ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Vektorfält och klassisk fysik, FFM232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-20 - 2010-11-07
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

67 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 2%
21 31%
38 56%
5 (över förväntan)»6 8%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Spännande kurs, men det hade behövts lite mer stringens och lite mindre "det här är trivialt" på föreläsningarna. Som man så intelligent brukar säga: Tänk dagisnivå! » (2)
- Det kändes som om jag saknade förkunskaper för att kunna tillgodogöra mig kursen.» (2)
- Hade inga egentliga förväntningar då jag inte hade klart för mig vad kursen gick ut på.» (3)
- Hade hoppats att kursen skulle ha mer fokus på behärskande av de för fysiken nödvändiga beräkningsmetoderna.» (3)
- Klart bättre än när jag läste kursen sist för två år sen.» (4)
- Jag kan inte svara ärligt på den här frågan eftersom jag visste inte vad jag hade att förvänta mig innan kursen. Hade väl hört att kursen blivit lite svårare än förut och det var ju i alla fall bra.» (4)
- Gärna mer om tensornotation till nästa år - väldigt intressant.» (4)
- Intressant innehåll.» (4)
- Den var klurig och svår precis som jag trodde men även intressant» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

67 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
5 7%
20 29%
5 (mycket relevant)»41 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5

- De områden som behandlas i kursen är relevanta men vi gick inte igenom dem särskilt noggrant. Vi fick tex lära oss hur man i vissa speciella fall kan lösa Poissons ekvation men inte hur man gör i de mer allmänna fallen. Hela kursen kändes som en introduktionskurs till kommande kurser (Fourieranalys tex). Jag vet inte om det är så lyckat. » (3)
- Framför allt relevant som förberedelse för det som kommer.» (4)
- Kursen ger numera en bra inledning till kurser som kommer senare i utbildningen.» (4)
- Jag kan tänka mig att det här är jätteviktigt för fortsättningen. Därför tycker jag att det är tråkigt att kursen är så ogenomskinlig» (4)
- Känns väldigt vettig inför fortsättningen» (4)
- Känns som en väldigt bra kurs som man kommer gå tillbaka till för att titta i kompendiet/anteckningarna när man läser andra kurser på F.» (5 (mycket relevant))
- mycket återkommer ju nu i början av elfälten. då känns det skönt att kunna grunderna och att kurserna bygger vidare på varandra!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

63 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
12 19%
34 53%
5 (Mycket bra avvägt)»17 26%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- skrev inte tentan» (?)
- Jag gjorde aldrig tentan då jag trodde att jag inte skulle klara av den. Jag tänkte att kanske skulle elfält kursen kunna fylla de luckor jag hade i vektorfält.» (?)
- Försov mig...» (3)
- Den var ganska lätt.» (3)
- Något "lätt" tenta jämfört med övningsuppgifter i boken, annars bra avvägt.» (4)
- Tyckte det var en bra tenta, speglade väl kursens innehåll» (4)
- Egentligen ingenting att klaga på. Tentan var nog lite för lätt dock, jag klarade alla uppgifter på 2 timmar (sedan om det blev rätt vet jag inte...).» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentan var välbalanserad, och handlade verkligen om allt som hade tagits upp i kursen. Problemet ligger verkligen, just i fallet med den här tentan, inte i tentans svårighetsgrad och innehåll utan snarare i problem med att förmedla förståelse till teknologerna.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

