ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömningsmekanik 2010/2011, MTF052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-05
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Alf-Erik Almstedt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 10 timmar»6 8%
Cirka 15 timmar»17 22%
Cirka 20 timmar»18 24%
Cirka 25 timmar»19 25%
Cirka 30 timmar»10 13%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 3.29

- ...och mer sista två veckorna.» (Högst 10 timmar)
- Mer under konstr.övningarna.» (Cirka 15 timmar)
- Lagom belastning.» (Cirka 20 timmar)
- helt klart värt tiden.» (Cirka 25 timmar)
- Sista veckorna betydligt mer.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

74 svarande

0%»3 4%
25%»5 6%
50%»8 10%
75%»17 22%
100%»41 55%

Genomsnitt: 4.18

- Prata långsamt människa» (0%)
- Läste strömningsmekaniken som en extrakurs, går egentligen F åk 3.» (0%)
- för mkt definitioner som bilr jobbiga att lyssna på, mer praktiska exempel så man förstår vad som gås igenom och vad det sa användas till» (25%)
- Slutade gå för att det inte gav mig något alls.» (25%)
- enbart bortfall pga av sjukdom» (75%)
- hoppade över föreläsningar i slutet» (75%)
- Endast missat enstaka» (100%)
- 90%» (100%)
- annars hade det aldrig gått att förstå teorin bakom allt.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

74 svarande

0%»5 6%
25%»5 6%
50%»8 10%
75%»23 31%
100%»33 44%

Genomsnitt: 4

- "Bojkottar" medvetet övningarna när det uppstått en hysteri att hinna till de "bästa" övningsledarna. » (50%)
- Det blev ofta fullt hos den övningsledaren som jag hade "valt" vilket gjorde att jag tittade på lösningarna hemma istället» (50%)
- Det var lite svårt att hålla koll på vilken övningsledare som var i vilken övningssal. Dock tyckte jag att det var ovanligt jämn klass mellan dem, det spelade egentligen inte så stor roll vem man gick till - alla var bra!» (75%)
- Jag deltog i de flesta av Pirooz övningar och tyckte att de var till mycket stor hjälp!» (75%)
- annars hade det inte gått att lära sig det praktiska räknandet.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

73 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 32%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 39%

Genomsnitt: 2.72

- målen är tydliga. svårare att uppfatta om man uppfyller dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 20%
Ja, i hög grad»46 65%
Vet ej/har inte examinerats än»10 14%

Genomsnitt: 2.94

- Ganska tråkig tenta som inte testade någon djupare förståelse. Och att ta gamla tentafrågor rakt av är för slappt.» (I viss utsträckning)
- Jag såg på många äldre tentor att en del av teorifrågorna handlade om härledning av formler, som man förväntades kunna utantill. dock verkar det som att man fick utgångsformeln utskriven på de nyare. vilket är bra. Detta var inget problem på årets tenta.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var varken lättare eller svårare än man hade förväntat sig.» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»20 27%
Ganska stor»32 43%
Mycket stor»13 17%

Genomsnitt: 2.68

- vilket snarare beror på dålig närvaro än på föreläsaren. » (Ganska liten)
- Blev rörigt med växling mellan overhead och tavla hela tiden. Svårt att koppla samman en härledning på en viss ekvation från tavlan till något i OH-häftet osv.» (Ganska liten)
- Man förstår inte mer/bättre av att någon står framme vid en oh och visar härledningar.» (Ganska liten)
- Det gick väldigt snabbt fram» (Ganska liten)
- Med förklarande räkneexempel skulle föreläsningarna ge mer. » (Ganska stor)
- Lite för mycket härledningar av formler.» (Ganska stor)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

