ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht10 Logistik, TEK380

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»10 47%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.61

- Projektarbtet krävde en hel del tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 14%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.38

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»19 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Bra frågor som tog upp något från alla delar av föreläsningsmaterialet» (Ja, i hög grad)
- Mycket omfattande tenta» (Ja, i hög grad)
- Mastig tenta och omfattande. Jobbig men bra. Hellre det än en för simpel.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.28

- Bra powerpoints som gett riktlinjer för vad man ska plugga på. » (Ganska stor)
- Bra struktur på föreläsningarna och bra med räkneexempel. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»14 66%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.95

- Bra bok. » (Ganska stor)
- PP bilderna har varit till stor hjälp då de varit tydliga och på ett bra sätt sammanfattat det som är viktigt. Det hade varit en fördel om lösningar till exempeltenta funnits på kurshemsidan. Boken innehåll mycket text men lite innehåll och var ganska tungläst. » (Ganska stor)
- Boken har inte använts särskilt flitigt. Men bra PowerPointbilder som använts istället.» (Ganska stor)
- Tycker egentligen inte riktigt om bokens upplägg, den är väldigt lärorik men till skillnad på ekonomi boken kan den vara dålig på att ta upp exempel och det är mest text. Hade vi inte haft räkneövningarna så hade inte den biten gått speciellt bra. Så missade man någon övning så kunde detta straffa sig. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%

Genomsnitt: 3.8

- Bra, fast hade gärna sett fler övningsuppgifter tidigare i kursen som man kunde öva på mellan föreläsningstillfällena. » (Ganska bra)
- PP från föreläsningar och övningsuppgifter var mycket bra att kunna läsa och öva på (fanns på kurshemsida)» (Mycket bra)
- Bra att föreläsningsanteckningar delades ut i förtid. Minus för att felaktigt excellark i praktikfallet inte byttes ut mot korrekt. Det mailades ut til de som bad som det, men inte till alla!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.61

- Bra med en separat handledare till praktikfallet. » (Mycket bra)
- Det var väldigt bra att man snabbt kunde få svar om man hade någon fråga angående praktikfallet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Lite tungt att ha två projektarbeten parallellt med samma grupper, syftar då på att vi även hade ekonomiarbetet. Bra med likadana grupper för att kunna samordna arbetet men lite väl intensivt med samma personer. Upplagt för konflikter även om vi klarade oss ifrån det.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 19%
Hög»15 71%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.9

- Projektarbetet var väldigt krävande det var även massa material som var tvunget att läsas in till tentan.» (Hög)
- Mycket material att lära sig till tentan! Och eftersom praktikfallet tog mycket tid fann inte jag tid att plugga på det andra i kursen förrän praktikfallet var inlämnat. » (Hög)
- Väldig hög arbetsbelastning med tanke på att det är mycket teori som ska läras in samtidigt som ett stort grupparbete ska göras, presentationen av detta arbete kunde skett en vecka tidigare för att underlätta i tentapluggandet.» (Hög)
- Den har varit hög, arbetet har tagit väldigt mycket tid. Därför hade nog många av oss lite panik mot slutet av kursen eftersom man inte hunnit "tentaplugga" speciellt mycket. » (Hög)
- Praktikfallet tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- Praktikfallet var mycket arbetskrävande och tog för mycket av tiden som man hade behövt till tentaplugg. Kändes som att det borde vara värt mer än 1/3 och därmed göra större skillnad i slutbetyg, om det nu ska vara så omfattande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 19%
Hög»11 52%
För hög»6 28%

Genomsnitt: 4.09

- Jag tyckte att det var lite väl mycket med två parallella praktikfall och två tentor. Eftersom praktikfallet både i ekonomin och logistiken skulle redovisas bara en och en halv, två veckor innan tenta veckan blev det lite väl lite tid för tenta-läsande!» (Hög)
- två grupparbeten som skulle in ungefär samtidigt gör belastningen hög» (Hög)
- Projektarbeten i båda kurserna. Och dessutom tenta. På gränsen till för mycket. Eller det är väl om man jämför med hur det har varit innan och vad man är van vid. » (Hög)
- Det blev för mycket med två praktikfall samtidigt!» (För hög)
- För hög pga två stora projektarbeten och två tentor.» (För hög)
- 2 tentor och två praktikfall, med efterföljande redovisning och opponering blev lite för mycket på en gång.» (För hög)
- Ihop med parallellkursen ekonomisk analys har det var väldig hög belastning eftersom båda har innehållit stora grupparbeten.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»15 71%
Mycket gott»6 28%