67 svarande

<25%»2 2%
25-50%»4 5%
50-75%»11 16%
>75%»50 74%

Genomsnitt: 3.62

- ej pga föreläsningarnas kvalité.» (<25%)
- Var inte frånvarande för att jag inte gillade föreläsningarna utan för att jag är föreningsaktiv, och tyvärr inte hann med att gå på fler. :(» (25-50%)
- Varit sjuk mycket denna läsperiod... Tycker dock att det finns ett litet problem med att missa föreläsningar i denna kurs. Om man lånar en kompis anteckningar för att förstå det man har missat, men inte riktigt får grepp om ett koncept finns det ingen annanstans att hämta in kunskapen ifrån. Kompendiet är i stort sett identiskt med föreläsningarna, och saknar "bottenplatta" av grundläggande kunskap, utan alla kapitel börjar på en alldeles för hög nivå för att det ska vara görbart att hämta in missad kunskap.» (50-75%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 10%
25 37%
26 39%
5 (mycket bra)»8 12%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Martin är rolig att lyssna på men jag kände inte att jag fick ut det jag behöver av föreläsningarna. Kanske är man lite för van med matematikens stringens. Jag saknade också tydliga rubriker och mer utskrivna kommentarer. Anteckningarna är inte alltid så lätta att läsa senare även om man hängt med under föreläsningen pga det.» (2)
- Ganska röriga föreläsningar.» (2)
- lite virrigt. gick mig ofta över huvudet.» (2)
- Jag ser gärna att de uppgifter som räknas, räknas genom hela vägen till slutet och att man inte bara antar att detta inses lätt...» (2)
- Ärligt talat lite röriga. Det var svårt att hitta en röd tråd.» (3)
- Lite för lågt tempo på föreläsningarna. Ofta hanns bara ett problem med på en timme. Samtidigt gjordes beräkningarna ofta inte tillräckligt grundligt för att förståelsen skulle bli optimal. Med bättre disposition skulle mer ha kunnat hinnas med.» (3)
- Inspirerande, men inte så pedagogiska. Dagisnivå efterfrågas! Ta hellre mycket tid till att förklara alla koncept än att "inse lätt" på exempeluppgifter.» (3)
- Var väldigt ojämn nivå på svårigheten. Men förmodligen hade det mer med innehållet att göra än hur det framfördes.» (3)
- Kanske skall vara lite mer rakt på» (3)
- Något ostrukturerade ibland» (3)
- Takten var lite för långsam.» (3)
- Väldigt intressant, men ibland lite fokusering på fel saker. Svåra saker som t ex greens funktioner borde förklaras lite mer. Gärna mer exempel.» (3)
- Var ibland lite röriga, men oftast helt fullgoda» (3)
- Ofta bra, men tror att föreläsaren kanske överskattade våra kunskaper lite från flervariabeln.» (3)
- Tycker de kunde ha varit lite mer strukturerade. Och exemplen som gjordes där borde inte ha varit samma som de i boken utan något liknande. Så att man skulle kunna jämföra två olika exempel på nästan samma sak. » (3)
- Kändes väldigt bra på föreläsningarna men efteråt kändes det som att man inte gått igenom saker bra nog. » (3)
- Virriga» (3)
- Skriv gärna lite mer på tavlan, vissa saker du säger kan vara lätta att missa annars.» (3)
- Mycket bra förklaringar, dock var det ofta väligt dåliga exempel som i början var pp» (3)
- De sista var bra i innehåll, men det tog tid innan de kom igång. mer uppgifter kunde hinnas med, även om det är bra att man tar det grundligt. » (3)
- Martin skulle kunna skriva upp mer på tavlan, ledande ord etc. Det skulle hjälp honom att hålla sig till tråden och vara till hjälp för de som försöker anteckna. I bland kunde Martin ha långa utläggningar, och det var ibland oklart om han bara pratade för sig själv eller försökte övertyga oss om något.» (3)
- En aning mer struktur som efterfrågats redan tidigare, helst så att ens föreläsningsanteckningar blir förståeliga även i efterhand. Lite längre förklarningar vid vissa delmoment, mao.» (4)
- Majoriteten av tiden var föreläsningarna strukturerade och lätta att följa, med tydligt mål att presentera idén bakom det nya först. Jättebra! När denna strukturen förlorades, tex vid utsvävningar och frågor, blev saker med en gång mycket förvirrande. Det gav uppfattningen att det vi gjorde var mycket svårare än det var, men även om man kommer på bättre tankar kan en sån känsla under föreläsningen vara lite knäckande för många. Alltså, värna om den viktiga strukturen! Självklart ska frågorna besvaras» (4)
- Det känns lite svårt att bedöma föreläsningarna: antingen är det så att man själv var dålig på att fatta saker i början och att man behöver mer tid på sig att förstå saker och ting, eller så är det så att de bra exemplen, som gav en bra förståelse av grundläggande principer och fysikaliska fenomen (i matematisk form) kom på slutet av kursen. Var inte rädd för att ge lätta exempel. Jag är helt för att ha svåra uppgifter vid slutet av kursen/på tentan, men i början vill man ha det lätt för sig. Detta gäller främst kapitel 6, och andra kapitel där greensfkten används (fysikaliskt så känns just de kapitlena intressantast)» (4)
- Gillar det intuitiva sättet Martin förklarar med. När man kom hem och tittade på föreläsningsanteckningarna fanns det ses att det kan fattas viktiga saker för att förstå vad som hänt. Kanske skriva ner allt väsentligt på tavlan? (Jämför med anteckningar från Bernhards föreläsningar)» (4)
- Jag tyckte det lades för stor fokus på för svåra uppgifter ibland. Det skulle vara skönt att ha fler "komma igång"-uppgifter.» (4)
- Pedagogiska och engagerande föreläsningar. Mycket bra att tekniker och tips för att lösa svårare uppgifter gicks igenom grundligt.» (4)
- Intresseväckande och överlag mycket pedagogiska, men det blev lite rörigt på tavlan ibland. Hade underlättat om alla viktiga resonemang skrevs ner tydligt. » (4)
- Bra med när du först berättar vad du pratar om (ex "Nu ska vi gå igenom den här uppgiften som är ett exempel på det här och det här") innan du går igenom något, eller "Nu kommer en liten utvikning". Kanske kan verka vara en bagatell, men det underlättar mycket.» (4)
- lite snabbt» (4)
- Jag tycker Martin verkligen försökte styra upp föreläsningarna genom att skriva överskrifter och sortera innehållet på tavlan, fastän han säger att det är en svag punkt. En stor vilja att försöka förklara då någon inte förstår och det uppskattas!» (4)
- Grymt bra föreläsare!» (5 (mycket bra))

6. Borde kursen ha innehållit mer repetition av flervariabelanalys?

66 svarande

Ja»21 31%
Nej»45 68%

Genomsnitt: 1.68

- Åtminstone skulle det väl kunna finnas rekomendationer om sidor och uppgifter i PB2 som man kan göra för att fräscha upp "förlorad" kunskap... » (Ja)
- Men inte mycket mer. max en eller två föreläsningar till.» (Ja)
- Dock inte mycket, kanske en föreläsning till.» (Ja)
- kanske något mer i tid, så att man hinner smälta och repetera själv.» (Ja)
- På det viset att man ska lära sig att se på den matematiken vi lärt oss med en fysikers ögon istället för en matematikers. det är STOR skillnad! dessutom borde delar som fältlinjer och enhetsvektorer gås igenom bättre. Det tyckte vi alla var SVÅRT.» (Ja)
- Jag läste flervariabel VT2009 så det var ett tag sedan jag läste kursen, därav kändes det som att JAG hade behövt mer men jag kan därför inte svara för mina klasskamrater.» (Nej)
- Det var ju med ganska mycket, det var bra, men räckte.» (Nej)
- Jag tycker det var rätt lagom mängd flervariabelanalys. » (Nej)
- Flervariabelanalysen var mer stringent, och man behöver inte vara så exakt i den här kursen. Saker som räkning med Gauss sats och stokes sats gjorde man ju flera gånger i kursen, så det var inga problem med dem.» (Nej)
- Definitivt inte. Man förväntas väl kunna det som flervariabelanalysen tagit upp. Absolut nej alltså.» (Nej)
- Kom fortare vidare till det roliga (dvs kapitel 11 och det Marin själv tycker är kul), och stanna där längre.» (Nej)
- Men kursen borde ha innehållit fler matematiska bevis av det som vi höll på med. Det är svårt att acceptera något utan att ha sett ett bevis för det och det fanns en del sådana saker i kursen.» (Nej)
- Skulle kunna vara ett kapitel i häftet i så fall, som man kan gå igenom på egen hand.» (Nej)
- Det skulle ha varit önskvärt med en genomgång av formler för geometriska objekt i tre dimensioner, såsom en- respektive tvåmantlade hyperblar.» (Nej)
- Nej, men inte mindre!» (Nej)
- Men jag läste om flervar. i somras, så jag kan nog inte anses representativ.» (Nej)
- Jag tyckte repetition av de relevanta delarna fanns med.» (Nej)
- Det var mer än tillräckligt.» (Nej)
- Vi har ju redan läst en kurs i det, dock var det intressant att man ju ser det man tidigare gjort på ett mer fysik-igt sätt i Vektorfälten och sen bygger vidare.» (Nej)

