ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Byggnad 2, AUT087 ht 10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-08
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- ha ökat sin förmåga att tolka ett program och omsätta det i en gestalt
- kunna hantera en ökad komplexitet i program och stadssammanhang
- ha fått en ökad förståelse för samspelet mellan byggnad och stadsrum
- kunna organisera och gestalta den närmaste omgivningen
- ha fördjupat sina kunskaper om samspelet mellan byggnadens struktur och uttryck
- ha fått en orientering om särskilda krav angående t ex utrymning och tillgänglighet
- ha förbättrat sina arbetsmetoder
- kunna presentera och motivera egna överväganden i gestaltningsprocessen

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»24 72%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09

- Jag har inte hört något alls om särskilda krav ang. utrymning och tillgänglighet annat än utomhusrullstolar i försäljningsstånden. » (Ganska dåligt)
- Hade hoppats på mer input vad gällde arbetsmetoden. Överhuvudtaget lite diffust om man lärde sig nåt nytt enl. lärandemålen.» (Ganska dåligt)
- Vi fick ingen kritik på utrymmning o tillgänglighet så det är svårt att säga om man lärdesig ngt där.» (Ganska bra)
- Jag hade behövt mer hjälp på något sätt med att jobba med samspelet mellan byggnad och stadssammanhang. Någon föreläsning till, eller speciell handledning med någon som kan specifikt mer kring detta. » (Ganska bra)
- Det känns inte som att man har fått någon speciell orientering eller vägledning när det gäller t.ex. utrymning och tillgänglighet.» (Ganska bra)
- Utrymning och tillgänglighet? Förutom att det i programmet stod att hela byggnaden skulle vara tillgänglig (ganska självklar sak) o att jag på omvägar hörde att det måste finnas två trappor till källare, har jag inte sett röken av dessa ämnen.» (Ganska bra)
- vi har pratat väldigt lite om utrymning.. där känner jag att jag kan väldigt lite och det är ibland svårt att veta vilka regler som avses för vilka byggnader och inte mer tillgänglighet än annars, men det är väl för att det börjar bli en naturlig del. något som jag också kan tycka ofta kommer i skymundan är den "närmaste omgivningen" även om vi inte är landskapsarktitekter kunde det va kul att lära sig mer om det.» (Ganska bra)
- jag har lärt mig jättemycket men det är på alldeles för kort tid så jag låg hemma med hög feber i nästan en vecka efteråt av stressen» (Ganska bra)


Undervisning och kursadministration

2. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 39%
Mycket bra»18 54%

Genomsnitt: 3.48

- Jag tycker det var dåligt hur information kom fram till eleverna. Ni borde ha en informationspolicy. tex borde att information alltid finnas tillgänglig på kurshemsidan, man ska inte behöva fråga er som håller kursen att lägga upp informationen där. Sen är det väl bra att skicka email med som ni har gjort ibland, men glöm inte att använda kurshemsidan!! Se den som att den ska vara fullständig. Jag vill inte behöva leta efter information som jag fått muntligt av någon. Den SKA finnas på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- Under all kritik att vi fick schemat först på söndag kväll när vi börjar måndag morgon.» (Ganska dåligt)
- Jag upplevde inga problem» (Ganska bra)
- lite virrigt kritiksystem. tråkigt när vissa det helt plötsligt kunde vara bara 6 st som lyssnade på någons presentation. inte så kul för den personen» (Ganska bra)
- Bra med mailkommunikation och tydliga scheman!» (Mycket bra)
- Vissa saker kom dock till oss rätt sent» (Mycket bra)
- Det fungerade bra bortsett från många sena uppladdningar på studentportalen av föreläsningar och information om veckoruppgifter och inlämningskrav m.m» (Mycket bra)
- Äntligen har man haft koll på saker och ting! » (Mycket bra)
- Ovanligt bra för att vara Chalmers...» (Mycket bra)
- Förutom alldeles på slutet då schema fanns på mejl men inte på kurshemsidan var det ovanligt lite förvirring.» (Mycket bra)
- BRA med schema och tidig information!» (Mycket bra)
- lite mycket med sektionsperspektivet då vi inte har lärt oss program för att göra det ordentligt...ångest!» (Mycket bra)

3. Det ingick ett antal föreläsningar på måndagsförmiddagarna. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet!

Kommentera gärna de enskilda föreläsningarna.

