ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjära system H10, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 15 timmar»17 22%
Cirka 20 timmar»24 32%
Cirka 25 timmar»16 21%
Cirka 30 timmar»8 10%
Minst 35 timmar»9 12%

Genomsnitt: 2.56

- Belastningen i Elteknik gjorde att det inte gick att få någon tid över till Linjära System. » (Högst 15 timmar)
- Ville gärna lägga mer tid på LS men var tvungen att lägga större del av tiden på El-Teknik.» (Cirka 25 timmar)
- väldigt hög belastning jämfört med många andra kurser» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»5 6%
75%»25 33%
100%»43 58%

Genomsnitt: 4.47

- Alla föreläsningar, inga övningar.» (75%)
- Missade några övningar men var med på alla föreläsningar, man missade väldigt mycket annars » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 24%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 41%

Genomsnitt: 2.9

- Jag har läst det men kommer inte i håg vad som stog i den.» (Jag har inte sett/läst målen)
- I kursPM står det vad kursen innehåller men inte kursmål. Det står därmed inte på vilket sätt och i vilken omfattning studenterna ska kunna kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»58 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.03

- Dokumentet beskriver målen så tydligt. Däremot speglar kursinnehållet PM:ets innehållsförteckning» (Ja, målen verkar rimliga)
- Enligt kurshemsidan krävs det bara förkunskaper från algebran och analysen. Det står ingenting om att vissa moment bygger på kunskaper från elläran. Jag som inte har läst elläran hängde inte med under de momenten som bygger på den kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 20%
Ja, i hög grad»44 67%
Vet ej/har inte examinerats än»8 12%

Genomsnitt: 2.92

- Tentan var betydligt svårare än tidigare års tentor samt att några av de sista uppgifterna hade vi ej gått igenom.» (I viss utsträckning)
- Mycket svårare än övningstentorna. » (I viss utsträckning)
- på tentan kom saker som inte ens hade gåtts ingenom, mycket tråkigt.» (I viss utsträckning)
- Många tillkrånglade frågor på tentan» (I viss utsträckning)
- En riktigt klurig tenta blev det, men med lagom god balans mellan svåra och grundläggande kunskaper.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att tentan var väldigt bra, först ett 10 tal lätta frågor som egentligen räcker och svara på för att få ett 3 och sedan var de frågor för att får en 5 mycket svåra. » (Ja, i hög grad)
- svårare än föregående års tentor» (Ja, i hög grad)
- Det kändes mer som han ville testa våra kunskaper från föregående kurs, ellära. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»27 36%
Mycket stor»41 55%

Genomsnitt: 3.45

- Bra att övningarna både innehöll genomgångar och tid för eget arbete.» (Ganska stor)
- mycket bra föreläsare» (Mycket stor)
- särskilt Görans föreläsningar och övningar, har varit mycket bra och metodiska. Mycket bra med OH-genomgång inför övningar. Lättare att följa utvalda OH-papper än dito information i boken.» (Mycket stor)
- bra» (Mycket stor)
- Litteraturen var begränsat användbar, mest nytta hade man av föreläsnings- och övningsanteckningar.» (Mycket stor)
- mycket bra föreläsare, extremt opedagogisk kurslitteratur» (Mycket stor)
- Bill Karlström och speciellt Göran Hult är bra lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»22 30%
Ganska stor»34 47%
Mycket stor»11 15%

Genomsnitt: 2.7

- boken kändes överflödig» (Mycket liten)
- Boken var nästan helt onödig» (Mycket liten)
- har endast använt boken för övningsuppgifterna» (Ganska liten)
- Transformer-boken var dålig på att förklara och saknade användbart register.» (Ganska liten)
- mycket bra föreläsare, extremt opedagogisk kurslitteratur» (Ganska liten)
- Kursboken användes mest till uppgiftsräkning, inte så mycket till läsning» (Ganska liten)
- Boken berättar vad som finns inom transformer, men reder inte ut begrepp och hur man kommer fram till lösningar. Den ger exempel men förklarar inte verktygen man använder som man kan utvecklas vidare.» (Ganska liten)
- Stort plus för duggorna och inlämningsuppgiften. Det tar lite extra energi men jag tycker det ger mycket tillbaka.» (Ganska stor)
- mer relevanta och tydliga exempel som man kan titta på när man löser övnings uppg» (Ganska stor)
- Boken är okej, men det kunde finnas fler exempel.» (Ganska stor)
- Det bästa tycker jag nog har varit räkneövningarna med Göran.» (Ganska stor)
- se ovan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

74 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»43 58%
Mycket bra»25 33%

