ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 10 Introduktion till funktionell programmering, TDA555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

Högst 15 timmar»18 29%
Cirka 20 timmar»13 21%
Cirka 25 timmar»14 22%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»8 13%

Genomsnitt: 2.59

- loggad arbetstid 93h ganska jämnt över de 7 läsveckorna har programmerat innan (dock ej haskell) vilket underlättat inlärning och förståelse » (Högst 15 timmar)
- minns ej, la ingen tid utöver den schemalagda» (Cirka 25 timmar)
- Labbarna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»4 6%
25%»0 0%
50%»5 8%
75%»16 26%
100%»36 59%

Genomsnitt: 4.31

- deltagit i nästan alla föreläsningar men bara enstaka handledda labtillfällen,eftersom vi inte behövde så mycket handledning» (75%)
- Sjukdom» (75%)
- Missat enstaka övningar, men försökt vara på allt.» (100%)
- Alla föreläsningar men jag sket i vissa övningstillfällen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 30%

Genomsnitt: 2.33

- Jag har för mig att vi gick igenom målen i början av kursen och de verkade sunda, men jag kommer inte alls ihåg dem längre.» (?)
- Dock har förväntningarna varit relativt tydliga» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen och innehållet är lätta att förstå efter att man har läst kursen. innan jag läste kursen trodde jag det skulle vara mycket enkelt eftersom jag programmerat tidigare, men fick jobba betydligt mer än väntat. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa begrepp våra att förstå innan man kommit en bit i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 85%
Nej, målen är för högt ställda»6 14%

Genomsnitt: 2.14

- jag har upplevt kursen som ganska lätt men med mina förkunskaper kan jag inte säga hur det är för någon som aldrig programmerat innan, jag tror det är en lagom nivå som första kurs i programmering.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kände att jag låg i underläge jämfört med andra elever som programmerat tidigare, men inte överdrivet mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Specielt för oss som aldrig programmerat förut» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 18%
Ja, i hög grad»35 72%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.89

- del 1 av tentan var rimlig men vid del2 tycker jag att eftersom det bara är 2 frågor kan det lätt hända att en enskild fråga väger "för tungt" med tanke på att den kan avgöra skillnaden mellan 3-4 eller 4-5 på kursbetyget, trots att det stora arbetet vi faktiskt gjort är på labbarna och över många timmar, och där ges ingen möjlighet till högre betyg. Dock tycker jag labbformatet är bra och att det leder till bättre samarbete och inte inbördes konkurrens, när man inte kan höja sitt betyg på labbarna. Möjligheten till individuell prestation finns ju kvar och genom labbarna kan man lära sig mycket inför tentan, som individ. Så totalt sett tycker jag det är ett bra format på examination.» (I viss utsträckning)
- Skulle vilja ha fler uppgifter på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»24 39%
Mycket stor»28 45%

Genomsnitt: 3.26

- Kunde redan Haskell ganska bra.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit fantastiska med snabba och effektiva genomgångar och oerhört pedagogiskt förklaring samt alltid utrymme för individuella frågor. Jag har pluggat två år på högksolan och haft högre närvaro %i denna kurs än någon tidigare, just eftersom jag tycker att dessa föreläsningar verkligen ger mycket. Och då har jag ändå programmerat en hel del tidigare. » (Mycket stor)
- Sjukt bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Allt som behövdes.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»27 44%
Ganska liten»18 29%
Ganska stor»9 14%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 1.93

