ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Komplex matematisk analys, MVE295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-08 - 2010-11-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

10 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
5 (över förväntan)»6 60%

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- första gången teori är enkelt,mkt tack vare Jana.» (5 (över förväntan))
- Jana är bäst. Det kändes lättare, och roligare, än de tidigare analyskurserna. Projektet vi TMare fick skriva kändes givande och interessant. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

10 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
5 (mycket relevant)»6 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.6

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 10%
3 30%
5 (Mycket bra avvägt)»6 60%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Synd att så mycket stoff kom på slutet av kursen som faktiskt var med på tentan men förståerligt att upplägget var som det var. » (3)
- Jadå, det funkar väl, mycket typat av de olika delarna vi gått igenom.» (4)
- väldigt bra nivå på tentan» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

10 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 10%
>75%»9 90%

Genomsnitt: 3.9

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
2 20%
5 (mycket bra)»8 80%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lärde mig väldigt mycket genom föreläsningarna» (5 (mycket bra))
- Jana är lugn och går igenom bevis på ett bra sätt, så att man lättare förstår och kan ta till sig dem. Det var många givande exempel och typtal som blev räknade.» (5 (mycket bra))
- Otroligt strukturerade föreläsningar. Tycker dock att bevis som inte godkänns i boken och bara görs på förel. bör läggas upp på kurshemsidan. T.ex. Cauchys integral formel eller om det är Cauchys sats» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsningar, det var nästan enbart mina föreläsningsanteckningar som jag läste.» (5 (mycket bra))

6. Har du utnyttjat konsultationstiden? Varför/Varför inte?

10 svarande

1 (inte alls bra)»1 20%
2 40%
2 40%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- fick svar på de mesta på förläsn.» (2)
- Var där några gånger, men tyckte att jag fick mer studiero på andra platser.» (2)
- Bra att den fanns men inte alltid som man fick svar på sina frågor.» (3)
- Satt väl där nån gång, men jag tog ingen hjälp. Jag brukar inte fråga så mycket, jag är mest lat, det hade varit givande att vara mer aktiv.» (Deltog ej)
- Kände inte att jag hade behov av att utnyttja den.» (Deltog ej)
- Kände inte behov, det mesta var klart. Kunde antingen läsa till sig i boken eller så uppenbarades det sig på förel.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
1 10%
4 40%
5 (Mycket stor)»5 50%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna gav bra förståelse, sen fick man gå hem och lära sig bevis så man kom ihåg dem, så att man får koll på vad man håller på med egentligen.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31


Projekt TM

Endast för TM

8. Har informationen om projektet varit tillräcklig?

10 svarande

Ja»9 90%
Nej»1 10%

Genomsnitt: 1.1

- Det har den väl, lite funderingar kom väl upp under tiden, men det hör kanske till lite att inte få svar på allt. T.ex. Hur noga det är med källförtäckning, litegrann vilken nivå man ska lägga det på, hur mycket man bör eller inte bör skriva av när man bevisar en sats, t.ex. etc.» (Ja)

9. Har kraven varit tydligt framställda?

10 svarande

Ja»7 70%
Nej»3 30%

Genomsnitt: 1.3

- Lite som jag skrev innan, men om man lyssnade noga när hon pratade med oss i GD så sa hon säkert det hon tyckte var viktigast, det gick väldigt tydligt fram att det var viktigt med att man har med matte. Och "6 - 8 -10 sidor" verkar som ett rimligt krav. Och man skulle inte "skriva av en text i en bok" typ, men det var inte jättetydligt framställt hur noga det var med sånt. Det verkar som att alla får retur, och feedback på sina arbeten, så man får fixa till januari.» (Nej)

10. Har det funnits tillräckligt med tid?

10 svarande

Ja»8 80%
Nej»2 20%

Genomsnitt: 1.2

- Detta är väl problemet känner jag, som är ganska lat, att man påbörjade projektet efter tentorna, men då börjar elfält och stokastiska processer som är ganska jobbiga kurser att komma in i. En kraftig hopplöshetskänsla genomsyrar hela kroppen när man tänker på denna läsperiod 2, jag trodde att det skulle vara skönt att få projektet inlämnat, men det känns bara jobbigt att veta att man har två jobbiga kurser att komma ikapp i. Framförhållning och studieteknik blir viktigt för att inte hela läsperiod 2 skall bli lidande. (Jag har dock varit extraslö och nästan gett upp utan att försöka, så jag tillhör nog inte normen).» (Nej)
- Det som var synd med projektet var att man inte ville börja innan tentan, då kursen i sig var så intressant och man ville ha tid att plugga inför tentan. » (Nej)