73 svarande

1 Inte bra»5 6%
6 8%
3 OK»25 34%
21 28%
5 Mycket bra»16 21%

Genomsnitt: 3.5

- För abstrakt. För högt tempo, mer återkopplingar och liknelser hade gjort det lättare att förstå grundprinciper. Bernoullis och NS tex.» (1 Inte bra)
- Kasst, gav ingenting. Lösning: Mer konkret, såhär gör man på en sån här uppgift. Ingen är egentligen intresserad av 2 timmars härledning i sträck. Visualisera mer, väck intresse, bättre pedagogik överlag. » (1 Inte bra)
- för teoretiska » (2)
- Det var mycket för mycket fingervisningsbevis istället för att använda de matematiska redskap som finns.» (2)
- För teoretiskt. Hade varit bättre om man blandat in fler exempel i föreläsningarna och kanske då inte fått ha med föreläsningsantekningarna till tentan. » (2)
- Med förklarande räkneexempel skulle föreläsningarna ge mer. » (3 OK)
- Det är lätt att tappa fokus när stora delar av föreläsningarna genomförs på OH:n, det blir relativt snabba genomgångar av komplicerade uttryck vilket medför att det ibland är svårt att hänga med...» (3 OK)
- Gick lite snabbt ibland» (3 OK)
- Det blir lite krångligt när man ska kolla sina anteckningar efteråt när det är exempel i de kopierade föreläsningsanteckningarna som sedan gjorts uträkningar på på tavlan, så att man har halva uppgiften från det köpta kompendiet och halva i blocket. Det fanns inte alltid plats att anteckna i det redan uppkopierade materialet. » (4)
- Lite för mycket härledningar, men det ingår väl» (4)
- Det gick fort men det var tydligt!» (4)
- Intressanta när man hängde med.» (4)
- Högt tempo men bra innehåll.» (4)
- Det är väldigt högt tempo. tror att man kan tycka det blir för jobbigt att koncentrera sig om det hade legat två föreläsningar på rad, (även från andra kurser). Men det har vi sluppit denna läsperioden.» (5 Mycket bra)
- Affe kan verkligen ämnet han undervisar i!» (5 Mycket bra)

8. Vad tyckte du om övningarna?

71 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»1 1%
2 2%
3 OK»15 21%
21 29%
5 Mycket bra»32 45%

Genomsnitt: 4.14

Fördelat på olika grupper:

Olivier Petit: (13 st)
1 Inte Bra1 7%
20 0%
3 OK4 30%
43 23%
5 Mycket bra5 38%

Genomsnitt: 3.84

- Ej deltagit» (?)
- Jag var inte på någon.» (1 Inte Bra)
- Han är bra. Synd bara att övningsledarna varierar så mycket i kvalitet ... vissa är ju populärare än andra och då blir d trångt ...» (3 OK)
- plus mycket mycket bra vekarie, Ulf Håll!» (5 Mycket bra)

Pirooz Moradnia: (6 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 16%
41 16%
5 Mycket bra4 66%

Genomsnitt: 4.5

- Den inledande teorigenomgången sammanfattade ofta det som gått igenom på föreläsning på ett greppbart sätt.» (4)
- Mycket bra övningsledare, ger många tips om vad man ska kunna, även vad gäller teorin. Riktigt bra var också att han tog sig tid att hjälpa till när man kört fast med något tal.» (5 Mycket bra)

Abdallah Abou-Taouk: (22 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK5 22%
46 27%
5 Mycket bra11 50%

Genomsnitt: 4.27

- var bra. Gunnar johansson fruktansvärt dålig. » (3 OK)
- Var bra, men behöver förklara mer varför man använder saker. Inte bara använda formler.» (3 OK)
- Bra handledare, en av dem bättre under Chalmerstiden hittils.» (4)
- Väldigt duktig och intresserad av vad han håller på med samt att han var väldigt tydlig, effektiv och ville att vi skulle förstå. » (5 Mycket bra)

Mohammad El-Alti: (10 st)
1 Inte Bra0 0%
22 20%
3 OK3 30%
45 50%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Bra övningar. ibland är det svårt att se vad det står på tavlan bara.» (4)
- Men bästa var vikarien. Han var överlägset den bästa övningsledaren. Ta med honom nästa år.» (4)
- Kunnig person inom ämnet, behöver fila på att vara övningsledare en aning (presentationsförmågan/medlingen)» (4)

