ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Basic design 2 10/11, PPU050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
0 0%
3 20%
8 53%
4 26%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
0 0%
4 25%
4 25%
8 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
9 50%
7 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
18 svarande

0 0%
2 11%
6 33%
9 50%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

0 0%
1 5%
3 16%
7 38%
7 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- alla delar var intressanta»
- Övningarna var mycket bra och man fick som student en praktisk tillämpning av kunskaperna. Examinatorn var intressant att lyssna på. Jag hade velat fördjupa mig i litteratur men eftersom vi hade ergonomi parallellt som tog väldigt mycket tid så fanns aldrig tid över.»

Föreläsningar
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 44%
Lärorikt»10 55%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.55

Övningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 82%
Lärorikt»3 17%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.17

Laborationer
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 83%
Lärorikt»1 16%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.16

Projektarbete
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 46%
Lärorikt»8 53%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.53

Inlämningsuppgifter
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 46%
Lärorikt»7 46%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.6

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Studiebesök
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Grupparbete
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 47%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.52

Kurslitteratur
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»6 46%
Gav inte mig så mycket»6 46%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.38

Självverksamhet
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 31%
Lärorikt»11 68%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.68

Tentamen
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Fått hjälp och svar på frågor
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 56%
Lärorikt»6 37%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 56%
Lärorikt»7 43%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.43

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 0

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Läraren är fantastisk. Sista uppgiften var mycket bra. Jättebra med verklighetsanknytningen (att man skulle sälja in en idé samt analysera ett visst företag och presentera det proffsigt) som förvånansvärt nog fattats i alla andra kurser. Överlag givande och bra kurs.»
- Märit var jättebra! Mappen (bra med tejp - kanske köpa bara svart tejp) Designprojektet»
- delövningarna»
- tyckte hela kursen hade ett bra upplägg, roliga och lärorika moment.»
- Märit! Och spridningen på uppgifter var bra, att man fick lära sig både om produkter, hus, mindre färgsättningsprojekt och baskunskaper om färg. En bra kurs! Bra upplägg var det också och bra spridning av arbetsbelastning.»
- Åh, överlag en fantastisk kurs! Mångfalden av övningar och lektionernas upplägg: bra med många praktiska övningar. Lärorika slutprojekt med suverän handledning. En engagerad lärare som verkligen kan sitt ämne.»
- upplägget och metoden i kursen. övningarna och handledningarna kändes intressanta och lärorika. kurslitteraturen var bra. det var väldigt individuellt hur mycket tid man valde att lägga på de olika uppgifterna, men om man la ner mycket tid premierades det och man fick bra respons.»
- Bra början med övningarna. Roligt projekt i slutet.»
- Övningarna.»
- Övningarna, eftersom de va roliga»
- Färgsättning av befintliga produkter»
- Allt»
- upplägget med genomgångar, teori och praktiska övningar. kanske fler kombinationsövningar som artificiell - naturlig och kanske en extra mindre abstrakt förpackningsövning »

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Den bör inte ligga samtidigt som en sämre kurs som ger betyg då detta tyvärr drabbar denna kurs. Den bör också byta namn till Färglära då det är vad det handlar om, basic design låter fånigt.»
- inget.»
- Kanske göra litteraturstudier obligatoriska, t.ex. genom att tillämpa kunskaper från litteraturen i ännu en övning. Kursen föll tyvärr under en annan kurs skugga och jag tror inte att det bläddrades mycket i litteraturen.»
- kurspm behöver uppdaterade pm:en överensstämde inte med de muntligt förklarade målen.»
- Döp om den till färglära, ge mer tif till den så att den inte prioriteras ner pga av för mkt krav i ergonomikursen.»
- Jag hade tyckt det varit kul med studiebesök eller "fältstudier" tillsammans med examinatorn.»
- Inget»
- mindre krav på färgmapp. bra att öva på att skapa liknande presentationsmaterial men bör göras på något "verkligare". Mindre färgblandning och mer bedömningsuppgifter bör eftersträvas»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.03
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från