ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Mekatronik-, Maskin-, Ekonomi- och produktionsteknik samt Designingenjöprogrammen

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-15
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

61 svarande

Ja»47 77%
Nej»14 22%

Genomsnitt: 1.22

- Jag har förstått att även om man inte får så jättemycket gjort alltid på de där lektionerna så är det ändå bättre än att inte räkna alls. » (Ja)
- Genom att lösa problem i grupp» (Ja)
- Här har jag haft möjlighet att diskutera ämnet med andra som håller på att lära sig eller som precis har lärt sig... vi pratar samma språk.» (Ja)
- Jag har fått angripa problem ur ett annat sätt» (Ja)
- Träning ger färdighet helt enkelt» (Ja)
- Vet ej, känns så bara. Hade nog inte räknat så mycket på egen hand ifall de inte var för SI-mötena» (Ja)
- Övat på tidigare tentor» (Ja)
- De tentaliknande uppgifterna breddade kunskaperna redan tidigt i kursen. Detta gjorde att man hela tiden hängde med och att man också var mer delaktig och förstående under föreläsningarna. » (Ja)
- Lite grann, främst dom tillfällen då vi löst matte problem tillsammans» (Ja)
- övat mig mer » (Ja)
- Kunnat fråga saker, och ett bra sätt att disskutera» (Ja)
- Genom att höra andra personers lösningsförslag.» (Ja)
- Jag har fått mer studietid och gått igenom vissa kurs momnet innan föreläsningen.» (Ja)
- man får en stor möjlighet att arbeta med andra och samtidigt få hjälpa med saker på en nivå som är lätt förstådd.» (Ja)
- Jag har bara varit där vid två tillfällen, för att få extra stöd inför tentamen. Behövde dock aldrig fråga om hjälp, men är tacksam över att möjligheten fanns. » (Ja)
- Man fick många bra tips av SI-ledarna om vad man behövde läsa och vad som kunde komma på duggorna» (Ja)
- SI främjar att man ska jobba i grupp.» (Ja)
- bra genomgångar och övningar» (Ja)
- Mer tid under vilken jag kunde få hjälp med uppgifterna. » (Ja)
- Man har fått lära sig hur andra tänker och resonerar kring matten och kan därför bolla idéer med varandra.» (Ja)
- Mer tid med matten.» (Ja)
- Genom att man suttit och diskuterat med andra elever och fått hjälp av de som läst kursen tidigare var det lättare att förstå och få en annan inblick. » (Ja)
- Deltagit vid för få tillfällen tror jag.» (Nej)
- jag har inte deltagit på så många möten» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

61 svarande

Ja»28 45%
Nej»4 6%
Vet ej»29 47%

Genomsnitt: 2.01

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

61 svarande

Ja»34 55%
Nej»27 44%

Genomsnitt: 1.44

- Jag tar tag i matten på ett annat sätt än förut. Lärt mig att fokusera. » (Ja)
- SI har gjort det lättare att komma igång och plugga.» (Ja)
- Många tips från SI-ledare och att studierna blev roligare genom SI bidrog till mycket bättre studieteknik.» (Ja)
- jag har börjat studera i grupp» (Ja)
- Svårt att säga, känns som det väger mer åt ja än åt nej.» (Ja)
- Fler övningar att jobba med» (Ja)
- jag har förstått vikten av att öva problemlösning och fokuserat mycket på detta » (Ja)
- man har varit på "lektion"» (Ja)
- Bra att diskutera med andra lärande.» (Ja)
- Hittat en studie cirkel» (Ja)
- Hade klarat mig bra även utan SI:n, men alltid skönt med extra stöd. » (Ja)
- Jo det har det väl, men jag jobbade redan i grupp innan och utanför SI» (Ja)
- Mer tid>mindre tid» (Ja)
- Lärt mig dra nytta av att samarbeta för att lösa problem.» (Ja)
- Mer tid, ger mer förståelse.» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