Gunnar Johansson: (20 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK2 10%
46 30%
5 Mycket bra12 60%

Genomsnitt: 4.5

- Detaljerade. Lite för långsamma och för mycket räknefel. Anteckningar med färdiglösta exempel hade varit bättre.» (3 OK)
- Förklarar så man förstår och hur man ska göra för att det ska bli så enkelt som möjligt!» (4)
- Gunnar är kursens stora behållning.» (4)
- Det kan bli lite rörigt ibland. Gunnar har en tendens att röra ihop enheter och glömma olika delar i ekvationerna så studenterna måste vara vakna och rätta honom. Det kanske hade varit bättre att få klart och tydligt direkt om vad som gäller istället för att gissa.» (4)
- Gunnar är en riktig klippa! Brukar gå till honom även utanför övningstillfällen och han tar sig alltid tid och ser till att man förstår ordentligt. En redan svår kurs hade varit ännu svårare utan Gunnar.» (5 Mycket bra)
- bra upplägg och går inte för snabbt fram, visar tydligt alla steg i lösningarna» (5 Mycket bra)
- En klippa!» (5 Mycket bra)
- Märks att han vet vad han pratar om och stannar gärna kvar och pratar längre och förklarar när man inte förstår.» (5 Mycket bra)
- Mycket kunnig och hjälpsam.» (5 Mycket bra)

9. Vad tyckte du om lab. omströmmade kroppar?

74 svarande

1 Inte bra»2 2%
5 6%
3 OK»37 50%
14 18%
5 Mycket bra»16 21%

Genomsnitt: 3.5

- Gav inte så mycket förståelse. Men det tycker jag sällan att laborationer gör.» (2)
- Blev lite för mycket teori i början och för lite reflektion efteråt. Det är reflektionen som ger förståelse anser jag.» (3 OK)
- Bra allmän genomgång av labbledaren innan, själva labben var sådär.» (3 OK)
- teorin innan labben kan göras snabbare för att inte behöva stressa på "labben"» (3 OK)
- Väckte intresse! Bra» (4)
- utrustningen fungerade inte så det gick inte att slutföra. det kändes dåligt.» (4)
- bra handledre! vi gjorde dock labben tidigt vilket gjorde att man hade svårt att tillgodogöra sig all teori» (4)
- Rolig och lärorik.» (5 Mycket bra)
- guillame hade en mycket bra genomgång so ökade förståelsen mycket.» (5 Mycket bra)

