ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Systemkonstruktion Z3, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-15
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Dags att uppdatera CAD-instruktionerna så att de är läsbara så att man slipper anta alla mått baserat på ögonmått.»
- CAD-instruktionerna måste göras om. Det håller inte med så otydliga bilder och mått som det var. De stackars nybörjarna hade dessutom svårt att förstå vissa av instruktionerna. Tur att man nu i introduktionskursen, som går i åk 1, får börja handskas med CATIA. inlämningsuppgift 1 var lite lurig... svårt att hitta alla krafterna... handledaren till grupparbetet kändes loj. Det var svårt att veta vart ribban egentligen skulle ligga.»
- Uppgiften att rita en motor i Catia var under all kritik, tom handledarna tyckte instruktionen var svår att tyda.»
- Har gjort rätt mycket CAD innan så instruktionerna var inte ett så stort problem för mig men för nån som är helt ny på CAD måste det varit ett helvete! Måttsättinngen var ofta nästintill helt oläslig och det instruktionerna hoppade över bitar man skulle göra. »
- Upplägget av CAD-instruktionerna är jättebra, hur man hela tiden får mindre och mindre ledtrådar till hur man löser en uppgift. Dock var de bristfälliga på måttangivning och saker som plötsligt bara antogs gjorda, etc.»
- Bra information om de olika momenten.»

Kurs-PM
24 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»8 33%
11 45%
++»4 16%

Genomsnitt: 3.75

Kurshemsidan
24 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 45%
11 45%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.62

CAD-instruktionerna
24 svarande

- -»6 25%
5 20%
OK»5 20%
5 20%
++»3 12%

Genomsnitt: 2.75

instruktioner för inlämningsuppgift 1
24 svarande

- -»0 0%
4 16%
OK»5 20%
12 50%
++»3 12%

Genomsnitt: 3.58

instruktioner för inlämningsuppgift 2
24 svarande

- -»0 0%
4 16%
OK»5 20%
13 54%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.54

Grupparbetsinstruktioner
24 svarande

- -»1 4%
6 25%
OK»7 29%
8 33%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.16

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Att arbeta i projekt –,, en introduktion, Sven Eklund använde/köpte ej»
- Köpte ingen.»
- Köpte aldrig "Att arbeta i projekt".»
- köpte bara ritteknik»
- Köpte in arbeta i projekt. Varför skulle man i huvudtaget ha den? »
- köpte aldrig Svens bok»
- Använde ej "Att arbeta i projekt"»
- köpte inte den andra»

Kompendium i ritteknik, Lilja/Olsson/Wickström
23 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»11 47%
8 34%
++»3 13%

Genomsnitt: 3.56

Att arbeta i projekt –, en introduktion, Sven Eklund
14 svarande

- -»4 28%
2 14%
OK»7 50%
1 7%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.35

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Tråkig attityd hos rittekniksföreläsaren. Det behöver inte alltid vara uppenbart för studenterna att se modeller från alla olika vyer bara för att föreläsaren tycker detta.»
- Jonas är bra och grymt engagerad. Göran är stabil som vanligt.»
- Hållbar utveckling föreläsningen var långt över förväntan! Hon lyckades på något vis få in ett nytt angreppssätt på det hela!»
- var inte de andra»

Föreläsare: Jonas Fredriksson
24 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»2 8%
7 29%
++»14 58%

Genomsnitt: 4.37

CAD-föreläsare: Sven Ekered
22 svarande

- -»0 0%
2 9%
OK»13 59%
5 22%
++»2 9%

Genomsnitt: 3.31

Övningsledare: Göran Brännare
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 34%
8 34%
++»7 30%

Genomsnitt: 3.95

Föreläsare: Göran Brännare
24 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»10 41%
7 29%
++»6 25%

Genomsnitt: 3.75

Föreläsare Hållback utv.:Maria Knutson Wedel
22 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»16 72%
3 13%
++»1 4%

Genomsnitt: 3.09

Föreläsare Ritteknik: Gunnar Sjödin
24 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»8 33%
6 25%
++»9 37%

Genomsnitt: 3.95

Föreläsare Mätsystem: Gunnar Elgered
23 svarande

- -»0 0%
3 13%
OK»12 52%
6 26%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.3