7. Borde kursen ha innehållit mer repetition av linjär algebra?

65 svarande

Ja»8 12%
Nej»57 87%

Genomsnitt: 1.87

- Inte repetition men det känns som att vissa argument/tillvägagångssätt/resonemang osv faller lite mellan stolarna i vissa kurser. Jag kan inte sätta fingret på vad så det kanske är en tydlig koppling mellan linjär algebra-kurserna och kurser som kunskaperna används i som saknas?» (Nej)
- Absolut inte. Skall det repeteras mer i kursen så får det vara flervariabel, om något» (Nej)
- Herregud nej.» (Nej)
- Absolut inte. Det som man har gått igenom tidigare får man ansvara själv för att komma ihåg.» (Nej)
- Däremot skulle det kunna finnas en liten text om exempelvis den formella definitionen av exempelvis determinant på kurshemsidan, eftersom Maria inte riktigt lyckas få fram de mer invecklade koncepten i Linalgen.» (Nej)
- det räckte.» (Nej)

8. Lades det för mycket fokus på Matlab (relativt fysik) i inlämningsuppgifterna?

66 svarande

Ja»24 36%
Nej»42 63%

Genomsnitt: 1.63

- I den första uppgiften, det var bra att inte hela uppgift 2 var obligatorisk. Det var bra att datumen ändrades, tex för mig som läste termo vilken det var dugga i en dag före eller efter de ursprungliga datumen för inlämningarna.» (?)
- I första uppgiften helt klart, inte i den andra.» (Ja)
- O ja. contour-plotten var hemsk..» (Ja)
- Hjälpmedel för att tolka fälten i datoruppgifterna skulle kanske kunne vara valfritt? Varför just matlab?» (Ja)
- lite» (Ja)
- Lite i första uppgiften endast. Hade inte skadat med något kort tips om matlab funktioner som man skulle kunna använda» (Ja)
- Detta grundas i att vi inte har tillräckligt med MATLAB-kunskaper från 1an, så den största svårigheten i uppgiften var MATLAB-delen. Hellre än att ta bort den delen, borde man ge bättre grund att stå på från 1an.» (Ja)
- Fast det är bra att öva på matlab också.» (Ja)
- i första ja, den andra funkade bättre.» (Ja)
- I första ja! i andra nej.» (Ja)
- Bara i första uppgiften, då tog MatLab-delen av uppgiften väldigt mycket tid. Egentligen hade jag redan förstått problemet och hur det skulle lösas men själva MatLab koden tog flera timmar till. Det skulle varit bra om det var inlagt handledartid från början.» (Ja)
- Ja, defintivit i första labben. I andra var det OK.» (Ja)
- Håller inte alls med. Det gavs väldigt bra "goda råd" som underlättade matlab-delen i uppgifterna väsentligt. Sen om man är en klåpare på att hantera matlab är en annan femma, vilket jag tror mycket väsen kan ha kommit från.» (Nej)
- Jag tror att de som känner sig osäkra tjänar mycket på den övningen. Handledare för matlab-problem var en jättebra lösning.» (Nej)
- Det var en bra balans.» (Nej)
- Egentligen inte, dock hade Matlabkunskaperna kunnat vara bättre.» (Nej)
- Matlab är ett bra verktyg för att visualisera fälten,l jag tyckte jag byggde upp en bra förståelse medan jag jobbade med inl. uppg. » (Nej)
- Inte alls, sett från mitt perspektiv.» (Nej)
- Dock bör det framgå i uppgiftsformuleringen att rapporten även ska innehålla fysik. Annars blir det lätt att man bara beskriver det matematiska istället för att väga in det fysikaliska i uppgifterna.» (Nej)
- I många andra kurser kändes det som att det har varit så. Nu hade man inte problem ppå grund av att man inte visste hur man använde en speciell funktion i matlab.» (Nej)
- Man var tvungen att kunna arbeta med Matlab, men man var ändå tvungen att sätta sig in i fysiken» (Nej)
- Det var många som hade problem med MATLAB dock. Jag tror det beror på att vi inte har haft så mycket undervisning i MATLAB. Det som jag själv kan har jag mestadels lärt mig genom att göra massor av bonusuppgifter i olika kurser.» (Nej)
- Jag tycker man lär sig mest på labbar» (Nej)
- Kanske i första uppgiften, men andra var bra.» (Nej)
- Första datorinlämningen förtjänade eventuellt en kommentar på föreläsning, fysiken bakom var intressant men allt framgick inte ordentligt i lab pm. Varför såg potentialen från dubbelstjärnorna ut som den gjorde, varför var begränsades stjärnornas former av potentialytorna utseende etc. » (Nej)
- Nog för att det var lite meckigt men det känns som att det lönar sig i slutändan» (Nej)
- Dock hade det varit bra med handledare. Det var bra att du la in ett tillfälle när efterfrågan visade sig.» (Nej)
- jämfört med andra kursers bonusuppgifter var matlab-biten enkel.» (Nej)
- Så farligt tyckte jag inte det var. Jag tycker inte problemet är att vi inte har kunskaper nog för där vi befinner oss nu, men ibland fastnar man på syntax-problem och det är nog ganska naturligt. Därför var det bra med datorhandledningen! Mer sånt, man lär sig ju genom att fråga också.» (Nej)

