ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Tekniskt basår H10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-15
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

47 svarande

Ja»42 89%
Nej»5 10%

Genomsnitt: 1.1

- Mycket gamla tenta-tal + att man får chans att jobba tillsammans.» (Ja)
- Större förståelse hos SI-läraren ger ökad förståelse hos mig som individ. I tillägg till detta ökar den egna självkänslan inför fortsatta studier, då några av SI-lärarna själva har varit basårselever.» (Ja)
- matten har hjälpt mig mycket. Fysiken har inte gett mig lika mycket» (Ja)
- get mig nya verktyg att jobba med vilket har lett till en större förståelse (matte) inte fysiken» (Ja)
- Si-ledaren hade ofta Tips på hur man kan tänka på andra sätt än just hur föreläsaren gjort» (Ja)
- Har fått ett annat perspektiv på vissa uppgifter än det som ges under ordinarie föreläsningar.» (Ja)
- Man har kunnat diskutera fram svar, och på så vis få ökad förståelse» (Ja)
- Jag har fått förklaringar ur en annan vinkel.» (Ja)
- Ytterligare lektionstid, men inte så mycket handledningen. Jo, lite i matten, inget i fysiken.» (Ja)
- Att prata och diskutera problemen har hjälpt mig förstå mycket mer än ifall jag bara skulle ha suttit med det själv. » (Ja)
- Läraren har möjlighet att förklara lösningsgången mycket mera genomgående än läraren gör på tavlan. Att säga att. Det här är X och här är beviset (matte) så går det inte in på samma sätt som när någon förklara hur och varför man gör som man gör och inte bara berättar att man gör på ett visst sätt.» (Ja)
- Alternativa synsätt» (Ja)
- Varierande övningar ger bredare kunskap.» (Ja)
- På matematiken gick vi igenom komplexa tal riktigt grundligt. Det var riktigt bra, då det på föreläsningarna gick lite väl fort fram. » (Ja)
- SI-mötena i matematik gav mig djupare förståelse för hur vissa metoder vi använde oss av egentligen var uppbyggda. Det blev du lättare att arbeta med dem. Si-fysiken gav mig dessvärre inte mycket.» (Ja)
- En del av uppgifterna gav mig extra förståelse. » (Ja)
- Jag har förstått bättre hur man ska räkna och varför man gör som man gör.» (Ja)
- Hur det hänger ihop» (Ja)
- det är bra att få andra elevers synvinkel, inte bara läraren som antagligen har hållit på med ämnet länge, och därmed inte ser de frågeställningar som oss som är heöt nya för ämnet.» (Ja)
- Mer övning på olika sätt ger större färdighet. Jag har lärt mig att vinkla problemen på olika sätt och se dem ur nya perspektiv.» (Ja)
- Man får andra perspektiv på vissa delar i kuserna» (Ja)
- Fått bättre förståelse.» (Ja)
- Det har hjälpt mig att förstå samband. Gett mig djupare förståelse.» (Ja)
- diskusionerna har gett mycket » (Ja)
- Vanlig räkning, med extra hjälp» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

47 svarande

Ja»23 48%
Nej»1 2%
Vet ej»23 48%

Genomsnitt: 2

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

47 svarande

Ja»19 40%
Nej»28 59%

Genomsnitt: 1.59

- Genom att se hur SI-lärarna tänker, kan man (läs jag) själv se vilka "genvägar" man kan ta. Dvs vilka delar av studierna man kan halvsnegla på och vilka man skall lägga ner mer tid på.» (Ja)
- ja på matten inte fysiken!» (Ja)
- Jag har fått ett och annat tips som jag applicerat på min vardag. Kanske inte en jättestor förbättring, men även små saker hjälper!» (Ja)
- Träffat folk som jag pluggat med => mer pluggande än innan» (Ja)
- Studietips» (Ja)
- Tara berättade mycket om hennes taktik inför tentor, det hjälpte.» (Ja)
- Jag vet vad jag behöver öva mer på och vad som är viktigt att kunna inom kursen och satsat mer på det.» (Ja)
- Gett mig hjälp om hur jag ska göra inom vissa områden» (Ja)
- pluggat mer i skolan och kunnat ta det lugnt väl hemma» (Ja)
- Brukade lätt fastna vid ett tal utan att gå vidare men har lärt mig att fortsätta o hur ja stegvis ska ta itu me ett problem» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

46 svarande

Ja»25 54%
Nej»21 45%

Genomsnitt: 1.45

5. SI har inte gett mig något.

46 svarande

Ja»9 19%
Nej»37 80%

Genomsnitt: 1.8

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Valt att sitta på egen hand helt enkelt.»
- Jag har inget skäl, har bara inte känt behovet. Men säkerheten att veta att det har funnits möjlighet har känts skönt.»
- Jag gick på en till två SI-möten, men de var inte så givande så det kändes onödigt att gå.»
- Jag tycker att jag klarat av kursen tillräckligt bra utan extra-hjälp»

7. Övriga kommentarer.