11. Har det påverkat att inlämningen av projektet ligger i lp 2?

10 svarande

Ja»8 80%
Nej»2 20%

Genomsnitt: 1.2

- man jobbar inte så jätte mycket under lp 1 så det blir lite tufft i början av lp2» (Ja)
- På ett bra sätt!» (Ja)
- Se ovan.» (Ja)
- Klart det gör, men inte till den grad det kan ha gjort» (Ja)
- Detta gjorde så att man redan från början hamnade efter i de nya kurserna, då projektet tog mycket tid.» (Ja)
- Även om det handlar om eget ansvar att börja i tid så kan man ju inte börja så tidigt som man skulle vilja för att hinna klart i lp1.» (Ja)

12. Har projektet varit relevant för kursen?

10 svarande

Ja»7 70%
Nej»3 30%

Genomsnitt: 1.3

- Väldigt svårt, men också väldigt spännande, man har på ett helt annat sätt än förut själv fått lära sig om matematik, att det finns andra bevis än de som gås igenom på lektionerna, och att olika matte hänger ihop. Att få träna på att skriva en matematisk text känns väldigt nödvändigt, inte minst att lära sig LaTeX.» (Ja)
- Roligt o intressant » (Ja)
- Men för utbildningen!» (Nej)

13. Behövs det (mer) handledning till projektet?

10 svarande

Ja»3 30%
Nej»7 70%

Genomsnitt: 1.7

- Åtminstone om delar ligger i lp2 så hade det varit bra om det funnits någon tidpunkt där man visste att handledare fanns på plats så att planeringen av arbetet varit lättare.» (Ja)
- Skulle vara bra med konsultationstid.» (Ja)
- Ja. Nej. Kanske. Grejen är ju att man själv ska fundera ut vad man håller på med i all jobbig matte som finns, jag vet inte alls hur mycket hon kommer gilla det vi skrev, men jag är nöjd med det och känner att jag gjort något själv, det känns bra.» (Nej)

14. Övriga kommentarer om projektet.

- Gärna tydligare instruktioner, exempelvis genom att visa ett exempel på tidigare studenters projekt.»
- Jag hade gärna haft schemalagd tid då kanske datasalar var bokade för att man skulle jobba med projektet. »


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%

Genomsnitt: 2

- ALla är vänner och snälla mot varandra, tror jag.» (Nej)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
8 80%
2 20%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- lagom för en 6+1.5 p kurs» (3)
- Jag gjorde mycket för att det var roligt, så en "normal" insats kanske skulle leda till lagom arbetsbelastning.» (4)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 3.9

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3.6


Kurslitteratur

19. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

10 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 10%
0 0%
5 50%
5 (mycket prisvärd)»4 40%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.2

- Köpte boken, titta bara i den ett fåtal gånger.» (2)
- Typ prisvärd, vissa bevis var rätt kassa men dom gicks ju igenom på förel.» (4)
- Helt ok bok, mycket valuta för pengarna!» (5 (mycket prisvärd))
- Billig och -..dock inte så bra bok. Jag läste knappt i den, men det är Janas förtjänst, hennes föreläsningar räckte för mig.» (5 (mycket prisvärd))

20. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»1 10%
1 10%
3 30%
3 30%
5 (Mycket stor)»2 20%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gamla tentor och tentalösningar är bra! (-:» (1 (Mycket liten))
- Det var anteckningar från föreläsningar som hjälpte mig.» (2)
- såg den som komplement till föreläsningsanteckningar » (3)
- De gamla tentorna har varit till stor hjälp.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

10 svarande

Ja»8 88%
Nej»1 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.11

- Tydligare krav kring projektet skriftligt, inlämningsdatum, samtal efteråt mm.» (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Pedagogiken på föreläsningarna. »
- Jana»
- JANA bör bevaras»
- Allt»
- Jana!»
- Jana»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare instruktioner kring projektet. Kanske fler föreläsningar i början av kursen så att det blir lite mindre nytt stoff på slutet.»
- Hm, vet ej, jag vet inte vad effekten skulle bli i praktiken, men det kändes som att föreläsningarna gick lite väl långsamt den första veckan, kanske den andra också. Det finns en del jobbiga moment i kursen, och vi lade lite mycket tid på introduktion och definition kan jag tycka, men det kanske ger en trygg grund för studenten.»
- Inget »
- Schemlagd tid för projektet. »
- Skulle uppskatta fler rubriker i föreläsningsanteckningarna.»

24. Övriga kommentarer

- klart bästa matematikkursen och klart bästa föreläsare.Mer av Jana hade varit bra »
- Bör dock lägga upp vissa av bevisen som inte står i boken. Ex Maximumprincipen, Cauchys int. formel o öppna avb. satsen»
- Tack för en intressant kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.14
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från