ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik lp 1 H10, LEU460

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-05
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»4 10%
Cirka 20 timmar»7 17%
Cirka 25 timmar»6 15%
Cirka 30 timmar»12 30%
Minst 35 timmar»10 25%

Genomsnitt: 3.43

- För kommande enkäter: Om medel antalet timmar per vecka som är schemalagt skulle vara uträknat och presenterat skulle det vara enklare att (som i mitt fall) bara lägga till det antal timmar man tror sig ha jobbat per vecka, man kanske hamnar närmare sanningen då?» (Cirka 30 timmar)
- Verkade inte spela någon roll hur mycket man arbetade. Man verkade ändå inte komma någon vart m.h.a. boken och anteckningarna» (Cirka 30 timmar)
- All tid man hade gick åt!» (Minst 35 timmar)
- Suttit i skolan dagligen vid hål i schemat och efter undervisningen, samt lördag och söndag VARJE helg hela läsperioden.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 27%
100%»27 67%

Genomsnitt: 4.57

- läste Digital- och datorteknik samtidigt och ett par tillfällen krockade, var sjuk några dagar» (75%)
- Man lärde sig inte mycket på Mannes lektioner men det var dumt att chansa.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»6 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 41%

Genomsnitt: 3.15

- Kursen är väldigt bred och det va ganska dåligt sammankopplat mellan Arto och Manne.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 74%
Nej, målen är för högt ställda»9 25%

Genomsnitt: 2.25

- Den här kursen verkar anta att man har gymnasiets fysik/ellära i färskt minne, vilket flera av oss inte har. Lite mjukstart i början skulle inte skada, särskilt som kursen ligger direkt efter ett sommarlov och man kanske har tappat pluggrutinerna lite över sommaren.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket att pressa samman i en 6,0 poängs tenta.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det funkar inte att ha en kurs på 7.5p med 4 föreläsningar och dessutom "uppdelad" på två olika lärare som tar upp vitt skilda saker samtidigt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på förkunskaperna de flesta av oss satt inne med så var kursen på tok för svår. Mer repetition hade behövts bakas in i undervisningen för att målen skulle vara rimliga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på hur mycket som togs upp i kursen och de förutsättningar man fick för att lära sig allt så var det för mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 29%
Ja, i hög grad»23 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.78

- Alla delmoment var ju inte med.» (I viss utsträckning)
- Ja tentan behandlade både elektronik och ellära» (I viss utsträckning)
- Det var en bred kurs, så alla moment kom inte med på tentan, men svårighetsgraden kändes rimlig och de moment som jag uppfattat som viktigast fick som sig bör mest utrymme.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»8 20%
Ganska liten»15 37%
Ganska stor»11 27%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.37

