ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 10/11 Betongbyggnad, LBT092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-07
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Det övergripande målet är att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall kunna dimensionera och analysera enkla bärverk av armerad betong.

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna kunna:

1) förklara hur en armerad betongbalk fungerar vid böjning

2) tillämpa grundekvationer för att dimensionera och analysera tvärsnitt i brottgränstillstånd

3) beräkna sprickbredder och deformationer för en armerad balk i bruksgränstillstånd

4) förklara och tillämpa beräkningsmodellen för hur tvärkrafter överförs i en betongbalk

5) förklara hur armeringens förankringsbehov och förankringskapacitet beräknas

6) analysera pelare med hänsyn till andra ordningens effekter


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 89%

Genomsnitt: 3.84

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»37 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 10%
Ja, i hög grad»34 89%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»32 84%

Genomsnitt: 3.84

- Steve är fantastisk!!!» (Mycket stor)
- Steve är en väldigt pedagogisk föreläsare som är tydlig och lätt att förstå, vilket underlättat mycket i kursen.» (Mycket stor)
- Steve är en mycket välorganiserad och strukturerad föreläsare, den bästa vi har haft.» (Mycket stor)
- Steves mycket pedagogiska utlärande har varit en fröjd för sinnet. » (Mycket stor)
- Steve är ett pedagogiskt fenomen» (Mycket stor)
- Utan Steve svensson hade inte många klarat kursen. Han är en levande legend! » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»26 68%

Genomsnitt: 3.65

- Många gamla tentor, mycket bra.» (Ganska stor)
- Avgörande på många vis, kursen och boken är sammanflätade.» (Mycket stor)
- Smart upplägg på formelboken. » (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»29 76%

Genomsnitt: 3.76

- Ibland gick det inte att komma åt "utdelat material" detta för att sudentportalen inte riktigt ville samarbeta.» (Ganska bra)
- Steve är lysande även här.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 2%
Hög»25 65%
För hög»12 31%

Genomsnitt: 4.28

- Men det behövs förr att klara kursen» (Hög)
- I vissa perioder nästan för hög, då vi hade en stor konstruktionsuppgift och ibland kort om tid mellan vissa delinlämningar.» (Hög)
- Tog mig 30-40 tim i veckan» (Hög)
- Även om belastningen var hög så kändes det ändå som en rimlig belastning. » (Hög)
- Den höga arbetsbelastningen var okej pga mindre belastning på de andra kurser som lästes parallellt.» (Hög)
- väldigt svår konstruktionsuppgift,kändes som att uppgiften låg längre fram än vad man hade förståelse för» (Hög)
- nästan för hög, konstruktionsuppgiften kunde varit lite mindre.» (Hög)
- Kursen motsvarar mycket mer än 7.5 poäng men jag tycker inte man ska dra ner på innehållet i kursen men man borde kanske överväga att öka poängen som den motsvara» (Hög)
- inte orimligt hög, men det var bra att det var hög belastning för att lyckas lära sig allt.» (Hög)
- konstruktionsuppgiften borde vart "mer kvalitativ än kvantitativ". Många moment utfördes gång på gång. Hade vart mer givande om man kunde ägna mer tid åt det som är svårt och oklart. Nu blev det mer så att man fick göra allt halvdant för att hinna klart i tid. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften var enorm, behöver nog bli mindre till nästa år.» (För hög)
- Man la mycket tid på inlämningsuppgiften. Jag hade gärna haft mer tid över till de andra kurserna och till att räkna exempeluppgifter.» (För hög)
- Otroligt hög» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 7%
Mycket bra»34 89%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.94

- Stor eloge för att merarbetet en öppen dörr ger inte gör att dörren stängs.» (Mycket bra)
- Dock blev det ganska ofta kö hos examinatorn, vilket gjorde att tid rann iväg. Bra om det kan finnas två som kan svara på frågor.» (Mycket bra)
- stor eloge» (Mycket bra)
- Det har alltid gått att ställa frågor, och man har fått bra hjälp och nyttiga svar. » (Mycket bra)
- Steve eller David finns till hands hela arbetsdagen.» (Mycket bra)
- Det bästa med detta är att Steve alltid har funnits på sitt rum. Därför har vi alltid haft möjlighet att komma till honom och få hjälp. Han har alltid tagit emot oss med ett gott humör. Även om kön med frågande studenter slingrade sig lång i korridoren. » (Mycket bra)
- Steve är en bra lärare!» (Mycket bra)
- Den bästa undervisaren jag har haft i hela mitt liv, alla kategorier. » (Mycket bra)
- Man fick detn hjälp man behövde men det var ofta lång kö så det hade behövts någon/några mer att fråga.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»31 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Grupp arbetet är ett måste, Steve sa att vi fick göra grupp indelningen själva, smart drag.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 21%
Hög»23 60%
För hög»7 18%

