riktigt dåliga men dom allra flesta var riktigt bra och intressanta. Han med ångmaskinen var ju sådär...» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»20 28%
Ganska liten»20 28%
Ganska stor»22 31%
Mycket stor»8 11%
Inte deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- var inte där» (Mycket liten)
- Gick bara på första räkneövningen, övningsledaren var ganska dålig på att förklara...» (Mycket liten)
- De gav inget som skrivet innan. Det ger inte så mycket att se nån kladda upp allt på tavlan så fort som möjligt så att de hinner med och inte diskutera vad det är som händer och om det är bra eller dåligt. Det hade varit bättre om man haft klassdiskussioner där man pratade om vad som händer och varför det blir så! Enhets omvandlingar är inte så kul att kolla på. Och kraftprocesserna tar för mycket tid. Berätta istället vad och varför och ge ut lösningsförslag på nått exempel som man kan prata om istället! » (Mycket liten)
- Formen med räkneövningar passar inte alls för miljödelen, där hade det varit mycket bättre med diskussionsfrågor och att gemensamt analysera problem. » (Mycket liten)
- Jag visste inte i förväg vilka tal som skulle gås igenom, vilka som rekommenderades för självinlärning och själva övningarna var flummiga.» (Mycket liten)
- Räkneövningsledarna har inte varit speciellt bra på att förmedla tankesättet i uppgifterna.» (Mycket liten)
- Dålig info om vilka räkneuppgifter som skulle göras vilken veckan» (Ganska liten)
- Det är en ganska liten del av kursen. De var till stor hjälp på det de täckte.» (Ganska stor)
- mer i energiteknik än miljöteknik» (Ganska stor)

9. Hur lärorik var inlämningsuppgifterna?

70 svarande

Inte alls»2 2%
Ganska lite»2 2%
Lagom»16 22%
Mycket»33 47%
Väldigt mycket»17 24%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I jämförelse med tiden de tog gav de inte så mycket. Det tog sjukt lång tid att göra alla steg men var inte speciellt svårt. En grupp på tre är ganska svår att jobba i med! » (Ganska lite)
- Mer jobb än att lära sig något nytt» (Lagom)
- Speciellt inlämningsuppgift 2. » (Mycket)
- Den första var sådär. Den andra var bra. Hade varit bra om man hade haft lite mer information om hur man skulle lösa den andra uppgiften från kurslitteratur.» (Mycket)
- kanon!» (Mycket)
- Dock tog de lite för mycket tid i slutet av läsperioden.» (Väldigt mycket)
- ^^lärorikA» (Väldigt mycket)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #1 (förnybar energi, resurser)

69 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»4 5%
OK»24 34%
Ganska bra»20 28%
Mycket bra»20 28%

Genomsnitt: 3.78

- Bara omvandling av enheter, för konstruerad. Hade varit bättre om man fick leta data själv och inte från början visste vilka enheter dessa skulle vara i.» (Ganska dålig)
- Den första inlämningsuppgiften var kass.» (Ganska dålig)
- Kan dock läggas tidigare» (OK)
- Tog mycket tid, för mycket.» (OK)
- Bra för helhetsuppfattningen» (Ganska bra)
- Otydlig tes, svårt att förstå vad man skulle göra i vissa moment» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgiften var lite väl omfattande med tanke på uppgifternas enkelhet... Mycket tid för relativt lite inlärning. » (Ganska bra)
- mycket bra» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #2 (kraftprocess)

70 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»5 7%
OK»16 22%
Ganska bra»25 35%
Mycket bra»22 31%