- Mannes föreläsningar har överlag varit dåliga. Efter vissa är man bara mer förvirrad över ämnet än vad man var när man kom in dit. Han måste sluta prata in i tavlan och staka sig fram genom anteckningarna!» (Mycket liten)
- Det var JÄTTEdåligt att ha 2 lärare i den kursen, jätterörigt..» (Mycket liten)
- Röriga föreläsningar med två olika lärare. Det kändes som man läste två ämnen när det i själva verket var ett. Ingen riktig uppenbar koppling.» (Mycket liten)
- Kursen var ju indelad i två, Artos del och Mannes del. Artos undervisning har varit till stor hjälp, haft mycket nytta av min anteckningar. Men tyvärr måste jag säga att gå på Mannes föreläsningar var lite slöseri med tid. Har försökt kika tillbaka på de anteckningarna, men de var alldeles för förvirrade för att kunna vara till hjälp.» (Mycket liten)
- Mycket av materialet togs inte upp på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- När det gäller elläradelen så var föreläsningarna till stor hjälp, men på elektronikdelen så lyckades inte föreläsningarna förklara så mycket.» (Ganska liten)
- Mycket stor vad gäller Arttos del, mycket liten vad gäller Mannes. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav väldigt lite, fick sitta själv o plugga in allt istället.» (Ganska liten)
- Har klagomål angående elektronikdelen. Få exempel på det som presenterades, trots att jag tror läraren tycker annorlunda. Kan dock mestadels bero på att exemplen som presenterades helt saknade omkring-prat, hur man skulle gå till väga, hur man skulle tänka etc.» (Ganska liten)
- för hög nivå från början, förstod ingenting genom nästan hela kursen, först sista veckan sänktes nivån till för mig begriplig, önskar det var tvärtom - stegvis bygga på med nya kunskaper, möjligen passade detta upplägg de duktigaste studenterna, föreläsare Arto Heikkilä bör också tala högre och tydligare.» (Ganska liten)
- Mannes föreläsningar var totalt värdelösa och hamnar under "mycket liten". Arto drar dock upp betyget.» (Ganska liten)
- Arto"s del har varit extremt betydande för hans del av kursen då den saknar kurslitteratur på det som han tar upp. undervisningen på Manne"s del kunde vara mycket mer pedagogisk. Manne saknar inte kunskap men har mycket svårt att förmedla det han föreläser om. » (Ganska liten)
- Arto skötte sin del bra, men Mannes föreläsningar blev lätt röriga, vilket var väldigt frustrerande. Manne måste förklara mer på en "begriplig nivå" och varför vi ska göra på ett visst sätt, inte bara anta att vi förstår alla el-teknik termer och dylikt.» (Ganska liten)
- På Mannes delar var man till stor del lämnad åt kursboken. Artos delar var lite mer givande, men fortfarande lite röriga.» (Ganska liten)
- Tyvärr hade Manne ett så rörigt upplägg så man förstod vad det egentligen handlade om och i vilka fall som formelerna gällde. För att inte tala om alla index och specialfall av formler. Man borde börja i en annan ända och förklara när man använder vissa index och till vilka formler de är till nytta. Börja inte med "nu ska vi räkna kretsens suspetans" Utan börja hellre med "suspetans är det här" "det är bra för det här" "nu ska vi räkna ut det" Så i princip alla begrepp som slutar på tans kunde man berätta kort vad de betyder. Kändes också som om Arto och Manne pratade om helt olika saker och sambandet mellan föreläsningarna gick inte att se, man kunde nästan lika bra ha kursen i två delar med dugga innan delbytet. Man blev ganska bortblandad med vad som hörde till elektronikdelen och vad som hörde till magnetismdelen. En föreläsning började Manne med en stor rubrik MOS-transistorn. Och spenderade de följande 45 min med att prata om kondensatorer utan att berätta var de kom in i bilden.» (Ganska liten)
- Undervisningen kändes stundtals - speciellt i elektronikdelen av kursen - väldigt rörig. Det framgick inte vad som var väsentligt och vad som var kuriosa eller överkurs. Jag efterlyser att man till nästa år bättre tänker igenom hur man prioriterar tiden och lägger mest fokus på det som faktiskt är viktigast i kursens mål. Pedagogiken lämnade en del övrigt att önska, men föreläsarna var uppenbart mycket kunniga inom sina områden.» (Ganska stor)
- Arto gjorde att undervisningen hjälpte inlärningen. Mannes del av kursen blev inte tydligare pga undervisningen (dvs jag lärde mig från boken och inte från honom)» (Ganska stor)
- Mannes föreläsningar blev ganska rörig emellanåt. » (Ganska stor)
- Det blev ibland rörigt med två föreläsare. Jag har sett detta som något positivt i andra kurser men i denna kursen skulle upplägget kunna förbättras. Vi hade en föreläsare i början och i slutet av veckan och en annan i mitten, kanske kunde man dela av det på ett bättre sätt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.52

