ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 10/11 Matematik, LMA033 0199

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-07
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Innehåll

Del I. Introduktion:
1) Repetition och påbyggnad av delar av gymnasiets matematikkurs
2) Logik


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 43%

Genomsnitt: 2.92

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»30 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Vi saknade genomgång av derivatans definition, vilket förvånade Håkan, som håller i analys.» (Nej, målen är för lågt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 15%
Ja, i hög grad»25 78%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»9 23%
Ganska liten»20 51%
Ganska stor»5 12%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.15

- Har inte varit närvarande på lektionerna pga har gått Tekniskt Basår.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte att föreläsningarna har varit särskilt pedagogiska. Föreläsaren tar inte upp något utöver kurslitteraturen. Här skulle det behövas bättre förklaringar och andra exempel utöver boken.» (Mycket liten)
- Läraren är mycket väl invand i matematikens värld, vilket inte bara är positivt. Läraren har en tendens att prata ett språk som inte är grundläggande och pedagogiskt, utan förutsätter diverse kunskaper hos studenten. Låt oss inte glömma att detta är en introduktionskurs. Det blir en helt annan femma när man sen läser del A, som vi nu börjat med.» (Ganska liten)
- tråkigt att föreläsaren bara gick igenom de exempel som står i boken, förslag till nästa år är att ta upp lite svårare exempel under föreläsningarna eftersom man kan följa ex i boken själv och fråga på nån övning om man inte förstår» (Ganska liten)
- I princip en högläsning av boken.» (Ganska liten)
- Föreläsaren tog för det mesta exempel från boken som man hade kunnat studera på egen hand. Möjligen fick man extra hjälp genom att kunna ställa till föreläsaren.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»9 23%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.41

- Dålig lärobok. För lite exempel på svårare uppgifter.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är dålig. Har behövt använt annan litteratur för att förstå vissa moment. » (Mycket liten)
- boken är under all kritik. alldeles för tunna förklaringar och för många fel i facit.» (Mycket liten)
- Matematikboken är krånglig att förstå» (Ganska liten)
- Mycket fel i facit. Det fanns inte exempel på en del saker som gicks igenom.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen (boken) kunde vara mer pedagogiskt upplagd. Det beskrivande sättet är relativt komplicerat och svårt att ta till sig, känns som att man förutsätter en färsk och högre matematisk kunskap hos studenterna än vad som faktiskt finns. Det ska ju faktiskt vara en introduktionskurs.» (Ganska liten)
- Förslag till nästa år är att använda Håkan Blomqvist bok istället, förklarar på ett bättre sätt och mer svåra exempel» (Ganska liten)
- Hade mer nytta av basårsböcker, gamla tentor och internet. Men boken innehåller fortfarande bra saker, men kunde varit bättre.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»12 30%

Genomsnitt: 3.12

- vet inte» (Ganska dåligt)
- Väldigt trevligt med så många gamla tentor utlagda» (Mycket bra)
- Bra sida där all information finns tillgängligt och många gamla tentor!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 12%
Lagom»24 61%
Hög»10 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 17%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»9 23%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.35

- Bra med övningstillfällen varje vecka. Men läraren känns oengagerad och förklarar inte på ett tillfredsställande sätt.» (Ganska dåliga)
- möjlighet fanns men brister i pedagogik» (Ganska bra)
- Kunde varit mer/längre handledning.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena fungerade ganska bra. Jag kände till bibliotekets mattesupport men använde mig aldrig av den.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.69

- Just i den här kursen har jag mest studerat på egen hand.» (Ganska bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»22 56%
Hög»15 38%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.41


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket tid att öva på gamla tentor»
- Alla övningstillfällen och föreläsningar, tycker de har funkat bra. »
- Övningstillfällena. »
- Boken.»
- Att det var blandat med föresläsningar samt arbetstillfällen med lärare under veckorna. Underlättar mycket att kunna fråga då problem uppstår. »
- Alla möjligheter till att få hjälp och ställa frågor.»
- Möjligheten att få ut de gamla tentorna att öva på inför tentan och övningstillfällena då man kan få hjälp med problem som kommer upp!»
- kursen i sig, utmärkt att få en repetition med några tillägg för att bli varm i kläderna»
- Bra och trevliga lärare.»
- Upplägget i kursen i form av vilka delar man ska lära sig etc.»
- såsom det var i år.»
-
- Studietakten, skönt att tillåtas en mjukstart!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Kurslitteraturen borde bytas ut och en mer pedagogisk och engagerad lärare borde hålla i kursen. »
- Mer interaktion med eleverna under föreläsningar och lite mer tid så att det finns tid för frågor under föreläsningar.»
- Att inte examinatorn ska skriva på tavlan samtidigt som han pratar. Ta en sak i taget. »
- Bättre kurslitteratur, som förklarar bättre. Lugnare tempo på föreläsningar så man hänger med och kan ställa frågor, istället för att endast anteckna. Inte lägga tid på att gå igenom exempel som redan finns i boken, dom kan vi läsa själva. »
- Mer kommunikation mellan läraren och studenterna under föreläsningen. När man föreläser bör man hålla kontakten med studenterna för att se till att de flesta hänger med och hinner anteckna. Vår föreläsare räknade mest för sig själv framme vid tavlan.»
- ny kursliteratur!»
- kan vara bra att ha fler utspridda övningstillfällen eftersom det ibland var svårt att hinna med just det tillfället man skulle gå på»
- Vore bra om kursansvarig kunde vara motvierande, engagerande och nytänkande så att man vill lära sig mer.»
- Kul men mycket studiebesök, dock behövs ett bättre samarbete mellan dom som ordnar dem. Vi var på samma studiebesök 2 gånger och då missade vi den chansen att se något nytt.»
- Sättet att undervisa på - språket etc.»
- Skicka ut sommarmattehäftet tidigare.»
- Bättre, men framför allt fler, räkneexempel på föreläsningarna och inte bara ifrån litteraturen som man kan läsa själv..»
- Föreläsarens sätt att föreläsa.»
- Läraren upplägg av föreläsningarna.»
- Föreläsarens metodik. Jag upplever att räkneexemplen gås igenom fortare än nödvändigt. Vissa steg i räkneexempeln utelämnas på tavlan och nämns bara muntligt, vilket kan vara förvirrande då man för anteckningar.»
- kurslitteraturen, använd håkan blomqvist bok istället. Jag föreslår att föreläsaren ändrar på sin föreläsningsmetod och går igenom exempel som inte står i boken, det känns som det har varit lite slöseri med tid då man själv kan läsa igenom dem i boken.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Bra förklaringar under arbetstillfället med studenterna. Mycket lärorikt. »
- det kändes inte riktigt som att man gick igenom allt man skulle kunna. för enkla exempel på lektionerna. det var nästan bara grunder på lektionerna och ingen fördjupning!»
- Föreläsaren är kunnig och fullt tillgänglig. Men kunde varit bättre på att föreläsa.»


Kursutvärderingssystem från