ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Flervariabelmatematik Z2, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-19 - 2010-11-15
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Väldigt bra hemsida där allt man ville ha fanns med. Väldigt bra uppstrukturerat med tentorna.»
- Mycket bra hemsida. Den innehåller allt man behöver veta på ett strukturerat sätt.»
- Bra och välstrukturerad kurs»
- Det var lite väl lurigt att skriva om granskningen i marginalen under tentadelen enbart. Kunde med fördel stått på förstasidan.»

Kurs-PM
35 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»19 54%
10 28%
++»5 14%

Genomsnitt: 3.54

Kurshemsidan
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 28%
13 37%
++»12 34%

Genomsnitt: 4.05

Lab-PM
35 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»13 37%
11 31%
++»9 25%

Genomsnitt: 3.74

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Otroligt ambitiösa föreläsningsanteckningar. Uppskattades mycket.»
- Inte läst P. Jönsson.»
- Föreläsningsanteckningarna skulle behöva ses över då många exempel känns "tomma", de löser oftast sig själva, men när man sedan kommer till de riktigt uppgifterna så får man problem som inte alls behandlas av exemplen i föreläsningsanteckningarna. T.ex. utgår samtliga exempel från origo i föreläsningsanteckningarna, vilket de inte alltid gör i uppgifterna.»
- Mycket bra med tillgängliga föreläsningsanteckningar!»
- Calculus har jag lite svårt att förstå, linear algebraboken har ett bättre språk. Matlabbok? Vilken Matlab-bok?»
- Föreläsningsanteckningarna var riktigt bra!»
- Återigen, Calculus är sämst. Det var den i inledande matte, i envariabeln och i denna kursen. »
- Gillar inte adams och köpte aldrig MATLAB-boken, föreläsningsanteckningarna var bra»
- Bra att föreläsningsanteckningar fanns på kurshemsidan!»

Adams, Calculus, a complete course, 7th ed., Pearson
35 svarande

- -»3 8%
3 8%
OK»15 42%
9 25%
++»5 14%

Genomsnitt: 3.28

Föreläsningsanteckningar
34 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»7 20%
9 26%
++»16 47%

Genomsnitt: 4.11

P. Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Studentlitteratur
20 svarande

- -»0 0%
3 15%
OK»17 85%
0 0%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.85

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Thomas får gärna använda tavlan mer och OH-bilderna mindre, man orkar inte sitta och läsa textsida efter textsida. Skönare för dom som vill anteckna själva med då.»
- Thomas skulle kunna försöka vara lite mer positivt inställd till kursen och eleverna, inte ha attityden "det här kommer ni aldrig att klara, det gör nästan ingen"»
- För lite räkneexempel på tavlan och för mycket OH-bilder. OH-bilderna var bra men bör ses som ett komplement.»
- David är lite väl långsam och svår att lyssna på när man ställer frågor till honom. Thomas känner jag var duktig och pedagogisk. Iallafall när jag ställde frågor och fick svar på dem. MEN han verkar ha lite attitydsproblem mot elever som kanske kräver lite extra tid eller extra noga förklaringar för förståelse. Många gånger kändes det som han "dumförklarade" med tonen på sin röst. Och om en elev hade glömt bort lite utav kunskapen ifrån föregående mattekurser kändes det som att det i Thomas ögon var helt oacceptabelt. Så det enda jag klagar på när det gäller Thomas är att han har lite attitydsproblem mot en viss typ av elever. Annars tycker jag att han är bra.»
- var knappt på någon övning»

Kursansvarig, examinator, handledare och övningsledare: Thomas Ericsson
35 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»11 31%
13 37%
++»9 25%

Genomsnitt: 3.8

Övningsledare, Handledare, David Heintz
30 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»13 43%
11 36%
++»4 13%

Genomsnitt: 3.56

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Laborationerna knöt väl an till kursinnehållet. Skönt att inga tal gicks igenom på övningarna.»
- Övningarna i boken stämmer lite dåligt överens med tentauppgifterna.»
- Jobbigt att föreläsningarna bara kretsar runt OH-papper. Detta gör att man inte hinner med att förstå någonting. Det känns även som att Thomas lägger ner mycket tid på att berätta om sådant som "är för svårt för att vi ska kunna räkna på det". Om han drog ner på det och istället löste uppgifter och bevis på tavlan så hade jag lärt mig mycket mer.»
- Bra struktur och anknytningar mellan sakerna. Uppgifterna man skulle räkna på motsvarade hans exempel bra och labbarna var visserligen svåra men givande.»