- kurslitterature, framför allt elektronikboken talade inte samma språk som läraren. I vissa fall gick det inte ens att hitta delar som var viktiga för laborationerna. Andra exempel när läraren på lektion introducerar en material koefficient som en kombination av ett antal andra. Missade denna lektion så när det frågades just denna i laborationen gick den inte att läsa sig till hur det skulle fungera.» (Mycket liten)
- Har faktiskt inte öppnat boken, mer än att räknat några tal. » (Mycket liten)
- Boken behandlade inte det lärarna talade om. Antingen får man ha en bok som speglar kursen, eller så får man prata om det som står i boken. Boken funkade till en viss del men man kunde inte kontrollera upp viktiga detaljer som gåtts igenom på föreläsningarna eller var viktiga inför labbarna.» (Mycket liten)
- upplever det enklare att söka på Google efter svar» (Ganska liten)
- Lite jobbigt att saker visas på helt olika sätt jmf. förseläsningarna.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen var ovärderlig för att reda ut begreppen när föreläsningarna ibland blev för röriga. Dock kändes både löptext, men framför allt uppgifterna i elektronikboken ibland mycket svårare och hade annat fokus än kursens mål och tentamensuppgifterna. Jag slösade stundtals mycket tid på att lösa uppgifter som senare visade sig ligga utanför kursens ram.» (Ganska stor)
- Elektronikboken har bra text men alldeles för få exempel och övningar. Svårt att vet om man kan något efter endast ett exempel..» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»12 30%

Genomsnitt: 3.1

- Minska gärna antalet använda textfärger på webbsidan. Det räcker med en eller två.» (?)
- mycket omkringtext, till synes lite slarvigt ihopslängda övningstentor med svar. » (Ganska dåligt)
- önskar tillgång till gamla tentor redan från början för att redan från början tydligt se vilka som är målen för vad vi ska kunna i kursen, önskar snyggare utformat formelblad» (Ganska bra)
- Det funkade bra, de flesta dokument fanns på pingpong. Dock larmar pingpong när man går in via firefox» (Ganska bra)
- Ping Pong är väldigt smidigt och mångsidigt. Jag tycker att det alltid fungerar bäst med hemsidan när kurser använder det.» (Mycket bra)
- Bra uppdatering på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»4 10%
Ganska dåliga»13 32%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»8 20%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 2.82

- Måste ha minst en övningstillfälle.!!!!!» (Mycket dåliga)
- Det var väldigt jobbigt utan övningstillfällen. Måste finnas övningstillfällen, uppgifter som man inte kunde tog jättelång tid att ta reda på..» (Mycket dåliga)
- I samband med laborationerna uppstod många frågor men labbhandledarna kände till området för dåligt för att kunna vara till nån hjälp.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra vad gäller Arttos del, mycket dålig vad gäller Mannes. » (Ganska dåliga)
- Vi hade inga övningar vilket jag tycker att vi borde haft!» (Ganska dåliga)
- övningstillfällen borde införas, det är en mycket krävande kurs och de tillfällen som ges till frågor på föreläsningstid räcker ej till. » (Ganska dåliga)
- Jag tycker att det var riktigt dåligt att det inte var några räkneövningar i detta ämne. Det hade VERKLIGEN behövts!» (Ganska dåliga)
- Inga övningar» (Ganska dåliga)
- Inför labbarna fick man ibland väldigt lite kött på benen för att klara av förberedelseuppgifterna. Man hittade heller inga svar i vare sig anteckningar eller bok. Labbhandledarna var inte alltid så hjälpsamma, en av dem pratade dessutom rätt dålig svenska. En labb lämnade vi in rapporten. Vi fick rest - några få index hade försvunnit konverterningen. Vi ordnade det - som svar fick vi en lång lista med massor med saker som skulle revideras - varför fick vi inte det från början??» (Ganska dåliga)
- Det hade kanske inte skadat med något tillfälle i veckan för ren räkneövning, istället för att försöka hinna fråga om alla problem på föreläsningarna, även om det oftast gick bra och bemötandet var trevligt när man frågade om hjälp.» (Ganska bra)
- Återigen, drar Manne ner betyget. Han klarar inte ens att svara ordentligt på en direkt ställd fråga. » (Ganska bra)
- Men kön har alltid varit lång.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 22%
Mycket bra»31 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Vi är ett gäng på runt 10 personer som pluggar ihop under helger och liknande.» (Mycket bra)
- Vi är ett gäng som alltid sitter i någon sal efter skolan och pluggar. Utan varandra hade detta aldrig gått vägen. » (Mycket bra)
- Man var tvungen att fråga varandra eftersom handledarna hade inte alltid tid och var inte så bra på att förklara.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 15%
Hög»19 47%
För hög»15 37%