Genomsnitt: 3.85

- Uppgiften var alldeles för omfattande, den tog på tok för mycket tid för att ligga i LV5-6. Deluppgift 1 kändes onödig, det medförde bara en upprepande process av de första delsteget i deluppg 2. En mindre omfattande inlämning under mindre tidspress skulle jag tycka var mer givande...» (Ganska dålig)
- Tog för mycket tid. Det var många processer som var samma men det tar sån sjuklig tid att ta sig igenom en hel process. Som sagt inte för att det är svårt utan för att det är många steg! » (Ganska dålig)
- Tog lite för mycket tid» (OK)
- Tycket att uppgiften i sig var för omfattande och besvärlig men eftersom iprincip samma typ av uppgift kom på tentan så var det såklart bra...» (OK)
- För omfattande, det hade räckt att räkna på en process, nu kändes det som om det enda man lärde sig på uppgiften var att räkna fram entalpier i olika delar av processen.» (OK)
- Andra inlämningsuppgiften var för maffig» (OK)
- Men väldigt stor uppgift, kunde ha varit lite mindre.» (Ganska bra)
- lite för omfattande » (Ganska bra)
- Bra inlärning. Speciellt då vi redovisade för Mohamad och han tog sig tid till att fråga ut oss. Så att alla förstod. Jobbigt men givande ,)» (Ganska bra)
- Kan läggas mycket tidigare! Den stora delen av förkunskaperna kom ju från termodynamiken så den skulle kunna släppas mycket tidigare.» (Ganska bra)
- Tog lång tid!» (Ganska bra)
- Svår men mycket lärorik!» (Mycket bra)
- Ersatte alla räkneövningar inlärningsmässigt.» (Mycket bra)
- mycket bra» (Mycket bra)
- Gav mycket förståelse inför tentan.» (Mycket bra)
- uppgift 2 var väldigt givande dock väldigt omfattande, aning svår.» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»12 17%
Ganska liten»25 36%
Ganska stor»24 34%
Mycket stor»8 11%

Genomsnitt: 2.4

- På tok för dåligt uppdaterad. I ett ämne som det händer så mycket inom måste man vara mycket bättre på att uppdatera.» (?)
- Öppnade inte ens kompendiet om miljön. Var alldeles för tung. Men skrev förmodligen en 4-5a. » (Mycket liten)
- Det vita häftet är otroligt mycket text men lite viktigt. banta gärna» (Mycket liten)
- Använde egentligen bara föreläsningarna och diskuterade med kompisar.» (Mycket liten)
- Förutom Data och diagram som man va tvungen att slå i allt som oftast.» (Mycket liten)
- Pluggade nästan uteslutande på slides från föreläsningar.» (Mycket liten)
- Alldeles för dåligt uppdaterade artiklar i miljö kompendiet. Det händer mycket på miljösidan och det hade varit mer relevant med uppdaterade artiklar. I Energikompendiet hade det varit bra om det uppdaterade kapitlet belysts mer tidigt - nu hittade inte jag det förrän sent och det hade hjälpt oss mycket att ha det till hands vid tex inlämningsuppgiften. » (Mycket liten)
- Förläsningsanteckningarna var mer relevanta än kurslitteraturen. Vissa kapitel av litteraturen innehöll väldigt mycket årtal, statistik och siffror som inte kändes särskilt viktiga för kursen då de inte gjorde något för förståelsen. » (Ganska liten)
- Mest föreläsningarna som gav information, läste aldrig hållbar utvecklingskompendium» (Ganska liten)
- Kompendiet hållbar utveckling är värdelöst. Skulle inte rekommendera någon som går kursen att köpa det :P» (Ganska liten)
- Litteraturen var för omfattande för att man skulle kunna ta till sig det.» (Ganska liten)
- Kursboken i energiteknik vedervärdig, kursboken i hållbar utveckling spretar väldigt mycket, är inte ingenjörsmässig och vissa kapitel kunde lika gärna strykas helt (De som fokuserar på årtal och namedropping).» (Ganska liten)
- främst det gröna energiteknikhäftet» (Ganska stor)
- Har inte räknat en enda uppgift ur uppgiftshäftet» (Ganska stor)
- Det vita häftet har varit till mycket stor nytta, föreläsnings power point presentationerna har också varit bra. Det gröna häftet var sådär, det skulle kunna revideras och göras mycket bättre! Bara man kollar igenom det för att se hur man förklarar saker och ting hade gjort det mycket bättre! Men det kändes lite dåligt att allt material var så gammalt, det händer ju saker hela tiden så det känns som att det blir lite inte proffsigt när man visar siffror från 2000 det är 10år sedan nu det var länge sedan! » (Ganska stor)
- Kan dock vara läge att uppdatera kompendite» (Ganska stor)
- Det fanns många intressanta artiklar i kompendiet. De från Christian Azar var särskilt läsvärda.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»37 52%
Mycket bra»29 41%

