ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 Utvärdering mentorprogram på E, D och IT för mentorer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-10-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

10 svarande

0 0%
0 0%
3 30%
5 50%
2 20%

Genomsnitt: 3.9

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

10 svarande

0 0%
0 0%
1 10%
5 50%
4 40%

Genomsnitt: 4.3

- Byggde kanske upp lite höga förväntningar. Kanska kan avdramatiseras lite...» (3)

3. Föreläsningarna under året har varit inspirerande

10 svarande

0 0%
1 10%
3 30%
3 30%
3 30%

Genomsnitt: 3.8

- Jag har missat dem pga sjukdom eller resor... :-( Kanske skall ha ett "vet inte" alternativ» (3)
- Missade en , men den jag var på var bra.» (4)

4. Antalet gemensamma träffar har varit:

10 svarande

För få»3 30%
Lagom»7 70%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Måhända att man kunde haft någon gemensam aktivitet för både mentorer och deras adepter, så att adepterna på det sättet kunde få en fler presumtvia kontaktytor.» (För få)
- Hade varit bra med någon mer träff.» (För få)

5. Programmets längd (1 år) är:

10 svarande

För kort»3 30%
Lagom»7 70%
För långt»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Beror på hur man ser det. Det finns ju inget som hindrar att relationen fortsätter efter programmets avlsutande» (För kort)
- Det är nog lite kort. Det är väl efter examen som det är mest nytta, men att starta innan är nog inte fel.» (För kort)
- Man skulle nog kunna följa en adept snarare två år eller att man väljer att förlänga samarbetet även efter "utgångsdatum".» (För kort)
- Utmärkt.» (Lagom)

6. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- Kanske man kan tänka sig en uppföljning gemensamt om ytterligare 1-2 år, för att se vad som de facto kom ut av programmet för adepternas skull?»
- Mer tydlig koppling till arbetsmarknaden.»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

7. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

10 svarande

0 0%
0 0%
3 30%
4 40%
3 30%

Genomsnitt: 4

- Det skulle vara roligt och bra att vara mer aktiv i ex en media-grupp. Gruppen på LinkedIN är bra, men kommer säkerligen att kräva att man verkligen lägger ner lite kraft på den, att alla medlammar gör det.» (3)

8. Mentorguiden har varit användbar

10 svarande

0 0%
0 0%
4 40%
3 30%
3 30%

Genomsnitt: 3.9

9. Förslag på förändringar/tillägg i mentorguiden:

-

10. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

9 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 11%
1 11%
Ej använt»7 77%

Genomsnitt: 5.66


Relation med din adept

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

11. Min adept har haft en tillräckligt hög ambitionsnivå

10 svarande

0 0%
0 0%
1 10%
4 40%
5 50%

Genomsnitt: 4.4

- Började lite trögt men fick sedan mer inspiration.» (4)

12. Min adept har varit aktiv och tagit initiativ

10 svarande

0 0%
1 10%
3 30%
2 20%
4 40%

Genomsnitt: 3.9

- I början fick jag pusha lite, sedan gick det bättre.» (3)

13. Kommunikationen med min adept har fungerat bra

10 svarande

0 0%
0 0%
3 30%
2 20%
5 50%

Genomsnitt: 4.2

- Lite för lite kontakt skulla jag vilja säga.» (3)

14. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min adept att definiera mål för mentorskapet

10 svarande

0 0%
1 10%
4 40%
3 30%
2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Nej, det skulle nog ha fungerat bra ändå utan skriftligt kontrakt.» (2)

15. Hur många gånger har du och din adept träffats utöver de gemensamma träffarna?

10 svarande

0-2»1 10%
3-5»6 60%
6-10»2 20%
>10»1 10%

Genomsnitt: 2.3

16. Antalet träffar med min adept har varit:

10 svarande

För få»4 40%
Lagom»6 60%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Har tyvärr blivit inställt pga sjukdom och VAB från min sida...» (För få)
- Han studerar utomland sedan aug 2010!» (För få)
- Adepten hade dåligt med tid.» (För få)

17. Tips till blivande mentorer:

- Sätt tidigt upp en ambition i antalet träffar och boka in dessa tidigt, annars finns risk att adepten inte nyttjar möjligheten.»
- Gör det, det ger massor!»
- Att få fram till sin adept att man finns där för alla sorters frågeställningar kring arbetslivet. Vissa kan man kanske svara på direkt men huvudsakligen är väl att guida adepten till information. »
- Lägg tid!»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

18. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

10 svarande

0 0%
0 0%
3 30%
5 50%
2 20%

Genomsnitt: 3.9

- Lite mer utbyte av varandra som mentor skulle jag önska även om tiden kanske inte finns där alltid.» (3)

19. Har du fått några kontakter utöver din adept?

10 svarande

Ja»1 10%
Nej»9 90%

Genomsnitt: 1.9

- Några få, skulle kunna vara mycket mer utbyte.» (Ja)
- Måhända att man kunde haft någon gemensam aktivitet för både mentorer och deras adepter, så att adepterna på det sättet kunde få en fler presumtvia kontaktytor, i form av en teambuildingaktivitet. » (Nej)

20. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

10 svarande

0 0%
0 0%
5 50%
3 30%
2 20%

Genomsnitt: 3.7

- Inte nyttjat» (3)
- vet ej» (3)

21. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

10 svarande

0 0%
1 10%
1 10%
7 70%
1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Jag kan känna att energin/engagemanget från adepten/adepterna kunde ha varit större, det är trots allt dom som har bollen. Likväl tycker jag att projektledningen kunde ha varit något mer inspirerande och inte fokusera på formatet så mkt.» (2)


Övrigt

22. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Måhända att man kunde haft någon gemensam aktivitet för både mentorer och deras adepter, så att adepterna på det sättet kunde få en fler presumtvia kontaktytor, i form av en teambuildingaktivitet. »
- Bra initiative att erbjuda studenter möjlighet att delta i ett mentorprogram, jättebra! »


Kursutvärderingssystem från