Genomsnitt: 4.22

- Arbetsbelastningen hade definitivt upplevs väsentligt mindre om kursen varit mer välstrukturerad och pedagogisk.» (Hög)
- En intressant men krävande kurs.» (Hög)
- Vad gäller Arttos del var belastningen lagom, men vad gäller den övriga delen av kursen så kändes det som om man fick lära sig allt själv via böckerna vilket ökade arbetsbelastningen. » (Hög)
- Var lite jobbigt att ha dugga varje vecka » (Hög)
- Väldigt krävande kurs, beror antagligen på att den är så bred.» (Hög)
- För mycket uppgifter, för mycket att göra helt enkelt.» (För hög)
- Arbetsbelastningen har mestadels kommit ifrån förberedelserna till laborationerna. Mycket beroende på att det som laborationerna skulle handla om gicks igenom väldigt sent. På den andra av fyra labbar fick den hälften som labbade först reda på hur man gjorde samma dag som labben ägde rum. Personligen hade jag lagt ca 15 h på denna innan detta lektionstillfälle.» (För hög)
- se kommentarer nr 6» (För hög)
- Det funkar som sagt inte att ha 4 föreläsningar i veckan, uppdelat mellan två olika lärare samtidigt. I linjära system var det också uppdelat mellan olika lärare, men där hade de iallafall delat kursen "på mitten" så att man inte fick massa information från olika håll samtidigt. Att sedan inte ha en enda övning på en kurs med 4 föreläsningar i veckan är helt sjukt dåligt. Ruskigt uselt. Lärarna själva hävdade att de skulle använda föreläsningar som övningstillfällen ibland, men så skedde inte. Det var för mycket material att gå ut med för att det skulle fungera. Hur har ni tänkt när ni organiserat det här? » (För hög)
- Det var svårt att hänga med, högt tempo, mycket att göra/räkna.» (För hög)
- Den blev "för hög" eftersom man fick lägga väldigt mycket tid på att försöka förstå Mannes föreläsningar.» (För hög)
- Jag tyckte faktiskt att det var väldigt jobbigt. Det var svårt att hänga med på Mannes delar och när man skulle sätta sig att räkna uppgifter hade man verkligen önskat att det hade funnits räkneövningar.» (För hög)
- För högt tempo och för rörig undervisning gjorde kursen till något av en mardröm..» (För hög)
- Mycket stoff, mycket att förstå, förberedelseuppgifterna var för svåra med de förutsättningar man hade. Man kunde knappt lösa svaren på labben» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»4 10%
Hög»26 65%
För hög»9 22%

Genomsnitt: 4.07

- Skillnaden på denna och den parallella kursen (Linjära System) i arbetsbelastning upplevdes mycket stor. Det känns faktiskt lite konstigt att de omfattar samma antal högskolepoäng.» (Lagom)
- Linjära system var inga direkta problem, dock gjorde hetsen till elteknik att man inte kunde "släppa" det utan enbart fokuserade på den. Detta drog givetvis ner betyget i linjära system då antalet effektiva timmar totalt blev i stort sett ingenting. » (Hög)
- Det hade nog gått bättre om kursen varit mer strukurerad. Den andra kursen tog också tid med tanke på dess inlämningsuppgift.» (Hög)
- för mig personligen» (För hög)
- Det var enligt min mening det här ämnet som fick 1a läsperioden i 2an att kännas riktigt jobbig. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Dåligt»18 46%
Godkänt»12 30%
Gott»4 10%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.48