- Kunde redan Haskell ganska bra.» (Mycket liten)
- hade ingen bok. De va på labbarna förståelsen kom.» (Mycket liten)
- Inte läst något alls.» (Mycket liten)
- Hade inte kurslitteraturen» (Mycket liten)
- boken var i stort sätt onödig, man lärde sig allt under labbarna och föreläsningarna» (Mycket liten)
- själva kursboken har varit okej som komplement men framförallt för att hitta övningar i. Jag tycker gärna ni kan pusha mer på hemsidor som learnyouahaskell.org (vilken nämndes nån gång i kursen). Kursboken r ganska tråkig och typisk programmeringslitteratur, men att läsa denna hemsida är lättare och den förklarar och illustrerar på ett bra sätt många begrepp som man behöver som ny på haskell. learnyouahaskell förklarar ofta lite annorlunda än både föreläsningarna och boken, och blir därför ett väldigt bra komplement som jag använt när jag inte förstått något från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- annat material har gjort mycket, aldrig öppnat boken.» (Ganska stor)
- Jag skaffade aldrig boken till kursen utan förlitade mig istället på olika webb-guider som tipsades om. Det är dessa jag utvärderar ovan.» (Ganska stor)
- Kurslitteratur har inte varit till särskilt stor hjälp.» (Ganska stor)
- Köpte ingen bok, däremot har föreläsningspresentationerna och övrig information som legat uppe på webbsidan varit mycket till hjälp.» (Mycket stor)
- Labbarna viktigast» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»17 27%
Mycket bra»42 68%

Genomsnitt: 3.65

- Helt underkänt att hemsidan inte kom upp förrän långt efter kursstart. Men grymt bra sida när den väl kom upp.» (Ganska bra)
- Till en början sådär, sen ju längre kursen gick, desto bättre blev det! I slutet va det riktigt bra!» (Ganska bra)
- Fire är lite konstigt.» (Ganska bra)
- kurshemsidan var sent uppe i lv1 eller lv2, men när den väl var uppe har den fungerat exemplariskt, alltid uppdaterad, alltid lätt att hitta slides, kod, filer, exempel, övningar. en jättebra kurshemsida. nån gång förväxlade jag hemsidan med förra årets, de ser ju likadana ut. eftersom kurshemsidan varit så tillgänglig och välorganiserad har jag sluppit printa och bära runt en massa papper, vilket underlättar och hjälper mig jobba effektivare. » (Mycket bra)
- Riktigt bra kurshemsida!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»28 45%
Mycket bra»26 42%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.54

- Berodde på hur många som behövde hjälp under labbtiden. Fastnade man var man ibland tvungen att vänta en timma på hjälp, och hjälp från andra elever räknas som fusk. Vissa handledare går iväg till nästa som behöver hjälp innan man ens förstått hjälpen, efter det var det bara att vänta 30min till.» (Ganska dåliga)
- Övningstillfällena var bra när man lärde sig att utnyttja handledarna.» (Ganska bra)
- "Ojämnt" på labtillfällen. Ibland hann man med att ställa en fråga på ett pass, då det var minst 45 min kö, andra gånger satt handledarna och väntade på att någon skulle be om hjälp.» (Ganska bra)
- Under labbtider hände det att man fick vänta ganska länge på hjälp, vilket innebar tid då man nästan inte gjorde någonting.» (Ganska bra)
- har alltid fått utrymme för frågor och bra öfrklaringar och svar, på föreläsningar och i pauser. har inte provat mailen. även på labhandledningar har hjälpen varit tillgänglig och fungerat väl. har fått den hjälp jag behöver och snabbt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»20 32%
Mycket bra»38 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Jag hade oturen att labba med en person vars programmeringsfärdigheter var långt sämre än mina egna. Det är svårt att få till ett bra samarbete när man själv redan är van att lösa problem i funktionella programspråk. Alla förlorar på ett ojämnt labbpar.» (Ganska dåligt)
- Var ju tvungen att arbeta i par under laborationerna. Hade föredragit att få arbeta ensam. Svårt att hitta laborationspartner som ligger på samma nivå som en själv, verkar som man bara hittar folk som ligger över eller under.» (Ganska bra)
- För det mesta var labbpartnern bättre på haskell och skenade iväg utan att man hängt med.» (Ganska bra)
- att labba tillsammans har fungerat bra. gruppövningarna på måndagar mindre bra, det blev ofta oseriöst och mest snack, så jag har inte ägnat mycket tid åt dem utan jobbat mer själv med övningarna då jag tycker att jag lär mig mer. har hört att andra upplevt samma sak just på exercise-tiderna. vet inte hur man ska förbättra detta. övningarna i sig har varit bra och klart värda att genomföra, men alltså inte i grupp, för min del. vi har jobbat på ett liknande sätt i mattegrupperna och det har fungerat mycket bättre. kanske matteuppgifterna lämpat sig bättre för grupplösningar, eller så har det bara handlat om vilka personer som ingår i respektive grupp. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 8%
Lagom»37 60%
Hög»17 27%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.26

