ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Komplex matematisk analys, MVE025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-20 - 2010-11-07
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

75 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
12 16%
40 53%
5 (över förväntan)»23 30%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade inte förväntat mig så många häftiga saker!» (3)
- Jag trodde det skulle vara omöjligt att förstå» (4)
- Kursens innehåll var lite annorlunda än väntat.» (4)
- Hade inte så mycket förväntningar» (4)
- Så bra Jana är! Jag trodde verkligen inte att komplexen skulle vara så här rolig!» (5 (över förväntan))
- Bra relevanta föreläsningar. Exemplet att visa ett ofullständigt bevis för att sedan peka ut tveksamheterna var mycket givande.» (5 (över förväntan))
- Jana, är en fantastiskt duktig pedagog.» (5 (över förväntan))
- Hade hört väldigt mycket om att kursen var jobbig. Visserligen var den svår men ändå ganska rolig.» (5 (över förväntan))
- Föreläsaren (Jana) var jättebra! Förklarade tydligt och komplexen blev (mycket tack vare detta) en av de roligaste kurserna jag läst. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

76 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
14 18%
28 37%
5 (mycket relevant)»32 42%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.21

- Den är väl främst relevant ifall man väljer ett Mastersprogram där man har nytta av den. » (4)
- Vi har redan börjat tillämpa lite av teorin i en av kurserna» (4)
- känns relevant att kunna komplex, så ja :D» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

74 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 2%
5 6%
34 45%
5 (Mycket bra avvägt)»33 44%

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- standardtenta, lös en integral, räkna nollställen, konform avbildning.. det är väl iofs bra för nu kan jag alla standardbevis och standarduppgifter ganska väl men om jag visste hur tentorna såg ut innan hade jag inte behövt lära mig mycket.» (2)
- Jag tycker att det var för mycket viktigt som sparades till sista veckan. » (2)
- Det kändes som att det var svårt att förbereda sig för vissa uppgifter, typiskt uppgift 5 på alla tentorna. Det kändes ofta som att det handlade om saker vi knappt gått igenom eller ens pratat om.» (3)
- Det var för mycket teoriuppgifter på tentan. Som Kf:are har man inte haft någon kurs innan med så mycket teori. » (3)
- Lite för krångliga räkningar vilket tog tid och fokus från problemlösning.» (3)
- Kursen är väldigt stor och man får ju inte plats med exakt allt i tentan. » (4)
- Det fanns en residy som var svår att beräkna och jag fastnade på den. Det vore bra om sådana beräkningar vore lite enklare eftersom man är så stressad på tentan.» (4)
- frågor på de teoriområden vi gått igenom. Bra avvägt» (4)
- Tyckte att det mesta var med» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

76 svarande

<25%»2 2%
25-50%»2 2%
50-75%»6 7%
>75%»66 86%

Genomsnitt: 3.78

- Föreningsaktiv, var inte frånvarande för att Jana var dålig utan för att jag inte hade tid att vara där.» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