32 svarande

Gav ingenting»0 0%
Gav ganska lite»5 15%
Gav ganska mycket»16 50%
Gav mycket»11 34%

Genomsnitt: 3.18

- Det kändes som att fler föreläsningar var planerade än vad som faktiskt blev av. Inget fel på de som var alltså men hade gärna haft någon eller några fler.» (Gav ganska lite)
- Lite trista, föreläsningarna för nath gav faktiskt mer även till byggn. 2» (Gav ganska lite)
- skönt med lite inspiration och en bra start på veckan!» (Gav ganska mycket)
- bra att träffa kursansvariga en gång i veckan. det händer inte alltid. » (Gav ganska mycket)
- Landskapsarkitekten var intressant! hon som hade jobbat på wingårdhs var mindre intressant, de tkändes lite hopplockat.» (Gav ganska mycket)
- Bra med input! Mycket bra med K-G och konstruktionen, att det blev en viktig del i projektet. » (Gav mycket)
- Jättebra och intressanta föreläsningar!» (Gav mycket)
- Jätteskönt att ha en tydlig och koncis uppläggning av schemat och att vi samlades upp varje måndag förmiddag.» (Gav mycket)
- Var väldigt skönt att ha ett forum för funderingar och information osv varje vecka. » (Gav mycket)
- Ibland, särskilt veckan innan inlämning kändes det lite stressande att gå iväg på föreläsning när man var mitt uppe i arbetet men såhär i efterhand känner jag att de gav väldigt mycket. Förde fram oss i processen och gav ett tema för veckan. Bra att de var varierande längd på dem boroende på när i kursen de låg. Kunde nästan haft fler gästföreläsare om det rymdes i budgeten. Bra också att få tydlig info om vad som hände under kommande vecka.» (Gav mycket)

4. Hur väl fungerade workshoptimmen vid handledningstillfällena?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 30%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.87

- Man var lite stressad och lite trött och uppgifterna kändes lite tagna ur luften. Bra att samlas och känna av stämningen i ritsalen lite, men själva workshopen gav ganska lite.» (Ganska dåligt)
- Det har tagit alldelles för lång tid, ibland 2,5 timmar istället för 1 timme. Alla blir jättestressade och vill ha handledningstid istället för så lång workshop! Även om vi påpekade för Kjell att vi måste hålla tiden så var det mycket svårt!» (Ganska dåligt)
- Idén var ganska bra, och med bättre handledning kanske det hade varit mer givande. MEN våran ritsal drog ut på tiden varje gång till lunch, trots att vi påpekade tiden hela tiden. » (Ganska dåligt)
- De drog över tiden och sllmän frustration över att inte kunna hållla handledningsscheman uppstod. » (Ganska dåligt)
- Kanske beroende av handledaren, men vi hann aldrig färdigt, trots att den inkräktade på handledningstiden» (Ganska dåligt)
- de tog alltid längre tid än planerat, det blev utdraget och tog tid istället för att sätta igång tankar och fart på projektet.» (Ganska dåligt)
- Det gav inte jättemycket, tyvärr.» (Ganska dåligt)
- bra idé, men hade intå mycket användning av det» (Ganska dåligt)
- Dog jätteofta ut på tiden. vi hade workshop i tre timmar istället för max en. » (Ganska dåligt)
- Sista tillfället ville man bara arbeta med sitt projekt så då blev det lite stressigt. Annars var det jätte bra och inspirerande.» (Ganska bra)
- De var ett bra inslag, men kanske lite väl nära handledningen, man hann varken lägga till någon ny idé från dem i projektet före handledningen, eller komma ihåg riktigt allt eftersom handledningen i sig sätter många andra tankar i rullning» (Ganska bra)
- Sista workshop-timmen då vi skulle rita detaljer kändes lite taget ur luften, varför inte ha en workshop om hur man lätt kan presentera någonting i ett diagram/bild istället för text - översätta. » (Ganska bra)
- Samma här, de funkade superbra! Men sista veckan kändes det stressande när man hade så mycket att göra att engagera sig ordentligt i något annat än projektet. Men vid de andra tillfällena gav de mycket ny input.» (Ganska bra)
- ibland lite virrigt och det kändes som att handledaren inte alltid visste vad det handlade om och inte hade så mycket att säga.» (Ganska bra)
- bra för att komma igång!» (Ganska bra)
- Ett inspirerande inslag behåll dem. » (Mycket bra)
- Ett bra sätt att få igång tankarna och inspirationen till olika lösningar. Sen var det kanske inte alltid man var i fas med vad som skulle gestaltas och då kändes det mest som att det bara tog värdefull tid som man hade behövt jobba med sitt projekt.» (Mycket bra)
- Gav oss möjlighet att tänka "outside the box" » (Mycket bra)

