ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-1 Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-06
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»11 31%
Cirka 20 timmar»5 14%
Cirka 25 timmar»10 28%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»6 17%

Genomsnitt: 2.65

- Mikroelektroniken tog för stor del av veckan med inlämningsuppgifterna!» (Högst 15 timmar)
- Ganska lagom tempo i kursen.» (Cirka 25 timmar)
- I genomsnitt. Många fler timmar på slutet än i början på grund av arbetsbelastningen i den andra kursen. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»2 5%
25%»1 2%
50%»5 14%
75%»13 37%
100%»14 40%

Genomsnitt: 4.02

- Gav inte så mycket att sitta på föreläsningarna. Dålig pedagogik i hans föreläsningar!» (50%)
- Alla föreläsningar, räkneövningar men inte räknestugor» (75%)
- Dumt att ha föreläsningar samma vecka som tentan.» (75%)
- Tröttnade på opedagogiska föreläsningar. Efter 5 veckor. Övningarna var dock bra. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 51%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 20%

Genomsnitt: 2.11

- Fick ju info om dom i början, men kommer inte ihåg dom längre.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dock visas aldrig dessa mål under någon föreläsning utan man får själv hitta dem via kurssidan» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»14 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.68

- Tyckte kanske att man kunde ge någon lite snällare uppgift en vad som gavs. Det kan tänkas att det blev mycket kugg på denna tenta.» (I viss utsträckning)
- Svårt att koppla tentan med kraven» (I viss utsträckning)
- En stor del av examinationen handlar om modellering, där uppgifterna kan göras i princip hur svåra som helst och handla om nästan vad som helst. Är detta relevant för mig som E-ingenjör?» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»7 20%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.37

- inte hjälp någonting» (Mycket liten)
- Kanske lite väl insnöat på detaljer ibland? I övrigt okej.» (Ganska liten)
- Lärt mig mest från tentor och uppgifter» (Ganska liten)
- Fick större delen av förståelsen genom boken.» (Ganska liten)
- Då pratar vi om övningarna!» (Ganska stor)
- Övningarna har varit till stor hjälp» (Ganska stor)
- Om man räknar med övningarna!» (Ganska stor)
- Främst demoövningarna» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»13 39%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.42

- Tyckte att föreläsningarna var lite väl virriga ibland» (Ganska dåligt)
- I början var det tydligt och man hängde med. I slutet kändes det osammanhängande och man var inte riktigt med på vad som gjordes.» (Ganska dåligt)
- Svårt att koppla det han gick igenom med det man räkna.» (Ganska dåligt)
- De känns röriga och oförstående. Bättre struktur efterfrågas och mindre utsvägningar i matematiken. De känns onödigt svåra, kursen är lättare än föreläsningarna framhåller.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att Claes hade alldeles för dålig pedagogik och struktur på föreläsningarna. Jag tycker även att det var för få exempel. Och när det förekom exempel så var det nästan alltid något han improviserade, sällan något som var förberett. Jag tycker dock att föreläsningsmaterialet som delades ut på föreläsningarna var bra.» (Ganska dåligt)
- Många gånger på föreläsningarna var det väldigt svårt att se vad målet med föreläsningen var. Jag skulle uppskatta en översiktlig förklaring av vad man vill uppnå med varje föreläsning som tar upp något nytt. Att direkt börja mala på med formler gör det svårt att ta till sig informationen. I mitt tycke är det alltid bättre att ge den enkla förklaringen först så att konceptet är klart, efter det kan man gå in med en mer detaljerad förklaring.» (Ganska dåligt)
- OH-undervisning fungerar i mitt tycke ganska dåligt då föreläsaren ofta har en tendens att öka tempot jämfört med när han/hon skriver på tavlan.» (Ganska bra)
- Största problemet var att då våran tenta låg så tidigt så han man inte sätta sig in i de sista Claes gick igenom, hade behövt lägga in två extra föreläsningar i vecka 1-6 och på så sätt inte haft några i vecka 7.» (Ganska bra)
- lite snurrigt ibland» (Ganska bra)
- Bra med färdigkopierat material som man kan följa med på!» (Ganska bra)
- Det är bra häften Claes gav ut men det han sa var inte så bra. » (Ganska bra)
- Ej deltagit.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»21 63%