- Antingen ska man väl ha en kurs med stoff man kan tillämpa i senare kurser eller i arbetslivet. Efter den här kursen känns det inte som om vi kan tillämpa något av stoffet i någon som helst applikation.» (?)
- Förstörde mitt intresse för elektronik. Kursen kändes som två kurser i en iom. att det var två föreläsare som ger uppgifter som om de hade en 7,5 kurs var.» (Mycket dåligt)
- Här kan inte ens Arto dra upp betyget, det överskuggas totalt av Mannes totala brist på pedagogiska kunskaper och ovilja/oförmåga att kunna svara på frågor. Ni kan INTE låta honom vara kvar som föreläsare nästa år, är han det enda alternativet är det bättre att ni skippar kursen helt tills ni hittar någon annan som kan göra det. Jag är övertygad om att han är jätteskicklig på ämnet, men sätt honom i en labsal eller liknande för att undervisa klarar han INTE.» (Mycket dåligt)
- Manne bör försöka släppa pappret och istället koncentrera sig på att få studenterna att förstå principer. De stora mängderna av formler kan man läsa sig till i boken istället.» (Dåligt)
- Vad gäller Arttos del är betyget mycket gott, men den övriga biten ( Laborationerna och Mannes föreläsningar) fungerade dåligt. » (Dåligt)
- Jag har läst på gibraltar e-civil i två år kring 2000. Där var det helt annat upplägg. Två fysikkurser som sedan gick över i en hel kurs med halvledare som sedan blev ytterligare två kurser i elektroniska komponenter. Ett upplägg som nu känns helt logiskt. Denna kurs däremot verkar vara en dålig kompromiss. Borde nog vara två kurser egentligen» (Dåligt)
- Vissa moment gick för snabbt igenom eftersom lärare trodde att man har alla gamla kunskaper cachade.» (Dåligt)
- ÖVNINGSTILLFÄLLEN!! Hade verkligen underlättat!» (Dåligt)
- Svår kurs, något abstrakta och röriga föreläsningar. Det saknades en "röd tråd". Det räknades alldeles för lite på tavlan, vilket gjorde att man kände sig osäker när tentan väl kom. » (Dåligt)
- Har inte fått tentaresultatet än, men detta kan nog bli min första underkända tenta på Chalmers hittills om jag har otur... Kändes inte som en bra kurs med andra ord.» (Dåligt)
- Stundtals rörigt och svårt att få sammanhang och överblick, men med bra repetitionsföreläsningar och kunniga lärare blev det bra till slut. Jag har lärt mig mycket, även om jag kanske fått jobba lite onödigt mycket för det.» (Godkänt)
- Svagt godkänt. pedagogik på vissa föreläsningar var en stor brist, samt att de duggor som ger bonuspoäng på tentamen endast är 10 minuter. de skulle kunna vara på 15 -20 minuter utan att det skulle störa laborationen allt för mycket. 10 minuter ÄR för kort tid för att skriva en dugga, även om förberedelse uppgifterna till labben var liknande krävs det längre tid för tolkning av frågorna. detta var MYCKET dåligt. » (Godkänt)
- Skulle gärna se att man slog isär fält- och elektronikdelarna till två separata 7,5hp-kurser. Då hinner man gå djupare på varje område. Ge plats genom att stryka Engelskan eller Styrprojektet från kursplanen. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det att föreläsare har med sig kablar och antenntyper som man själv har hemma och därmed direkt kan se nyttan av teorin.»
- Vissa av föreläsningarna var ändå förhållandevis bra.»
- Laborationerna. Väldigt kul att känna att det går att praktisera det man lär sig direkt.»
- laborationerna var intressanta»
- Laborationerna, labhandledarna»
- Duggor i samband med labbarna är ganska smidigt, men varför inte låta oss plugga in flera olika saker till varje tillfälle? Då får man mer motivering till att plugga ordentligt hela läsperioden.»
- Laborationerna»
- Artos föreläsningar var intressanta och förståeliga. »
- Det bör bevaras mindre av den nuvarande kursplanen, det var för svårt att lära sig alla olika typer av delar i den. Elektroniken tycker jag är viktigast, magnetism kan göras till en egen kurs så man hinner med! »
- Arto är väldigt duktig och bör vara kvar.»
- Allt.»
- Labbledarna var mycket hjälpsamma och det var ganska givande att skriva labbrapport, vilket var första gången.»
- Labborationer är alltid bra, det är då man lär sig OM det finns förutsättningar för det.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna mer fysiska exempel på var teorin används.»
- Låt någon annan föreläsa om elektronikdelen. »
- Hela upplägget»
- Mer välstrukturerade och pedagogiskt upplagda föreläsningar. Tydligare information om vad inom varje moment som är mest väsentligt och därför ska ges mest tid.»
- några tillfälle till övning på El-Teknik»
- Formelsamlingen var svår att förstå. Lägg gärna till fler formler för transistorer. Ha ett räkneövningstillfälle i veckan där föreläsaren räknar uppgifter på tavlan. Det saknades lösningar till ett antal uppgifter på uppgiftspappret.»
- Räknegången kring spänningsförstärkning hos MOS/JFET samt bipolärtransistorn måste förtydligas!!! Här tycker jag att ni INTE skall lita till att eleverna har med sig allt från tidigare kurser utan försök att gå igenom räknestegen lugnt o sansat (t e x maskanalys, nodanalys m.m). »
- Att det kommer finns övningar till uppgigfter som vi får»
- Laborationshandledarna kändes dåligt pålästa och jag kände att jag inte fick svar på mina frågor av dem. Förberedelserna för laborationerna bestod antingen av att man skrev av Mannes beräkningar på tavlan utan att få förståelse, eller av att man fick bläddra fram något exempel i boken och skriva av det. Laborationerna gav ingen djupare förståelse för mig och borde kanske omarbetas till nästa år. »