Föreläsare: Konstruktion av digitala system: Arne Linde
22 svarande

- -»0 0%
4 18%
OK»16 72%
1 4%
++»1 4%

Genomsnitt: 2.95

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Catia-handledaren gav mig fel fast det var han som gjorde misstaget att klicka ur knappen som gjorde att inga av mina constraints togs hänsyn till.»
- Catiauppgiften hade varit bra med tydligare instruktioner. Grupparbetet hade krävt en mer organiserad handledare. Inlämning 2 var något svårtolkad men lärorik! »
- Grupparbetet var horribelt dåligt. Det blev väldigt låg nivå när man ska arbeta i en påtvingad grupp.»
- handledning och övningar var bra men grupparbetet var svårt att få kvallité på, vet ej om de kravs mer motiverande uppgifter eller betygs-grader för att få mer engagemang i gruppen. Som de va nu så kunde man högst få godkänt»
- CADen var kul o man borde absolut ha kvar den, men måste fixa till instruktionerna som överlag var hopplöst dåliga. Riktigt kul projekt. Bra! »
- Vi satt hela första tillfället utan att någon sa att denne person var handledare. Så vi fick gissa vad vi skulle börja med. Vi fick sedan höra av de som varit i en annan datasal att vi skulle göra en motor som skulle godkännas.»

Föreläsningar
24 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»7 29%
15 62%
++»1 4%

Genomsnitt: 3.62

projektuppgift i catia
24 svarande

- -»2 8%
2 8%
OK»8 33%
8 33%
++»4 16%

Genomsnitt: 3.41

grupparbete
24 svarande

- -»3 12%
6 25%
OK»8 33%
7 29%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.79

inlämningsuppgift 1
24 svarande

- -»1 4%
2 8%
OK»7 29%
10 41%
++»4 16%

Genomsnitt: 3.58

inlämningsuppgift 2
24 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»11 45%
8 33%
++»3 12%

Genomsnitt: 3.45

tentamen
22 svarande

- -»2 9%
2 9%
OK»11 50%
5 22%
++»2 9%

Genomsnitt: 3.13

dugga i ritteknik
24 svarande

- -»0 0%
2 8%
OK»8 33%
10 41%
++»4 16%

Genomsnitt: 3.66

handledningen i catia
24 svarande

- -»2 8%
3 12%
OK»7 29%
10 41%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.29

övningen i fluidteknik
19 svarande

- -»0 0%
4 21%
OK»10 52%
3 15%
++»2 10%

Genomsnitt: 3.15

övningen i optimering
20 svarande

- -»1 5%
2 10%
OK»10 50%
5 25%
++»2 10%

Genomsnitt: 3.25

5. Tempo i kursen

Vad tycker du om tempot i kursen? Var det tillräckligt med tid för att hinna färdigt de olika obligatoriska kursmomenten?

Matrisfråga

- Det hade varit bra med tidigare deadline på åtminstone Inlämning 1. Även om man givetvis ska lära sig att planera och inte göra allt sista veckorna så är det inte det kursen går ut på. Högre kvalité på det som lämnas in borde vara att föredra.»
- Inlämningsuppgifterna borde komma tidigare i kursen och inte det allra sista inpå tentorna.»

Föreläsningar
24 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»23 95%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.95

Övningar
23 svarande

För långsamt»2 8%
Lagom»20 86%
För snabbt»1 4%

Genomsnitt: 1.95

Inlämningsuppgifterna 1 & 2
24 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»20 83%
För snabbt»4 16%

Genomsnitt: 2.16

CAD-inlämningen
24 svarande

För långsamt»3 12%
Lagom»21 87%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.87

grupparbetet
24 svarande

För långsamt»2 8%
Lagom»20 83%
För snabbt»2 8%

Genomsnitt: 2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Lite för slappt arbete»
- Det är ok att grupparbetet är med som examination. Dock kändes det som om man kunde bli godkänd bara man lämnade in något som hade text på sidorna. Jag tycker examinatorn borde ställa högra krav på arbetet.»
- kändes lite knasigt att det lämna in en rapport i godkäntnivå, kanske behöver ställas lite högre och mer precisa krav? och att man kan belönas med överbetyg eller bonuspoäng till tentan»
- Grupparbetet kändes alldeles för oseriöst redan från handledarna. Kändes som det inte var någon som gjorde sitt allra bästa.»
- Tentan borde veeeerkligen vara obligatorisk för slutbetyg!»