Genomsnitt: 3.35

- Bättre kommunikation vad det gällde uppdaterat kap 2, se ovan!» (Ganska dåligt)
- Utdelat material kom ofta upp sent.» (Ganska dåligt)
- Ofta fanns inte föreläsningsanteckningar på hemsidan innan föreläsningen, vilket hade underlättat.» (Ganska bra)
- Bra när OH-slides lades ut innan föreläsningen så att man kunde skriva ut och ta med dem.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»23 32%
Mycket bra»32 45%
Har ej sökt hjälp»13 18%

Genomsnitt: 3.8

- Hade gärna sett räknestugor och diskussioner istället för räkneövningar» (Ganska bra)
- Väldigt bra» (Mycket bra)
- Pontus mycket hjälpsam» (Mycket bra)
- Vår övningsledare Pontus va suverän.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»11 15%
Mycket bra»54 77%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.78

- Piss när man måste göra allt» (Ganska dåligt)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»44 62%
Hög»19 27%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.28

- Nu i efterhand tycker jag det gick väldigt lätt men det beror nog på att ämnet tilltalade mig.» (Låg)
- men det som var belastande lades i slutet av kursen, vilket gjorde att det blev mycket på samma gång. bättre att sprida ut arbetsbördan genom att ha inlämningarna tidigare» (Låg)
- Mestadels lagom, men mot slutet av perioden blev det mycket i och med inlämning 2. Det skulle varit bättre att ha lite mer tid åt inlämning 2 då den ligger samtidigt som konstruktionsuppgift 2 i Strömningsmekaniken. » (Lagom)
- Lite oregelbunden. Arbetsbelstningen blev mycket hög under lv.5-6 pga inlämningsuppg. 2 sammanföll med inlämningar i strömningen...» (Lagom)
- Låg i början och hög i slutet pga konstruktionsuppgift 2 alltså ~ lagom» (Lagom)
- Det är väl snarare man själv som vart ineffektiv» (Lagom)
- Inlämningarna tog förvisso tid, men detta till största del av ens egen ineffektivitet. » (Lagom)
- Det var mycket jobb med konstruktionsövningarna. » (Hög)
- Det var mycket att läsa och mycket att räkna och det tog lång tid att ta sig igenom allt! » (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»24 34%
Hög»35 50%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.71

- Läste en masterskurs upptill. Dvs. inte strömningsmekanik» (Lagom)
- jag tycker bara att inlämning 1 bör lämnas in tidigare. (väldigt lite att göra i början)» (Lagom)
- Men båda kurserna envisades med att ha omfattande inlämningar och labbar i slutet, lv. 5-6. inte ok att båda har ett sådant upplägg.» (Lagom)
- Det var två tunga ämnen samtidigt. » (Hög)
- Strömningen va riktigt hemsk!» (Hög)
- Två tidskrävande kurser på en gång båda innehållande tidskrävande inlämninsuppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»22 31%
Gott»26 37%
Mycket gott»17 24%