- Uppskattar SI väldigt mycket, hoppas det kommer finnas kvar!»
- Robin och Henrik är två riktigt sköna prickar! Hälsningar Ali i grupp 3!»
- SI fysiken va helt onödig, den va precis som att ha extra övningar bara med helt orealistiska tal! Hade varit mycket bättre om de hade vågat dela upp oss i grupp 6 och 7 som vi skulle varit och sedan gått igenom i grupp det vi går igenom med pär!»
- Kvalitén på Si timmarna varierade väldigt stort mellan matematiken och fysiken pga att den ena inte klarade av att "leda" gruppen. Denne tappade oftast fokus och blev nervös vilket medförde att de flesta elever tappade intresset väldigt fort. Detta medförde mkt stök och dålig studiero. Mao krävs Si ledare som kan leda. »
- bra att få en inblick i hur tenta uppgifter ser ut osv.»
- Fysiken har inte fungerat, för ledarna har inte kunnat undervisa på rätt nivå. Antingen kan dom inte, eller så gör dom det för krångligt.»
- Jag vill gärna ha SI-möten tillgängligt till kommande kurser med. Det är en smart sak att satsa på av Chalmers.»
- Ovan»
- Fråga 4a, jag upplevde det som att det blev mycket att man satt själv och räknade på sitt problem och vid behov så konsulterades kamrater/SI-handledare»
- SI Matematik var väldigt bra, Fysik SI:n mindre bra, troligen på grund av handledaren. Jag och några kurskamrater har varit på andra gruppers Fysik SI och det har varit betydligt mer givande.»
- Gillar idén. Funkade mycket bra i början men mot slutet av läsperioden tyckte jag lärarna blev lite oengagerade.»
- Inte alltid saker som är jätterelevanta till just den kursen, men jävligt bra i sitt sammanhang. Bra att kunna få hjälp av någon som kan praxis för studenter på Chalmers.»
- Jag är tacksam för att SImötena finns, både i fysik och matematik, jag tror att det har hjälpt mer än man inser nu. Det var jättebra att ha en sådan engagerad SI-ledare som Frida, i matematiken, att få gå i genom uppgifter mer noggrant, så att man verkligen förstår dem. »
- SI-fysiken borde göras på så sätt att arbetsmetoderna varieras. Som det var nu så var det samma sak som gällde varje gång. Du får ett papper, lös uppgifterna som står där. Det är dessvärre inte givande för mig.»
- Jag har tidigare undervisat på gymnasiet & är van vid att arbeta i grupp. Det är inget jag har lärt mig på SI, men däremot har vi arbetat i grupp vid dessa tillfällen.»
- SI-mötena är jättebra! Ökar ens förståelse mycket!!»
- En otroligt bra SI-ledare som kunde ha blivit en otroligt bra lärare »
- Jag tycker att det är en bra ide att ha SI, men sen beror det på förkunskaper och vilken typ av uppgifter m.m. som SI-ledaren konstruerar.»
- borde vara bättre urval av SI-lärare, då jag upplevt att det varit stor skillnad på kvaliteten på de olika lärarna. Har själv gått till en annan grupps lektioner pga det.»
- Hoppas si verksamheten fortsätter för ja tycker den e väldigt givande»
- Det var inte lika givande som jag hade hoppats, men självklart har det gjort att jag fått klarhet och förbättrat mig inom vissa delar.»
- Gustav var kanon. Jätte bra på att lära ut. Något högre svårighetsgrad kunde det dock ha varit. Men samtidigt skall alla känna att dem kan vara med och förstå om inte allt så lite grann.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

48 svarande

Ja»13 27%
Nej»35 72%

Genomsnitt: 1.72

- Ali Fetouni 790707-0572 T-Bas 10/11, grupp 3» (Ja)
- Mikael Wallroth Tekniskt Basår» (Ja)
- Henrik Johansson, Tekniskt Basår» (Ja)
- Robin Hammaräng, Tekniskt Basår» (Ja)
- Anders Lindén, TB» (Ja)
- Andreas Flyckt Tekniskt basår.» (Ja)
- Amanda Granström, Tekniskt Basår» (Ja)
- Madeleine Fahlström Tekniskt Basår» (Ja)
- Amanda Blomqvist Tekniskt basår» (Ja)
- Tobias Pavel - TB, skall söka Industriell Ek. eller Maskin. » (Ja)
- Karin Olsson tekniskt basår» (Ja)
- Daniel lindh Biokemi» (Ja)
- Ahmad Ala Hussain , Tekniskbasår matematik Del 1» (Ja)
- Kanske om något år. Ida Haglund, Tekniskt Basår» (Nej)Kursutvärderingssystem från