ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 10/11 Geoteknik, LBT121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-07
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1) Beskriva och förklara deformationsegenskaper och hållfasthetsegenskaper hos olika jordarter

2) Beräkna sättningar i lera

3) Förklara och beräkna hur olika åtgärder (KC-pelare, vertikaldränering, temporär överhöjning) påverkar sättningar och stabilitet hos vägbankar

4) Beskriva och beräkna jordtryck

5) Beskriva och beräkna stabilitet för schakter och slänter


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 44%

Genomsnitt: 2.94

- men de beskriver ebart en bråkdel av vad jag faktiskt lärt mig» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»28 75%
Ja, i hög grad»6 16%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.24

- examinationen höll väldigt låg nivå, samtidigt får man kanske säga att det var tur med tanke på hur svårt det var att tillgodogöra sig föreläsningarna» (I viss utsträckning)
- den teoretiska delen av tentan var inte lika tydlig som beräkningsdelen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»35 89%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Claes Alven är säkert bra som examinator för kursen, men som föreläsare passar han inte, 50-60% av klassen struntade i hans föreläsningar» (Mycket liten)
- Pga den obefintliga pedagogiska förmågan hos läraren har jag knappt närvarat på föreläsningarna då jag snabbt insåg att de inte gav något.» (Mycket liten)
- mycket svårt att höra vad föreläsaren sa, och svårt att tyda vad han ritade och skrev. » (Mycket liten)
- Måste säga att Claes var en fruktansvärt dålig föreläsare. Dels gick det inte att förstå vad han sade för att han pratade lågt och dessutom mumlade, dels för att det var omöjligt att se vad han skrev för texten var alldeles för liten och dessutom har han en bedrövlig handstil. Det var alltså väldigt otydliga och opedagogiska föreläsningar. Tycker också att han borde räknat fler exempel på tavlan, det var väldigt få. Dessutom behövs fler övningar. » (Mycket liten)
- Den har inte gett något alls. Läraren kunde inte förklara alls eller prata så man hörde.» (Mycket liten)
- En väldigt dålig föreläsare! Pratade för lågt och otydligt. » (Mycket liten)
- Kan nu i efterhand konstatera att jag hade klarat mig helt utan förläsningarna.» (Mycket liten)
- Endast en föreläsning var till hjälp, det var när Anders Bergström föreläste. » (Mycket liten)
- det har varit väldigt svårt att tillägna sig förelsäningarna då de varit något ostrukturerade och inte speciellt tydliga» (Mycket liten)
- Då man varken har hört vad läraren har sagt eller sett vad han har skrivit så har föreläsningarna inte varit till någon nytta. Jag som kursutvärderare påpekade detta för honom men ingen ändring skedde.» (Mycket liten)
- Jag har inte lärt mig speciellt mycket på föreläsningarna, bland annat då de varit väldigt opedagogiska. Jag skulle tycka att det var bra om de som ska hålla i många föreläsningar fick gå någon liten kurs i pedagogik, både för deras och studenternas skull. Vi har nu haft en föreläsare som ritat upp diagram och skrivit formler varenda föreläsning, utan att förklara vad det egentligen är han gör. Det är svårt att lära sig något på det. » (Mycket liten)
- Jag deltog inte på många föreläsningar för jag tyckte att de inte gav mig så mkt. Svårt att förstå vad han menade.» (Mycket liten)
- Riktigt dåliga föreläsningar, med otydlig och opedagogisk examinator. » (Mycket liten)
- Egentiligen noll» (Mycket liten)
- otroligt dålig föreläsare, Mycket lite organisation på tavlan. Skrev mycket otydligt, talade så lågt att man knappt hörde på första raderna.» (Mycket liten)
- Claes fungerar inte att ha som lärare. Väldigt otydlig både i tal och skrift. Svårt att hänga med pga dåligt upplägg.» (Mycket liten)
- Hela kursen instuderades under de två dagarna innan tentan. Detta på grund av föreläsarens mycket opedagogiska utlärande. Tyvärr måste jag säga att undervisningen inte alls har varit till någon hjälp. Även om jag har varit på varenda föreläsning. » (Mycket liten)
- Gick på två lektioner, sedan insåg jag att jag inte lärde mig någonting av lektionsundervisningen. Har studerat på egen hand.» (Mycket liten)
- extremt dålig föreläsare. ingen pedagogik, väldigt oläsliga anteckningar» (Mycket liten)
- hörde knappt va han sa och såg knappt va han skrev på tavlan. » (Mycket liten)
- Sämre föreläsningar får man leta efter. Det enda som presenterades var diagram utan substans. Man kunde inte höra vad föreläsaren sa.» (Mycket liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»13 33%
Ganska liten»18 46%
Ganska stor»5 12%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 1.94