- Föreläsningarna var inte särskilt bra, speciellt Elektronik delen. Manne skriver av ett papper bara och man har svårt att hänga. Han borde istället lägga ut dem pappren på hemsidan så man kan läsa dem i lugn o ro.»
- Förberedelserna för laborationerna måste få mer fokus av lärarna. Dessa tillsammans med labbarna är trots allt de som lärt mig mest. Har lagt oacceptabelt mycket tid på förberedelser pga dålig ledning av förberedelser»
- -Att inte ha varannan lektion med Arto som berättar om en sak och sen Manne som berättar om annat. Ha ett ämne i taget skulle göra kursen lättare så att man inte blir o blanda ihop dem. -När Manne ska förklara något i en graf med många sträck/linjer/pilar kanske han skulle kunna ha den printad på e overhead för att göra bilden klarare än vad den skulle bli på tavlan.»
- Mer övningar!»
- se kommentarer nr 6, fler bonuspoäng under kursens gång som även gäller till samtliga omtentor, det skulle öka motivationen att studera under hela kursen och inte bara till tentan/ omtentan»
- Bättre förberedelser och undervisning till- och under laborationerna. Möjligheter till att lättare få hjälp under laborationerna av handledare. Bättre koppling mellan teori och praktik med avseende på lärande under föreläsningar som man använder sig på laborationen. Mer föreläsningstimmar på MOS-transistorn då det var mycket att ta in och behandla med många invecklade formler, fysiska geometrier och egenskaper som är viktigt att förstå.»
- Övningar med handledare under veckorna.»
- Det skulle vara bra med lärarledda övningar där man genom demonstrationer av många uppgifter lär sig tänkandet och får lite känsla för de olika sambanden. Det är alltid stressigt när man ska laborera, oftast är det svårt att förstå laborationerna riktigt klart.»
- Det känns som om den här kursen borde vara två, en om elektronik och en om fält-teori. Det är mest förvirrande att ha två föreläsare som bedriver vad som känns som två separata kurser på samma gång. Kanske kunde man göra en kurs av typen Elektriska Fält 3,5 Hp och en Kretsteknik 3Hp, och läsa Elektriska fält innan vi börjar läsa om fälteffekttransistorer. Kanske kunde man ha den kursen där vi nu läser engelska i ettan?? En annan liten detalj: Byt plats på bipolartransistorn och MOSFETtransistorn nästa år. Även om MOSFET är lite lättare att räkna på, så vet vi sen tidigare kurser vad en vanlig transistor är. Då kan man återkoppla kursen lite till vad man redan vet, som det är nu blir det väldigt mycket nytt på en gång.»
- Övningstillfällen!!»
- läraren manne»
- Manne. Måste ersättas. Mängden föreläsningar i relation till övningar per vecka. 4/0 är INTE en acceptabel väg att gå. »
- Mer exempeluppgiftsräkning på tavlan. Gärna någon SI-tid eller övningstillfällen borde införas.»
- Ibland var det svårt att höra en av föreläsarna och se vad som skrivs/ritas på tavlan. Detta bör tänkas på. »
- Kursansvariga bör följa boken som dom har rekommenderat, så man själv har möjlighet att söka svar på frågor i boken, om man inte fick det på lektionen. »
- övnings tillfällen borde ingå i kursplanen. »
- Upplägget med två delar som läses parallellt var aningen förvirrande. Manne var inte alltid hel klar med vad som gällde och Manne och Arto gav ibland motstridiga uppgifter. Mannes del var också väldigt förvirrande och ibland kändes engagemanget från Manne väldigt tveksamt, men detta blev dock bättre mot slutet av kursen. Vi hade dock behövt räknestugor och mer exempelräkning under kursens gång. En ökad tydlighet av vad som egentligen är relevant och vad som mest är kuriosa som kan vara bra att känna till behövs också, återigen på Mannes del. Det var VÄLDIGT mycket ny information i början, som presenterades på ett oerhört virrigt sätt, där i stort sett hela klassen hade väldigt svårt att förstå vad som pratades om. I slutändan var inte denna information särskilt relevant(på tentan) men denna oreda det skapade i början gör att man stressar upp sig något oerhört i onödan och lägger alldeles för mycket tid på att försöka förstå delar som sen inte ens är intressanta eller ingår i kursen. »
- - ny föreläsare. ev pedagogikkurser. - övningstillfällen - MINST 15 minuters duggor»
- Mannes delar. Man hade typ vild panik ända fram till repetitionsveckan. Det framgick alldeles för dåligt, eller rättare sagt inte alls, vad som var viktigt och vad som mer verkade vara som någonslags bakgrundsinformation. Det hela framställdes förvirrat och då blir man sjäkv väldigt förvirrad och det ökade bara på studiestressen. »
- Inget.»
- Arto lade för stor del av föreläsningarna på att bara ge oss en uppgift som vi skulle försöka lösa. Ibland fick den ta upp nästan en hel halva. Tid som borde lagts på att så mycket som möjligt förklara kursinnehållet. Exempel rakt av hade varit att föredra. Mannes delar var röriga och nästan omöjliga att hänga med på om man inte antingen hade koll på sånt sen innan eller hade VÄLDIGT goda kunskaper plus tidigare kurser i färskt minne. Mer genomgångar och grundligare förklaringar hade hjälpt!»
- Övningar, struktuera upp dina föreläsningar Manne! Ge studenterna förutsättningar att kunna förbereda sig på labbarna bättre, jag menar inte att ni ska ge både svar och lösningar men någon form av vägledning.»
- transistordelen, mer engagerad undervisning.»

