ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Teknik, SJO341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»11 31%
Cirka 20 timmar»10 28%
Cirka 25 timmar»8 22%
Cirka 30 timmar»5 14%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Mer intensivt i början, eftersom vi hade mycket föreläsningar då. Någon gång i veckan ägnade jag tid åt att svara på övningsuppgifterna.» (Högst 15 timmar)
- Kursen är bara 3 poäng! men kändes lika stor som en 7,5 poängare. Kanske borde ge fler poäng ist för att minska kursen.» (Cirka 20 timmar)
- Studierna har blivit lidande på grund av privatrelaterade problem. Därför har jag inte kunnat studera i den utsträckning jag velat. Men man får kämpa på och göra så gott man kan även när man mår dåligt.» (Cirka 20 timmar)
- inte så mycket plugg eftersom kursen inte var så stor.lagom!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»7 20%
100%»25 71%

Genomsnitt: 4.57

- (gick bara på obligatoriska delarna)» (0%)
- Bra föreläsningar, förutom uppritande av system.» (100%)
- Bra föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 57%

Genomsnitt: 3.34

- Det var svårt vid pluggandet att veta vad man skulle lägga stor vikt vid» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- fast jag förstår inte varför jag sku kunna det när jag inte sk jobba i ett maskinrum.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Skulle kunna varit mer djupgående» (Nej, målen är för lågt ställda)
- nja, poängen kunde nog vara högre, det blir mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är riktigt högt ställda i förhållande till kurspoängen. Kursen borde vara en 7,5 poängskurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 34%
Ja, i hög grad»19 59%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.71

- Jag tycker att vi som SOL-studenter skulle få åtminstone en fråga om torrdockning eller klassning där vi kunde skriva lite fritt för att visa att vi förstått omfattningen med ett besök i dockan.» (I viss utsträckning)
- De sista frågorna var lite luddiga, vill ha bättre frågor på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»20 58%
Mycket stor»12 35%

Genomsnitt: 3.26

- Samis föreläsningar har varit roliga och lärorika. Men ibland tappade han bort mig på vägen när han ritade på tavlan. Det gick lite fort ibland och det var svårt att hänga med på vad man ritade. Så småningom kunde man dock gå tillbaka och titta på anteckningarna och reda ut vad man ritat. =)» (Ganska stor)
- Bra och pedagogiska lektioner. Sami är en bra lärare. Bra nybörjarnivå.» (Mycket stor)
- Besöket till maritiman hjälpte väldigt mycket för att föstå vad allt satt och hängde ihop.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»19 55%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 3.14

- har inte använt litteraturen» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken, känndes som att föreläsningarna räckte. Är nästan så i alla kurser. Men tittade i en kompis bok ettag, de var lätta att förstå och bra. » (Ganska liten)
- Instuderingsfrågorna var klockrena» (Mycket stor)
- Boken och övningsuppgifterna kompletterade föreläsningarna på ett bra sätt. Det hade däremot varit bra att man får reda på vilka frågor man kan stryka redan vid början av kursen i ett dokument på pingpong. Så kan man jobba på utan att lägga energi på tex ellära som inte omfattas av kursen. Om man ändå vill fördjupa sig så är det ju upp till var och en.» (Mycket stor)
- Bra bok på lagom nivå.» (Mycket stor)
- Kurs litteraturen har varit bra och lättläst» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»24 68%

Genomsnitt: 3.68

- Grymt med instuderingsfrågor» (Mycket bra)
- Jag tycker inte att det finns mycket att anmärka på.» (Mycket bra)
- Jag skulle velat att systemena som ritades på tavlan på något sätt skulle funnits på hemsidan för jag hann inte med allt på lektionen.» (Mycket bra)
- sami är pedagogisk och bra på att lära ut.» (Mycket bra)
- Kanon! Bra info från Sami, både genom pingpong och i person» (Mycket bra)


