ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Miljöteknik och hållbar utveckling 10/11, PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
6 42%
4 28%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
0 0%
5 31%
7 43%
4 25%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

1 5%
1 5%
7 38%
5 27%
4 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 5%
17 94%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

1 5%
2 11%
4 22%
8 44%
3 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det va för många olika moment för att man skulle kunna lägga tid och energi på att lära sig något på alla. Det var inte bra att ha 3 gästföreläsare på en dag, man orkade inte lyssna på slutet.»

Föreläsningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 29%
Lärorikt»11 64%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.76

Övningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»5 50%
Gav inte mig så mycket»4 40%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.3

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 3

Projektarbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 57%
Lärorikt»6 42%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.42

Inlämningsuppgifter
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 40%
Lärorikt»5 50%
Gav inte mig så mycket»1 10%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.7

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»8 53%
Gav inte mig så mycket»2 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Studiebesök
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 85%
Gav inte mig så mycket»1 14%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.14

Grupparbete
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»10 71%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Kurslitteratur
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 40%
Lärorikt»5 33%
Gav inte mig så mycket»4 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.86

Självverksamhet
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 20%
Lärorikt»3 30%
Gav inte mig så mycket»5 50%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.3

Tentamen
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 8%
Lärorikt»4 33%
Gav inte mig så mycket»7 58%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.5

Fått hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 9%
Lärorikt»9 81%
Gav inte mig så mycket»1 9%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 50%
Gav inte mig så mycket»6 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.5

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 3

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Hemtan kändes givande och lärorik främst för att man fick arbeta själv och leta fram sina egna svar. Gästföreläsarna va bra men skulle behövas spridas ut mer så man inte blir så trött.»
- Vissa intressant gästföreläsare (funk.försäljning och biomimik), leksaksprojekt eller liknande»
- Leksaksprojektet»
- Bra och insatta gästföreläsare.»
- Thomas var mkt engagerad och utmanade oss studenter med många uppgifter och övningar.»
- Leksaksprojektet var väldigt bra, kan tycka att lite mer tid till det och kanske ta bort några föreläsningar.»
- är delad, jag tycker det var jätteintressant och vill gärna ha kvar allt, men det var alldeles för stressigt och ostrukturerat»
- Väldigt bra att ha externa handledare»
- Leksaksprojektet är väldigt roligt när man kommer igång, och är väldigt lärorikt! Även intressant med mycket gästföreläsare från många håll, det ger mycket input tillsammans med ordinarie föreläsare. Det borde absolut behållas!»
- Hemtenta och de bra föreläsningarrna, kul med många gästföreläsare!»
- många gästföreläsare»
- Seminarierna där vi diskuterade fördjupningsuppgifterna»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Antalet moment, det va för mycket olika småprojekt. Arbetsbelastningen kändes orimlig för en G-kurs även om det var intressant. Borde dessutom vara något mer individuellt projekt som bara lämnas in, i nuläget fanns det personer som inte bidrog till projekten utan förlitade sig på att de andra skulle bära honom/henne. Bättre uppföljning på vem som gjort vad helt enkelt.»
- färre projekt med större kvalitet. Vissa var det högstadienivå på, man hinner inte. återvinnings och attitydföreläsningarna var inga höjdare. LCAprogramvaran var inge bra.»
- Fördelningen av arbeten, för att i nuläget ligger det c:a 2 grupparbeten, 1 individuell uppgift samt hemtentamen på andra halvan av läsperioden. Förslagsvis vore att placera vissa uppgifter tidigare på perioden (eller helt enkelt ta bort dem) så inte allt ska redovisas mot slutet. »
- För många moment som pågick samtidigt.»
- Man bör se över examinationsdelen, där man i nuläget dels behöver göra grupparbeten och sedan en individuell hemtenta för att visa att man uppnått målen med kursen. Blir en dubbel kontroll. »
- Tycker några av gästföreläsarna inte presenterade sin kunskap på ett pedagogiskt sätt och de gav inte heller så mycket då. Andra var däremot mycket inspirerande och intressant. »
- Mer ordning och reda (färre moment kanske, eller moment som återkommer mer). Duggan kändes onödig, kan man inte göra om den till vanliga inlämningsuppg och lägga dem tidigare?»
- hade varit väldigt bra att rotera handledre eftersom de har helt olika kompetenser - så att man får större tillgänglighet till olika kompetenser.»
- Förändra uppgiftsupplägget. Det var alldeles för många småuppgifter som gick parallellt med varandra, det tillsammans med väldigt mycket föreläsningar gjorde arbetsbelastningen mycket hög, utan tvekan den högsta sen jag började på Chalmers. Blir lätt att man försöker göra bara så mycket som krävs för att ens hinna klart och för att hinna med allt annat som ska göras, istället för att kunna sätta sig in i uppgiften ordentligt. Tror inte det främjar lärandet, bättre att ge en ordentligare uppgift på ett viktigt område istället för flera små.»
- Leksaksprojektet var luddigt i början och kändes ganska virrigt för grupperna. Bättre att komma igång tillsammans med handledare. »
- föreläsningen om etik. kanske kan den hållas av någon från GU. »
- Väldigt hög arbetsbelastning. Minska storleken på projekt eller rationalisera bort något.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.98

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från