76 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
1 1%
13 17%
5 (mycket bra)»59 79%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket tungt material och väldigt högt tempo. Jag hade problem med att hänga med större delen av föreläsningarna p.g.a. detta och skrev mest bara av materialet vilket gjorde att förståelsen blev lidande.» (3)
- Föreläsningarna var bra, men föreläsaren skrev lite väl sparsamt på tavlan i förhållande till vad som sades.» (4)
- På det stora hela mycket bra! Men du kan vara bättre på att skriva lverskrifter och tala om var i boken teorin du går igenom finns. det underlättar inlärningen eftersom man då lättare kan koppla tillbaka till kursmaterialet.» (4)
- Anningen snabba ibland. Hoppade över en hel del mellan steg, och tog lite för mycket för givet var det gällde KF kunskap.» (4)
- Bra pedagogiskt lite tråkiga.» (4)
- Jana är stabil. Roligt med mattehumor/vitsar hon drar. Mer sånt så man inte somnar.» (4)
- Bra tempo, bra anteckningar/teori på tavlan. Duktig föreläsare. Kul!» (4)
- Kursen är svår men Jana är en jättebra föreläsare. Kan dock tycka att vissa viktiga steg i uträkningarna, sådana som återkommer inom flera omåden i kursen, kan förklaras mer eller i alla fall uppmärksammas mer. (men det håller säkert inte de som läser F eller TM med om). » (4)
- Väldigt intressant och underhållande. » (5 (mycket bra))
- Jana är en fantastisk föreläsare!» (5 (mycket bra))
- klart tydligt förklaring om problemlösning» (5 (mycket bra))
- Bästa föreläsningarna hittills! Janas frÃ¥gor till klassen är ett av mÃ¥nga exempel pÃ¥ bra undervisning» (5 (mycket bra))
- Jana var en mycket bra föreläsare» (5 (mycket bra))
- Jana tar sig tid att förklara och förklarar på ett sådant sätt att man fort förstår. Kunde dock tänka på att använda sig av lite tydligare rubriker och överskrifter.» (5 (mycket bra))
- engagerad och mycket kunnig föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Välstrukturerat!» (5 (mycket bra))
- Pedagogiska! :)» (5 (mycket bra))
- Mycket strukturerade, fenomenal pedagogik och suveräna illustrativa exempel på olika frågeställningar och tillämpningar av aktuell teori.» (5 (mycket bra))
- Kändes bra att Jana inte bara läste rakt av från hennes anteckningar.» (5 (mycket bra))
- Jana imponerade på föreläsningarna, fler föreläsare borde var som hon!» (5 (mycket bra))
- Jana är en fantastisk föreläsare med mycket hög kompetens och förmåga att förmedla och lära ut.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra förklarat och en liten gnutta humor förgyller alltid en föreläsning» (5 (mycket bra))
- Jana är odiskuterbart Queen of Mathematics» (5 (mycket bra))

6. Har du utnyttjat konsultationstiden? Varför/Varför inte?

75 svarande

Ja»26 44%
Nej»32 55%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 1.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man hade naturligtvis frågor. Men det måste sägas att doktoranden som handhade konsultationen inte hade särskilt bra koll, eller var så jättebra på att undervisa. Föreslår byte av sådan till nästa år.» (Ja)
- Jag gick dit men utnyttjade egentligen inte tillfället att fråga, vet inte varför. Tycker om att möjligheten fanns dock.» (Ja)
- Var där en gång, men gick aldrig tillbaks. David är för långsam.» (Ja)
- Bra tillfälle att få de små detaljerna man missat förklarat för sig» (Ja)
- Lite» (Ja)
- Vissa, dock inte många. var för mycket folk och tog långt tid om man ville ha hjälp» (Ja)
- Behövdes mest för att boken var dålig.» (Ja)
- Det var väldigt bra med konsultationstid. Jag tycker att det borde vara det vid mer än ett tillfälle i veckan.» (Ja)
- De var väldigt bra för inlärningen!» (Ja)
- en gång, det var väl bra. Först då förstod jag hur det funkade. Folk satt ju faktiskt och räknade inne i salen, klart enklare och mer naturligt att ställa frågor då. » (Ja)
- Fungerade inte så bra» (Ja)
- Bra tillfälle att ställa frågor.» (Ja)
- Det skulle vara bättre om David räknde uppgifterna på förhand och/eller hjälp fortfare. Ibland kunde elever sitta framme vid honom i en kvart. » (Ja)
- jag var där några gånger. tyvärr tyckte jag david gav lite luddiga svar fastän han verkar ju kunna det han pratar om. därför tyckte jag inte det gav mig så mycket.» (Ja)
- Har inte orkat vara kvar i skolan så sent. » (Nej)
- FÖr mycket folk där. Det går inte att ställa alla sina frågor» (Nej)
- Sällan, David kändes oförberedd och därför gav det inte så mycket.» (Nej)
- Kom bara på en konsultationstid. Man fick knappt hjälp eftersom det var så många i kön och eftersom det tog lång tid för varje student.» (Nej)
- Det blev inte av att jag samlade ihop mig och mina problem och tog dem dit, mer än en enstaka gång.» (Nej)
- Jag låg ständigt efter mina klasskamrater och kunde därför få hjälp av dem.» (Nej)
- Har fått hjälp av mina studiekamrater istället när jag har behövt det.» (Nej)
- Jag har heller riktiga räknestugor.» (Nej)
- För att det mesta löste sig efter lite arbete och kamrater. Dock anser jag att de borde vara kvar, för någon form av konsultation eller räkneövning behövs.» (Nej)
- Använde endast våra SI-tillfällen.» (Nej)
- Frågar kursare istället.» (Nej)
- Pga tidsbrist.» (Nej)
- För att David var inte så väl förbered och han hjälpe inte så många så man fick vänta väldigt länge för det tog så lång tid för varje person som han pratade med.» (Nej)
- krockade med annan kurs» (Nej)
- Upplevde inte att jag hade tillräckligt mycket att fråga om.» (Nej)
- Jag har svårt för att fokusera i klassrumsmiljö» (Nej)
- Vi hade SI-lektioner.» (Deltog ej)
- finns bra exempel i boken och gamla tentor» (Deltog ej)
- Krockade med kvällsjobb.» (Deltog ej)
- Kände inget behov av att komma dit» (Deltog ej)
- det tar ofta för lång tid att få hjälp, dessutom tycker jag det är svårt att räkna i en miljö där det inte är lugnt och stilla, vilket det inte brukar vara vid räknestugor.» (Deltog ej)