Laboration 1 - Maritiman

9. Hur upplevdes laborationsutrustningen (maskinrummen)? Alt 1 sämst, alt 5 bäst

35 svarande

0 0%
0 0%
5 14%
13 37%
17 48%

Genomsnitt: 4.34

- Kunde har varit mer moderna. Maskinrummen var i vissa fartyg väldigt olika ifrån exemplen i boken och föreläsningarna.» (3)
- lite antikt. Svårt att lista ut saker själv i maskinrum när man inte kan så mkt.» (3)
- Väldigt bra att få se hur det ser ut i verkligeheten så man får en känsla för storlek.» (4)
- Bra att få en inblick i hur ett motorrum såg ut. Men behöver jag denna kunskap för min framtida yrkesutövning, NEJ!» (4)
- Maritiman var en rolig upplevelse och man lärde sig en del» (4)
- Kul och ganska lärorikt» (5)
- kanonbra att få se i verkligheten! fortsätt med det!» (5)
- Väldigt roligt att få se ett maskinrum. Man förstår mer hur det fungerar och hur det är att arbeta i ett maskinrum.» (5)
- Man fick en bild på hur det hela hängde ihop. » (5)
- Väldigt givande! Bra initiativ!» (5)
- Jättebra, jättebra att få se grejerna man läser om i verkligheten.» (5)
- Det gjorde mycket att få se det i verkligheten, jämfört med en skiss, bra!» (5)
- Kul att få se hur allt hänger samman. Var lite mycket folk på samma ställe ibland» (5)

10. Hur upplevdes handledningen ombord?

35 svarande

0 0%
1 2%
5 14%
12 34%
17 48%

Genomsnitt: 4.28

- Det var för lite med en föreläsare (gruppen delades upp) 3 föreläsare vore att föredra, och jag tror detta hade gjort att man fick ut mycket mer av besöket.» (2)
- hade varit bra om en person fanns i varje maskinrum. blev lite omständligt med en enda person som skulle springa mellan maskinrummen.» (3)
- kunde vara mer samlat så att alla hör det viktiga.» (3)
- Han som jobbade med underhållet av båtarna var tillmötesgående och hjälpsam » (4)
- Mycket bra med tanke på att läraren var tvungen att springa mellan flera olika platser för att hjälpa alla.» (5)
- Bra, kunde lära sig samtidigt som man kunde skratta lite. » (5)
- Sami visar här verkligen sitt brinnande intresse. Ställer man en fråga så kan han hålla låda ganska länge utan att det blir tråkigt. Medryckande och intressant. Ger mersmak!» (5)
- tydlig och ambitiös» (5)
- Det var väldigt bra när det kom en som hade jobbat där o berätta» (5)
- Sami var kunnig och förklarade på ett bra sätt.» (5)
- Mycket bra! Allt var superintressant.» (5)
- Fick all hjälp som behövdes.» (5)
- Tummen upp till Samis roliga och intressanta förklaringar» (5)
- Informationsspidande, underhållandeoch engagerad lärare.» (5)

11. Hur uppleves laborationens relevans till kursens syfte?

35 svarande

0 0%
0 0%
3 8%
12 34%
20 57%

Genomsnitt: 4.48

- nödvändigt att få se en fartygsmotor för att förstå vad det är man läser om. » (4)
- Kunde ha varit lite nyare båtar men man lärde sig en del genom att kolla på de dokument som fanns tillgängliga för en och man fick en bra förståelse för hur ett maskinrum ser ut» (4)
- Bra att ha fått sett olika motorer och dylikt så man vet ungefär hur det kan se ut.» (5)
- Jag tycker att det gav väldigt mycket att besöka Maritiman. Undertecknad hade aldrig sett ett maskinrum innan. Besöket ökade intresset för kursen då man fick man fick se hur det fungerar i verkligheten. Enligt mig måste detta vara ett återkommande moment då väldigt få hade sett ett maskinrum på en båt innan och kanske inte kommer göra det i framtiden heller.» (5)
- det hjälpte för att se hur allt hängde ihop, men fick en bild framför sig som gjorde de lättare.» (5)
- Mycket föll på plats.» (5)
- Som sagt, kursen och laborationerna var jättebra,men förstår inte varför jag ska kunna det.» (5)
- Det är väl precis det vi ska lära oss? Förståelse för hur det ser ut och vilka viktiga komponenter som ingår...» (5)