10. Vad tyckte du om lab. vindtunneldemonstration?

72 svarande

1 Inte bra»12 16%
17 23%
3 OK»30 41%
10 13%
5 Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 2.65

- missade labben, min morfar gick bort dagen innan så saknade motivation» (?)
- aningen innehållsfattig» (1 Inte bra)
- Skulle ha behövt mer hjälp med labben istället för en 1 h lång genomgång av vindtunneln... Jag tycker att lab 2 kräver likadan eller liknande handledning som inlämningsuppgift 1.» (1 Inte bra)
- Jättebra och kul demonstration men varför ska vi lämna in uppgifter som inte ens relaterar till laborationen? Gör en KO2 sepparat och behåll demonstrationen - jätteintressant!» (1 Inte bra)
- Rent värdelös lab. Vi fick inte ut några resultat, rökmaskinen gick sönder osv...» (1 Inte bra)
- Gav lite att först få lite saker berättat för sig sen att se lite rök i en tunnel.» (1 Inte bra)
- Helt meningslös.» (1 Inte bra)
- Vi gick in, tittade på vindtunneln, och gick ut. Tog 20min, helt värdelöst.» (1 Inte bra)
- Den hade ingen koppling till inlämningsuppgiften, då mätvärden vi fick inte kom från mätningarna från labben, trots att man hade sagt det. » (1 Inte bra)
- kändes lite onödig, bara lyssna...» (2)
- Jag tyckte inte riktigt att rapporten riktigt kopplades samman så bra med själv laben.» (2)
- För svår labrapport. Hade krävts en bättre genomgång.» (2)
- Alldeles för kort och innehållslös, ville göra mer» (2)
- Kort, inlämning har inte direkt att göra med själva labben. Mer som en egen konstruktionsuppgift.» (2)
- Bra och intressant genomgång, men rökmaskinen fungerade inte vid mitt tillfälle så det blev ingen bra demonstration.» (2)
- Kändes inte som att den gav så mycket! » (2)
- Gav ingenting kändes det som. Han glömde bort att berätta om labbuppgiften.» (2)
- Okej att få se hur tunneln ser ut men själva demonstrationen tillförde inte speciellt mycket» (2)
- Intressant, men gav inte så mycket. Sjävla "lab-rapporten" lärde man sig dock en del på. men den borde hetat KO2 istället för lab2, jag såg ingen jätte tydlig koppling i.o.m. att det bara var ett demo.» (3 OK)
- medelmåttig. kunde likagärna sett den på film.» (3 OK)
- Givande uppgifter.» (3 OK)
- Kul att se men lärde mig inte så mycket» (4)
- Riktigt intressant. Fortsätt med den. hade gärna velat testa ex andra bilar och se varierande C_d (fast förståeligt om det förefaller svårt att införa eftersom det tar avsevärt längre tid)» (5 Mycket bra)

11. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 1?

74 svarande

1 Inte bra»4 5%
14 18%
3 OK»38 51%
12 16%
5 Mycket bra»6 8%

Genomsnitt: 3.02

- Konstruktionsuppgifterna tar väldigt mycket tid men man lär sig inte särskilt mycket.Eftersom dom tar så mycket tid hamnar man också efter med övningsuppgifterna vilket i förlängningen gör att både övningstillfällen och föreläsningar blir oerhört svårförstådda. Kontentan är att konstruktionsuppgifterna förstör mer än vad dom ger.» (2)
- Svår o ganska dåligt formulerad» (2)
- Ökade inte förståelsen, bättre med konkreta uppgifter inte massa formler i ett häfte.» (2)
- För våran del tog den väldigt mycket tid i anspråk, vilket påverkade resultaten i kursens övriga delar negativt.» (2)
- Gav inte så mycket extra förståelse, och den var ganska sent i kursen» (3 OK)
- Svår» (3 OK)
- Hög svårighetsgrad.» (3 OK)
- Svår» (3 OK)
- Det tog lite väl lång tid! » (3 OK)
- Svår att greppa» (3 OK)
- På tok för lite handledningstid.» (3 OK)
- Ökade förståelsen.» (4)
- bra att lära sig lite om turb gränsskikt.» (5 Mycket bra)
- men hade inte skadat med lite mer matlab hjälp» (5 Mycket bra)

12. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 2?

48 svarande

1 Inte bra»11 22%
4 8%
3 OK»30 62%
2 4%
5 Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.54

- Har inte gjort den» (?)
- gjorde inte den.» (?)
- gjorde ej » (?)
- Överflödig? Inte ens sett den» (?)
- Gjorde aldrig konstruktionsuppgift 2» (?)
- Vet ej.» (?)
- genomförde den aldrig» (?)
- Inte genomförd» (?)
- Ej gjordt» (?)
- Förstod inte så mycket. » (1 Inte bra)
- Har inte gjort den pga tidsbrist i slutet av kursen» (1 Inte bra)
- hann inte med» (1 Inte bra)
- Gjorde den inte. Då den låg så sent och ej var obligatoriskt fanns ingen anledning att göra den, då man i det skedet behövde fokusera på tentaplugg.» (1 Inte bra)
- Konstruktionsuppgifterna tar väldigt mycket tid men man lär sig inte särskilt mycket.Eftersom dom tar så mycket tid hamnar man också efter med övningsuppgifterna vilket i förlängningen gör att både övningstillfällen och föreläsningar blir oerhört svårförstådda. Kontentan är att konstruktionsuppgifterna förstör mer än vad dom ger.» (2)
- Inte gjort.» (3 OK)
- Gjorde den ej» (3 OK)
- kollade igenom den men hann aldrig göra den..» (3 OK)
- Den gick att lösa själv och ganska så fort vilket är positivt! » (3 OK)
- På tok för lite handledningstid.» (3 OK)
- krånglig» (3 OK)
- Själva labben var bra men hade varit bra med mer handledning. » (4)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»38 52%
Mycket stor»28 38%