- 160kr för boken vi använde är ett skämt. Ingen har öppnat boken, utdrag mm. och bättre föreläsningar kan lätt bespara studenterna mycket pengar» (Mycket liten)
- Öppnade aldrig boken.» (Mycket liten)
- Jag har inte ens öppnat boken som jag köpte för 165 kr. Kan därför inte kommentera hur bra boken är men jag klarade tentan bra genom att självlära mig kursen utifrån gamla tentor. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var dålig. Övrigt utdelat material var ok.» (Mycket liten)
- Aldrig öppnat boken. Ingen hänvisning till vad vi skulle läsa eller vilka föreläsningar som passade med vilka sidor i boken. Fanns en hänvisning till vilka sidor man INTE skulle läsa, vilket bättre än inget.» (Mycket liten)
- Litteraturen var opedagogisk, den mesta kunskapen kom från övning på gamla tentor.» (Mycket liten)
- Boken är ingen höjdare.» (Ganska liten)
- Boken är skittråkig och svår att förstå. Exemplena i boken saknar fullständiga lösningar, det är massa siffror hit och dit som man inte fattar var de kommer ifrån. Tentalösningarna var om möjligt ännu sämre, man vill gärna ha hela lösningar och inte bara svar, hade jag vetat hur man gjorde hade jag ju inte behövt lösningarna. » (Ganska liten)
- det enda som hjälpt är lösningsförslag på uppgifter, boken var kass» (Ganska liten)
- Boken är svår att hitta i, och innehåller mest räkneexempel, vilket gjorde det svårt att hitta relevant fakta, vilket var viktigt då teori också var en del av tentamen. Dessutom delades det ut en exempelsamling, som ansvarig lärare sedan sade var i princip värdelös att läsa på inför tentan. » (Ganska liten)
- använde bara gamla tentor» (Ganska liten)
- Använde knappt boken.» (Ganska liten)
- Tittade lite i boken innan tentan.» (Ganska liten)
- Boken var även den ganska otydlig. » (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»25 65%
Mycket bra»4 10%

Genomsnitt: 2.78

- För lite gamla tentor. Det var de enda jag studerade för att klara tentan.. Bättre svar på tentor skulle också behövas.» (Ganska dåligt)
- Behövs fler tentor.» (Ganska bra)
- Skulle velat att alla föreläsnings-powerpoint lades ut på kurshemsidan, vilket inte gjordes.» (Ganska bra)
- Övningsexempel och gamla tentor var enda sättet att lära sig änmet.» (Ganska bra)
- Exempeltentornas lösningar var fyllda med fel.. Det var svårt att förbereda sig utan att veta om man gjort rätt eller fel» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»10 26%
Låg»16 42%
Lagom»12 31%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.05

- var på föreläsningar de första veckorna. Sedan gjorde jag ingenting förän 2 dagar före tentan. Ändå kändes det som att tenta gick mycket bra.» (För låg)
- Det gick att plugga in i stort sett hela kursen på två dagar...» (För låg)
- Väldigt få lade någon tid alls på kursen under läsperioden, utan läste in allt på de två dagar vi hade innan tentamen. » (För låg)
- Vid sidan om betongkursen försvann geotekniken. Hade varit bättre om den lyftes fram med kanske inlämmningar eller liknande.» (För låg)
- Studerade i tre dagar och gick på två lektioner och har förmodligen klarat kursen.» (För låg)
- Väääldigt låg, spenderade inte mer än 2 dagar att plugga på denna kursen» (För låg)
- man glömde av att plugga på den.» (För låg)
- Tur att belastningen var låg i och med att vi samtidigt läste betongbyggnad, samhälssplanering.» (Låg)
- Ska det vara möjligt att klara en kurs på Chalmers om man endast pluggar 2 dagar innan tentan och inte har varit på föreläsningar. Tror att de flesta studenterna var tacksamma för att kursen var så lätt eftersom betongkursen som vi läser parallellt motsvarar mycket mer än 7.5 poäng i arbetsbörda. » (Låg)
- Det är en liten kurs, men den måste vara liten pga betongen» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»5 13%
Ganska dåliga»14 36%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 2.73