5. Hur väl valda var de inledande studiebesöken?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 57%
Mycket bra»12 36%

Genomsnitt: 3.3

- Det i älvrummet var väldigt givande och bra» (Ganska bra)
- Kanske kan man besöka någon byggnad som inte är just en saluhall men ändå kan ge inspiration till uppgiften.» (Ganska bra)
- det var bra med studiebesök och analys av de befintliga saluhallarna, men det skulle vara ännu bättre med föreläsningar av folk som jobbar i en saluhall eller har ritat saluhallar eller byggnader liknande saluhallar.» (Ganska bra)
- Relevanta» (Ganska bra)
- bra att se saluhallarna och nils ericsson. när vi var ute på stan och skulle titta på grönsakstorget och magasinsgatanplatsen kändes lite nödlösning» (Ganska bra)
- Det gav riktigt mycket att få detaljstudera några objekt så. » (Mycket bra)
- Mer av såna studier! kanske mer som workshop att gå ut och titta i verkligheten, det ger så mycket» (Mycket bra)
- Fick mycket inspiration genom att kolla på olika saluhallar (och terminaler) innan.» (Mycket bra)
- Kul! Nyttigt att kolla på andra.» (Mycket bra)

6. Hur väl fungerade ritsalshandledarna?

Kommentera gärna de enskilda handledarna.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.21

- Kjell Nord var positiv till att forstätta med våra egna idéer, men jag kom inte så mycket framåt efter handledningen. Han gav oss inga utmaningar eller råd om hur vi skulle jobba vidare.» (Ganska dåligt)
- Tiderna hölls inte och många var frustrerade. Det blev aningen bättre i slutet. » (Ganska dåligt)
- Jag kom inte framåt i min process då jag inte kunde sortera bland alla mina idér. Tidigare projekt har jag gått från handledningen och känt att jag vetat hur och med vad jag skulle fortsätta arbeta, så har det tyvärr inte vart nu, jag skulle behövt mer konstruktiv handledning som hjälper mig att ta steg framåt snabbare. » (Ganska dåligt)
- Kjell var bra och trevlig. Dock drog han ut alldeles för mycket på tiden. Tog för lång tid.» (Ganska dåligt)
- Frida var väldigt hjälpsam och uppmuntrande. Kändes ibland som att hon var lite ostrukturerad (kom sent och så) och som att hon var lite stressad under handledartillfällena. Men bra på att pusha en vidare.» (Ganska bra)
- Jag hade kjell som handledare, och han var väl helt ok, men man blev inte taggad att gå vidare med projektet, eller jobba lite extra för något, utan det kändes som att han var rätt likgiltig över hur resultatet blev. sen en sak som ständigt var ett irritationsmoment var att han ALDRIG var i tid, eller ALDRIG höll tiden på handledningen, även fast vi påminde honom igen och igen och igen. Det kändes väldigt respektlöst mot oss.» (Ganska bra)
- Vi fick en ganska bra handledare. Hon sa en del relevanta saker, men ibland kändes det som att hon motverkade vad Ulla och Andreas sa. Så, se till så att alla handledarna är införstådda i hur kursen ska se ut och vad som är viktigt i den. En annan sak också: banka in i handledarna att vara i tid!!!!!! Det är oförskämt att komma en halvtimme sent. Det är nästan som att vår tid inte är så värdefull så vi kan allt vänta. FEL!» (Ganska bra)
- jag saknar viss kunskap men Frida är väldigt peppande och verkar gilla det hon gör.» (Ganska bra)
- Mikael som handledare var lite för snäll, verkade inte säga helt vad han egentligen tyckte. Under slutkritiken ifrågasatte han beslut i projektet som han under handledning kommenterat på ett helt annat sätt. Lite mer konsekvens och åsikt skulle vara önskvärt.» (Ganska bra)
- Kjell är snäll, tidsoptimist, något ostrukturerad, lite osäker kanske» (Ganska bra)
- fick inte jättemycket feedback blir lite lustigt när saker kommer upp på kritiken som handledaren inte nämnt tidigare.» (Ganska bra)
- Jag fungerade bra med Andreas. Han kunde fånga en där man var och leda en vidare.» (Mycket bra)
- Andreas Lyckefors är en fantastisk handledare som är intresserad, engagerande, väl insatt i projekten och får en att vilja dra det längre, samt ger en metoder för att göra det. » (Mycket bra)
- Ulla var en väldigt bra handledare» (Mycket bra)
- Vår handledare var duktig på att pusha och ta fram och få en att fokusera på rätt saker för att få projektet att gå framåt.» (Mycket bra)
- Jag hade Michael Frej och det fungerade bra.» (Mycket bra)