Genomsnitt: 3.3

- Amerikanska böcker är generellt sett för tjocka och "tunga"» (Ganska liten)
- Använde bara uppgifterna och läroboken som formelsammling» (Ganska liten)
- boken är bra om man lär sig slå i den ordentligt» (Ganska stor)
- Internet samt "Fluid Mechanics" av Cohen var bra när det var otydligt i boken. » (Ganska stor)
- Boken viktig, inte oh-bilderna.» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok, och alla komåpendier funkade väldigt bra.» (Mycket stor)
- Spec föreläsningsanteckningarna som man fick ut var väldigt bra» (Mycket stor)

14. Vad tyckte du om boken av White, Fluid Mechanics?

74 svarande

1 Inte bra»1 1%
6 8%
3 OK»24 32%
28 37%
5 Mycket bra»15 20%

Genomsnitt: 3.67

- Den var för tillämpad och använde fingervisning för ofta. » (1 Inte bra)
- Går ju inte att använda som inlärande bok, funkar som formelsamling» (2)
- Väldigt mkt information. Blev mest att man satt och bläddrade fram och tillbaka för att försöka hitta rätt formel. Men visst allt fanns ju där om man bara visste var man skulle kolla. » (2)
- Illustrationer och figurer är bra. Som vanligt i amerikanska böcker är texten lite väl utdragen.» (3 OK)
- Som vanligt med amerikansk kurslitteratur är det många ord för lite innehåll. » (3 OK)
- matig bok med ganska mycket onödig text» (3 OK)
- Vissa delar bra, andra delar (de svårare) gränsskikt och inkompressibel strömning mindre bra. Både föreläsningarna och boken är mycket prat runt men inte så mycket konkret hur man faktiskt räknar.» (3 OK)
- Lite rörig...» (3 OK)
- Förutom att det är så mycket fel och saker som saknas.» (3 OK)
- Det är lite mycket text att ta sig igenom. Men det är nästan å andra sidan det som är bra med, man förstår om man läser! » (3 OK)
- Amerikansk litteratur i allmänhet blir ganska mycket och långa stycken.» (3 OK)
- lite svårt för engelskan ibland så tog lång tid att läsa, så läste inte mycket men det ja läste förklarade den bra» (4)
- den enda nackdelen med boken är att de inte använder SI enheter» (4)
- Engelskan var på en ganska lättförsålig nivå.» (5 Mycket bra)

15. Vad tyckte du om extramaterialet från institutionen?

71 svarande

1 Inte bra»2 2%
8 11%
3 OK»30 42%
20 28%
5 Mycket bra»11 15%

Genomsnitt: 3.42

- har inte använt något» (?)
- Vet ej» (?)
- Vilket extramaterial?» (1 Inte bra)
- användes väldigt lite, känns som det är bättre om det ligger på kurshemsidan!» (2)
- Rörigt med så mycket separata kompendier» (2)
- Frågorna stod ju egentligen i boken, där står ju hela uppgifterna också...» (2)
- Det var mycket tungt att ta sig igenom! » (2)
- de upptryckta föreläsningsanteckningarna kunde varit mer genomarbetade. Det kändes väldigt onödigt att de inte var printade i halv storlek.» (2)
- Var väl inte dåligt men inget jag använde, föredrog boken.» (3 OK)
- Föreläsningsanteckningarna kan dock göras i mindre format, mindre papper» (3 OK)
- Kunde innehålla mer förklaringar till formler vad som görs.» (4)
- jättebra att man fick föreläsningarna!» (5 Mycket bra)
- Bra med utskrivna föreläsningsanteckningar.» (5 Mycket bra)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, mm?