Genomsnitt: 3.57

- var bara på två första, dom var inget att ha» (Ganska dåligt)
- Var oftast på Ninas övningar som var bra och höll ett lagom tempo. Viktors övningar var också bra men tempot kändes lite högt.» (Ganska bra)
- Duktiga övningsledare å tycker det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Man har lärt sig generella lösningsmetoder. Mycket bra!» (Mycket bra)
- De gav mycket» (Mycket bra)
- Bra övningar. Dock kanske lite väl högt tempo. Sen var inte de doktorander som hade dem så duktiga inom antingen mekanik eller krets så lite problematiskt när de skulle förklara modelleringar.» (Mycket bra)
- Bra övningsledare! (Viktor) Sätter ofta huvudet på spiken inom ett område, vad det egentligen betyder.» (Mycket bra)
- Båda övningsledarna var väldigt hjälpsamma, engagerade och duktiga! Stort plus! :)» (Mycket bra)
- Båda övningsledarna har varit mycket bra, det är genom detta man förstått vad kursen handlar om. Dock bör man se över uppgifterna då många av dem är kopplade till en annan lärobok.» (Mycket bra)
- Jag gick på Viktors övningar och tycker att det fungerade väldigt bra. » (Mycket bra)
- Viktor Larsson är en hjälte!» (Mycket bra)
- Viktor och Nina är GRYMMA! :) » (Mycket bra)

9. Hur har räknestugorna fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 60%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 3.21

- har inte varit på så många men jag antar att de är bra att de finns en möjlighet.» (?)
- Har ej besökt dem» (?)
- Inte närvarat» (?)
- Inte varit på någon.» (?)
- Finns många som vill ha hjälp, så behöver inte ägna en halvtimme i sträck hos en person.» (Ganska dåligt)
- Vet ej då jag ej närvarat på fredagens räknestugor.» (Ganska bra)
- Alltid fått hjälp» (Ganska bra)
- Har inte deltagit på några pga av att jag jobbade med Mikroelektronik inlämning som i själva verket är bara MATLAB och detta tar tid om man inte är van!» (Ganska bra)
- Viktigt att dessa finns även om de inte är så många.» (Mycket bra)
- Ej deltagit.» (Mycket bra)
- Räknestugor vs övningar, skillnad?» (Mycket bra)

10. Hur har labbarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»17 50%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 1.94

- För lite tid på första laborationen, vilket gjorde att handledaren var tvungen att ge ut svaren direkt på sista uppgiften. Trots att vi spenderade mycket tid på förberedelseuppgifterna inför andra laborationen, så fick vi fel svar. Handledaren kontrollerade dock inte våra fel, utan gav oss rätt siffror direkt så att vi kunde börja på labben.» (Mycket dåligt)
- Det finns potential för att labben kan bli väldigt bra, men labbhandledaren gjorde inte mycket väsen av sig utan vill helst att alla skulle komma med pappret för godkände av labben och hon vill definitivt inte att man skulle ställa några frågor... Hade varit bra med en genomgång kanske både innan och efter utförandet. Då hade labben nog gett mycket mer.» (Mycket dåligt)
- Förberedelserna var okej. Labben själv var totalt slöseri med tid. Handledaren satt och pluggade på sina egna saker och struntade i om man förstod någonting på labben. Frågade man något kom hon med de rätta svaren och jämförde. Ingen förklaring utan bara konstaterade att man var tillräckligt nära. Del två godkände hon utan att vi gjorde den ordentligt. Vi fattade inte vad man skulle kolla riktigt och hon kunde inte förklara.» (Mycket dåligt)
- Dålig handledning» (Mycket dåligt)
- Gav mig absolut ingenting. Handledaren satt och pluggade och vi kunde ej förstå varandra när vi bad om hjälp. Blev tom vägleda i fel riktning en gång.» (Mycket dåligt)
- Handledaren introducerade sig inte, oklara mål, dålig handledning. Gav ingenting!» (Mycket dåligt)
- Handledaren satt med eget arbete. Inga förklaringar och ingen hjälp. Sämsta labben jag varit på, gav mig ingenting.» (Mycket dåligt)
- Det mest meningslösa jag gjort i någon kurs på Chalmers» (Mycket dåligt)
- Vilket skämt. Slöseri med tid. Istället för att lära sig om regulatorer blev det bra vel, å labbledaren va ju inte till någon hjälp. Waste of time!» (Mycket dåligt)
- Totalt oengagerad lärare som inte kontrollerade uppgifterna eller hjälpte till. Hon ville nog mest gå därifrån.. Tyvärr» (Mycket dåligt)
- Katastorf! Klart sämsta labben hittills i utbildningen. Aboslut inget egagemang från labbhandledaren. Det känndes som hennes största önskan var att alla skulle komma dit och hon fick skriva på pappret för att sedan kunna gå därifrån. Inte nog med detta så fungerade inte labbredskapen som de skulle. Lärde mig absolut ingenting på varken labb eller förberedelser inför labb 2 då detta byggde på det man aldrig fattat i labb 1.» (Mycket dåligt)
- Sjukt oengagerad handledare och bristande kvalitet på utrustningen. Labben i sig kändes vettig men utförandet var riktigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Detta pga att läraren kunde ha varit lite mer aktiv och gå runt och se hur det går för laboranter och därmed diskutera och ge oss lite större inblick vad det är som händer!» (Mycket dåligt)
- Handledaren brydde sig inte» (Mycket dåligt)
- sämst under kursen, fattar inte varför man har dom. handledaren godkände utan att man hade gjort någonting» (Mycket dåligt)
- Inte så bra, (understatement). Helt kasst arbete av handledaren. » (Mycket dåligt)
- Extremt oengagerad labhandledare. Annars var förberedelserna nyttiga och man lärde sig en hel del på dem.» (Ganska dåligt)
- Ingen som helst uppföljning om man har gjort förberedelser eller vad man kommit fram till i labben » (Ganska bra)
- Lite mer handledning hade varit bra» (Ganska bra)