Genomsnitt: 3.81

- Termodynaik och trädkramartjaffs. Det har vi redan haft. » (Dåligt)
- Inte så mycket intresse för själva ämnet» (Dåligt)
- Hållbar utvecklingsdelen av kursen väldigt orienterande och bred och därmed så pass enkel att man mestadels hade koll på allt sedan tidigare skolkurser i gymnasiet och via att ha tittat på nyheterna några gånger de senaste åren.» (Godkänt)
- Bra kurs som sådan, dock lite mycket fokus på inlämningsuppgifterna så att annat såsom läsning i kompendiet blev lidande.» (Godkänt)
- Även om det kanske inte ingår i kursen hade en mer detaljerad genomgång av växthuseffektens konsekvenser uppskattats.» (Gott)
- Jag är mycket intresserad av det mesta vi gått igenom! » (Gott)
- Gav en ganska god sammanfattande bred bild trots ett antal olika föreläsare.» (Gott)
- lite svårt att veta vad man borde fokusera på när man inte fick någon exempeltenta av Magnus» (Gott)
- Allmänbildande kurs!» (Mycket gott)
- riktigt intressant!!» (Mycket gott)
- Har fått mycket större kunskap i området» (Mycket gott)
- Ökar förståelsen och medvetenheten vilket i förlängningen blir ett sätt att påverka miljön.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Miljödelen, tentaupplägget»
- Konstr 2, kanske utöka den lite mer. Lägg till förbränning.»
- Konstruktionsuppgifterna. Bra att man får jobba under tiden.»
- Allt»
- Det mesta. gärna mer miljö, lite mindre räkning. Det får man ändå på annat håll»
- Inl uppgifter»
- Föreläsningarna.»
- Miljöföreläsningarna»
- Power-point slides utlaggda på webben Räkneövningar »
- Maria Grahn »
- Mer miljö- och energipoliitiska frågor och mer åt det hållet i allmänhet.»
- Olika föreläsare»
- Pontus som övningsledare.»
- Inlämningen!»
- Marias föreläsningar har verkligen varit super! »
- inlämningar»
- Det mesta fungerade bra. Inlämningsuppgifter är viktigt att bevara.»
- Båda huvudföreläsarna, hon från SP och Christian.»
- Inlämningsuppgifter»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg tiden från räkneövningarna på konstr uppg»
- Inlämningsuppgifterna»
- Mindre teorifrågor på tentan och mer räkning.»
- Lite tidigare med inlämningsuppgifterna»
- Inlämingsuppgifterna, ingen idé att räkna ut samma saker om och om igen. »
- Att övningarna är användbara för inl uppgifterna så att det inte gås igenom efter vi klurat ut samma sak på egen hand i inlämningen»
- Ta bort/radikalt korta ner sidantalet i Kompendiumet Hållbar utveckling. »
- Inlämningarna bör läggas tidigare»
- Mindre tidskrävande inlämningsuppgifter Lite för många gästföreläsare. Det blev på så vis en smått avsaknad av röd tråd i kursen.»
- Kursmaterialen, en uppdatering! Övningarna, mer diskussion! »
- Hela förbränningsbiten när det kommer till de olika cyklerna kommer direkt från Termokursen. Var riktigt dåligt med den biten i kursen. Räknedelen med ångkraft också var kass. Hela den biten var repetition från termon.»
- Attityden hos Jonas Nässen, att elever inte egentligen skulle vara intresserade utav ämnet. Eftersom det föder en sådan attityd. Samt att Magnus Rydén inte hela tiden behöver gå i försvarsposition när man bara vill prata och resonera om en sak, vi tänker inte slita honom i stycken.»
- Jag kan tycka att institutionen förstorar problemet med CO2 och lägger för mycket fokus på just det.»
- Dela upp kursen i två delar - de hänger inte ihop tillräckligt mycket. Det hade varit roligt att kunna få bra betyg i miljö-delen utan att vara en fena på energitekniken. »
- Ångmaskinsföreläsningen var inte så givande.»
- Det skulle vara roligt med lite mer uppdaterad information gällande nuläget, de flesta föreläsningar och texter kändes gamla. Det skulle också ge mer av dem "gamla" texterna om man fick reda på om farhågorna i dem besannades eller inte»

21. Övriga kommentarer

- Tråkigt med så gammal material i ett ämne som utvecklas så mycket.»
- Bra med problemställningar som är aktuella idag. T.ex. när vi räknade på CO2-utsläpp från olika bränsleslag.»
- Kursen svår att ta grepp om, ingen vet vad det egentligen går ut på. »
- bra lärare..sakkunniga! power point funkar bra som inlärning inför tentan men som sagt, jobbigt att hålla sig vaken när det bara är power point»
- Det ser bra ut att ni ska ändra från Miljö och Energi till Termo och Energi och en egen Miljö kurs. Det känns mer som att de hänger samman bättre! »
- Visa filmen "Home" (BBC-dokumentär) eller tipsa om den! Den handlar om allt i den första delen av miljön presenterat på ett riktigt professionellt och inspirerande sätt. Hela filmen hittas på youtube på projektets egna kanal: http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU»
- Känns som två kurser i en, hade varit bättre om man delade på hållbar utveckling och energi, nu blir det väldigt mycket information väldigt snabbt, om väldigt skilda saker.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från