- Man kunde ställa frågor men inte få ett begripligt svar.» (Mycket dåliga)
- Man fick inget vettigt och förståeligt svart när man ställde frågor.» (Mycket dåliga)
- Fanns möjlighet att ställa frågor vid övningstillfällena, men svårt när man inte vet vad man ska fråga om.» (Mycket dåliga)
- Mycket slarviga och diffusa svar på frågor. Otydlig i sin utlärning. » (Mycket dåliga)
- Samma här, Claes är inte rätt man för studentkontakt» (Ganska dåliga)
- Bara två övningstillfällen och det var svårt att nå föreläsaren.» (Ganska dåliga)
- Med endast två övningstillfällen fanns ingen stor möjlighet att få hjälp. Lärarnas attityd mot de som inte har tillräcklig kunskap har också gjort att man inte vill fråga om de enklaste sakerna.» (Ganska dåliga)
- har ej undersökt detta» (Ganska bra)
- det går ju alltid att gå till läraren» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»28 73%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.89

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»2 5%
Låg»0 0%
Lagom»7 18%
Hög»22 59%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.81

- Som sagt tidigare behövs något som gör att man pluggar geoteknik även under läsperioden och inte bara precis innan tentan.» (För låg)
- Tungt med betongbyggnad» (Hög)
- men det har varit kul» (Hög)
- Betongkonstruktionen var mycket tidskrävande, vilket gjorde att geotekniken kom lite åt sidan.» (Hög)
- Betongbyggnaden och samhällsplaneringen som ligger samtidigt har tagit mycket tid och kraft. » (Hög)
- Betongen tog nästan all tid. Pluggade 40 timmar i veckan ungefär, utom veckorna innan tentan då det blev 60 timmar i veckan. Inget att klaga på.» (Hög)
- betongkursen tog väldigt mycket tid» (Hög)
- dock inte från denna kurs.» (Hög)
- Betongen tog all tid och geotekniken fick ingen. Jag pluggade 7 veckor betong och två dagar geoteknik. » (För hög)
- Betongbyggnaden tog otroligt mycket tid. det plus Samhällsplaneringen så hade man att göra konstant. geotekniken struntade dem flesta studenter i fören dem 2 dagarna man hade efter betong tentan» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget, byt bok/slopa boken. Byt föreläsare»
- Kursen i sig är intressant, borde omarbetas kraftigt.»
- kursmål»
- Tentans utformning Att visa bilder på föreläsningarna, ökar verklighetskopplingen.»
- räknedelen på tentamen»
- Kurslitteraturen»
- Övningstillfällena, fast kanske ytterligare några tillfällen.»
- övningstillfällena»
- Att det går att plugga in kursen på en dag.»
- Övningarna. Kanske att man borde ha några fler...»
- Litteratur»
- Övningstentorna och övningsexempel»
- Att kursen finns kvar.»
- Inget!»
- Kursen i sin helhet med samma innehåll som i år.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken/föreläsare»
- Claes passar inte som föreläsare. Det går inte att höra vad han säger, det går inte att läsa vad han skriver och det går inte att lära sig något.»
- att läraren vet i god tid innan att han ska ha kursen. mer struktur på föreläsningen, en rödtråd.»
- förläsare»
- Bort med Claes. Byt bok. Vi hade en vikarie en gång som jag tror hette Anders, men är inte säker. Han var fantastiskt bra, jag förstod allting!!!»
- Jag upplevde inget engagemang från föreläsaren och heller ingen struktur i föreläsningarna. Tyvärr känns det som ett lättbegripligt ämne (i förhållande till övriga kurser på Byggnadsingenjör) blev svårförståeligt. Exempelsamlingen speglar inte de uppgifter man räknar under kursen och exemplen är utformade innan nya regler och beteckningar kom, om den ska finnas kvar bör den omarbetas så att man kan ha nytta av den.»
- Föreläsningarna»
- Det mesta!»
- upplägget. pedagogiken på föreläsningarna, tydligare! »
- Fler övningstillfällen»
- Föreläsare Claes Alén är säkert väldigt kompetent inom ämnet men tyvärr ej som föreläsare. »