9. Vad tyckte du om räknestugorna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
5 15%
10 30%
14 42%
5 (mycket bra)»2 6%
Deltog ej»34

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Herrarna Salomonsson borde ha större omsättning på elever. Jag ogillar när en elev (spelar trög) och hänger sig fast vid läraren som att det var en föräldrer. » (1 (inte alls bra))
- Handledarna hade väldigt lätt för att fastna hos personer och sitta kvar hos dem > 15 min. Mer tempo och cirkulation?» (2)
- Det skulle ha varit bättre om vi hade mer demonstration också bredvid räknestugorna.» (2)
- allt för mycket av lösningarna byggde på en fysikalisk förståelse som jag känner att jag inte har. typ: "z-hatt kan vi ersätta med bla bla och vi betraktar systemet som två-dimensionellt eftersom nånting-nånting", jahopp så satt man där och fattade inte ens hur man kom från frågans formulering till lösningens början.» (2)
- En till räknestuga per vecka hade inte varit fel» (3)
- Också lite röriga. Lite trickartade lösningar ibland.» (3)
- Det skulle vara bättre om man haft fler när det var stressigt inför tentan.» (3)
- Räkneövningsledarna var bra men de var väldigt ineffektiva, de hjälpte ungefär 5 personer på två timmar. Då är det inte så stor mening att gå dit.» (3)
- Fler räknestugor! » (4)
- Flexibelt beroende på vad vi ville gå igenom.» (4)
- Mycket givande och uppskattat att tillsammans sitta och begrunda olika frågeställningar och sedan få hjälp av otroligt kompetenta övningsledare.» (5 (mycket bra))
- Jag tycker att denna sortens räknestugor är jättebra. Deltog inte för att det inte passade in i schemat denna gången. Bra att uppmuntra att utnyttja den hjälp som finns att tillgå.» (Deltog ej)
- Hade nog gått om det hade demonstrerats räkneuppgifter.» (Deltog ej)
- Jag föredrar att ha möjlighet att ställa frågor på det jag själv räknar istället för att få se någon annan göra det.» (Deltog ej)
- Deltog men frågade inte om hjälp någon gång» (Deltog ej)
- Jag har svårt att koncentrera mig då det blir pratigt på räknestugorna.» (Deltog ej)

10. Vad tyckte du om laborationerna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
4 6%
22 36%
27 45%
5 (mycket bra)»6 10%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilka laborationer? Menar ni inlämningsuppgifterna? De var bra!» (?)
- Min rättning av dator1 var inte bra. Har försökt få tag på Per utan att lyckas.» (1 (inte alls bra))
- Den första tog väldigt väldigt lång tid för någon som inte är superbra på matlab» (2)
- Andra var väldigt bra även om den kanske kändes lite "för lätt". Det märktes att man lärde sig mer under den laborationen än andra som vi haft tidigare (även i andra kurser).» (3)
- Luddigt formulerade uppgifter.» (3)
- Vilka laborationer?» (3)
- Uppgift 1 är bra för att kunna göra illustrationer till vektorfält. Uppgift 2 är lite längre än första och borde vara värd lite mer än första 1 3 poäng istället eller något. Dock är alla deluppgifter relevanta.» (3)
- Jag antar att ni syftar på inlämningsuppgifterna. De var OK men jag vet inte om jag lärde mig något av dem. Det står ju i anvisningarna exakt hur man ska lösa uppgifterna så den enda utmaningen var att skriva en snygg rapport i LaTeX och att lista ut hur man skulle få plats med allt på 4 sidor. Det senare visade sig vara omöjligt så jag fick tyvärr hoppa över alla intressanta bitar och bara svara på frågorna så kortfattat som möjligt.» (3)
- Sista bra!» (3)
- 1.a laborationen var väldigt matlab krävande medens den andra var alldeles för lätt» (3)
- Mycket bra med ett labtillfälle där man fick stor hjälp av skickliga handledare.» (4)
- Första kändes lite svår när det tog tid med matlab medans andra uppgiften var på alldeles lagom nivå.» (4)
- Intressanta och relevanta för kursen, kul att se den mer numeriska aspekten av problemlösningen. » (4)
- De var bra och lärorika. Lite tydligare instruktioner skulle underlätta.» (4)
- gillade nummer två bättre! ettan var för krånglig (matlab) gentemot kunskaperna. » (4)
- roliga, men i den första behövs mer ledning i matlab!» (4)
- bra labbar men då det är ett obligatoriskt kursmoment kanske man istället för att ge bonuspoäng på dessa sänka betygsgränserna i stället, alternativt ha dem som rena bonusuppgifter. Tyvärr ställs det ofta alldeles för höga krav på matlabkunskaper och det slutar med att man letar efter rätt kommandon istället för att jobba med fysiken.» (4)
- Gillade de starkt. Men vore det inte bättre att sätta en gräns på mängden text och bilder separat? T.ex. max 2 sidor text och 4 bilder, så slipper man bråka med latex och man får stora, tydliga bilder.» (5 (mycket bra))
- De var roliga! Det är roligt att göra laborationer där man får använda sina kunskaper. Det känns som man får djupare förståelse» (5 (mycket bra))
- mycket roligt» (5 (mycket bra))
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
9 13%
16 23%
28 41%
5 (Mycket stor)»13 19%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Själva fysiken drunknade. Ett ännu tydligare huvudspår fram till de roliga problemen skulle vara bra. (T. ex skulle man kunna göra kap. 1, 2, 3, 4 och 5 till appendix, och börja kursen på kap. 6)» (2)
- Har haft större hjälp av äldre teknologer än av undervisningen, vilket ju är tråkigt, eftersom man då måste förstöra andras pluggande med sina frågor.» (2)
- Undervisningen har varit viktig eftersom kompendiet är väldigt kortfattat och mycket svårläst. Tyvärr så handlade dock undervisningen om exakt samma saker som tas upp i kompendiet så de saker som man tyckte var oklara i kompendiet förstod man fortfarande inte efter föreläsningarna.» (3)
- Ska jag vara ärlig, boken och föreläsaren sa ungefär samma sak. Det som gjorde att man förstod var när man frågade om allt man inte förstod på rasterna eller liknande.» (4)
- Cederwall är bäst!! Jag lär mig genom att höra, men jag vet andra som ville att han skulle skrivit ner sina resonemang.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