7. Mittkritiken - hur väl fungerade den?

32 svarande

Vet ej»1 3%
Inte bra»0 0%
Ganska bra»4 12%
Bra»14 43%
Mycket bra»13 40%

Genomsnitt: 4.18

- låt en få en annan vraa mittkritiker än handledaren så man får inoit från någon annan!» (?)
- Var bortrest i Portugal så kunde tyvärr inte närvara.» (Vet ej)
- Lite väl mycket fokus lades på vad man skulle ha producerat- vilket ju kan vara både bra och dåligt, men för mig kändes lite stressande i ett så kort projekt.» (Ganska bra)
- Bra, men kunde varit en vecka tidigare trots namnet» (Ganska bra)
- Det är alltid bra med mittkritik.» (Bra)
- In my case I would have liked a bit more criticism on what was possibly bad in the project and how to have developed the strengths even more which could have injected a new entusiasm for the development of the presentation.» (Bra)
- kändes väl placerad, även om man kanske skulle velat ha lite mer tid efter för att göra ändringar. » (Bra)
- vi fick vår handledares kollega, ordinarie var sjuk. jag tycker generellt att det är bra att få en person som är helt ny inför projektet. då tvingas man mer förklara sina idéer och styra upp sig själv.» (Bra)
- Bra med mittkritk! Och en ordentlig sådan. Då kommer man igång efter.» (Bra)
- Alltid edd behövligt inslag då man tvingas strukturera upp vad man egentligen gjort.» (Mycket bra)
- Super att vi måste vara färdiga med vissa grejer till mittkritiken, då blir stressen senare inte lika stor. Jag kom också mycket framåt, eftersom alla idéer måste ritas ner och då såg jag vad som funkade och vad som inte funkade.» (Mycket bra)
- Det var otroligt givande och jag fick en bra överblick av vad jag hade kvar att ta tag i under resterande projekttid. » (Mycket bra)
- Bra att få ned allt på papper och så helheten och vidden av projektet. Man märkte vad man behövde jobba vidare mer med och var problem uppstod mellan olika delar av projektet.» (Mycket bra)
- Var riktigt bra att ha såpass höga krav för vad som skulle vara med på mittkritiken, det gjorde att jag producerade och fattade bestlut mycket snabbare än jag annars hade gjort. » (Mycket bra)
- Var jättebra att mittkritiken låg där den gjorde. Gjorde att man kom igång och fick fram mer material och tvingades ta beslut. Inspirarande och gav jättemycket att lyssna på de andras förslag och formulera sig kring sitt eget.» (Mycket bra)
- Trevligt att byta människa (=perspektiv) vid mittkritiken» (Mycket bra)
- bra för att komma vidare....» (Mycket bra)
- Mycket bra. Kunde ha legat lite tidigare?» (Mycket bra)

8. Hur relevanta var inlämningskraven?

33 svarande

vet ej»1 3%
Inte bra»0 0%
Ganska bra»7 21%
Bra»15 45%
Mycket bra»10 30%

Genomsnitt: 4

- Jag lyckades inte leva upp till dem i alla fall» (vet ej)
- Lite väl styrt program. T.ex. att skärmtak skulle uppföras och att det inte gick att välja vilken del av torget som byggnaden skulle vara på. Trångt på plancherna och inte relevant att visa 4 fasader för alla projekt. Bra/Kul med sektionsperspektiv» (Ganska bra)
- Kanske en liten omformulering? Uppfattade kraven som ganska bestämda varför jag lämnade in bara det som stod, fick sedan kritik för att jag utelämnat saker, som jag velat ha med om jag "vågat"... » (Ganska bra)
- För höga i jämförelse med tiden. » (Ganska bra)
- Det var lite väl strikt med att ha med alla fasaderna. Vissa byggnader bör ha med alla, andra byggnader vinner på att bli förklarade genom annat istället. » (Bra)
- De var kanske lite väl styrande, men det var också skönt. Och bra att få testa olika typer av redovisningssätt, sektionsperspektiv, principfigurer och konstruktionsprincip.» (Bra)
- det kändes konstigt att exteriörperspektivet var tvunget att vara taget från gustaf dalénsgatan och inte från valfri vy. kunde varit bra om man själv fick välja vy, exteriör eller interiör för att visa sin byggnad på bästa sätt. » (Bra)
- väldigt strikta, fanns inte så mycket utrymme för att göra andra saker än inlämningskraven» (Bra)
- Bra med sektionsperspektiv. » (Bra)
- Bra att modellbygget låg veckan efter inlämning.» (Mycket bra)
- Bra med en tydlig lista och anvisningar på vad som ska vara med. Gör det också betydligt enklare att läsa på andras projekt» (Mycket bra)
- bra med sektionsperspektivet!» (Mycket bra)
- Känns som att ni tog inlämningskraven på allvar vilket är jättebra och något som saknas i många andra kurser. » (Mycket bra)