Genomsnitt: 3.22

- struktureringen på kurshemsidan under all kritik.» (Mycket dåligt)
- Högskola som 2010 inte har en fungerande hemsida?! (Studieportalen ligger nere titt som tätt..)» (Mycket dåligt)
- studentportalen ligger nere titt som tätt...» (Ganska dåligt)
- På tok för mycket fel i facit!» (Ganska dåligt)
- Det fanns många fel i lösningsförslagen till de gamla tentorna. Uppdateringar om fel kom upp flera gånger på kurssidan, den sista bara nån dag innan tentan. Felen gjorde att det blev förvirrande när man skulle plugga då man inte visste om man själv hade löst uppgifterna fel eller om det var läraren. Lösningsförslagen fungerade även som facit så det fanns inget annat att dubbelkolla mot. » (Ganska dåligt)
- Bra med lösningsförslag uppladdat på kurshemsidan, men tyvärr var många av uppgifterna fel vilket resulterade i att man ej kunde lite på dessa lösningar.» (Ganska bra)
- Det var lättare att använda den gamla studentportalen på www.student.chalmers.se» (Ganska bra)
- Fanns en del material som visades på overhead som jag hade velat ha på kurshemsidan också. Annars var det bra att det fanns lösningar till rekommenderade uppgifter!» (Ganska bra)
- Inga problem där» (Mycket bra)
- Allt som sades, visades på OH eller gavs ut på papper gick sedan att komma på kurshemsidan - BRA!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»26 35%
Mycket bra»30 40%
Har ej sökt hjälp»12 16%

Genomsnitt: 3.63

- I stort sett ingen som helst hjälp vid labtillfällenena. Mycket stressande om man inte redan är ett programeringsgeni. Tanken är väl ändå att man ska lära sig på labbarna. INTE visa upp sig.» (Mycket dåliga)
- mindre bra övningsledare (data)» (Ganska dåliga)
- Svårt att få bra förklaring på övningslektioner.» (Ganska dåliga)
- Lindeborg kunde inte så mkt..» (Ganska dåliga)
- Övningsgruppen för data hade ingen bra övningsledare, och det var för mycket räknande på tavlan på övningarn så man han inte ställa så många frågot.» (Ganska dåliga)
- efter halva kursen (z-trformen) fick man äntligen utrymme att jobba själv på övningarna och ställa frågor, efter detta gick allt mycket bättre» (Ganska bra)
- Göran Hult är fantastisk på att förklara på ett enkelt sätt, ovärderligt!» (Mycket bra)
- Göran och Bill ställer alltid upp o hjälper till om det är något man har svårt med..» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»56 75%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.78

- utan samarbete hade det varit omöjligt» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»45 60%
Hög»23 31%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.39

- Det var dock ganska skönt att den var lite låg eftersom den parallella kursen (Elteknik) krävde mycket jobb.» (Låg)
- Eventuellt en smula låg om man inte haft en annan så pass vansinnig kurs samtidigt. » (Lagom)
- Kursen kändes jobbig och svår i början, men det lättade mot slutet, vilket också framfördes av läraren i början av kursen.» (Lagom)
- Jag vet att jag tappade efter lite under kursen och kom efter med övningar.» (Hög)
- Mycket stoff och annorlunda tänkande. Kursen förutsade att man kom ihåg väldigt mycket från analysen. Ibland för mycket.» (Hög)
- fick lägga nästan all studietid på den här kursen» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 31%
Hög»32 43%
För hög»19 25%

Genomsnitt: 3.94

- Jag har bytt program. Jag tog mig vatten över huvudet och det hela gick helt fel. Det tog lite tid innan jag hittade min egna rytm.» (Hög)
- Jag läste kursen samtidigt som Elteknik, hade Linjära system varit lika krävande hade det blivit för hög belastning.» (Hög)
- Jobbigaste läsperioden hittills, en sådan läsperiod får än att fundera flera gånger på att hoppa av.» (För hög)
- Elteknik som sagt.» (För hög)
- Två rätt jobbiga ämnen samtidigt.» (För hög)
- Pga El-tekniken.» (För hög)
- Väldigt mycket att göra med hemuppgifter osv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»20 27%
Gott»37 50%
Mycket gott»14 19%