- bättre stuktur på föreläsningarna»
- Utbyte av föreläsare.»
- Skulle gärna sett lite bättre föreläsningteknik och pedagogik från årets föreläsare.»
- Mer pedagogik hos föreläsarna! Sedan skulle det vara bra med lite uppgifter att göra under periodens gång så att man får in tänket, för som det var nu kände vi inte att vi kunde någonting förän två dagar innan tentan när vi började läsa på ordentligt.»
- Föreläsaren har varit väldigt opedagogisk»
- Byta föreläsare, det märktes at han var kunnig och brann för det men det nådde inte ut. Han var säkert inte van vid att hålla i föreläsningar.»
- Mer tydliga och pedagogiska föreläsningar. Boken var rörig och kändes inte som den var nödvändig för att klara tentan.»
- Ökad pedagogik och tydlighet hos föreläsare. Svårförståeligt utan riktig struktur i föreläsningarna i dagsläget. »
- bättre föreläsare, mer tydlighet vad vi håller på med och lite högre nivå. »
- Föreläsare, planering»
- Föreläsare, kurslitteratur och vid övningstillfällerna borde räkning göras gemensamt istället för frågetid.»
- Ta bort väg och trafikteknikens uppsatts, otroligt värdelös. Gör om till en riktig kurs och byt föreläsare!»
- En hel del, men främst en föreläsare som vill och kan lära ut»
- Utbyte av föreläsare. Fler övningar, minst en i veckan. Undersökning över hur bra litteraturen har varit.»
- lärare samt examinator »
- sänka arbetsbelastningen på betongbyggnaden... och öka nivån på geotekniken. jag vet att den "bara" är på 3p men tycker den borde vara aningen utmanande i alla fall»
- annan föreläsare»
- Det mesta men viktigast är en ny föreläsare! Kursen var en skam för Chalmers.»
- Föreläsaren, han kunde inte lära ut. Vi försökte påpeka detta men det hjälpte inte så något måste göras. Det bör finnas fler gamla tentor eller övningsexempel som man kan räkna och plugga på.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Inte för att vara det minsta elak mot claes, men han fungerar inte, det är så det är.»
- Annan föreläsare och annat upplägg av kursen är nödvändigt. Kanske en inlämningsuppgift där man jobbar 2 och 2 i stil med betong-kursen? Mera konkreta räkneexempel under föreläsningarna. Som det var nu visste de flesta inte hur man räknade på ens det mest grundläggande, sättningar, efter att 4 veckor av kursen hade gått.»
- Svårt att höra vad föreläsaren har sagt samt att se vad han har skrivit..»
- Tycker att man bör fundera på om man vill att studenterna ska kunna saker när man kommer ut i arbetslivet eller om det är meningen att man ska kunna det till tentorna, för det jag lärde mig på den här kursen kommer ha försvunnit på en vecka. Dessutom undrar jag hur det är möjligt att Claes får undervisa med tanke på hur dålig han är. Han är säkert jätteduktig på det han gör och jag har inget emot honom som person, men i undervisningssalen fungerar det inte.»
- mer övningstillfällen. många struntade helt i att gå på föreläsningarna för att de inte var givande»
- en viktig kurs, som borde vara mer givande»
- Jag tycker det är synd att kursen har förstörts av en dålig föreläsare då jag anser att den kursen hade kunnat vara intressant och givande. Nu kan jag inget.»
- Synd att föreläsningarna höll så låg klass, det är ett viktigt amne som gärna lärt mig mer i. Fick en känsla på förläsningarna att "kursen är så liten, den tar bara upp grunder, och det här är inte så svårt". vilket gjprde att mitt intresse svalnade.»
- Tydligare och framförallt korrekta facit till gamla tentor vore önskvärt.»
- Sammanfattas som en väldigt dålig kurs.»
- Relevant kurs, men kass föreläsare. Borde vara lite större kurs, kanske 4,5p»
- Pinsamt»
- Undersök möjligheten om Steve Svensson skulle kunna återta kursen.»


Kursutvärderingssystem från