66 svarande

Ja»1 1%
Nej»65 98%

Genomsnitt: 1.98

- Inte såvitt jag vet.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
28 41%
32 47%
5 (För hög)»6 8%

Genomsnitt: 3.64

- Egentligen så är de saker som vi lärde oss i kursen väldigt enkla jämfört med de saker som vi lär oss i andra kurser men kompendiet var så svårläst att kursen upplevdes som betydligt svårare än den egentligen är. I början av kompendiet så står det att det bygger på föreläsningsanteckningar och det är precis så man känner när man läser det. Det är en exakt kopia av det som vi gick igenom under föreläsningarna. Men föreläsningarna ska ju vara ett komplement till det som man läser om i en lärobok och vi saknade en sådan.» (3)
- hög men på en nivå jag tycker jag klarar, ungefär som den borde vara på F» (3)
- Man ska ju få kämpa lite, det är meningen. » (3)
- Ej för hög, även om det känns som en 6 poängskurs än en 4.5"s.» (4)
- Jargongen är väl att vi får slita för våra poäng och det känns helt klart som att arbetsbelastningen i den här kursen varit nära på lika hög som komplexen trots att vi haft 3/4 så mycket schemalagd tid för kursen. Att vi bara får 4,5 hp för kursen är förståeligt för att vi ska få plats med våra kurser men det speglar inte på något sätt (ALLS!) hur mycket tid man måste lägga ned.» (4)
- Det märks inte riktigt att det är en såpass liten kurs.» (4)
- Den är rätt hög för sina 4.5hp men inte för hög, vad jag förstått så bantades den från föregående år så jag tror inte man ska skära ytterligare i den. » (4)
- Krävdes mycket jobb.» (4)
- På grund av att materialet var lite svårt att ta till sig blev inlärningskurvan väldigt långsam, vilket ju är minst sagt obehagligt!» (4)
- Hög för att 4.5 p bara.» (4)
- Bra att alla kapitel i kompendiet inte ingick, men kändes som vissa sektioner behandlades alldeles för fort, speciellt avsnitten om greensfunktioner och diracs delta som var extra svåra. » (4)
- En kurs som tar mycket tid. Kanske hade varit bra med lite inledande och lite lättare uppgifter till varje kapitel för att komma in i tänket.» (4)
- För att vara en 4.5-poängskurs var arbetsbördan för hög. Det tog minst lika mycket tid som Komplex Matematisk Analys som är på 6.0 hp.» (4)
- Kursen tog minst lika mycket tid om komplexen fast den är på mindre poäng så det är ju lite konstigt.» (4)
- ..I förhållande till så många poäng det är» (5 (För hög))
- I relation till poängen man får för kursen tycker jag att det var för mycket. Kändes som mycket mer än 4 .5 hp» (5 (För hög))
- Vi är alla överens om att det inte känns som att kursinnehållet och studiebelastningen motsvarar 4,5HP. » (5 (För hög))
- Om det funnits hela exempellösningar i stället för att bara se början och sedan slutet, på typtalen hade det varit betydligt mycket lättare.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»43 64%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.8

- Känner inga än, jobbigt i kursen då när man inte har någon att diskutera med.» (Ganska dåligt)
- Inga problem.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»22 33%
Mycket bra»31 46%
Har ej sökt hjälp»11 16%

Genomsnitt: 3.77

- när det inte finns speciella självräknestugor, utan man måste antingen ställa frågor i samband med föreläsningen (det kan bli lite bråttom och många som vill fråga) eller gå och "störa" när förel el rö-ledare jobbar, så tar det emot mer.» (Ganska dåliga)
- Eftersom att så många hade frågor, blev det långa väntetider.» (Ganska bra)
- Det stödet har varit tydligt under hela kursen. Det har alltid känts bekvämt om det skulle uppstå frågor, både om upplägg och innehåll.» (Mycket bra)
- Cederwall försöker verkligen svara även på dumma frågor. Synd att det blir så många frågor på grund av oklarheter att alla inte hinner ställa sina frågor» (Mycket bra)
- Martin är generös i sina svar. BRA·» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

67 svarande

1 (ej prisvärd)»2 2%
1 1%
9 13%
17 25%
5 (mycket prisvärd)»38 56%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.31

- Många fel i boken, men den har potential att bli riktigt bra.» (3)
- Billig och helt okej. Lite för få exempel och hade gärna sett att det fanns lite enklare uppgifter att räkna på också för att öka förståelsen lite innan de vsåra uppgifterna kommer.» (3)
- Om man inte tycker om sättet som föreläsaren förklarar på då är det sällan till så mycket hjälp med en kursbok som föreläsaren har skrivit.» (3)
- Lika virrig som föreläsningarna» (3)
- Jag köpte förra årets kursbok redan någon månad innan och kunde således inte lämna tillbaka den då jag fick reda på att den inte skulle användas, men denna bok var den jag använde mest då den hade visade på hela kedjan från ax till vete så att säga. Ur detta perspektiv var inte kursmaterialet prisvärt.» (3)
- Ett kompendium som är gjord för kursen är väldigt bra, både för plånboken och ryggen! Vissa saknar kanske att det inte finns så mycket "extra" att läsa om man skulle vilja. Hur man nu skulle ha tid med det.» (4)
- Kompakt bok. Mer fyllig text efterlyses.» (4)
- Rekommenderar dock starkt att fortsättningsvis basera kursen på Olle Branders "Vektoranalys". Även Ulf Ottossons kompendium är mycket bra som komplement. » (4)
- Lagom pris: ja Innehåll: För avancerat» (4)
- Den var rätt så billig.» (4)
- 157 SKR är väl inte ocker direkt, oavsett innehåll.» (4)
- Den kostade ju inte mkt... Dessutom fanns kursen i kompendiet så att säga.» (5 (mycket prisvärd))
- Grymt bra med kompendium. Mer kompendium till folket!» (5 (mycket prisvärd))
- Jättebra skrivet kompendie! Definitivt att föredra framför den dyrare kursboken som användes förra året. » (5 (mycket prisvärd))
- Jag skulle uppskatta mer humor och vitsiga formuleringar. I vår upplaga fanns det vara lite spår av det, men Cederwall är en rolig prick.» (5 (mycket prisvärd))

