ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra H10, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-05
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»11 24%
Cirka 20 timmar»16 35%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»7 15%

Genomsnitt: 2.55

- På grund av att jag saknat bostad och tidvis fått leta boende från dag till dag och dessutom varit sjuk har jag inte kunnat lägga ned tillräckligt med tid på kursen» (Högst 15 timmar)
- Lagt ner mycket studier direkt efter föreläsningarna, försökt studera så effektivt som möjligt.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»9 20%
100%»34 75%

Genomsnitt: 4.64

- Omregistrerad» (0%)
- Har läst kursen innan så jag har anteckningar sen tidigare, gick på några föreläsningar för att friska upp minnet på vissa kapitel.» (25%)
- Ej deltagit på övningarna eller SI» (75%)
- Har inte varit med på så många SI-övningar» (75%)
- Har missat ett par lektionen pga jobb.» (75%)
- Var bortrest 8 vardagar.» (75%)
- Ej SI.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 46%

Genomsnitt: 2.88

- Kommer dock aldrig ihåg målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 22%
Ja, i hög grad»17 47%
Vet ej/har inte examinerats än»11 30%

Genomsnitt: 3.08

- Tyvärr gick det inte bra på duggorna eftersom jag jobbade för mycket för att hinna med allt. Mitt eget fel.» (I viss utsträckning)
- Det kändes som han bara tog med ur vissa kapitel, det var många formler och annat som inte ens kom på tentan. Det var lite dåligt tycker jag, bättre att ta flera småuppgifter så man tentar på hela kursen, istället för att bara ta 4 stora uppgifter som bara tar upp en del ur kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»16 37%
Mycket stor»21 48%

Genomsnitt: 3.34

- De kunskaper jag har tillägna mig kommer mestadels från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Fullständigt fantastiska och föredömliga föreläsningar! Närmre perfektion än såhär är kommer man inte under en livstid.» (Mycket stor)
- Håkan Blomqvist är fantastiskt bra. Han är fantastiskt pedagogisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»14 31%
Mycket stor»21 46%

Genomsnitt: 3.24

- På grund av yttre omständigheter har jag inte haft möjlighet att använda kurslitteraturen i den utsträckning jag borde.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna i sig räcker nästan hela vägen.» (Ganska liten)
- Håkans böcker är också dom jättebra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»23 51%

Genomsnitt: 3.44


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»10 22%
Har ej sökt hjälp»16 35%

Genomsnitt: 3.77

- övningens lektionerna har varit så där, ibland känner jag att jag fått hjälp men oftast har läraren strulat ihop lösningar och visat på tavlan på ett väldigt krångligt sätt. då har jag istället fått fråga Håkan på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Peter Zoltan klarar inte riktigt av att förklara på övningarna» (Ganska bra)
- SI lektionerna är väldigt hjälpsamma när man undrar någonting.» (Mycket bra)
- Har inte sökt hjälp av lärare men det har varit lätt att fråga kurskamrater.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»22 48%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 45%
Hög»23 52%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.56

- Arbetsbelastningen i sig bör inte vara något större problem om inte yttre omständigheter ställer till det.» (Lagom)
- Håkan är så otroligt strukturerad och det märks, för han stressar inte igenom delmoment för att han halkat efter som många andra lärare gör, utan han hinner med allt som han tänkt.» (Lagom)
- Låg i början. För hög i slutet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 31%
Hög»27 61%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.75

- Se ovan.» (Lagom)
- Det gick kanske lite fort ibland.» (Lagom)
- Blev hög pga den där extra introduktionskursen.» (Hög)
- Jag tog mig vatten över huvudet och det hela gick helt fel. (På grund av att jag bytte program, det tog lite tid innan jag hittade min egna rytm.)» (Hög)
- Pga andra ämnen som man var tvungen att läsa det mesta själv.» (Hög)
- Introduktionskursen med sina fredagsföreläsningar och obligatoriska moment har överbelastat hela perioden.» (För hög)
- Fast detta kan bero på att jag aldrig pluggat på högskola innan, så jag vet egentligen inte vad som krävs av en. Dock minst 40+ timmar plugg i veckan är hårt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 15%
Gott»18 40%
Mycket gott»18 40%