Tentan
23 svarande

- -»3 13%
1 4%
OK»13 56%
5 21%
++»1 4%

Genomsnitt: 3

Duggan
24 svarande

- -»0 0%
2 8%
OK»7 29%
11 45%
++»4 16%

Genomsnitt: 3.7

Inlämningsuppgifterna
24 svarande

- -»1 4%
2 8%
OK»7 29%
8 33%
++»6 25%

Genomsnitt: 3.66

Grupparbetet
24 svarande

- -»2 8%
8 33%
OK»4 16%
8 33%
++»2 8%

Genomsnitt: 3

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

Betyg
23 svarande

0 0%
18 78%
4 17%
1 4%

Genomsnitt: 2.26

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- grupparbetet var lite sämre pga av att man inte fick välja grupp med samma ambitionsnivå/intressen, också vissa hade knappt tid att arbeta när de övriga hade»
- Rittekniken samt instruktionerna till CAD-uppgiften.»
- Ställ högre krav på grupparbetet eller ta bort det. Motivera folk till att engagera sig i arbetet mha betyg.»
- skulle ha varit intressant och lärt sig mer i Catia om hur man får fram tröghetsmoment och tyngdpunkt etc, som man sen kan räkna på. skulle också vara kul att simulera i Simulink att man samplar en sensor och beräknar något så man kan optimera vilken klockfrekvens som krävs.»
- CAD-instruktionerna måste göras mycket bättre, dom är oläsliga och ofullständiga. Inlämningsuppgifterna är bra, men den första är rätt svår. Man borde absolut ha kvar den för den är lärorik men man borde ha nån genomgång för den så man får lite hjälp att komma igång för det var inte helt lätt o allt var inte helt självklart.»
- CAD-instruktionerna behöver uppdateras. Främst monteringsdelen eftersom den i många avseenden var missvisande.»
- Projektarbetet. Hårdare ställda krav.»
- Tydligare om vilket resultat som förväntas av projektet.»
- OBLIGATORISK TENTAMEN, man blir inte tillräckligt seriös annars!»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- resterande delar»
- Jonas Fredriksson, examinationsformen»
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra.»
- Jonas är bra o grymt engagerad. Projektet är riktigt bra och kul.»
- CAD samt inlämningsuppgifter och ritteknik.»
- Ritteknik och inlämningsuppgifterna»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- värdelöst. inlämningsuppgifterna var de enda sakerna som man lärde sig nåt av...»
- Bra kurs»
- Sammansvetsning av tidigare kurser»

Betyg
24 svarande

1 4%
2 8%
7 29%
11 45%
3 12%

Genomsnitt: 3.54

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Jonas har ett otroligt engagemang och har (nästan) alltid tid!»
- Brännare är bäst!»
- Jonas och Gunnar S är jätteroliga att lyssna på och ser till att man håller sig vaken!»

Föreläsare: Jonas Fredriksson
20 svarande

Ja»10 50%
Nej»6 30%
Vet ej»4 20%

Genomsnitt: 1.7

CAD-föreläsare: Sven Ekered
20 svarande

Ja»2 10%
Nej»11 55%
Vet ej»7 35%

Genomsnitt: 2.25

Övningsledare: Göran Brännare
21 svarande

Ja»4 19%
Nej»12 57%
Vet ej»5 23%

Genomsnitt: 2.04

Föreläsare: Göran Brännare
21 svarande

Ja»4 19%
Nej»12 57%
Vet ej»5 23%

Genomsnitt: 2.04

Föreläsare Hållback utv.:Maria Knutson Wedel
19 svarande

Ja»0 0%
Nej»12 63%
Vet ej»7 36%

Genomsnitt: 2.36

Föreläsare Ritteknik: Gunnar Sjödin
20 svarande

Ja»5 25%
Nej»10 50%
Vet ej»5 25%

Genomsnitt: 2

Föreläsare Mätsystem: Gunnar Elgered
20 svarande

Ja»3 15%
Nej»10 50%
Vet ej»7 35%

Genomsnitt: 2.2

Föreläsare: Konstruktion av digitala system: Arne Linde
19 svarande

Ja»0 0%
Nej»12 63%
Vet ej»7 36%

Genomsnitt: 2.36

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Sluta vara så viktiga och håll fokus på studiebevakningen. »
- Bra»
- Mycket bättre än det gamla! Om jag ska anmärka på något så kan det vara lite längre avstånd innan nya stycken för att förtydliga ännu lite till. Lite större skrivrutor som standard kanske, får snart börja skrolla nu. Ni kan vara tydligare med att ni kan se vilka som har svarat trots att svaren är anonyma.»Kursutvärderingssystem från