16. Övriga kommentarer

- Hoppas det blir bättre för ettorna nästa år!»
- Det känns som ett personangrepp, men det är verkligen inte menat personligen. Mannes del av kursen var undermålig. Föreläsaren gav intryck av att vara dåligt påläst och av att enbart skriva av förberedda texter. Frågor från klassen besvarades inte på tydligt vis vilket ytterligare förstärkte bilden av dåliga förberedelser. »
- Man kunde se över vilka som var mest lämpade som föreläsare under vissa delar av kursen, då jag fann viss bristande pedagogik hos föreläsaren. Vissa avsnitt kändes det som om föreläsaren inte själv visste vad den gjorde eller förstod vad den skrev.»
- Jag tycker att kursen innehåller alldeles för många moment för att man ska kunna fördjupa sig i och få en förståelse för varje moment. Kursen borde kanske delas upp i två delar så att tempo och belastning går ner.»
- Elteknik verkar vara ett svårt ämne att riktigt greppa om. Jag tyckte att Arto"s undervisning var något bättre än Mannes.»
- Labbarna blir ganska stressiga på grund av att saker ofta krånglar. Jag vet att detta är svårt att göra något åt, men kanske borde man räkna med att hinna med lite mindre per tillfälle. Kanske borde man ha ett labtillfälle till?»
- Övningstillfällen!»
- Överlägset den sämsta kurs jag läst änsålänge på Chalmers.»
- Det känns lite onödigt att rekommendera kurslitteratur när det inte står svar på eventuella frågor man kan tänkas ha angående laborationer/uppgifter, slöseri med pengar om ni frågar mig! »
- har svårt att se hur de två delarna i kursen hör ihop »
- Så jobbig kurs! Lagde ner vansinniga mängder tid, men knappt så man hängde med ändå.»
- En kurs som borde varit givande och rätat ut en del frågetecken, men som tyvärr inte gav särskilt mycket.»
- Ska man faktiskt behöva lämna in duggan på labben?»


Kursutvärderingssystem från