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
7 10%
11 16%
28 41%
5 (Mycket stor)»21 31%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är väldigt svårt när föreläsaren har skrivit boken. Man får bara en "sorts" förklaring på hur man löser saker och så vidare. om man inte förstår på föreläsningen så han man ingen möjlighet att hitta en annan förklaring i boken.» (2)
- för få exempel (alldeles för få...) och så vill jag kunna se lösningsförslag på uppgifter som liknar de uppgifter man ska lösa. annars är man helt utlämnad när man kör fast. (vilket jag gjorde tidigt i kursen) » (2)
- Tycker att det borde varit mer lite lättare exempel, kändes som att nivån var väldigt hög i största allmänhet. Det är bra att det finns sådana frågor alltså men det får gärna vara flera lite lättare exempel innan.» (3)
- Det har bara tagit en massa tid att se igenom till andra sidan för att få skuggan av någon förståelse... » (4)
- Kursboken är väldigt bra att förklara saker och ting, och där besvaras många frågor» (5 (Mycket stor))
- Personligen tyckte jag boken var tråkig fram till kontinuitetsekvationen. » (5 (Mycket stor))
- Det är ju genom kursböcker 97% av inlärningen sker (inkl. räkning av uppgifter i dessa).» (5 (Mycket stor))

18. Var kurslitteraturen tillräcklig?

66 svarande

Ja»43 65%
Nej»23 34%

Genomsnitt: 1.34

- Vet ej läste inte allt.» (?)
- Tycker att det inte hade skadat med lite fler VÄLDIGT enkla problem till kapitlen, som man kunde räkna innan man började med de stora riktiga uppgifterna, bara som en liten koll på att man förstått den grundläggande teorin från kapitlet och hur man använder den.» (Ja)
- Kunde varit lite fler exempel» (Ja)
- Vore bra med lösningar av vissa uppgifter i facit.» (Ja)
- Lite väl pratig iförhållande till faktiskt innehåll.» (Ja)
- Jag skulle vilja ha lösningar till fler uppgifter och fler enklare uppgifter att komma igång med.» (Ja)
- Tog lite hjälp av PB» (Ja)
- Något mer utförliga förklaringar beträffande indexnotation skulle kunna underlätta inlärningen något.» (Ja)
- Ja och nej kap 12 om tensorer kan nog göras bättre, de första kapitlerna var lite "term" mässigt svåra men sedan kom man in i språket så att säga. summa summarum helt ok kurs litteratur» (Ja)
- Det stod lite för lite om bland annat tensorer i kompendiet.» (Nej)
- Kapitlet om tensorer var förvirrande. Skulle vara bra om det förklaras mer utförligt och med fler exempel.» (Nej)
- Men den hade varit bra som komplement till en bok.» (Nej)
- häftet skulle varit lite utförligare på vissa moment, tex kap.12 om tensorer. Då innehållet på föreläsningarna är väldigt likt det som står i häftet finns det inte så mycket att kompletera med. » (Nej)
- Inte utan att ställa ett stort antal frågor, kurslitteraturen var kryptisk ibland.» (Nej)
- Inte helt lyckat när föreläsaren skrivit allt kursmaterial. Bra med två olika källor.» (Nej)
- Har fått kolla upp mycket på Wikipedia eller fråga äldre teknologer» (Nej)
- Det känns som att man hade behövt mer att läsa, det blev lite tunt emellanåt, men det blir nog bra om man kompletterar med någon vektoranalys bok.» (Nej)
- Kursen behöver en riktig lärobok. Kompendiet är för kortfattat. Vi behöver en bok på 500-1000 sidor.» (Nej)
- Var ibland lite kortfattad och svårtydd, vissa uppgifter svåra att tolka» (Nej)
- Dels ovanstående och gärna lite mer lösta exempel» (Nej)
- Förutsatte för mycket» (Nej)
- Jag skulle vilja ha lite mer på fötterna innan jag sätter mig och räknar och löser uppgifter. Någonting att falla tillbaka på och ta reda på mer information när man fastnar.» (Nej)
- Jag fick skaffa en till bok» (Nej)
- jag upplevde det som att boken var kanon om man förstod direkt, men om man inte förstod så fanns det ingenting som kunde hjälpa en loss, så att säga.» (Nej)
- Opedagogisk och bristfällig framläggning av indexnotation. Varför gick man bara inte snabbt och enkelt igenom hur de sex grundläggande (och vad jag sedan upptäckte, helt tillräckliga för uppgifterna i häftet) räkningarna: De tre epsilon-delta identiteterna, di ri=3, di rj=delta(ij), samt hur man hanterar deriveringsoperatorn (lägg den inte framför något som inte ska deriveras, även om det är längre bort till vänster i uttrycket, samt att man kan och ofta bör använda produktregel (det sista är absolut inte något alla tänker på när man ger sig in i indexens förbryllande värld)).» (Nej)
- vore kanske bra med litteratur som ej exakt följer föreläsningar, men samtidigt bra att alltid kunna följa upp misslyckade föreläsningar. » (Nej)
- kunde varit lite mer utförlig. men den var okej» (Nej)
- det skulle behövas fler lösta exempel på vissa kapitel, och då inte lösa fler exempel som vi ska räkna. Man vill kunna luuta sig mot exemplen när man ska räkna, och det är svårt att lära sig något när man inser att den uppgift man försöker lösa är det exempel man tittar i (t.ex. kap 10)» (Nej)