73 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»34 46%
Mycket bra»32 43%

Genomsnitt: 3.3

- Saknade läsanvisningar mm på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- måste använda webbsidan mkt mer, tror inte ens kurs-pm låg där» (Ganska dåligt)
- gamla studentportalen fungerar bra, nya är väldigt långsam.» (Mycket bra)
- Bra att övningarna läggs ut!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»16 21%
Mycket bra»41 56%
Har ej sökt hjälp»11 15%

Genomsnitt: 3.79

- Räknestugor är önskvärda. Har endast funnits möjlighet att ställa frågor under rasten under räkneövningar.» (Ganska dåliga)
- Pga Gunnar» (Mycket bra)
- Det var aldrig några problem att fråga och det är jättebra! » (Mycket bra)
- Ovanligt bra.» (Mycket bra)
- Gunnar var väldigt hjälpsam och bra på att förklara för en på institutionen.» (Mycket bra)
- i övningsgrupp» (Mycket bra)
- Gunnar hade alltid en öppen dörr :) och förklarade mycket utförligt så man verkligen förstod!» (Mycket bra)
- Alla var öppna att hjälpa till! » (Mycket bra)
- Gunnar har ställt upp i alla lägen.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»53 71%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.74

- Som alltid! » (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»23 31%
Hög»36 48%
För hög»13 17%

Genomsnitt: 3.81

- Svår kurs men ändå lagom tänkt belastning.» (Lagom)
- Men all belastning kom i slutet, en inlämning och 2 labbar lv. 5-6 är inte ok! Otroligt dåligt planerat!!» (Lagom)
- Det har varit lite väl mycket nytt under sista veckan för att man verkligen ska kunnat börja öva på alla moment i kursen. Jag hade lärt mig mycket mer på om det vore en repetition på sista föreläsningen istället...» (Hög)
- Tung teoridel. » (Hög)
- Lagom i början och något hög mot slutet då labbarna och konstruktionsövningen låg så sent i perioden, då det är även var mycket i den andra kursen. » (Hög)
- För hög i samband med konstruktionsuppgifter» (Hög)
- Hög men helt ok.» (Hög)
- Det är väldigt mycket information man måste smälta innan man kan skaffa sig en helhetsbild av alltihop.» (Hög)
- Lite mer än lagom, det tar tid att räkna själv! » (Hög)
- Många uppgifter varje vecka plus konstruktions uppgifterna » (Hög)
- I slutet alldeles för hög.» (Hög)
- för hög i kombination med miljön, konstrultions uppgifter tog extrem tid -> lite tid kvar att tentaplugga...» (För hög)
- Var nära att knäcka mig innan tentan. Sänk antalet teoriuppgifter och välj ut vilka som är viktigast!» (För hög)
- Denna kurs var såpass intressant men alldeles för komplicerad och komprimerad. Den borde ligga på 15 poäng istället.» (För hög)
- Trots att jag försökte ligga i fas, så var det helt enkelt för mycket med alla 156 teorifrågorna samt att man inte fick repetera sista veckan. Otroligt att man kan tycka att en räknestuga dagen efter en annan tenta ska kompensera detta. Inte nog med att det kom tentastoff sista veckan, utan på den sista lektionen på fredagen, hur är det tänkt att man ska hinna med då? Jag tror att man skulle öka förståelsen avsevärt om man tog bort lite material och få mer tid till repetition. » (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 35%
Hög»36 49%
För hög»10 13%