9. Slutkritiken - hur väl fungerade den?

Kommentera gärna de enskilda externa kritikerna samt "pecha kucha"-metoden.

33 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»5 15%
Bra»11 33%
Mycket bra»17 51%

Genomsnitt: 3.36

- Extern kritiker Anna Nilsson var väldigt bra. Blev dock lite rörigt med folk som kom och gick hela tiden. Vissa elever (inte projekt) verkar vara populärare än andra och drog mer folk till sina presentationer, vilket innebar att på vissa redovisningar fanns bara ca tre elever plus kritiker. Känns ju inte så kul när ingen kommer på ens presentation... Pecha kucha var först lite svårt att greppa, men fungerade väldigt bra till slut.» (Ganska bra)
- jag hade per borstein som kritiker och även om jag känner mig nöjd med den kritiken jag fick, gav han mycket generell kritik till alla i ritsalen som inte kändes relevant. bl.a. kändes det som att det enda som betydde något var en koppling till platsens historia och ett postmodernistiskt synsätt. bl.a. när en i ritsalen hade något som kunde tolkats som historisk referens, och att om hon hade sagt i sin presentation att hon gjort en historisk koppling hade han kunnat strunta i alla andra projekt. det kändes som att vad han ansåg var en bra arkitektur var måttstocken för hur bra projekt vi hade gjort. under kritiken gav han också en del syrlig kommentarer om projekten, speciellt om han märkte att personen som presenterade var lite osäker. min kritik höll inte heller på så länge som det var sagt att den skulle hålla på, endast 25 minuter. och även om det berodde på att det inte var så mkt elevdiskussion kunde jag fått mer lärarkritik. » (Ganska bra)
- pecha kucha-metoden är ganska bra. det gör att man måste hålla sig inom tidsramen och inte kan dra över vilket många har en tendens att göra. man MÅSTE helt enkelt förbereda en bra presentation då. bra med både enskilda kritikerna och att handledaren satt med och kunde ge sin syn på arbetet» (Ganska bra)
- Vore bra om man fick en kritik mall eller dyligt så man vet vad man ska titta extera på. Det skulle underlätta när man ska läsa in sig på ett projekt inför kritiken. Vi hade bra kritiker, Johan. Mycket bra med kritik över ens process. det har vi aldrig fått förut.» (Bra)
- Jag gillade pecha kucha-upplägget. Bra med två kritiker och ganska mycket tid utsatt. Ochså bra att man inte tvingades enbart lyssna på den egna ritsalen.» (Bra)
- Per Bornstein var bra, men ibland överdrivet sarkastisk- lite småelaka likelser ("ditt projekt är som tomatsoppa, och sen har du slängt i... fisk och svamp, typ. Förstår inte hur du tänkt.") och det kändes ju lite onödigt. Men annars rättvis och relevanta synpunkter. Pecha kucha är utmärkt, strukturerar upp kritiktillfällena och tiden presentationerna får ta.» (Bra)
- Något rörigt med folk som kom och gick men det var övervägande positivt att man fick ta del av olika kritiker. » (Bra)
- Bra med både handledare och kritiker.» (Bra)
- pecha kucha var bra. kritikern Per Bornstein var hård. I bland orelevanta tolkningar och metaforer till mindre bra saker i projektet. Han tryckte ner folk i onödan och fokuserade på väldigt få andra saker om han fann en svag punkt. alla måste väl behandlas lika eller? Jag kände mig fruktansvärt oinspererad när jag gick därifrån efter min kritik. Ingen konstruktiv kritik enligt mig. » (Bra)
- björn gross: ger mycket relevant kritik och är kpnstruktiv. inte å personlig, väldigt saklig. pecha-kuchan var bra, man tvingades fokusera på det som var viktigaste och de flesta presentationer var intressanta. » (Bra)