Laboration 2 - Simulatorövningar

12. Hur upplevdes laborationsutrustningen (maskinrumssimulatorn)?

35 svarande

0 0%
3 8%
9 25%
19 54%
4 11%

Genomsnitt: 3.68

- Gamla och otydliga program» (2)
- Lite irrelevant kan jag tycka... Mycket bättre med att se det i verkligheten» (2)
- Lite kort.» (3)
- Om man aldrig sett kontrollsystemen och inte visste hur allting hängde ihop och vad alla symboler betydde var det väldigt svårt att förstå själva uppgiften. Visst man öppnade en pump, men vad hände sen då?» (3)
- Det var bra att man fick se men jag förstod inte så mycket.» (3)
- Hade vart roligt att få testa de riktiga "panelerna"» (4)
- Roligt att få arbeta i simulatorn. Va med första passet och då va upplägget lite oklart och blev lite långråkigt. Svårt att veta vad man skulle göra.» (4)

13. Hur upplevdes handledningen i simulatorn?

35 svarande

1 2%
4 11%
6 17%
15 42%
9 25%

Genomsnitt: 3.77

- Gick för snabbt, så jag kände att jag inte hängde med.» (2)
- Kommer inte ihåg vad den andra killen hette som vi hade sista simulators tillfället, men han hade inte så bra tålamod. Han fick en att känna sig dum när man ställde frågor.» (2)
- Vi hade inte Sami utan någon annan och han var mest sur och inte så villig att hjälpa till.» (2)
- Vi hade en annan handledare än Sami och det var en del frågor som vi hade som vi alldrig fick svar på» (2)
- Mer självständig problemlösning behövs. Kanske först en kort genomgång, sedan pilla själv och därefter få en checklista.» (3)
- Bra, tydlig» (5)

14. Hur upplevdes laborationens relevans till kursens syfte?

35 svarande

2 5%
4 11%
10 28%
8 22%
11 31%

Genomsnitt: 3.62

- Jag förstod inte varför detta skulle vara relevant för mina framtida arbetsgivare på LAND.» (1)
- det var intressant men inte helt relevant. Hade räckt med två timmar.» (2)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»22 62%
Har ej sökt hjälp»8 22%

Genomsnitt: 4.05

- Väldigt bra på föreläsningarna, ganska dåligt på Maritiman, och lite dåligt i simulatorn.» (Ganska bra)
- Sami har varit mycket hjälpsam...» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»26 76%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.82

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»28 80%
Hög»4 11%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.11

- Jag har alltid haft svårt för motorer och därför krävde kursen mycket tid från min sida» (Hög)
- för antalet kurspoäng» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»8 22%
Hög»16 45%
För hög»8 22%

Genomsnitt: 3.82

- 3 kurser = mycket jobb!» (Hög)
- Det var kursen i Sjömanskap som missade målet och var trots sina 4,5 poäng den mest krävande under kursen.» (För hög)
- tre kurser samtidigt med mycke att lära sig. dock passade dom bra in på varandra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 11%
Gott»13 37%
Mycket gott»17 48%