Genomsnitt: 3.75

- lite slapp period om man inte läser något extra» (Låg)
- Går på master och läser in denna kursen vid sidan om. » (Lagom)
- Men den var väldigt intensiv när alla kursers konstruktionsuppgifter och labar kom på samma gång.» (Lagom)
- Tyvärr har båda kurserna valt att lägga inlämningar och labbar i slutet, skulle lära sig mycket bättre om dom spreds ut så man kan få tid på sig och möjlighet till att göra dom ordentligt» (Lagom)
- Går inte maskin.» (Hög)
- Mycket hög arbetsbelastning i lv5-6 eftersom labbar och inlämningsuppgifter sammanföll i de båda kurserna. Det medförde att man kom efter inför lv7 och tentaveckan...» (Hög)
- Det blev väldigt mycket att göra då båda kursernas konstruktionsövningar kom hyfsat samtidigt på andra halvan av lp.» (Hög)
- Miljö och enrgiteknik fick gå i andra hand för att kunna hinna med någorlunda i strömning vilket varit dåligt. Att ha både läsmål, teoriuppgifter, räknetal och "läxor" som ges ut under föreläsningar är för mycket. Att andra kurser måste stryka på foten pga detta är ohållbart.» (Hög)
- Det var två ämnen där som vanligt mycket ska göras samtidigt. Stora konstruktionsuppgifter i båda kurserna som drar ut på tiden, det blir mer än 50h veckor.. » (Hög)
- Alla rapporter i både miljöteknik och strömningen har tagit mycket tid vilket har lett att man trots mycket nedlagt arbete har hamnat i ofas.» (För hög)
- i och med att denna kurs tog så mycket blev miljötekniken lidande.» (För hög)
- Det var tur att den andra kursen inte tog alltför mycket tid, för då skulle det varit väldigt jobbigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»22 29%
Gott»31 41%
Mycket gott»17 22%