19. Var du nöjd med kurslitteraturen?

67 svarande

Ja»50 74%
Nej»17 25%

Genomsnitt: 1.25

- Vissa kapitel kändes väldigt diffusa och hade väldigt mycket substans så man nästan fick "gallra" bland informationen för att förstå hur man räknar. Kapitel 6 var ett sådant kapitel för mig.» (Ja)
- bra för övrigt» (Ja)
- Fler uppgifter som är lätta» (Ja)
- i stort, kanske fler exempel samt lösningsförslag behövs.» (Ja)
- I stort sett. Kunde dock gärna funnit fler enklare exempel och uppgifter på varje avsnitt. Särskilt indexnotationen var svårläst.» (Ja)
- Den var väldigt prisvärd.» (Ja)
- I det stora hela tedde den sig som en trevlig bok, men skulle inte ha lidit av fler lösta exempel och några tips i facit apropå tillvägagångssätt, speciellt rörande bevis av satser som endast gäller under vissa villkor. Att komma på och diktera villkor på egen hand kan utgöra en diger uppgift.» (Ja)
- Tyckte den funkade bra men många små saker som jag tycker borde ändras till nästa år. Största missen för min del var att jag inte förstod att i ekv 6.1 kan man använda vilken punkt som helst så i stället för r i nämnaren tycker jag det i stället borde ha ståt |r-r"| eller något liknande. » (Ja)
- Mycket intressanta övningar och möjlighet till fördjupning för den intresserade. Hade varit trevligt med en sektion längst bak i kompendiet med tips till vissa övningar, ibland kändes det helt omöjligt. Vissa resonemang i häftet blev lite röriga och borde ses över, speciellt i avsnitten om greensfunktioner. » (Ja)
- Det kändes ändå bra att ha ett kompendium som tar upp de delar som är viktiga för kursen och utelämnar mindre relevanta saker. På så sätt tror jag det är lättare att verkligen lära sig det viktiga, det är ju en klurig kurs.» (Ja)
- Mest ja, lite nej.» (Ja)
- Kompendiet funkade bra tycker jag, smidigt med så kompakt form och att det ju är anpassat för just denna kurs.» (Ja)
- Ser gärna mer detaljerade härledningar och dylikt, så att man slipper ägna så mycket tid åt att klura ut hur man tar sig från en slutsats till nästa.» (Nej)
- Problemet med att föreläsaren själv har skrivit kurslitteraturen (som dessutom bygger på föreläsningarna) är att man inte kan få en annan bild av saker och ting. Om man inte förstår på det sätt som föreläsaren förklarar så har man ingen "plan B" där man kan lära sig det.» (Nej)
- Som ovan.» (Nej)
- För avancerad nivå. För svåra uppgifter. För lite baskunskaper som tas upp i boken. Man behöver en bas för att kunna bygga uppåt. Saknar även helt genomskinligt lösta exempel även på enklare "rakt-framåt-uppgifter". Vore trevligt med enkla koncept först som man sedan bygger upp de mer komplicerade koncepten från.» (Nej)
- På god väg men är kanske inte riktigt färdig. Slå ihop kapitel 5 och 12 i kompendiet. Teknik-tips: Använd PNG istället för JPEG till figurer.» (Nej)
- Se ovan.» (Nej)
- Behöver många fler exempel, samt lösningar!! till uppgifter.» (Nej)
- Se ovan.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