7. Hur tycker du att det fungerat med en annan person på konsultationstiderna än föreläsaren?

49 svarande

1 (Inte så bra)»4 8%
5 10%
21 42%
14 28%
5 (Mycket bra)»5 10%

Genomsnitt: 3.22

- vet ej va inte där» (?)
- Se föregående fråga.» (1 (Inte så bra))
- Jag tycker inte det var bra, det kändes inte som han hade koll på vad vi kunde, han kan ju inte använda saker när han ska förklara som vi inte kan än.» (1 (Inte så bra))
- Det vore oslagbart med Jana som konsult.» (1 (Inte så bra))
- Ibland saknade övningsledaren den mest fördelaktiga metodiken att bemöta olika problem. Dessutom förekom ofta köer och det kunde sålunda hända att man inte fick hjälp under konsultationstillfället.» (2)
- jag skulle hellre ha haft mer tid att ställa frågot till jana.» (2)
- Jag gillade bättre hur Jana förklarade, så i detta fall hade jag haft henne även på konsultationstiden. Upplägget tror jag funkar bra dock.» (3)
- Kom inte så ofta... men det var väl bra. Dock kan det väl hända att man vill veta hur Jana vill att man ska lösa och redovisa problem, men då kan man ju fråga på föreläsningarna...» (3)
- Deltog ej -> ingen åsikt» (3)
- Eftersom jag inte var på dem, kan jag inte sätta något annat» (3)
- Fungerade helt okej den gången jag var där. » (3)
- En annan person i sig är inget problem, men förklaringarna vi fick på konsultationen var inte alltid så givande» (4)
- bra. olika synpunkter och förklarar uppgifter på olika sätt.» (4)
- Jag hade gärna sett att Jana deltagit under konsultatioerna också, David gjorde ett bra jobb och har en stor kompetens, men ibland så var mina frågor mer riktade direkt till Jana och det var svårt att förkklara dem för david.» (4)
- Det är alltid bra med två infallsvinklar på samma ämne» (4)
- Tror det kan vara nyttigt med en annan!» (4)
- Deltog inte tillräckligt ofta för att bedöma så grundligt.» (4)
- Han var väldigt duktig» (5 (Mycket bra))
- Jag tror att det är bra att få höra samma teori på olika sätt.» (5 (Mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
0 0%
12 15%
13 17%
5 (Mycket stor)»50 65%

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Utan föreläsningsanteckningarna hade det varit omöjligt att klara av materialet i kursen, men det är tiden jag suttit själv som gjort mest för min inlärning.» (3)
- Anteckningarna var bra att ha. De hjälpte mkt mer än boken.» (5 (Mycket stor))
- boken e sämst, föreläsningarna de bästa jag haft så allt jag lärt mig va på föreläsningarna» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningarna har varit centrum för hela kursen för mig.» (5 (Mycket stor))
- Jana got pedaogiska skills» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