Genomsnitt: 3.97

- Betongen tog all tid, geo och väg tog nästan inget.» (Lagom)
- Betongen tog all tid, samhällsplaneringen, väg och trafik-teknik, och geoteknik hamnade i skymundan» (Hög)
- konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid samtidigt som man hade två grupparbeten till. kan vara svårt att sy ihop schema med så många olika gruppmedlemmar» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Steve Svensson! Ni har ingen bättre föreläsare/pedagog på hela V-sektionen, utan han hade 80% misslyckats med kursen, han är den bästa lärare jag någonsin träffat på»
- Inlämningsuppgiften är, på typiskt Steve-manér, väldigt bra.»
- lärare, föreläsningar.»
- Steve. Mer pengar till Steve:)»
- Bra föreläsningar, bra med inlämningsuppgiften men den tog lite för mycket tid.»
- Föreläsaren/examinatorn Inlämningsuppgiften»
- Steve, studiebesök»
- STEVE!»
- Att inlämningsuppgiften görs av två studenter tillsammans»
- Steve»
- Steve!»
- Det mesta!»
- Steve, har har varit ovärderlig, han har mycket bra förläsningar och ställer alltid upp och svarar på frågor på sitt kontor.»
- Steve! Hans pedagogik och struktur gör föreläsningarna intressanta och lärorika.»
- övningstentor, föreläsare, kursmaterial, utdelat material»
- STEVE! Boken»
- Steve Svensson»
- Steve. Konstruktionsuppgiften. Att litteraturen var tillåten att ha med sig till tentan.»
- Steve»
- Steve och hans fantastiska undervisning»
- Steve Svensson!!!!!!!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är ett skämt att ni kallar detta en 7.5p kurs, alla jag känner har suttit varje dag, varje helg, för att klara av kursens krav. Det borde räknas som minst 10p kanske rent av 12.5 för att göra rätt till hur mycket tid vi faktiskt lägger ner på den»
- justera k.uppgift något enligt ovan.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Mindre konstruktionsuppgift»
- Någon mer föreläsning om slutet på inlämningsuppgiften, med armeringsförteckningen och det. Bra om det hade varit någon övning sista veckan.»
-
- Möjligtvis en inte lika stor inlämningsuppgift»
- En något lättare inlämningsuppg.»
- kanske att pelare på något vis kommer in i övningsuppgiften, nu kändes det som att pelare var något man gick igenom i förbifarten, men inte lade så stor vikt vid, men eftersom pelare är med som tentauppgifter kan det vara bra att ta med dem lite mer»
- Kanske inte fullt lika omfattande konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften bör minska i omfattning. Den tog på tok för mycket tid. Att ha en konstruktionsuppgift är jättebra då man "tvingas" lära sig saker men vi hann inte med att göra något annat i kursen då uppgiften tog all tid.»
- Kanske lite mindre omfattande konstruktionsuppgift. Den tog väldigt mycket tid och även mycket ork.»
- Kanske lite längre tid mellan de delinlämningar i konstruktionsuppgiften där tiden inte riktigt räckte till. (I år främst mellan inlämning 1 och 2)»
- Det kändes som att inlämningsuppgiften var för krånglig. Den följde föreläsningarna bra men det fanns alltid undantag i inlämningsuppgiften som gjorde den extra svår.»
- Försöka förkorta konstruktionsuppgiftens första del. »
- Konstruktionsuppgiften borde inte vara så omfattande och tidskrävande»
- Ge steve en löneförhöjning :P»
- Inlämningsuppgiften. Så att den är lite mer specifik mot lärandemålen, tyckte att det var lite väl många "specialfall" i inlämningen»
- Den del av konstruktionsuppgiften som hade med CAD att göra, den känndes inte riktigt rätt i den kursen.»
- kanske inte tre gruppuppgifter samtidigt»
- konstruktionsuppgiften bör va mindre.»
- Inlämningsuppgiften vi fick tog alldeles för mycket tid, den borde göras mindre.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Jag menar verkligen det med Steve Svensson, han är helt oöverträffbar som lärare»
- Steve är en väldigt pedagogisk och duktig lärare som samtidigt visar stort intresse för sina elever genom att tex. lära sig namnet på många elever.»
- Bra kurs!»
- Det är en tung kurs som kräver mycket arbete och utan den pedagogiska kompetens föreläsaren besitter hade det varit näst intill omöjligt.»
- Otroligt hög belastning jämfört med alla andra kurser vi har läst»
- Steve Svensson är en mycket kompetent föreläsare och har varit väldigt tålmodig att ge hjälp åt alla i en svår kurs. Steve for president! »
- bra kurs»
- All ära till Steve som tar emot oss studenter dygnet runt när vi har frågor till honom! Fantastiskt engagemang och verkligen pedagogisk i sin undervisning!»
- Jag tyckte det var en rolig kurs och Steve gjorde sitt yttersta för att vi skulle klara den och att vi skulle tycka det va roligt.»
- En välstrukturerad kurs. Mycket nöjd med samtliga moment av kursen!»
- lärorik kurs»
- Mycket bra!»
- Steve Svensson har varit den absolut bästa föreläsaren och läraren jag har haft hittils på Chalmers och förkänar en stor eloge för sitt enegagemang i studenternas lärande. Tack Steve.»
- Löneförhöjning på Steve»


Kursutvärderingssystem från