- kunde gärna jobbat mer eftersom det har varit en kul kurs och ett kul språk. men som nybörjarkurs är nivån förmodligen lagom. de jag jobbat med som inte porgrammerat förut har haft mkt mer besvär, låsningar och handledning än jag så jag tror det ligger på en rimlig nivå. » (Lagom)
- Labbarna var för lätta i början (även för oss som knappt programmerat innan, och kanske för svåra i slutet.» (Lagom)
- Jag skulle vilja kryssa i både hög och lagom!» (Lagom)
- Laborationerna var lite väl krävande ibland tycker jag.» (Hög)
- Laborationerna kändes som de kom väldigt tätt och de kändes inte helt synkade med föreläsningarna. » (Hög)
- Labbarna» (Hög)
- labbar som överstiger varandra ger en press» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»36 60%
Hög»17 28%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.31

- varken haskellkursen eller mattekursen har varit extremt tung. jag har tänkt att det är lite av en mjukstart till chalmers vilket återstår att se i nästa lp. båda kurserna har varit lättare för mig eftersom jag sett mkt av det vi gjort innan, och jag förväntar mig att få en mkt högre belastning i kommande kurser som jag inte är så bekant med. » (Lagom)
- 3 sista veckorna innan tentamen var brutala. » (Hög)
- Nollningen» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»6 9%
Gott»29 47%
Mycket gott»24 39%