75 svarande

Ja»1 1%
Nej»74 98%

Genomsnitt: 1.98

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

1 (För låg)»1 1%
0 0%
33 43%
40 52%
5 (För hög)»2 2%

Genomsnitt: 3.55

- lagom trevlig kurs » (3)
- Hög, men så ska det väl vara? Dock känns det som att man har fått "belöning" för de timmar man pluggar» (4)
- Väldigt många bevis» (4)
- Hög men inte omöjlig» (4)
- Lagomhög.» (4)
- Den är hög, speciellt för en Kf student med mindre matematik i ryggen än en F/TM student, men låg man i från dag ett och kämpade och inte tvekade på att fråga Jana som alltid glatt svarade så var den inte kursen på något sätt omöjlig.» (4)
- Jobbigt att gå igenom mycket tunga saker i slutet.» (4)
- Det är en mycket omfattande kurs, men jag antar att det inte går att göra på något annat sätt.» (4)
- Förväntat från F-kurs.» (4)
- Gick ojämt mellan veckorna. Vissa var mer ok än andra.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 25%
Mycket bra»45 59%
Har ej sökt samarbete»11 14%

Genomsnitt: 3.85

- Känner inga. är ny i klassen och det har varit jobbigt för mig då jag inte haft någon att diskutera och plugga med.» (Mycket dåligt)
- Bara man vill så finns det alltid möjlighet.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»33 44%
Mycket bra»26 34%
Har ej sökt hjälp»13 17%

Genomsnitt: 3.65

- För många som ville ställa frågor gjorde tyvärr ofta att man fick vänta väldigt länge eller i värsta fall inte få hjälp alls.» (Ganska dåliga)
- Var faktiskt svårt att få hjälp ibland, det var lång kö för att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Jag gick som sagt var inte på konsultationstillfällena.» (Ganska bra)
- Det bästa tillfället för teorifrågor var på föreläsingar och Jana gav alltid jätte bra svar.» (Ganska bra)
- Iom att jag inte hade så stor nytta av konsultationstillfällena. I övrigt bra på raster t.ex.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

76 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
3 4%
9 12%
29 38%
5 (mycket prisvärd)»33 44%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.2

- Billig bok men man får de man betalar för. helt meningslös» (1 (ej prisvärd))
- Använde ej boken, utan kollade i föreläsningsanteckningar när jag behövde kolla upp något.» (2)
- Boken var billig, men ack så dålig.» (2)
- man kommer att klara tenta utan boken, troligtvis» (3)
- Boken var inte så bra. Det kändes som om uppgifterna inte alltid var riktigt i stil med kursens inriktning. Och man vill gärna ha lösningar till dem.. I de uppgifter som gjordes på föreläsningarna som kom från boken stod inte ofta uppgiftsformuleringen (vilket inte är så bra), så då var boken bra så att man kunde kolla upp det.» (3)
- jag använde boken mycket begränsat. Tyckte den var lite tråkig men priset är superbra» (3)
- Boken var billig men inte särskilt bra. » (3)
- Har inte använt kursboken så mycket eftersom föreläsningarna varit så uttömmande.» (3)
- Boken i sig var väl inte så lysande, men den var inte heller dyr, så det jämnar väl ut sig. Om det finns bättre böcker rekommenderar jag byte.» (4)
- Den var billig och bra, men såg lite tråkig ut vid första anblick» (4)
- Billig, men inte läst jättemycket i den.» (4)
- Billig och duglig. Rätt svåra räkneuppgifter dock.» (4)
- Lagom dyr bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Billig och bra» (5 (mycket prisvärd))
- Eloge till att välja en billigare kursbok framför en dyrare.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av äldre student. Det har varit bra att ha boken.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