- Pecha kucha-presentationen var helt grym, man lyckades hålla uppe koncentrationen och lyssna på förslagen. Alla var väl förberedda. Bra form för presentation. Dock tog den lång tid att sätta ihop...Var bra att ritsalshandledarna och en extern kritiker var med. Gillade att man fick gå mellan ritsalarna. Svårt bara då man inte ville störa mitt i en presentation och väntade utanför, när tiderna inte var synkade helt gick man miste om endel. Kunde varit lite tydligare information om det var ok att gå omkring eller om man skulle hålla sig till sin egen ritsal förutom när man gav elevkritik. Annars väldigt nöjd med slutkritiken.» (Bra)
- Pecha Kucha-metoden fungerade bra. Det blev inte långtråkigt att lyssna på presentationerna och man förberedde sig väl. Bra att handledaren var med under kritiken.» (Bra)
- bra att man kunde välja själv vilka kritiker man ville lyssna på! Bra med pecha kucha, men blev mycket prestations hets kring den i ritsalarna. Kritikern för ritsal 4 var ok, men inte så inspirerande. Det är positivt när en kritiker kan uppmuntra och se positiva saker, istället för att hela tiden ha en negativ pessimistisk underton, det är mer givande när en kritiker kan lyfta saker att bygga vidare på, istället för att kanske fastna i vissa detaljer som inte har varit centralt i kursen och därmed bli ganska ensidig, tråkig kritik. Lite synd, men i det hela har kritiken varit mycket givande!» (Bra)
- Björn hade en väldigt bra övergripande kritik.» (Mycket bra)
- Björn Gross är utmärkt som kritiker, konstruktiv och saklig! Mycket bra på att läsa hur jag tänkt med mitt projekt utan att tänka hur han hade velat ha det. Vi pratade om det vi hade gjort helt enkelt! Ha kvar honom som kritiker!» (Mycket bra)
- Pecha kucha var KANON!! Dels var alla tvungen att förbreda sig väl, sen var alla tvungen att hålla tiden. Dessutom roligt med en liten annorlunda grej. Det här schemat att gå runt efter fungerade väldigt bra, men det var förvirrande i början, så en kort muntlig information från er skulle underlätta. Dessutom fick vi schemat väldigt sent... Jag hade björn gross som kritiker, och han var väldigt väldigt bra, som vanligt. Han tog upp stora som små problem, saker att jobba vidare med, saker att tänka på till nästa gång, och massa positiva saker!!! Det var väldigt givande både på mitt projekt, och att lyssna på alla andras!!» (Mycket bra)
- Roligt att tvingas testa pecha-kucha. Extrerna kritekern Anna, väldigt bra upplägg på kritiken saklig och rak. Inspirerande.» (Mycket bra)
- Jag tyckte att Per var bra som extern kritiker. Men han var bättre i början av dagen än i slutet. Jag gillade pecha kucha mycket!! Alla projekt hade välförberedda presentationer och de drog inte ut på tiden som det är lätt att de gör annars. » (Mycket bra)
- Fantastic guest architect!» (Mycket bra)
- Pecha kucha-metoden höjde nivån och tvingade en att förbereda sig bättre. Mycket bra att kunna ha så lång tid och både handledare och kritiker där.» (Mycket bra)
- Bra kritiker och bra system!» (Mycket bra)
- Bra med mycket tid till varje projekt och att man hade både en kritiker, studentkritiker och en handledare som kunde kommentera processen också.» (Mycket bra)
- Dels bra att både handledare och "ny" kritiker fanns med, dels bra att man kunde gå runt "som på festival" som någon sa. Upplevde också att stämningen var ovanligt tillåtande vad gäller att svara på kritiken, det togs inte som att man försökte komma med undanflykter vilket annars är ganska vanligt. Skönt att få en diskussion istället. Pecha kucha var också mycket bra, man blev tvungen att tänka igenom vad man skulle säga så det hängde ihop vilket ju också är en lättnad för den som lyssnar...» (Mycket bra)
- Björn är en fenomenal kritiker. Kul att gå runt och lyssna. Blev som intressanta seminarier.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 9%
Gott»15 45%
Mycket gott»15 45%

