ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 Utvärdering mentorprogram på E, D och IT för Adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-10-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

14 svarande

0 0%
1 7%
0 0%
8 57%
5 35%

Genomsnitt: 4.21

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

12 svarande

0 0%
0 0%
1 8%
5 41%
6 50%

Genomsnitt: 4.41

- Var ej där (krockade med annat möte)» (?)

3. Föreläsningarna under året har varit inspirerande

14 svarande

1 7%
1 7%
6 42%
5 35%
1 7%

Genomsnitt: 3.28

- Bara varit på en. Den med Gunnilla (?). Inte särskilt inspirerande tyvärr.» (1)
- Osäker men tror det bara varit en, den var hursomhelst bra.» (3)
- Har tyvärr haft en krockande schema och arbetsuppgifter som inte gick ihop med föreläsningarna.» (3)
- Har bara deltagit i den första med kvinnan från blekinge. Tycker inte riktigt vi var rätt målgrupp för henne.» (3)
- Var bar på den i höst, den var mkt bra» (5)

4. Adeptträffen var ett uppskattat inslag i programmet

12 svarande

0 0%
0 0%
5 41%
6 50%
1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Var ej där (krockade med annat möte)» (?)
- Den låg något tidigt, jag hade bara haft ett möte med min mentor vill jag minnas. » (4)

5. Antalet gemensamma träffar har varit:

14 svarande

För få»0 0%
Lagom»13 92%
För många»1 7%

Genomsnitt: 2.07

6. Programmets längd (1 år) är:

14 svarande

För kort»1 7%
Lagom»13 92%
För långt»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Jag skulle garna borja med en mentor tidigare i mina studier.» (För kort)
- Ett år är lagom. För lite hade man kanske inte hunnit lära känna varandra så bra som man vill. Om det varit längre kanske man istället fastnat utan att gå vidare. » (Lagom)
- Bättre att söka två gånger med två oliak mentorer om det ska vara längre. Ett halvår bli för mycket administration» (Lagom)
- Det räcker gått och väl, sen är det upp till hos att fortsätta samarbetet om vi vill.» (Lagom)

7. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- Vore bra för programansvarige att tänka på behovet för adepter som läser sista året. Man behöver mer erfaren mentor som kan vara till bättre hjälp.»
- kanske få ut samtals-punkter tidigt»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

8. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

14 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
9 64%
4 28%

Genomsnitt: 4.21

- Bra att få saker både i pappersform och digitalt» (4)

9. Adeptguiden har varit användbar

14 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
7 50%
3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Kommer inte ens ihåg den. » (3)
- Framförallt i början» (4)

10. Förslag på förändringar/tillägg i adeptguiden:

- Skulle kunna ha varit lite mer konkreta tips på vad man kan göra.»
- det är svårt att ha en guide, då det är väldigt dynamiskt»
- Ha med frågorna vi fick i höst»

11. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

14 svarande

0 0%
1 7%
1 7%
1 7%
3 21%
Ej använt»8 57%

Genomsnitt: 5.14


Relation med din mentor

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

12. Min mentor uppfyller de önskemål på profil som jag angav vid ansökan

14 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
5 35%
8 57%

Genomsnitt: 4.5

- Till viss del, stämde inte helt överens med mitt behov om bakgrund och erfarenhet. » (3)
- Toppenmentor.» (5)
- Mycket bra matching» (5)

13. Min mentor har varit engagerad och tillmötesgående

14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 7%
13 92%

Genomsnitt: 4.92

- Fast upptagen» (4)

14. Kommunikationen med min mentor har fungerat bra

14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 21%
11 78%

Genomsnitt: 4.78

15. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min mentor att definiera mål för mentorskapet

14 svarande

0 0%
3 21%
6 42%
4 28%
1 7%

Genomsnitt: 3.21

- Använde inte direkt det -- mer bara formalia när vi startade som vi aldrig senare reflekterat över.» (2)
- Har inte behövts, vi är rätt lika. Kan behövas i andra sammanhang.» (2)
- Kontraktet var bra som start men beroende på hur bra man kommer överrens så behövs det nog inte.» (3)

16. Hur många gånger har du och din mentor träffats utöver de gemensamma träffarna?

14 svarande

0-2»0 0%
3-5»5 35%
6-10»8 57%
>10»1 7%

Genomsnitt: 2.71

- Ungefär en gång per månad» (6-10)

17. Antalet träffar med min mentor har varit:

14 svarande

För få»0 0%
Lagom»14 100%
För många»0 0%

Genomsnitt: 2

18. Tips till blivande adepter:

- Ta det inte för seriöst.»
- Ta till vara på chansen och försök få ut något av programmet. Alla mentorer har inte jättemycket att bidra med men alla har antagligen mer än man tror iaf.»
- sätt upp tydliga mål inför varje möte»
- Ha hellre fler och kortare möten, det blir lättare att smälta informationen man får ut av mötena då.»
- Visa engagemang.»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

19. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

14 svarande

0 0%
0 0%
3 21%
6 42%
5 35%

Genomsnitt: 4.14

- Mer erfarenhet av mentor som kan ge bättre tydligare vägledning skulle vara bättre.» (3)
- Hade velat få mer hjälp och guidning inför min framtida karriär» (3)

20. Har du fått några kontakter utöver din mentor?

14 svarande

Ja»3 21%
Nej»11 78%

Genomsnitt: 1.78

- Via min mentor och även till några andra studenter.» (Ja)

21. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

14 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
3 21%
7 50%

Genomsnitt: 4.21

22. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 57%
6 42%

Genomsnitt: 4.42

- Jag vet inte vad det är jag söker men något är det.» (4)
- Mycket bra initiativ» (4)
- Bra initiativ, studenter har stort behov av det, speciellt de som ska göra exjobb eller ut i arbetslivet.» (5)
- Suveränt initiativ!» (5)


Övrigt

23. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Bättre paring till nästa gång. Kanske någon slags intervjue, för att bättre förstå adeptens önskemål?»
- Mycket bra, jag tror att det ar valdigt viktigt att ha nagan som vagleder och motiverar vid sidan av studierna. »


Kursutvärderingssystem från