1 (Mycket liten)»4 5%
10 13%
23 30%
28 36%
5 (Mycket stor)»11 14%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken är svårläst och opedagogisk. Dessutom så lärde vi oss helt andra bevis än de som står i boken så jag kunde inte använda mig av boken alls när jag skulle lära mig bevisen.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna har varit så bra att allt annat material har känts i princip överflödigt.» (1 (Mycket liten))
- Janas föreläsningar var så heltäckande att boken mest var nyttig för övningsuppgifter och obland ett förtydligande.» (2)
- Boken är väl sådär... Men med stöd av föreläsningsanteckningar är den riktigt bra!» (3)
- Anteckningarna var så bra att jag läste in det mesta där, men litteraturen var ett bra komplement.» (3)
- Det mesta lärde jag mig från föreläsningarna och anteckningar» (3)
- Föreläsningar och SI-tillfllen har gett mest» (3)
- var några bevis som inte fanns utan som lämnades åt läsaren, det kändes inte helt okej.» (4)
- Boken var jobbigt dålig. Jag hittade "bevis" som inte stämde i den, och den motsvarade inte kursets innehåll. Holmåker var bra. Gamla tentalösningar var bra. Bevis på veckobladeriet var bra.» (4)
- Jobbigt med annan röd tråd och för mycket referenser til exempel, annars bra.» (4)
- KH använde jag för lösning av integral och jordans lemma. Tyckte jag var värt» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

76 svarande

Ja»68 91%
Nej»6 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.08

- Skulle vara bra med facit till lite fler gamla tentor.» (Ja)
- På tentatesen fanns inga betygsgränser utskrivna.» (Nej)
- Skulle önskat lite mer info om konforma avbildningar och Möbiusavbildningar, just för att det stod aldrig klart för mig vilka punkter man ska skicka vart. Det finns väl flera varianter att göra det på, (eller?), men det borde nog finnas en viss taktik att göra det på som jag aldrig fick riktigt grepp om.» (Nej)
- Skulle önskat en lista med iallafall vissa bevis.» (Nej)
- Skulle gärna haft en mer uppdaterad och aktuell kurshemsida än bara referens till kurspm. T.ex. uppdatering av vilka avsnitt som gås genom vilka dagar, så att man kan läsa in sig ordentligt i förväg.» (Nej)
- Kurshemsidan uppdaterades sällan, hittade ingen information om betygsgränserna vid tentan, för få lösningar till gamla tentor» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jana som föreläsare»
- Allt»
- Jana!»
- Jana»
-
- Att Dragos kommer på besök»
- Den prisvärda kurslitteraturen.»
- Si-övningar, Kf-räkneövningar och Jana som föreläsare :)»
- Innehållet, lägg gärna till mer!»
- SI matten för kf»
- Jana, hon var grymt bra. Man förstod verkligen när hon föreläste. Hon tog sig verkligen tid till att få oss att förstå.»
- Kursen som helhet, och framförallt Jana som föreläsare!»
- Jana»
- Jana»
- Jana»
- Föreläsningarna osv.... Repetitionen i sista veckan borde bevaras.»
- Jana»
- Den fantastiska föreläsaren.»
- Föreläsare!»
- Jana!»
- Jana»
- Jana. Hon är en fantastisk föreläsare!»
- Föreläsaren och föreläsningarna.»
- Jana!»
- Jana»
- Jana!»
- Jana!»
- Tydligt, fint huvudspår med bevis som bygger på varandra.»
- föreläsningarna/föreläsaren»
- De mycket intressanta föreläsningarna var essentiella och utgjorde den stora behållningen av kursen.»
- Jag tycker att kursen kändes mer eller mindre fullkomlig.»
- Föreläsaren»
- Jana som föreläsare, jag har aldrig haft så stor nytta av mina föreläsningsanteckningar som i den här kursen.»
- Jana är väldigt bra på att förklara och man förstår allting väldigt bra.»
- jana, fantastiskt bra lärare»
- SI-matten för Kf!! »
- SI för kf! Det var nästan då man lärde sig att räkna uppgifter»
- Jana, de delar som var med.»
- Jana som föreläsare»
- Föreläsaren!»
- Föreläsaren.»
- Jana som föreläsare och Examinator. SI räkning för Kf studenter och en separat konsultationstid för Kf studenter. »
- SI-tillfällena för Kf»
- Jana!»
- Jana»
- janas föreläsningar, välplanerade och man lär sig massor. »
- Föreläsaren är mycket pedagogiskt och har ett mycket bra upplägg och en bra struktur på kursen. Bra!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- -Räknestugor! Konsultationstid är inte samma sak. -Bonusuppgifter hade varit bra - de bidrar även till inlärningen.»
- Det vore bekvämt med en kortare bevis-lista. »
- räkneövningar, inte bara konsultationstillfälle»
-
- En tydligare kursplanering som mer ingående visar de moment som tas upp på varje föreläsning.»
- Byt ut doktoranden som handhade konsultationen.»
- inget jag kan komma på»
- Tydligare rubriker och överskrifter på föreläsningarna.»
- David»
- Det hade varit bättre med mer tid i slutet. Nu han vi inte ens med z-transform ordentligt (och än mindre få bra med tid till repetition).»
- Det blev lite förvirrande vad som egentligen var beviset till argumentprincipen. När jag tittar i mina anteckningar så ser det ut som om beviset är uppdelat i två delar, och man vet inte riktigt var det börjar och var det slutar.»
- en tydligare planering så att man lätt kan ta igen de delar man missat via kurslitteraturen. Och som sagt, koppla tillbaka till kurlitteraturen gällande teori mer under läsperioden.»
- Det las lite väl lite tid på transformerna.»
- Ordentlig planering för vad som passa ihop med vad i boken, eller att kursen följer boken bättre. Förvirringen med hur vi hoppade i boken och ofullständig planering var inte givande som avsett utan bara ett slöseri med tid»
- Färre bevis»
- Boken samt att det ska finnas tydligare vecko uppgifter, och skippa alla "use the hint" uppgifterna»
- Kan inte komma på något särskilt»
- Stephen D. Fisher - Complex Variables»
- bättre övningsuppgifter»
- Gärna räkneövningar ledda av väl insatta övningsledare.»
- Jag tycker att konsultationstillfället precis innan tentorna borde vara med Jana.»
- En bättre lärobok behövs.»
- Bättre konsultationstider, den personen som är där måste vara förbered, ha koll på vad vi kan och vara engagerad. »
- En detaljerad undervisningsplan på kurshemsidan»
- vanliga räkneövningar med demonstrationer, med en annan lärare som i ala kurserna»
- inget»
- Eventuellt mera tid för frågor, mer konsultation.»
- Inte spara så mycket till sista veckan. Det är då man vill börja sammanfatta och se helhet»
- En annan räkneövningsledare»
- bättre konsultationstider gärna.»
- förbereda kf:are lite mer »