66 svarande

Ja»63 98%
Nej»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.01

- Lägg ut alla rekommenderade uppgifter från början.» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mängden, bra att de kapitel/delkapitel tog bort. Föreläsaren!!!!!!»
- Cederwall :D»
- Labbar av samma stuk. »
- Martin. Kursen har trots allt fått ett väldigt uppsving sedan Martin tog över.»
- Vet ej»
- Den fina känslan att huvudpoängen är att vi ska lära oss och inte att vi ska hinna skynda igenom en viss mängd.»
- »
- Cederwall ! »
- Det som inte ska ändras, se nedan»
- bra innehåll på kursen»
- Innehållet i kursen i sig var det inte något fel på.»
- Cederwalls kurslitteratur.»
- Fokus på roliga ekvationer (Maxwells-, kontinuitets-, värmelednings-, planvågs-) och visualisering av fält.»
- Inlämningsuppgifterna. Innehållet i kursen»
- Kursens helhetsstruktur. Bra avsnitt: * Singulära fält * Dirac-distributioner * Lösningsmetoder för PDE * Kroklinjiga koordinater»
- Laborationerna var mycket bra för förståelse»
- Martin Cederwall, han var så rolig och intressant på föreläsningarna. »
- Allt. Men mycket mer måste läggas till. Kursen måste hålla ett högre tempo. Inte för att göra det svårare för dem som redan tycker kursen är svår utan för att göra det lättare. Om vi hade haft fler uppgifter att lösa på en lätt, medel och svår nivå så hade det nog underlättat tror jag.»
- Demonstrationsräkning.»
- Allt!»
- Det mesta, kanske sänka nivån en aning de första två veckorna. Gick lite väl snabbt där.»
- Brett teoretiskt omfång och utmärkta redogörelser över lämpliga tillvägagångssätt vid frågeställningar rörande vanliga ingenjörsrelaterade problem.»
- Kompendiet, den nya strukturen med mindre repetition och mer nya kurseelement samt den mycket bra kommunikationen med klassen. »
- Föreläsarens kontakt med klassen och dialogen. Mkt bra!»
- Upplägget i största allmänhet»
- Laborationerna»
- Det mesta»
- Ett kompendium och labbarna. »
- martins sympatiska inställning och hans fleibilitet. tror att kursen kan bli bra efter nån mer termin med korrigeringar»
- Allt, fast med mer fokus på fysik i labbarna (95% kan inte MATLAB bättre än att de efter någon minut skulle kunna transponera en matris).»
- innehåll, kändes som ganska lagom innehåll. »
- Omfattningen var bra.»
- Det allmänna upplägget på kursen, innehållet.»
- Upplägget.»
- Martins vilja att få oss att förstå, flexibilitet i val av övningar och exempel, Sten och Per!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mindre material i kursen så att man hinner med.»
- Ingenting!»
- kapitlet om tensorer»
- Lägga mindre vikt vid flervariabelrepetition i början av kursen men desto mer på greensfunktioner och indexnotation.»
- Mer rubriker framför allt! Mer skrivna kommentarer alternativt uppmärksamma studenterna att skriva ned saker som sägs då man är van sen ÅK1 att "allt" viktigt skrivs på tavlan.»
- Vet ej»
- Var lite mer bestämd om det är någon som ställer väldigt långa frågor som tar på tiden.»
- Kanske skära ner ännu mer på tillämpningar och i stället fokusera på teorin bakom. T.ex. elektromagnetismen kommer ju i lp2 ändå.»
- Inga obligatoriska inlämningsuppgifter. Uppg 2 var en väldigt bra introduktion till stationär temeraturfördelning, men ändå.. Skulle vara kul med någon föreläsning som bara handlar om märkliga och konstiga vektorfält som Martin håller/har hållit på med, och tillämpningar på det vi lärde oss (exempel inom forskningsvärlden helt enkelt).»
- utförligare kurslitteratur»
- Mindre röriga föreläsningar, mindre rörig bok.»
- Mer fokus på att behärska beräkningar. Mindre resonerande och mer stringenta härledningar.»
- Det får gärna läggas till ett par lite mer grundläggande uppgifter efter varje kapitel.»
- Krav om matlab och LaTeX tillsammans med (för) mycket prat kring index och tensorer tog bort känslan av att gå en kurs om fysik.»
- Boken! Den är klart otillräcklig och behöver skrivas om för att hamna på en mer grundläggande nivå. Alternativt återinföra Matthews som ett komplement.»
- Samla ihop tensoravsnitten. Är det nödvändigt för följande avsnitt kan man ta det redan lv 1 och sedan använda notationen för att träna på den. Förtydliga även definitioner och räkneregler som gäller. Förutsätt att man inte kan något om kombinatorik däremot kan man linalg.»
- Mer struktur på föreläsningarna (även repitionstillfällena)»
- komplettera lite på vissa kapitel, kanske ge några fler "lättare" uppgifter på de olika kapitlen, var lätt att man tappade sugen då de flesta var ganska svåra.»
- En ny lärobok behövs. Kompendiet är bra på så sätt att det sammanfattar allt som vi gick igenom på föreläsningarna och det är därför bra att ha när man repeterar inför tentan men det krävs som sagt var en riktig bok utöver kompendiet.»
- Mer exempel, mer typtal, börja på en lättare nivå och gå uppåt. Nu började vi på hög svårighetsnivå i varje avsnitt, blir då svårt att förstå något man egentligen hade kunnat förstå ganska lätt.»
- Fler indexnoterings uppgifter med lättare svårighetsgrad. För mig hade det underlättat med många lätta så att man verkligen nött in hur de fungerade.»
- Ändra lite i kursboken bara om möjligt.»
- Ett helt kapitel angående Greensfunktioner, d.v.s. att innehållet från kapitel 6 och 9 slås ihop, skulle vara en fördel.»
- Nya exempel och en uppdatering av kurslitteraturen. »
- Lägg mer tid på de svåra kapitlen.»
- Ibland var föreläsaren lite opedagogisk, tänk på att t.ex. försöka se vad som studenterna har svårt med och inte ta "många steg i taget", sånt kan vara svårt att hänga med i ibland, om det man läser är nytt och/eller svårt.»
- Ingenting särskilt, kanske lite mer exempel i kurslitteraturen»
- Kompendiet: gör det lättare att hitta söka i.»
- Kanske lite lättare "komma igång" uppgifter på kapitlerna men annars bra nivå på uppgifterna och kursen i helhet»
- Lite mer struktur och lite bättre förklaringar av de områden som eleverna har problem med att förstå. Omformulering kanske.»
- Mer repitition»
- mer exempel och lösningar att tillgå för de som har kört fast.»
- Fixa till häftet bättre.»
- ev lab 1, göra tydligare kanske koppla den mer till den fysik vi läser. Lab 2 var i den mening jättebra!»
- Snabbare rättning av bonusuppgifter. Bör vara klara innan tentan!»
- fler exempel lösningar. Om Martins kompendie skall användas, sätt frågor i ordning lätt först svår sist. Om det skall vara labbar, se till att inte uppgifterna är den lilla delen av dem medan Matlab och Latex den stora delen.»
- Fler bevis. Även om bevisen inte hinner gås igenom på föreläsnignarna skulle det nog uppskattas (av mig iallafall) om fler bevis lades upp på exempelvis kurshemsidan. »
- Skräm inte studenterna med epsilontensorn igen.»
- Ännu fler exempel kanske? »

23. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs. Eloge till Martin för roliga föreläsningar!»
- Det kändes som allt föll på plats i slutet av kursen, vilket var väldigt trevligt. I början var det stundtals väldigt tungt och främmande, men efter viss mognad flöt det på bättre. Eloge!»
- En väldigt rolig kurs som känns väldigt vettig även i framtiden!! Tack för en rolig läsperiod. »
- Använd gärna tensorer, men berätta gärna om fördelarna med dem också!»
- Egentligen fattas kombinatorikfärdighet vilket varken tränas effektivt i linalg eller flervar. Det finns nog inte plats någonstans för detta moment :-( .»
- Kul kurs!»
- Kursen var bra men ganska virrig. Det förutsattes att man förstod mer än vad man gjorde.»
- Bra och rolig kurs»
- I övrigt en intressant kurs och en engegerad föreläsare.»
- peace»
- Egentligen borde ju de som gått och klarat kursen i år göra allt för att det ska bli så svårt som möjligt för efterkommande, - det höjer ju statusen på den utbildning vi tar oss igenom. (D.v.s. kursutvärdering och kursutvärderingsenkäter är motsägelsefulla!)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från