Genomsnitt: 3.86

- förstod aldrig poängen med hälften av kursen, fourier, laplace» (Dåligt)
- Man har mest lärt sig räkna med formler men man har inte fått någon riktig känsla ämnet i praktiken.» (Godkänt)
- Det var svårt att ta till sig det man skulle lära sig i början av kursen.» (Godkänt)
- Dock förklarades det inte så bra vad det här var till för.» (Godkänt)
- Göran Hult är väldigt pedagogisk och lätt att förstå. Jag har honom gärna i fler kurser. Bill bra som vanligt.» (Gott)
- Bra föreläsare, helt okej kursmaterial, bra övningar.» (Gott)
- Bra kurs, men den andra kursen vi läste parallellt gjorde nog att den här kursen upplevdes som jobbigare än vad den egentligen är.» (Gott)
- Bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Bill mycket bra föreläsare» (Mycket gott)
- Bill är en utmärkt föreläsare och Göran en mycket bra och tydlig övningsledare. De gjorde kursen så begriplig den kunde bli.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tror faktiskt att bytet av lärare mellan laplace och z-transformerna var bra, eftersom om man förstår ena så förstår man andra, och om man hade svårt med en förklaring som en lärare gav kanske man förstår en annan förklaring av en annan lärare bättre.»
- duktiga föreläsare»
- Duggorna och inlämningsuppgiften»
- Lösningsförslag på kurshemsidan till de rekommenderade uppgifterna i boken»
- De övningar man hade under veckorna.»
- Samma kvalitet hos föreläsarna som detta år»
- Det mesta tycker jag personligen har varit bra så har inget större och klaga på. »
- Duggorna är bra för då får man extra poäng till tentan och man kollar av om man hänger med eller ej.»
- Göran Hults overheadkompendie, mkt bra.»
- Bill bör vara kvar då han är väldigt duktig på att lära ut och lätt å lyssna på.»
- Mer randomfrågor på tentan så man inte kan förbereda sig ordentligt!! T-t-t-toppen»
- Möjligheten att se gamla tentor.»
- Kan inte komma på något som borde ersättas.»
- Lösningar till rekommenderade uppgifter borde ligga kvar. Övningstillfällena med korta genomgångar av exempeluppgifter borde också vara kvar.»
- Bill och Göran var jätte bra. Hade varit givande att ha även Bill på vissa övningar.»
- Föreläsarna»
- Bill Karlsström och Göran Hult»
- Det var bra att övningarna innehöll mycket genomgångar.»
- Övningar med både exempel och egen tid.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labledarna! Bör vara serviceminded och hjälpsamma. INTE sura och illhjälpvilliga.»
- Gick inte på övningarna mot slutet, så detta kanske ändrades under kursens gång, men: tyckte att det hade varit bättre om man fick räkna själv mer, och snarare att läraren räknar problem på tavlan efter "popular demand", d.v.s. om många har problem med samma uppgift eller efterfrågar en viss lösning.»
- kurshemsida, övningsledare (data)»
- Läraren vi hade till övningslektionerna. Det gick för långsamt samt att han ofta inte gav ett tillfredsställande svar på frågor. »
- Lite mer konkreta exempel på vad man använder de metoder vi lärt oss i verkliga livet och inte bara massa uppgifter som man inte förstår vad man skall använda de för eller ur vilket sammanhang de kommer ifrån.»
- skaffa en extra övningstillfälle.»
- Mer övningstid ist miniföreläsning på utsatt övn. tid»
- Ökad tydlighet på en del frågor och uppgifter som vi fick och skulle lämna in.»
- Jag skulle önskat en grov överblick av ämnet från början för att bättre förstå vad det handlade om.»
- Byta övningslärare då han ej är särskilt pedagogisk.»
- Inled kursen med att berätta om ett antal tillämpningar där kursens innehåll används. Det skulle ha varit intressant.»
- Låna ut Göran till Elteknikskursen och låt han ta hand om förstärkardelen.»
- tillgång till kursboken som e-bok att låna på biblioteket!!»
- Genomgång av fler gamla tentor på föreläsningar i sista veckan.»
- Kunnigare övningshandledare. Bättre tenta förberedelse på föreläsningar.»
- Kan inte komma på något som borde ersättas.»
- Byta ut övningsläraren data hade, eller så får han lära ut på samma sätt som bill och göran.»
- Det var för högt tempo och materialet var lite svårsmält. Något i mån med att sänka tempot lite hade gjort kursen bättre.»
- Dubbelkolla dokumenten som läggs ut på kurshemsidan. Att det var fel i flera av lösningsförslagen blev mycket jobbigt.»
- ev byte av kurslitteratur »
- Mer förklarande papper, typ med pilar och små kommentarer. "Här sker transformeringen osv". MERA MATLAB alltså inte mer uppgifter utan mer på föreläsningar.»

16. Övriga kommentarer

- lägg inte ut tentor med facit om både uppgifterna och svaren är fel. Stor risk att man lär in fel och/eller spenderar stor tid med att rätta något som man egentligen hade rätt på från början»
- Det blev svårare och svårare att hålla isär de olika begreppen mot slutet av kursen. Göran och Bill är bra lärare med ett extra plus på Göran.»
- Ha inte Linjära system samtidigt som Mekanik fortsättningskurs då dessa båda kurser kräver att man hela tiden räknar för att kunna förstå vad som gås igenom på föreläsningar.»
- svårighetsgraden på årets tenta kändes mycket högre jämfört med äldre tentor, en riktig skrevspark kl 08:30 på en lördag.»
- Tack, det gjorde ni bra! Heja Gais!»
- Hade varit kul att få någon anknytning till varför data ska läsa detta»
- Tycker att det var konstigt att alla övningstentor man har fått ut så är det angivna på varje uppgift vilka poäng den är värd. Sen på vår egna tenta så är poängen helt annolunda. Uppgifter som innan kunde ge 2-3 poäng var nu 1 poäng. Tycker jag är orimligt. Antingen tar man bort poängen så vi ej vet på övningstentorna eller så tycker jag han borde medela att det är för högt poäng på övningstentorna.»


Kursutvärderingssystem från