18. Övriga kommentarer

- Bra och intressanta föreläsningar, lätt att hänga med»
- SI-lektionerna för Kf har varit jättebra!»
- Rolig och intressant kurs!»
- Sen enkät.»
- Intressant och lärorik kurs!»
- Kunde gärna ha gått snabbare fram de 2 första veckorna för att kunna lägga mer tid på de sista momenten i kursen.»
- Rolig men svår kurs!»
- Jag tyckte om den första föreläsningen då Jana visade oss modellen av det komplexa rummet med talpar.»
- Åter igen, Jana, är en fantastisk pedagog. Det kändes verkligen som om hon ville att vi skulle lära oss. Ibland är det inte riktigt så utan det känns som om läraren egentligen inte vill vara där.»
- Det vore bra om det stod på kurshemsidan vilka avsnitt som föreläsningarna kommer att handla om så att man har en chans att förbereda sig. Jag försökte göra det i början men sedan insåg jag att det var omöjligt ty man fick gissa sig till vilka kapitel i boken som man skulle läsa innan en föreläsning så jag gick på föreläsningarna först och läste sedan. Detta är inte så bra för då förstår man inte vad föreläsningarna handlar om eftersom man kommer dit helt oförberedd.»
- Dra inte ner tempot (främst i början) bara för att vi läser med Kf. Att inte ha en veckoplanering att följa var dåligt. »
- Bra och trevlig kurs. Gillar den! »
- Komplex Analys is the shit!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från