Genomsnitt: 4.2

- för högt tempo, alldeles för mycket ny information att ta in.» (Dåligt)
- Hade gått bättre om jag inte jobbat.» (Gott)
- Håkan FTW!» (Mycket gott)
- Håkan är ett pedagogiskt under.» (Mycket gott)
- Håkan Blomkvist är en underbar person som verkligen har erfarenhet att undervisa. Det märks väl och hans undervisning är oklanderlig. Det är en fröjd att undervisas av Håkan eftersom han är oerhört strukturerad och pedagogisk. Han har en klar linje och tanke i allt han gör. Jag ser fram emot att få ha Håkan som föreläsare i framtiden.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinatorn Håkan Blomqvist»
- Håkan!»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan som lektor.»
- Håkan som föreläsare! Han förklarar på ett bra sätt och det blir lätt att följa med på föreläsningarna. även duggorna har varit bra. då måste man vara i fas och kommer inte efter.»
- Duggorna det gör att man tvingas komma igång med studerandet så här första läsperioden i första läsåret»
- Duggorna var bra att ha med som delmoment i kursen, man latade sig inte lika mycket med dem känns det som.»
- Det SYSTEMATISKA arbetssättet»
- Bra med lugn och metodisk föreläsningsmetodik. Hoppar inte över delsteg, poängterar flera ggr enkla felaktigheter som bör undvikas.»
- Håkan!»
- Vår föreläsare, Håkan Blomqvist, oerhört pedagogisk och lätt att följa med under föreläsningarna. En bra kille den där Håkan.»
- Alla borde få ha en så bra pedagog som Håkan. Det finns bara en person på Chalmers som jag känner till, och det är Lars Westerlund.»
- Vet ej. Tycker kursplanen och helheten varit jättebra,»
- En sak som var väldigt dåligt var det faktum att duggorna var på samma dag som 2 laborationer, vilket gjorde det helt osannolikt att man skulle hinna med allt. Samt en gång var det inlämning för introduktionsarbetet med.»
- Läraren.»
- Håkan! »
- SI-möten är ett måste, väldigt bra och nyttiga att gå på.»
- Håkan Blomqvist och hans föreläsningar, SI»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- (Högre tempo i början till förmån för) lägre tempo i slutet av kursen.»
- inget. det var bra som det var.»
- Det rådde delade meningar mellan många andra och mig i denna fråga men jag tyckte att vikarien, Reimond Emanuelsson, var rörig i sin undervisning, gjorde inte färdigt exempeluträkningar på tavlan, fick inte till den röda tråden för lektionen. Det handlar nog mest om att det var stor skillnad mellan undervisningssätten lärarna imellan vilket kändes jobbigt, tyckte jag.»
- Våra övningar har inte fungerat så bra med Peter Zoltan, han var inte till stor hjälp när man hade frågor eftersom han var osäker på materialet. »
- Ingenting»
- sänk tempot och tillåt formelsamlingar på provet.»
- Vet ej»
- Inte ha dugga och labb på samma dag.»
- Tentan behöver förbättras tycker jag, fler små uppgifter som tar upp större delen av boken.»
- Reimond är en väldigt mycket sämre pedagog än Håkan. Tycker synd om maskin och mekatronik som har haft honom på lijnär algebra. Han måste sluta larva si g genom undervisningen. Han föreläsningar som han hade med oss var katastrof.»
- Kan inte komma på något konkret att förändra.»

16. Övriga kommentarer

- Vi hade Reimond ett fåtal föreläsningar. Upplevde dem väldigt förvirrande, fick intrycket att det var dåligt förberedda. Hade ingen tydlig struktur.»
- Ge Håkan en medalj! Han är en klart lysande sol på den pedagogiska himlen! Kanske utan motstycke.»


Kursutvärderingssystem från