Genomsnitt: 4.22

- Intressant kurs och intressant språk. Läraren är bra på att lära ut också tycker jag.» (Gott)
- Gott +» (Gott)
- Tror att Haskell är ett bra språk att börja med på Högskola.» (Gott)
- jättebra introduktion. smart upplägg. hade programmerat innan och tyckte att "jag kan detta", men jag har lärt mig enormt mycket, både om arbetssätt, och om detta för mig nya sätt att programmera <funktionell programmering> vilket varit en ögonöppnare. jag har okcså lärt mig många nya och godare vanor i hur jag kodar och sånt, vilket kommer vara till nytta.» (Mycket gott)
- Riktigt bra föreläsningar av Koen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gillade upplägget, Koen har föreläsning om parsning och sen ska vi själv bygga en parser som är bra likt fast med ändringar som man måste ha förståelse för. Väldigt bra»
- Bra föreläsningar och labbuppgifter»
- Mer sammordnatt med kursen i diskret mattematik»
- Tentaupplägget. Sättet att labbarna faktiskt löser "riktiga" problem, vi fick "användbara" program som inte kändes uppdiktade.»
- BlackJack exemplet var bra, man förstod lätt hur en rekusiv datatyp fungerade»
- Tentaupplägget va bra. »
- Koen och hans pedagogik»
- Samma pedagogiska föreläsningssätt»
- Personalen. Koen är grym, och de allra flesta handledarna var också väldigt duktiga och hjälpsamma.»
- Handledarna vid alla laborationstillfällen.»
- Strukturen på tentan»
- Koen som lärare»
- Föreläsningarna. Riktigt bra. Bäst var de konkreta exemplen (studenterna på rad osv), en väldigt bra metod för att greppa vad som verkligen händer i koden. »
- Apa, bepa, cepa Tentametoden var bra»
- Koen!»
- Koen.»
- Koen»
- Tentamensutförandet, men modifikationen att det ska vara lättare att få 4. Nu kändes det som det var 3 eller 5 som gällde. »
- Samma labbar!»
- Linux»
- Det mesta.»
- Många labbtillfällen»
- Läraren och hans energi :)»
- hemsidan»
- Föreläsaren!»
- Tentamen uppläget.»
- Den praktiska tonvikten»
- - Upplägget med labbar och labbtillfällen - Det nya upplägget för tentamen»
- Att läraren gick igenom en gammal tenta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Datorerna är sega ssom sirap. Gjorde det svårt att använda skolans datorer»
- Vi måste få bättre verktyg för felsökning! Allt för många gånger har man famlat i blindo efter kompilatorfel man inte förstått.»
- Mer genomgång av parser, det gick väldigt snabbt»
- vissa av de som rättar labbar kunde jobba snabbare, de kanske har varit överbelastade så ni bör anställa fler. ibland tog det onödigt lång tid att få tillbaks rättningen på labbar. ibland gick det dock samma dag, så det har varierat. men nån gång minns jag att vi "låste oss" och inte jobbade på några dagar, bara för att vi väntade på feedback. vid en senare labb jobbade vi på ändå och skickade in del2 utan att ha fått tillbaks del1, det fungerade också, men vi vågade inte det första gången. »
- NIL»
- Kurshemsidan upp tidigare.»
-
- Inget speciellt»
- Större incitament till att göra extrauppgifter.»
- inget»
- Formatet på tentamen. Kändes som det var på tok för liten felmarginal, speciellt i ett ämne som det här där man vanligtvis har datorns hjälp. Bäst vore ju om man kunde sitta vid datorer men har fått förklarat för mig att det ej finns resurser till det. Men då kan man ju istället göra en tentamen som tar svårigheterna med att skriva kod på papper i åtanke. Fel som ej skulle uppstått vid programmering vid dator skulle ej bestraffas, sade läraren, men skulle vilja påstå att det inte är speciellt lätt att vara objektiv där - alla gör olika sorters fel.»
- Det vore bättre att få göra tentan vid en dator, men om så ej blir fallet, så kanske man kan göra om tentan till en slut-labb som man inte får någon hjälp till kanske?»
- Hjälpen på laborationerna»
- Fixa kurshemsidan tidigare.»
- Mer labbhandledare!»
- Lite mer koll på vilka labar som kräver mer hjälp på labtillfällen.»
- 78 karaktärer per rad "regeln", åt minstonde till 90.»
- Powerpoint-presentationerna kunde varit bättre utformade för att man skulle kunna förstå dem även om man inte varit med på föreläsningen och fått varje bild förklarad bättre. »
- påminnelse om anmälan till tentan»
- kommer inte på något»
- - Mer uppskrivet på tavlan under föreläsningarna - Mindre kö för att få hjälp på labbtillfällen»
- Fler assistenter under labbtillfällena. Särskilt Sudoku labben behövdes det fler lärarassistenter. Man var tvungen att vänta i ca 40 minuter för att få hjälp. Tillfällen att se ett flertal tidigare tentor så man vet ungefär vad för frågor som kommer.»
- fler handledare i varje labbsal. ibland var det en handledare på 30pers»

16. Övriga kommentarer

- Vi har lärt oss mycket syntax, men inte pratat så mycket om hur den lata evalueringen går till, hur Haskell omvandlas till C-kod. Koen är en grym pedagog!»
- []»
- en jättebra kurs, jag har inget att klaga på. det har varit roligt och väldigt lärorikt. jag är mycket imponerad av föreläsningarna med Koen och hur han förklarar abstrakta begrepp på ett sätt som gör det konkret och förståeligt. »
- NIL»
- Tentan är redan färdigrättad. Helt otroligt.»
- Hänvisa till hemsidan: "learnyouahaskell.com" i början av kursen. Det är en mycket rolig och lättförståelig introduktion till Haskell.»
- Inget speciellt»
- Bästa kurs jag haft! Har verkligen gett mig både kunskap och intresse.»
- Ställ inte under några omständigheter in laborationstillfällen nära deadline för sudokulabben. »
- Rolig och intressant kurs :)»
- Hade vart bra med mer specifika kommentarer på returer av inlämningsuppgifter, ibland var det lite vagt vad de ville att man skulle ändra och hur.»
-


Kursutvärderingssystem från