Genomsnitt: 4.36

- Kände att det fanns en vilja med kursen att utveckla arbetet som tyvärr rann ut i sanden, förutom möjligen tempot med "veckoresultat", som man lika gärna kunde ha ställt upp själv.» (Godkänt)
- bra men lite mycket att göra» (Godkänt)
- Lite väl stressande ibland. » (Gott)
- Det känns överlag strukturerat och jag uppstattar att inlämningstider och -krav verkar ha tagits på allvar. Uppgiften var stor och kändes i perioder övermäktig, svårt att hinna arbeta igenom allt till en lagom nivå. » (Gott)
- Kul och intressnat kurs. » (Gott)
- Lite stressigt....» (Mycket gott)
- Väldigt strukturerad kurs, bra med tydliga inlämningskrav och "avstämnings"möten på måndagsmorgnarna. Lagom komplext projekt och lagom lång tid.» (Mycket gott)
- Jättebra struktur och inspirerande!» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och inspererande kurs. Kul att göra en saluhall!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurser vi haft» (Mycket gott)
- Framförallt bra att ni tog inlämningskraven på allvar vilket visar en stor respekt till oss. Tidigare har det kännts som att lärarna inte bryr sig.» (Mycket gott)
- Den har varit väldigt intressant, rolig och bra! Däremot är kurstiden är alldeles för kort i jämförelse med inlämningskraven! Visst att klassen har presterat jätte bra, men de flesta har också suttit helger, kvällar och nätter de sista veckorna. Vilket jag personligen inte tycker är ok. Och då har vi alla försökt att planera, vara effektiva i början och jobbar hårt varje dag. Kraven är för höga i jämförelse med tiden vi har.» (Mycket gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kritik över ens process»
- Lika mycket egen projekttid.»
- De tydliga veckoindelningarna med vad det handlar om den veckan.»
- Strukturen- man kände sig sällan förvirrad och otrygg (som man ibland gör i andra kurser). Jättebra.»
- De olika delmomenten varje vecka: konstruktion, plan, fasad m.m. gör att det inte blir panik i slutet!»
- De tydliga instruktionerna till handledning, mittkritik, scheman! Presentationen i älvrummet... de mesta i kursen igentligen. inlämning av modell efteråt var väldigt bra»
- Mellaninlämningarna som tvingar fram processen, såsom konstruktionsgenomgången och mittkritik.»
- Pecha kucha. Två olika kritiker vid allas kritik, handledaren o externkritiker. »
- Pecha Kucha...»
- studiebesök.»
- Administrationen, veckoplaneringen.»
- Att ni la så mycket på kritiken så att den blev riktigt bra. Hela kritikupplägget. Föreläsningarna. Det tydliga, regelbundna schemat. Upplägget med "inlämningskrav" till handledningarna också.»
- Mittkritik och kritk i samma omfattning som i år. »
- Allt»
- mittkritiken och kraven på vad man borde ha med sig till handledningstiderna gjorde att man kom frånot i projektet i ett hyfsat stadigt tempo. de små workshopsen var bra, men de kanske skulle behöva omplaceras lite. det var även väldigt bra att kunna gå mellan de olika handledningarna och titta på andras klasskompisars presentationer och andra kritiker.»
- Pecha kucha, sektionspersp., tempot med mittkritik»
- kritiken. var jättebra att man kunde rotera och lyssna till olika kritiker och handledargrupper. »
- Slutkritikens format, schemats utseende och en examinator som har samma attityd som Ulla Antonsson :)»
- pecha kucha-presentationen, att man fick ordentligt tid att gå igenom varje förslag under kritiken och att man fördes fram i processen genom krav under tiden.»
- Slutkritikupplägget, schemaupplägget där man måste ha kommit en bit varje vecka o tydligheten i varje måndag morgon föreläsning osv så man inte känner att man kastas hit o dit av föreläsningar vid alla möjliga tidpunkter.»
- pecha kucha eller liknande riktlinjer för hur presentationen ska fungera. bra med mini work shops emellanåt också»
- Ulla och Andreas. »
- Bra struktur och genomtänkta riktlinjer. Rolig projekt uppgift.»
- Kritiksättet!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En halvdag till, till modellen»
- Handledning 2 dagar i veckan»
- Workshoptillfällena skulle kunna strykas.»
- Nästa år borde ni ta in någon annan än Kjell som handeldare, han gav mig inte så mycket. »
- Kjell bör nog inte vara handledare, han är säkert väldigt duktig arkitekt, men passar kanske inte i handledarposition. »
- Se till så att handledarna arbetar med de som håller i kursen, och inte emot dem!»
- I beleive it is important that a tutor understands a students strengths and weaknesses so they know where to aim their developmental comments. ie. if a student is already skilled in presentation, concentrate on content and vice versa...it could be advantageous to have some background knowledge on the students prior projects to assertain their levels and motives. I can also understand that standing fairly anominously and allowing the tutor to grasp a students background as the project develops has its advantages however each student has their own struggle that needs to be focused upon.»
- mer konstruktion!! handledningstillfälle med konstruktörer så att man får med det tänket. Nu kan man det inte och sparar allt till sist och bara gör något som är fel. Mer "detaljspaning" på befintliga byggnader»
- Lär oss hur man gör ett bra sektionsperspektiv. Ge lite större frihet att bestämma vad som bäst presenterar ens projekt på plancherna.»
- Att ha lärt sig något dataprogram för gestaltning innan denna kurs vore värdefullt, text rhino eller revit.»
- det borde vara med kurser i dataprogrammen, eller förklaringar till t.ex.hur man gör sektionsperspektiv på enklaste sätt. »
- Uppföljning av lärandemål vid mittkritik och handledningstillfällen. Tydligare struktur för workshops, drog ut på tiden. Kanske en föreläsning om arbetsmetoder.»
- ha inte samma handledare egenom hela projektet. bryt av med någon annan vid mittkritiken»
- Vi behöver verkligen en kunnig person att gå till/få undervisning av i dataprogrammen. Det är orimligt och extremt tidskrävande (för att inte tala om tålamodskrävande) att vi förväntas lämna in t.ex. sektionsperspektiv utan att få undervisning i vad det är/hur man gör det. Mer tid på programstrul betyder mindre tid till att utveckla projektet.»
- Kunde varit någon mer föreläsning kanske. »
- Vi fick ändrade inlämningskrav rätt sent. Hade varit bra att få veta att vi skulle göra ett sektionsperspektiv tidigare i kursen.»
- kanske lite mer information om hur man kan arbeta "närmaste omgivningen"»
- längre tid eller sänka kraven! Dessutom hade vi ett par föreläsningar nu efter att kursen var slut som hade varit otroligt givande om vi kunde fått ha innan!!! Kändes som att alla fick en aha upplevelse som hade behövts innan, så att man haft lite mer kunskap bakom sig! Bland annat föreläsningen om hemlöshet, vilken behandlade kvillebäcken också. Kanske kan samordna kursena Nutida arkitektur och denna på ett sätt som kompletterar varandra lite mer?»
- Uppgiften var ganska komplex. Mycket man kan fokusera på, torg, stadsbild, byggnad, inredning, verksamhet, trafik, anknytning till spårvagnen. Kanske kunde kursansvariga förtydliga var fokus ska ligga?»
- T abort de korta workshoparna. De gav ingenting. Särskilt inte den med detaljerna. VArför gjorde vi plötsligt det mitt iallt? Visst det är viktigt, men det gav desto mindre. »