61 svarande

Ja»35 57%
Nej»26 42%

Genomsnitt: 1.42

5. SI har inte gett mig något.

56 svarande

Ja»7 12%
Nej»49 87%

Genomsnitt: 1.87

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- 1. Inte orkat 2. Behöver inte»
- jag är morgontrött. passade på att sova ut istället.»
- har inte tid»
- Jag har bara gått på 2 lektioner för jag tycker det går bra att plugga hemma. Men de lektionerna jag var på var bra.»
- Jag har inte haft tid.»
- Blir för uppstressad på SImötena, alla är på olika nivåer och man har hunnit olika långt i övningsboken tex. När man väl kommer dit och får gamla duggor, tentor och ska sitta o räkna på det så blir man uppstressad ifall man inte kan något tal, pga att man inte hunnit räkna vissa tal i övningsboken. Då kan man lika gärna lägga den tiden då man inte fattar ett tal på att räkna sådana tal i övningsboken utanför SImötet. och visst kan jag sitta o räkna mina tal som jag inte hunnit med i boken, men då tappar väl hela SI:t sitt syfte?»
- Jag var där första gången, men jag tyckte inte att det hjälpte så mycket. Efter det har varken jag eller mina kompisar gått dit.»
- Har inte känt behovet av att gå till SI.»
- Det kändes inte som man gjorde något där som man inte kunde göra hemma...»
- Helt ärligt var SI:n lagd i schemat med start 8:30, och det är svårt att gå upp extra tidigt för något som egentligen inte är något kursmoment...»

7. Övriga kommentarer.

- Nej»
- Grym metod»
- Resultatet beror starkt på ledarnas inställning, jag tror att vi hade väldigt bra ledare.»
- Jag har inte varit där så mycket men det var väldigt bra att man fick en bunt med gamla tentor och lösningar.»
- Om jag har förstått det rätt så handlar väl SI mötena om att man i en grupp diskuterar vad som är svårt/lätt osv. men det slutar alltid med att man sitter där och räknar o även fast man sitter bredvid någon/några så blir det ju oftast så att man räknar för sig själv och då tycker jag inte det är någon speciell skillnad- att räkna på simötena eller att räkna utanför. »
- För det första bör ni sätta en huvudrubrik innan frågorna, formulerad som: "Överensstämmer dessa påståenden." Vidare är fråga 5 är felformulerad och bör formuleras om. Som den är formulerad nu är det omöjligt för er att tolka svaren på den frågan, då det finns två diametralt motsatta möjligheter till tolkning per svar, eftersom påståendet är formulerat som en negation. Enklast är att formulera om den till: "SI har gett mig något."»
- Det var lite dåligt information eftersom vi trodde att man fick räkna på det vi gjorde i boken.»
- väldigt bra för inför proven eller för att förstå matten.»
- Jag tycker att man skall uppmanas mer till att jobba i grupp. Det blir lätt så att dom som redan kan allt löser uppgifterna för sig själva.»
- Fråga 5 är omöjlig att svara vettigt på. Innebär ett Ja: svar att JA - SI har gett något eller som JA till påståendet "SI har inte gett något"? »
- Bra ledare! »
- ...men det är bra att ha ändå för de som vill ha extra hjälp»
- VÄLDIGT bra att SI:n finns, och riktigt bra att vi fick tillgång till fler gamla tentamen att öva på. Tack! »
- SI ledarna är ju inga lärare, men jag tycker att det hade varit skönt om de kunde gå igenom lite svåra tal på tavlan. »
- DEt kanske hade varit bra att ta något tal på tavlan eller något liknande ibland för att visa, typ så här kan man göra.»
- tycker det har varit väldigt givande. det blir mycket roligare att plugga om man gör det tillsammans med andra.»
- SI är ett jättebra komplement men lite roligare "problem" än bara tentatal kanske skulle hjälpa till.»
- det är bra att SI-mötena finns så man kan gå dit om man har frågor eller behöver sal att jobba i.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

68 svarande

Ja»16 23%
Nej»52 76%

Genomsnitt: 1.76

- Jag vill eventuellt bli SI-ledare. Har inte riktigt bestämt mig än. Johanna Svantesson, Design år1» (Ja)
- Men jag har inte tid... » (Ja)
- Torbjörn Almegius Maskiningenjör» (Ja)
- Mathias Ernst, mekatronik» (Ja)
- Torvald Strömberg, DEI, TIDSL-1» (Ja)
- Eventuellt, Märta Kihlén EPI» (Ja)
- hamid saukonnen MI började 1987, men har nu lärt mig kursens innehåll.» (Ja)
- Andreas Reimelid, makin» (Ja)
- Linda Johansson, EPI» (Ja)
- Edwin Larsson Maskiningenjör» (Ja)
- Jan-Anders Lindhult» (Ja)
- John Sjöberg maskin» (Ja)
- Minna Kristiansson Designingenjör» (Ja)
- Catherine Hedler DEI» (Ja)
- Oskar Svensson, MI» (Ja)
- Kanske, Malin Jonsson EPI» (Ja)Kursutvärderingssystem från