ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Matematik 1, MVE335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»6 22%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»8 29%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.51

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»6 22%
100%»20 74%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 51%

Genomsnitt: 3.14

- Lägg upp på Ping-Pong och använd ej den gamla kurshemsidan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- har inte läst målen men de är rimliga mot mina mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- höga men rimliga mål» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»16 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 24%

Genomsnitt: 3.12


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.4

- Läraren förklarar tydligt under genomgångar» (Ganska stor)
- Föreläsaren har varit fantastiskt duktig och har varit mycket inspirerande.» (Mycket stor)
- bra lärare» (Mycket stor)
- Det läraren går igenom på föreläsningen har jag lätt att ta till mig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.59

- Boken har varit ganska rörig och exemplen har varit ganska kompakta. I bland har det varit svårt att se om fortsättningen efter ett = har varit en utveckling av vänsterledet eller om det har varit ett steg i lösningen.» (Mycket liten)
- Dålig kurslitteratur, den krånglar till det i onördan och skriver om svaren till svårare grad så man vet inte alltid om man fått rätt. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen ger inte direkt någon tydlig förklaring» (Ganska liten)
- Boken, Matematik för sjöingenjörer är väl inte den mest pedagogiska boken. Ett bättre bok så man kan plugga på egenhand vore bra. » (Ganska liten)
- gamla tentor var till större hjälp» (Ganska liten)
- Boken kunde varit mer pedagogisk» (Ganska stor)
- Vore bra om det fanns en bok med alla tal igenom räknade. Så man kan kolla på hur man ska lösa uppgifterna därför faciten var inte den bästa.» (Ganska stor)
- dålig mattebok, dåligt förklarande, troligtvis skriven av en grottmänniska utan förklarande förmåga» (Ganska stor)
- dock kunde det ha varit en eventuellt tydligare bok, där dom inte skrivit allt som om man var en svenska professor.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.22

- skulle mycket hellre se att matte delen också kom in i ping pong, så att man fick allt samlat på ett ställe.» (Ganska dåligt)
- Använd Ping-Pong istället för den gamla kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre om kurshemsidan varit kopplad till pingpong. Att man skulle kunna hitta den där när man är registrerad till kursen. Annars har det man behövt funnits på hemsidan» (Ganska bra)
- kursen har en separat hemsida som är rätt fattig.» (Ganska bra)
- Bättre om all info/matrial hade varit samlat på ett ställe t.ex. ping pong, istället för att ha en egen hemsida.» (Ganska bra)
- markus på matteräkningen är fantastiskt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»10 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Dock är det svårt att få alla sina frågor besvarade när läraren går igenom uppgifter på räkneövningar» (Ganska bra)
- fick mycket hjälp av kurskamrater» (Ganska bra)
- Vi har varit indelade i grupper vid övningarna. Grupperna har varit indelade enligt bokstavsorning på eleverna. Det är nog bättre att dela in dem i en grupp som vill se tal lösas på tavlan och en grupp som arbetar självständigt och kan få hjälp när de kör fast.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.66

- Jag arbetar gärna självständigt eller i mindre grupper. Jag har hållt mig ganska mycket för mig själv på eget bevåg.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»15 55%
Hög»8 29%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.37

- Jag har läst en likvärdig kurs tidigare. Så för mig har det varit ok. Men jag tror att det har uppfattats som ganska högt för de andra. Hade jag inte haft så mycket mattestudier bakom mig som jag har skulle jag upplevt det som hög.» (Lagom)
- hög men lagom» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 61%
Hög»7 26%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.5

- medel.» (?)
- Med tanke på vad jag har med mig sedan tidagare så anser jag att den har varit lagom. Jag har fått en mjukstart i och med det. Men jag tror att det blir tuffare framöver» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 33%
Gott»12 44%
Mycket gott»5 18%

Genomsnitt: 3.77

- Stor eloge till föreläsaren. Kurslitteraturen drar docjk ner betyget en hel del» (Gott)
- bra lektioner men dålig mattebok som ej behövde användas om man gick på lektionerna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren!»
- uppdelat mellan föreläsningar och övningsmatte, där man kan ta upp de frågor och funderingar man har.»
- Bra tempo på kursen.»
- Sven»
- duggor»
- Instuderingsuppgifterna»
- Läraren»
- Bra lärare»
- De inscannanade räkne talen på hemsidan, vilka gör att man kan välja att följa med i talet istället för att enbart koncentrera sig på att anteckna.»
- Övningstentorna»
- Läraren. Mycket bra lärare.»
- läraren»
- mattelärarna»
- duggor»
- Grundligheten vid genomgång av respektive moment.»
- I helhet tycker jag kursen fungera mkt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matte bokens språk så man inte måste vara svenska professor för att kunna förstå. »
- Kursliteraturen, Tydliggör framförallt exemlen och strukturera uppdelningen i boken. Exemplena blandas med övningsuppgifter så man får bläddra ganska mycket fram och tillbaka för att hitt övningarna blan texten och exemplena.»
- byt bok»
- Se över hur boken är upplagd/skriven. Svårt att studera på egenhand då exempel är utsprida och inte följer något mönster.»
- Inget»
- Matematikboken»
- Boken»
- För oss på nybörjar nivå kan det vara lite krångligt emmellanåt att förstå allt för avancerade algebra förenklingar (det tar all energi och man missar huvudmålet) »
- Att det ges ut en bok med komplett lösning till alla tal i boken.»
- boken»
- kanske kursboken?»
- mer räkne tid»
- Mer räknestuga. man räknade bara på tavlan även om det stog räknestuga i schemat»
-

16. Övriga kommentarer

- bra kurs»
- Då studierna bygger på egen studier vore det bra med ett bättre anpassat material t,ex borde finnas ett facit med samtliga i räknebokens tal genomräknade med fullt utvecklad algebra förenkling.»
-


Kursutvärderingssystem från