Föreläsningar
35 svarande

- -»1 2%
2 5%
OK»9 25%
15 42%
++»8 22%

Genomsnitt: 3.77

Övningar
31 svarande

- -»0 0%
3 9%
OK»14 45%
11 35%
++»3 9%

Genomsnitt: 3.45

Laborationer
35 svarande

- -»0 0%
5 14%
OK»6 17%
16 45%
++»8 22%

Genomsnitt: 3.77

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Det gick lite snabbt på föreläsningarna om man ville anteckna. Även om man fick anteckningarna kan det vara bra att anteckna lite för att hålla koncentrationen uppe.»
- Mycket bra att han inte brassat på med massiva antal rekommenderade uppgifter utan bara hållit sig till det han tycker är helt relevant! Vill man lära sig mer kan man ju alltid hitta uppgifter själv, men har man bråttom och vill komma ikapp (efter nollningen) så är det perfekt att ha ett gäng kärnuppgifter att göra, så gör man fler bara om man hinner!»
- Om man hade haft rest på sista labben så hade det blivit taskigt i och med man var tvungen att lämna in reviderad rapport så tätt inpå tentamen.»
- var på för få övningar»

Föreläsningar
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»32 91%
För snabbt»3 8%

Genomsnitt: 2.08

Övningar
32 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»31 96%
För snabbt»1 3%

Genomsnitt: 2.03

Laborationer
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»30 85%
För snabbt»5 14%

Genomsnitt: 2.14

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- minst en dugga så man verkligen hänger med i kursen, ser vad man behöver träna på.»
- Tyckte tentan var svårare än de gamla tentorna. Labbarna var bra, gillade speciellt sista labben som man kunde knyta till ett verkligt problem.»
- Tentan var onödigt svår. Borde öka mängden poäng på tentan så att det finns lite större marginal för slarvfel.»
- Tenta är det enda sättet att bedöma en mattekurs.... de flesta kurser faktiskt.»
- Det var lite väl tillkrånglade uppgifter på tentan. Alla uppgifter kändes som om de var på betygsnivå 5 och ibland även som om mycket goda kunskaper i envariabelanalys, linjäralgebra samt matlab krävdes. Tycker ju att eftersom förkunskapskravet endast är godkänt i dessa kurser så borde det räcka under kursen.»
- dåligt att det inte kom någon man kunde fråga då frågorna på tentan var oklart utformade!»
- Tentan och övningstentorna var väldigt olika.»
- Nej.»
- Skulle gärna sett lite färre uppgifter på tentan. Fmincon uppgiften kan tex ta lång tid att komma på korrekt tillväga gångs sätt på och det kan vara svårt att hinna svara på alla frågor. Där med kan hur många poäng man får på tentan bli om man hade tur eller inte att komma på en lösning snabbt på Fmincon uppgiften.»
- missade tentan»
- Tentan var svårare än tidigare tentamina. Kändes även som steget från övningarna i Calculus och exempel på lektioner ibland var lite väl stort»

Tentan
34 svarande

- -»3 8%
6 17%
OK»12 35%
5 14%
++»8 23%

Genomsnitt: 3.26

Labbar
35 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»13 37%
12 34%
++»8 22%

Genomsnitt: 3.71

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Vi får se vad det blir, att tro redan nu att man är underkänd är fel inställning!!»
- Jag vet ej egentligen men skulle vara skönt med en 3a»
- missade tentan»
- Under och även efter tentan kändes det som ett ganska säkert U. Efter rättning visade det sig dock att det blev en 3a. Tentan höll en för svår nivå med avseende på kursen. Visst, den bestod av typuppgifter, men de uppgifter som kom på tentan var bland de svårare uppgifterna av den typen.»
- Tentan var på tok för svår om man jämför med kvaliteten på föreläsningarna och övningarna. Borde vara tillräckligt självkritisk för att göra en tenta matchande deras kvaliteter. »