13. Övriga kommentarer

- Synd att alla fick kritik trots att vissa lämnade in mycket för sent. Det blir aldrig någon markering och det irriterar oss som lämnar in i tid. »
- En mycket rolig och givande kurs!!!!»
- Bra och inspirerande människor annars som jobbar med kursen!!»
- Jättebra upplägg på kursen!»
- Vad hände med listan på studenternas förväntningar? Försvann den eller?»
- Väldigt lätt att komma i kontakt med Ulla, bra föreläsningar!»
- Hade varit superbra om vi fått någon undervisning i något 3D program innan kursen, Revit eller liknande. Det tar så mycket onödig extratid att sitta och lära sig program helt själv och man har inte riktigt den tiden i ett sådant här tight projekt. Inlämningskraven hade inte gått att klara utan att använda sig av ett 3D program, då tycker jag att det är självklart att skolan ska kunna erbjuda undervisning i ett sådant (och då menar jag inte sketch up, som inte riktigt räcker till....) Jätteviktig fråga!»
- Var en smula chockartat att på en föreläsning efter projektet få höra att det var fullt med spännande verksamheter i området som man hittills fått veta, vid flera olika personer vid flera olika tillfällen, var praktiskt taget helt tomt o dött. Var det för att ingen visste om dessa verkamheter eller något slags felriktad beskyddarinstinkt? Båda varianterna är lite märkliga...»
- Tack för en trevlig kurs!»


Kursutvärderingssystem från