ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk programvara, MVE230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-20 - 2010-11-07
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 15%
7 36%
8 42%
5 (över förväntan)»1 5%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte det var lite lite kött på benen. För mesigt» (2)
- jag hade inga!» (3)
- Det var välkomnat att kursen var så enkel med tanke på hur mycket vi har o göra på resten av kurserna.» (3)
- Hade inte mycket till förväntningar men det var en bra kurs.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

19 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 5%
5 27%
5 (mycket relevant)»12 66%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.61

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls)»1 5%
0 0%
4 22%
5 27%
5 (Mycket bra avvägt)»8 44%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om man hade gjort en inlämnings uppgift själv eller bara kopierat någon annans kod spelade ingen som helst roll för Jacques ställde inga relevanta frågor alls. Han bara kollade att det funkade.» (1 (inte alls))
- Däremot genomfördes den inte så väl, ingen kontroll gjordes så att alla faktiskt kunde sina program.» (3)
- Det var ingen kontrol om att alla i gruppen kunde det som man arbetat med, om man jobbade t.ex. två och två.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

19 svarande

<25%»1 5%
25-50%»1 5%
50-75%»6 31%
>75%»11 57%

Genomsnitt: 3.42

- Tyckte det var roligare och gick snabbare att lära sig det själv.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 27%
8 44%
4 22%
5 (mycket bra)»1 5%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För långsamma» (2)
- föreläsningarna bestod mest av att beskriva olika program, det hade varit bra med mer ingående beskrivningar av de olika kommandona» (2)
- De sista föreläsningarna som handlade om inlämningsuppgifterna var jättebra men i början var det för lite förklaring av varför man skriver som man skriver.» (3)

6. Vad tyckte du om laborationerna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 5%
2 10%
6 31%
5 (mycket bra)»10 52%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Leka med matlab är kul.» (5 (mycket bra))
- Jag tror nog att vi skulle ha blivit indelade med lab-partners, då vi på TM i stort sett inte kände varandra när vi började.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»2 10%
2 10%
6 31%
6 31%
5 (Mycket stor)»3 15%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har lärt mig mest av att läsa på uppgiftsbeskrivningarna» (1 (Mycket liten))
- Gjorde det mesta på egen hand.» (1 (Mycket liten))
- Labbarna och kompisar som kan hjälpte mest.» (3)

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 2?

Inlämningsuppgift 2 handlade om att skapa en virtuell drejskiva i Matlab.

19 svarande

1 (Inte så bra)»1 5%
1 5%
4 21%
6 31%
5 (Mycket bra)»7 36%

Genomsnitt: 3.89

9. Vad tyckte du om inlämningsuppgift 3?

Inlämningsuppgift 3 handlade om att programmera "Game of Life".

19 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 5%
2 10%
4 21%
5 (Mycket bra)»12 63%

Genomsnitt: 4.42

- har gjort en liknande uppgift innan» (3)
- Krånglig» (4)
- Den var kul eftersom man såg att man skapade någonting själv.» (5 (Mycket bra))
- Riktigt rolig.» (5 (Mycket bra))
- skoj!» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

19 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

1 (För låg)»0 0%
7 36%
12 63%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Jag hade erfarenhet av Matlab sedan gymnasiet, så för mig var uppgifterna rätt enkla. De som inte hade det verkade ha nog att göra dock.» (3)
- vägde upp lite för analysen» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.57

- det var besvärligt att det inte fanns tillräckligt med datorer så att man blev tvungen att dela upp sig 2 och 2 för att alla skulle få plats och vissa par delade på sig ibland så att man inte kunde arbeta i paren » (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.63


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

19 svarande

1 (ej prisvärd)»7 50%
4 28%
2 14%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»1 7%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 1.85

- Jag öppnade aldrig boken, men sp hade jag använt Matlab innan också.» (1 (ej prisvärd))
- Jag använde knappt boken... Men tror att den kan vara bra att ha för framtida bruk.» (1 (ej prisvärd))
- har inte använt boken alls» (1 (ej prisvärd))
- Jag ångrar att jag köpte den lite, har inte haft någon hjälp av den» (1 (ej prisvärd))
- Var inte prisvärd för den här kursen, men tror den kan komma till användning då man börjar göra lite mer avancerade saker i Matlab» (2)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»6 33%
4 22%
3 16%
2 11%
5 (Mycket stor)»3 16%

Genomsnitt: 2.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag frågade läraren, använde matlabs hjälpfunktioner och sökte på internet när jag behövde hjälp.» (1 (Mycket liten))
- Studiematerialet vi fick av läraren var bra» (1 (Mycket liten))
- Man lärde sig mer av att öva.» (1 (Mycket liten))
- Mathlab häftena på internet var jättebra!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.55


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

19 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

17. Saknades något som du hade velat ha med i kursen?

Kommentera gärna.

19 svarande

Ja»3 15%
Nej»16 84%

Genomsnitt: 1.84

- Mer kunskap om latex och linux» (Ja)
- Det hade varit roligt att få lära sig lite Mathematica.» (Ja)
- Mer Linuxkunskap» (Ja)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det stora antalet labbtimmar, jag tror man bäst lär sig programvaran genom att testa.»
- Roliga uppgifter som uppgift 3»
- Hjälp med inlämningsuppgifterna»
- Roliga inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgift tre var rolig och borde åtminstone göras i samma stil.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör föreläsningarna lite mer intressanta»
- Det som främst bör förändras är tillgången till datorer som fungerar. (även om det inte har med kursen att göra)»
- Föreläsningarna borde vara mer informativa. Det bästa vore nog om varje kod skrevs från början i stället för att koderna är klara.»

20. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från