Betyg
35 svarande

12 34%
20 57%
3 8%
0 0%

Genomsnitt: 1.74

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Thomas borde förstå att vi inte kan bättre än honom, därför borde han inte se ner på en. Vi vill bara ha hjälp men man vågar inte alltid fråga, vilket man borde våga.»
- Det hade underlättat att numrerar uppgifterna i laborationerna.»
- För få handräknade uppgifter på tavlan.»
- Exempel på fler bra tal man kan räkna.»
- Jag tycket det är lättare att hänga med när exempel räknas på tavlan och inte läses från overhead. Det är mycket enklare att hänga med i stegen då.»
- För lite poäng på tentan. Ge 4 poäng per uppgift istället för 3.»
- Föreläsaren får gärna skriva på tavlan istället, man fattar inte riktigt när han står och pekar på en overhead. (Overheadsen ser ut som en enda röra, man blir trött av att titta på dem).»
- Matlaben var helt enkelt för svår, eftersom vi på Z aldrig fått någon riktig möjlighet att lära oss matlab ordentligt (matlab-kurs istället för värdelösa delar av introkursen??? Varför har vi inte det?) så kändes vissa uppgifter i princip omöjliga.»
- Labbarna tog onödigt lång tid, med så omfattande labbar bör man få mer ledning under föreläsningarna till hur de ska lösas. Det som tog tid var matlab inte matten.»
- Föreläsningarna. Dom hade varit bättre om Thomas hade skippat OH-papperna (vilka man ändå hade som föreläsningsantekningar) och använt tavlan istället.»
- Föreläsningsexemplen bör bli mer generella så att de avspeglar de andra övningarna och tentorna bättre.»
- Lite för mycket fokus på OH på föreläsningarna vilket gjorde att det bitvis var svårt att aktivt hänga med.»
- Bättre/längre genomgång av gränsvärden. Något Thomas nämnde på föreläsningarna till och med att folk hade svårt med och SI ledarna hade knappt någon koll på det heller.»
- Thomas attitydsproblem. Kursen är svår, det går inte att undvika men det tror jag inte har med nivån Thomas sätter. Det är nog mer bara att detta är ett nytt tankesätt man utsätts för. Syftet med att i en tenta, där det inte finns många poäng att hämta, införa två uppgifter numerisk beräkning (MATLAB uppgifter) är enligt mig inte relevant. För kursen i sig ja, men för tentan, NEJ. Det räcker väl med labbmomentet? Varför i hela friden ska dem vara med på tentan när det totalt finns 25 poäng och 7 av dessa går åt numerisk beräkning.»
- Bort med OH-bilderna!»
- Mer exempel räknade på tavlan! Tomas är väldigt kompetent inom sitt område, det märks, men ibland finns det mer att önska när det kommer till det pedagogiska. Se över svårighetsnivån på tentan. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- allt läggs upp på hemsidan, bra uppdaterad hemsida. »
- Föreläsningsanteckningarna»
- Alla praktiska teoretiska moment, t.ex vad en pde kan användas till, hur optimering används vid SMHI, pågående forskningsprojekt etc»
- Väldigt uppstrukturerad kurs. Bra på alla sätt och vis. Lite fler tal att öva på hade dock varit bra.»
- Föreläsningsanteckningar som kunde skrivas ut underlättade. Bra nivå på labbar. »
- Föreläsnings-anteckningar på OH va mycket bra tycker jag. »
- Bra labbar. Väldigt bra att man fick föreläsningsanteckningar.»
- Labbarna.»
- Labbarna, de var lagom svåra och utmanande.»
- Tydlig och bra föreläsare dock något nedlåtande mot studenterna.»
- Hemsidan och föreläsningsantekningarna. Labbarna var också bra, dock var lab 3 för svår.»
- Bra matlab-uppgifter. Sista labben var dock lite för maffig.»
- Thomas PDF-filer, bättre än calculus.»
- Väl upplagda och väldigt relevanta laborationer. Fokus på tillämpning av matematiken snarare än bevis etc.»
- Thomas anteckningar.»
- Har nämnt det jag tyckte var bra innan och det är väl det jag tycker ska vara som det är. »
- Gillade verkligen föreläsningsantekningarna»
- David var bra och förklarade noggrant när man frågade honom saker.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Olika svårighetsgrader på tentamena som finns ute. Lite lustigt.»
- Kursen är om man tittar på helheten bra.»
- Var intressant matte, även om Thomas kunde levererat den på ett bättre sätt... och så var det matlab då...»

Betyg
35 svarande

1 2%
1 2%
16 45%
13 37%
4 11%

Genomsnitt: 3.51

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Thomas gör saker så enkelt som det går och han är där för att vi studenter ska lära oss. Dessutom är det bra med inslagen som ger verklighetsanknytning, realistiska sådana.»
- David förklarar bra»

Thomas Ericsson
33 svarande

Ja»4 12%
Nej»17 51%
Vet ej»12 36%

Genomsnitt: 2.24

David Heintz
32 svarande

Ja»2 6%
Nej»14 43%
Vet ej»16 50%

Genomsnitt: 2.43

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Nya utvärderingen är grym, bra jobbat!»
- Bra att utvärderingen kom så fort! :)»
- Kanelbulle och Mjölk??,)»
- Bra formulär»
- Bra och lättanvänd»Kursutvärderingssystem från