ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Hållfasthetslära, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»11 47%
Cirka 25 timmar»6 26%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 34%
100%»15 65%

Genomsnitt: 4.65

- Tyvärr krockade denna kurs med en annan på vissa föreläsnings/övningstillfällen för min del.» (75%)
- Egentligen mer än 75%, snarare 85%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 59%

Genomsnitt: 3.04

- Borde väl finnas i kurs-pm, finns inte där?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Matte/Fysik är ju alltid flummigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Har som sagt inte sett målen.» (?)
- Ett grundproblem generellt är att matematik-kunskaperna är för dåliga! Det märks på många håll att det är svårt att hänga med. Inte för att problemen i sig är svårförståeliga, utan för att det brister i mattekunskaper. Finns nog ett stort behov av att utöka den schemalagda tiden för matte-undervisningen under första året, då den ju följer med i många ämnen under utbildningens gång.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen i text verkar rimliga, dock är mängden kunskap man behöver assimilera på denna tid lite för stor...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är mycket att kunna, men det går ju med massa arbete...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»16 76%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 3.04

- Har som sagt inte sett målen.» (?)
- alla frågor kan inte komma på en tenta, under vissa test tentor kunde jag alla frågor andra ingen. mycket stor skillnad från år till år.» (I viss utsträckning)
- Kanske att man skulle ha fler uppgifter och färre poäng på varje? Sune vet bäst.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»16 69%

Genomsnitt: 3.69

- Föreläsningarna var bra men övningstillfällen kunde varit bättre.» (Mycket stor)
- Man behöver ju inte ens läsa boken! Sune regerar! :P» (Mycket stor)
- en eloge till sune» (Mycket stor)
- Väldigt lärorika föreläsningar med räkneexempel. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»15 65%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.86

- Kurslitteraturen var rätt bra! Har dock lärt mig det mesta utifrån föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Ja, uppgifterna i boken är ju jättebra. Om det är någon föreläsning man har missat så är det enkelt att förstå denna litteraturen, den är kortfattad och lättbegriplig. BEHÅLL» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»19 82%

Genomsnitt: 3.82

- Finns mycket material att hämta på webbsidan! Lösningar till många tal och gamla tentor. Mycket bra!» (Mycket bra)
- önskar alla lärare la upp dokument på detta viset, gjorde kursliteratur nästan överflödig» (Mycket bra)
- Allt utdelat material fanns att tillgå på kurshemsidan samt räkneexempel med fulla uträkningar = jättebra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»13 56%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.69

- Då övningsledaren var en doktorand, fungerade övningarna inte alls. Frågade man kunde hon inte svara» (Ganska dåliga)
- Som sagt, övningstillfällena kunde varit bättre med bättre handledning.» (Ganska bra)
- Räkneövningarna med övningsledaren gav inte så mycket, hon kunde sällan direkt svara på de frågor som ställdes. Fick alltid bra hjälp och förklaringar när man sökte upp Sune. » (Ganska bra)
- Dock hade jag gärna sett Sune även på övningstillfällena! Som det var nu hade vem som helst i klassen kunnat skriva upp Sunes lösningar på tavlan. Övningtillfällen är till för att kunna ställa frågor OCH(!) få svar på dem!» (Mycket bra)
- Sune finns nästan alltid tillgänglig och med ett gott humör. Inga frågor är dåliga frågor. Att han hela tiden säger att "Det är ju bara dumt att fastna på smådetaljer, fråga istället." Känns som att det underlättar att få modet att fråg, man kan ju känna sig dum ibland...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 82%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 65%
Hög»8 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Bra med duggor, gör att man tvingar sig att hänga med.» (Lagom)
- Egentligen ganska lagom. Kändes dock tyngre i och med att ergonomikursen tog väldigt mycket tid.» (Lagom)
- Hög, men inte för hög. Vi är ju här för att plugga.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 34%
Hög»9 39%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 3.91

- Vi läste också kursen "Energi och Miljö"» (Hög)
- låg i början hög i slutet pga annan kurs.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 8%
Gott»9 39%
Mycket gott»12 52%

Genomsnitt: 4.43

- Sune är väldigt bra! Alltid trevlig då man har frågor att ställa osv. Verkar aldrig besvärad av elever, vilket inte är fallet med alla lärare...» (Gott)
- Inget att klaga på, bra upplägg med duggor. Hemsidan fungerar bra.» (Gott)
- Bra litteratur. Kunde i princip alltid få hjälp när man behövde. » (Gott)
- Fysik är skojigt.» (Mycket gott)
- bra att man inte är så många i salen (vi var ca 40-50), det blir lättare att ställa frågor och få svar och förklaringar om man inte förstår.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor, kursupplägg»
- kurshemsidan och plan över kursen»
- Sune! :-)»
- Lika bra hemsida och föreläsningar!»
- Duggor och bonuspoäng! Man bler mer motiverad och mer fokuserad!»
- Sunes humör :D»
- all upplagd hjälp på hemsidan»
- Hela upplägget och strukturen på kursen upplever jag som mkt bra. »
- De bra föreläsningarna»
- Att man går igenom gamla tentor på lektionerna, och repeterar så att man lättare lär sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre handledning på övningar/räknestugor»
- att man skaffar en annan övningsledare»
- Upplägget av övningstillfällena!»
- Fokusera på metoder i räkneuppgifter, istället för att studenterna ska behöva trassla in sig i (för kursen som så) irrelevant matematik. Målet ska vara att lära sig metoder, vilka formler som ska användas när och hur, inte hur man gör en "snitsig" utbrytning, eller lägga en kvart på att reda ut ett matematiskt skatbo för att hitta de komponenter som ska vara med i uträkningen. Detta är i vägen för inlärningen av just metoden...»
- Skulle gärna få mer praktisk anknytning och inte bara teori.»
- Kan inte komma på något.»
- Mer repetition till gamla räknesätt typ integraler...»
- Mer övningstal, en person som kan svara på frågor under övningarna, och mer egen räkning på övningslektionerna»
- Att hållfasthetsläran ligger innan man läser materialteknik, eftersom materialtekniken bygger på hållfasthetsläran. Vi som läser design hade haft det mycket lättare att hänga med i materialtekniken om våran hållfasthetslära lästes innan materialen. »

16. Övriga kommentarer

- Det var ofta som vi slutade 10 min tidigare...så dra ner på tempot så finns det inget att klaga på +++++»
- Det känns som att kursen är till för att man skall lära sig något, till skillnad från andra kurser. Informationen blir inpräntad i en, och man lär sig sakerna på nåt konstigt sätt! Att sista veckan var till att räkna gamla tentor var bara underbart! »


Kursutvärderingssystem från