Genomsnitt: 4.28

- Bra, förutom betygsättningen på praktikfallet. Borde vara ett g-moment då det är ett grupparbete och man har olika förutsättningar.» (Gott)
- Intressant ämne!» (Gott)
- Väldigt lärorik kurs och intressant. Men man behöver höver nog tänka om upplägget mellan arbetet och egna studier lite. Det var svårt att börja arbeta projektet när man inte kunde så mycket samtidigt som att om det hade senarelagts så hade det inte hunnits med. » (Gott)
- Mycket intressant och lärorik kurs.» (Gott)
- Förutom den höga arbetsbelastningen.» (Mycket gott)
- Känns som om det var mycket teori, hade vare trevligt att fördjupa sig lite mer i något istället för att ha med så mycket teori.» (Mycket gott)
- kändes som miljödelen inte lärde ut något nytt utan var mest med för att något var tvunget att vara med» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet var bra, men inte betygsättningen av det. »
- Upplägget med föreläsningar och räkneexempel. »
- Väldigt bra föreläsningar och upplägg. »
- praktikfallet, men kanske utan betygsskala. peter lär ut bra och är mycket effektiv (hinner med mkt på föreläsningarna)»
- Praktikfallet»
- Bra med ett praktikfall men kanske lite mindre omfattande? Jättebra powerpoints och bra början med ölspelet för att komma in i logistiktänket.»
- Grupparbetet Bra föreläsningar»
- Bra föreläsningar. Praktikfallet var intressant och lärorikt.»
- Bra struktur. Givande grupparbete.»
- Allt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Betygsättningen av praktikfallet. »
- Inte två praktikfall samtidigt, kanske kan ett ligga i början av perioden och ett annat i mitten?»
- Lägga praktikfallet tidigare.»
- Jag tycker praktikfallet var lite väl omfattande, det blev att vi inom gruppen var tvugna att dela upp frågorna för att hinna med och då missar man chansen att lära sig hälften av arbetet tyvärr. »
- Tyckte det mesta va bra! :)»
- Antingen omfattningen på praktikfallet eller poängsättningen. Vår grupp fick mycket bra poäng men i slutändan gjorde det nästan ingen skillnad på slutpoängen. Det gav oss ungefär 1.5 -2 extrapoäng på tentan.»
- Praktikfallet bör antingen ha större betydelse eller vara mindre tidskrävande. Då detta var så stort i år var man tvungen att vänta med andra studier. »
- Lägg slutdatum och presentation en vecka tidigare så man hinner med att titta på teorin inför tentan.»
- Opponeringen av Konserverad Fisk AB borde utföras i seminariefor...konstigt att opponera på någons skriftliga arbete när de precis redovisat muntligt.»
- Jag tycker att praktikfallet var lite för omfattande och tog för mycket tid. Borde kanske ta bort någon uppgift på praktikfallet till nästa år? Jag tycker även att man borde fått antingen godkänt/underkänt på praktikfallet istället för olika poäng till tentan.»
- Projektarbetet blev lätt uppdelat och man arbetade endast med endel och ett ämnesområde. »
- Kursen verkar mycket inarbetad och komplett. Synd att miljö alltid ligger för sig i alla kurser. Känns som att många föreläsare struntar fullständigt i miljö och kallar in någon som får behandla ämnet åt dem. Det ser inte bra ut. Miljöfrågor ska genomsyra allt!»

16. Övriga kommentarer

- Tentan var mycket omfattande med tanke på att det bara skulle täcka 70% av kursen. Borde finnas lite mer vägledning om vilken teori som är viktigast. Nu var det hela boken. »
- Intressant kurs»
- Bra kurs. Lärorik. Hög belastning, men mycket igen för att jobba hårt. Synd att »


Kursutvärderingssystem från