Genomsnitt: 4.28

- Jag förstår inte hur denna kurs överhuvudtaget kan vara relevant för mig i min framtida yrkesroll. Jag kommer att arbeta på landbacken med logistik och inte i ett maskinrum. Om jag skulle behöva dessa kunskaper så kan jag få fram de från mina framtida arbetskamrater. Så jag ser INGET behov att kursen i framtiden.» (Mycket dåligt)
- Jag kan tycka att kursen är lite irrelevant för oss solare och tiden skulle kunna användas till fler ekonomi/juridik-kurser. Men jag har å andra sidan tekniken i ryggen från gymnasiet. Men Samis roliga föreläsningar och engagemang ger kursen ett godkänt från min sida...» (Godkänt)
- Nyttig almänbildning inom branchen» (Gott)
- Lagom djupa kunskaper, som en liten kurs ska vara. Lite svårare tenta än befarat.» (Mycket gott)
- Jag tycker att Sami gjorde kursen rolig och nivån var bra.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig kurs. Bra att få lära sig maskinlära för att lättare förstå och ökad allmänbildning.» (Mycket gott)
- Jag har lärt mig mycket nödvändig fakta som jag kommer ha bra nytta om i framtiden. » (Mycket gott)
- Detta är en välbehövlig kurs som borde bevaras.» (Mycket gott)
- Mycket intressant och allmänbildande!» (Mycket gott)
- Lite för lågt ställda krav.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De generella bitarna, såsom motorer, vilka kan härledas till det civila livet också, som 4- och 2-taktsmotorer.»
- Maritiman, mycket bra med praktiska inslag!»
- Simulatorn»
- Labbarna var mycket bra (kanske lite mer fritt arbete på andra labben om möjligheten skulle finnas)»
- Maritiman (eller annan praktisk laboration)»
- Sami, maritiman, boken, instuderingsfrågor»
- Besöket på Maritiman måste vara kvar. Ett lika trevligt som viktigt inslag.»
- Maritiman.»
- Sami»
- Praktiska övningar såsom maritiman och simulatorn, så att man kan koppla det teoretiska till något mer abstrakt och inte bara sitter med näsan i en bok.»
- Samma upplägg.Samt lägga till lite om t.ex ordersystem/lagerhållningssystem?»
- maritime»
- Sami! Sami är fullkomligt fantastisk som föreläsare.»
- laboration på Maritiman + instuderingsfrågor.»
- Allt men lite mer strukturerat på övningstillfällena.»
- lab»
- boken, roliga föreläsningar.»
- Besöket till maritiman. »
- INGET. kursen bör inte ingå i vårat ptogram. Det som var bra var Sami som pedagog och lärare»
- maritiman»
- Besöket på Maritiman, kurslitteraturen. »
- Maritiman besöket!»
- I stort det mesta. »
- Maritiman var rolig och ett trevligt inslag i kursen»
- Maritiman!»
- Sami! Behövs för att få upp intresset för de som inte är intresserade av teknik.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer praktikiska inslag kanske? Det är en del saker som kan vara lite abstrakta att läsa sig till, men klarnar när man får se det.»
- Mer simulator!»
- Fler föreläsare närvarande vid båda laborationerna.»
- Inte ha kursen Sjömanskap samtidigt. Den kändes som en 7,5 poängs kurs i sig. Den var för stor dör de poängen. Men Tekniken känndes bra»
- Lite lägre tempo när man går igenom tex bränslesystem på tavlan. Repetera gärna vad man målat upp så man kan fylla i det man missat. Kan vara svårt att lyssna samtidigt som man ska rita. Repetition är kunskapens moder =)»
- Inte ett så långt simulatorspass. »
- Eventuellt lite mer fokus på att anpassa kursen till målgruppen, sol. »
- bättre struktur på instuderingsfrågot. bör var klart vilka man ska göra i början av kursen..»
- bättre handledning på Maritiman. »
- Systemuppritande, förenkla de mer.»
- Övningsfrågorna efter varje Powerpoint borde kommit ut tidiare så att man kunde jobba under hela perioden, inte bara sista veckorna. Ett förslag till nästa år kan vara att ha en valfri "intro-kurs" för dom som aldrig varit i kontakt med ett maskinrum eller maskiner överhuvudtaget tidigare. Gå igenom grundbegrepp och grundprinciper så det är lättare att hänga med de första föreläsnignarna. »
- Allt den bör skrotas»
- Simulatorpasset»
- Inget.»
- Kursens namn. Enbart namnet Teknik säger inte särskilt mycket. Kursen behöver förtydligas lite mera men annars en bra kurs. Bättre om solarna redan från början går för sig själva så man vet vad man som solare ska kunna för kursen. »
- Mindre ingående detaljer, och kanske mer på sådant som vi solare kanske kan påverka i framtiden. Kombinera med miljökurserna?»
- Högre nivå»

22. Övriga kommentarer

- Sami är grym!»
- Rolig kurs»
- Som skrivet innan.. Sami är en mycket kompetent föreläsare.»
- ambitiös och kunnig föreläsare!»
- Det var en bra kurs, vi fick lära oss mycket som vi inte visste att vi behövde veta. I början kändes det helt onödigt, men efter ett tag började det klarna. Vissa saker kändes lite för djupgående för solare, såsom att måla system. Annars var det överlag en bra kurs. »
- Jag ser inte behovet av denna kurs, jag skall arbeta på land med logistik och eftersöker därför fler logistikkurser och inte bare de 3 vi i nuläget läser på programmet. Mer supply chain management som är relaterat till sjöfarten för det är inom det som flertalet av oss kommer att arbeta.»
- Sami är en jättebra lärare. Hans sätt att undervisa gör föreläsningarna njutbara. Hatten av för honom.»
- Jätterolig kurs. Sami är en riktigt duktig föreläsare!»
- Roliga och lärorika lektioner. Nöjd på det hela taget med kursen.»


Kursutvärderingssystem från