ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad reglerdesign H10, SSY250

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»8 57%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»4 28%
100%»7 50%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 78%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Väldigt snäll dock, kanske för att testa de nya momenten... Går att va lite tuffare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»9 69%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3.15

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»10 76%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 3.07

- Lite tråkigt att det är fel i facit som Bertil har upptäckt... men inte lägger/meddelar detta på hemsidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.78

- Skulle inte skada med några fler övningar med räknestuga.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Jag kände ingen i klassen, men det gick bra ändå.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»12 85%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Inte jättemånga "hemuppgifter" ganska lugnt. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 71%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 4

- Känns som en väldigt relevant kurs för programmet. Bra att nya moment läggs till! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De nya momenten/kunskapen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man ska inte behöva kunna instrumentsymboler utantill, helt meningslöst! Jobbar man IRL med det så har man en lista med sig första veckan sen kan man det utantill. Ska det komma frågor ang instrumentsymboler på tentan så är det lika bra att bifoga bokstavsförklaring till det. Multivariabla system och särkopplingsfilter borde vara med i formelsamlingen redan från början så att man inte lägger tid på att försöka lära sig det utantill. »
- Det är mycket man ska kunna utantill som känns onödigt. Det är bättre att ha mer test i förståelse. Rena fakta lär man sig när man börjar jobba med de olika komponenterna.»
- Flera saker utlagda på kurshemsidan. Dom flesta OH-bladen fanns, det var bra.»
- Att lära sig instrumentsymbolernas bokstavsbeteckningar känns onödigt.»
- Fler uppgifter, mer ingående, kanske tom dugga halvvägs på nya vinklar istället för presentation? »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från