ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Inledande matematik 10/11, TMV176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

0 0%
1 7%
4 30%
7 53%
1 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
2 18%
2 18%
5 45%
2 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

0 0%
1 8%
5 41%
4 33%
2 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 14%
12 85%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
14 svarande

0 0%
0 0%
6 42%
4 28%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 35%
Lärorikt»7 50%
Gav inte mig så mycket»2 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.78

Övningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 35%
Lärorikt»8 57%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Laborationer
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.66

Projektarbete
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgifter
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 0

Studiebesök
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 0

Grupparbete
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»5 38%
Gav inte mig så mycket»5 38%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.15

Självverksamhet
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 45%
Lärorikt»6 54%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.54

Tentamen
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 8%
Lärorikt»7 58%
Gav inte mig så mycket»4 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.25

Fått hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 61%
Lärorikt»4 30%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.46

Tillfällen för kritik (feedback)
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 100%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 3

Annat
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Övningarna och duggorna är bra och viktiga. Sen såklart föreläsningarna.»
- Föreläsningarna.»
- Så många övningstillfällen som möjligt»
- Övningarna och föreläsningarna»
- Övningstillfällena, gärna i ännu mindre grupper.»
- Övningsledare Jonathan Vasilis! »
- Calculus var livbojen.»
- Övningarna var bra!»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Det var svårt när Matlab-övningarna var före föreläsningarna (alltså övn låg på torsdag och föreläsningen på samma sak på fre).»
- Vet ej.»
- Övningarna borde inte ligga efter föreläsningarna med mer än någon dag istället för en hel vecka.»
- Mer tid med lärare, lektioner med personer som kan kursens innehåll som kan förklara och eliminerar problem man stöter på. Mycket tid och tålamod gick åt när man körde fast eller inte förstod egenarbetet. Byt hellre ut SI-matten till extra tillfällen där man kan få hjälp om det innebär ekonomiska svårigheter... »
- Upplägget på matlablektionerna. »
- Matlab. Gå igenom programmering först istället för att börja med matematiska problem med lösningsledning. Det gör bara att folk skriver av och helt saknar förståelse.»
- Personligen hade jag svårt att ta till mig det föreläsarna (och även det många övningslärare) sa pga det akademiska språket. Jag hade väldigt gärna sett att saker och ting förklarades lite mer avslappnat men framför allt mer pedagogiskt. Jag har också förståelse för att genomgångarna måste gå med en väldig fart om allt ska hinnas med, men för mig är det omöjligt att sitta och klura på vad läraren kan tänkas mena med sina matematiska utläggningar, hänga med i själva resonemangen och dessutom skriva på en och samma gång. Det vore otroligt underlättande om föreläsningsanteckningar kunde läggas upp på kurshemsidan istället för att 150personer ska sitta och teckna ned samma saker under genomgångarna. Kanske någon kunde fotografera tavlorna eller kanske lärarens egna stödord kunde göras tillgängliga?»
- Upplägget på föreläsningarna. De uppgifter som kom på tentan speglade inte vad föreläsningarna hade handlat om. Är det verkligen bra att ägna mestadels av föreläsningstiden till att gå igenom bevis av olika satser och knappt någon tid till att gå igenom exempelvis hur man löser praktiska problem? Det kom uppgifter på duggorna och tentan som inte liknade något vi hade gått igenom på föreläsning eller som liknade uppgifter i kurslitteraturen eller gamla övningstentor. Enda chansen att träna på sådana uppgifter var då genom nya övningsduggor och nya övningstentor, vilket inte kändes tillräckligt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från