Genomsnitt: 3.82

- För lite matematik» (Dåligt)
- Gått alldeles för snabbt fram för att man ska kunna gräppa det. Tråkigt när jag tycker att det är så intressant!» (Dåligt)
- Beror nog mest på att ämnet inte tilltalar mig personligen.» (Godkänt)
- Kanske lite för mkt överkurs i övningar och föreläsningar relativt tentamen, eller tvärtom, för enkla uppgifter på tentamen, främst räkningsdelen.» (Gott)
- För mycket att lära sig map poängtalet. minska innehållet eller öka poängtalet» (Gott)
- Nyttig, typiskt "maskinar"-typ av kurs.» (Gott)
- Intressant och rolig kurs, men väldigt belastande» (Gott)
- Rolig och intressant kurs» (Mycket gott)
- Svårt men intressant» (Mycket gott)
- rekomenderas.» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs» (Mycket gott)
- ÄLSKAR KURSEN!» (Mycket gott)
- Intressant kurs ofta med riktiga problem som man kan förstå.» (Mycket gott)
- Troligtvis en av de mest intressanta kurserna hittills. Synd att man aldrig kunde gå in på djupdet i något stycke för att det var så högt tempo.» (Mycket gott)
- Affe och Gunnar stort tack till er!» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget»
- Gunnar»
- Gunnar Johansson som övningsledare.»
- Affe & co. (alltså övningsledarna) det var ett bra gäng!»
- Boken, tentaupplägget.»
- White»
- Affe!»
- - Utgivning av föreläsningsanteckningar. - Föreläsningarna är överlag bra »
- Gunnar!!»
- labbarna»
- Övningar bra!»
- Hur tentamen går till. Väldigt bra upplägg.»
- Gunnar»
- övningsledaren Mohammad, är kunnig och vill att alla ska lära sig.»
- Bra med olika handlede»
- en dugga skulle underlätta mycket»
- laborationerna»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inför duggor på kursen för att detta är en kurs där man måste ta in info under hela 8 veckor, ja menar mekaniken har det och strömningen är mycket svårare, det krävs ingen professor För att förstå det fattar inte hur ni lärare resonerar ni vill att man ska lära sig under hela kursens gång ok d förstår man men inför en morot för det då för fan så att alla sitter och pluggar redan dem första dagarna:)»
- Att ha 35p teori på tentan är inte snällt. Kraftig tidsbrist gör att man inte tar tag i teorin tidigt utan väljer att räkna uppgifterna. Bättre hade istället varit om teorin ingått i duggor (kanske 2st) med möjligheter till bonuspoäng på tentan.»
- Avsluta tidigare så man har mer tid att plugga till tentorna. Skicka med lösningar till de utdelade tentorna, vilket sparar tid.»
- Konstruktionsuppgifterna ska tas bort då man egentligen inte lär sig någonting nytt (förutom Matlab) men hamnar efter vid övningstillfällen och i förlängningen förstår man inte särskilt mycket av föreläsningarna heller.»
- Mer matematik»
- Fler exempel på föreläsningarna och något som motiverar till att läsa teorifrågorna. T.ex. duggor eller liknande. »
- Mer tid för repetition!»
- Borde finnas en bättre version av föreläsningsanteckningarna, mer exempel, och räkningar och mindre bilder. De ger nästan ingenting att titta i nu, om man inte varit på föreläsningarna.»
- Gå igenom kursen och se över vad som skall vara med och överväg poverpoint eller datoranimationer för att öka förståelsen. »
- Att alla övningsledare undervisar på tavlan. Kanske att en har halva lektionen att gå igenom och halva räkna själv men det känns inte som att så många gärna sätter sig själv.»
- Inte gå igenom nya grejer så sent i läaperioden. någon föreläsning av repetionskaraktär är nödvändig. samtidigt som man faktiskt har en kurs till att fokusera på.»
- Konstruktionsuppgifterna, framförallt lägga dom tidigare. När vi hade tillräckligt med kunskap för att börja räkna ordentligt hade vi ingen tid/ork kvar att studera pga av konstruktionsuppgifter i både Miljö och Strömning. »
- Mindre fokusering på härledning av formler. Att lära sig alla teorifrågor innebär att man måste lära sig fruktansvärt många härledningar och bevis utantill. För teorifrågor av härledningskaraktär hade det vart lagom att man skulle visa ett delsteg i en härledning för att visa att man förstått hur formeln fungerar. Många härledningar var för långa för att kunna utantill. För mycket nytt ända in till slutet av kursen. Den sista veckan behöver man för att sammanfatta allt man gjort och ta ikapp sådant man inte hunnit gjort.»
- Duggor till teorifrågorna. Svårt att hinna med att göra dom annars. Kommer gärna på efterkälken när man har massa räkneuppgifter.»
- Lab 2»
- Se över föreläsningsanteckningarna så de är uppdaterade och kan ge lite mer än någon formel.»
- Byt sätt att föreläsa»
- Klarare röd tråd i föreläsningarna.»
-
- Tidigarelägga KO2»
- Kopiera upp föreläsningarna på halvsidor, det blev lite väl mycket papper, inte bara med tanke på miljön utan även för att det tar mycket plats! »
- Strukturera upp labbarna så att de känns givande och meningsfulla.»
- Mer material berörende reynolds likformighets lag främs härledningen. »
- intressantare föreläsningar»
- Mindre stoff, mer repition ger mer förståelse istället att man måste stressa igenom för att hänga med.»

24. Övriga kommentarer

- Om professorn har skrivit ut alla föreläsningar då behöver han inte prata så fort, jo ja vet att han måste hinna med men bättre att man får in 50% av det han går igenom än inget»
- Mer matematik»
- Dugga istället för teoridel på tentor?»
- Mycket bra föreläsare, kul att lyssna på en så påläst man som Affe!»
- Spännande änme»
- Min uppfattning är att läsvecka 7 heter "Repetitionsvecka" av den anledningen att det är meningen att man ska hinna repetera då. Om man då får väldigt mkt att göra de sista veckorna, vilket gör att man lätt kommer efter, och att man dessutom tar bort repetionsveckan gör det att sista delen av kursen blir extremt stressig. En mycket jämnare arbetsfördelning är df starkt att rekommendera, åtminstonde om man önskar en högre inlärningsgrad hos eleverna.»


Kursutvärderingssystem från