11. Om det var SI i kursen, skulle du gå på den?

33 svarande

Ja, varje vecka»7 21%
Ja, hälfen av passen»7 21%
Ja, några enstaka pass»5 15%
Nej»14 42%

Genomsnitt: 2.78

- Skulle absolut gå på den om tiden fanns, det gynnar inlärnings syftet.» (Ja, varje vecka)
- I mån om tid» (Ja, hälfen av passen)
- SI är oftast bra men tycker inte det ska läggas pengar på det i den här kursen. Lägg de på att utveckla labben istället.» (Ja, några enstaka pass)
- Har aldrig hört talas om "SI".» (Nej)
- Tror inte det skulle hjälpa de minsta... » (Nej)
- Vad är SI?» (Nej)

12. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Kommentera gärna hur givande de olika uppgifterna var.

Matrisfråga

- Känns lite konstigt att inl.2 skall lämnas in mer eller mindre samtidigt som motsvarande avsnitt gås igenom på föreläsningarna. »
- Bra med en lite lättare första inlämning. Lärorikt.»
- Tvåan var svår men bra!»
- Lärde mig mycket på dem. Var oerhört givande. Lite segt att sitta med linjäriseringen i inlämning två dock. »
- Första uppgiften gav mycket förståelse. Andra uppgiften tyckte jag blev för mycket ekvationslösning istället för satsa på förståelse»
- Tycker det är väldigt dåligt att andra inlämningsuppgiften kom ut så pass sent i förhållande till deadlinen. Folk kan ha andra saker att göra vid sidan av skolan och behöver planera flera veckor i förväg»
- Angående 2:a uppgiften: varför ska vi sitta med ett jobbigt mattetal som tar 15 timmar??????? Använd den tiden till att förstå ett reglertekniskt problem på grundnivå istället.»
- Dom gav en hel del när man väl greppat vad man sysslar med»
- Testade de man lärt sig och tvingade studenterna till kontinuerliga studier!»
- Inl 2 främst var bara matte, inte särskilt givande»
- fanns ju inget konkret svar på inlämningsuppgifter, vad är det för stil när alla får olika svar och alla får rätt. märkligt»

Inlämningsuppgift 1
34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 58%
Mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.26

Inlämningsuppgift 2
34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»9 26%

Genomsnitt: 3.02

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»18 51%
Mycket stor»13 37%

Genomsnitt: 3.22

- sämst kursbok, ångrar att jag köpte den» (Mycket liten)
- Boken svarade inte på några frågor, utan var mer ett uppslagsvärk när man väl fått det förklarat av läraren. Men boken ska behållas» (Ganska liten)
- Övningsuppgifterna var dock kassa då boken inte kunde användas för att lösa många av uppgifterna utan man istället behövde maskintekniks-kursbok» (Ganska liten)
- Bra med kort bok men tyvärr känns den något fragmentarisk.» (Ganska stor)
- Uppgifterna var bra men behöver genomarbetas och uppdateras av lärare...» (Ganska stor)
- Härligt med en bok på svenska som man faktiskt hann läsa igenom! Mest lärde man sig dock på övningarna, genom egen räkning och inlämningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Inte jättebra bok. Det värsta var att många av de "rekommenderade" uppgifterna som Claes hade valt till övningarna skulle man lösa med information från en annan bok. Hur tänkte han där? Han motiverade med att man skulle göra "ingenjörsmässiga övervägningar"...???» (Ganska stor)
- Främst räknehäftet. Kursboken var trevlig att läsa i men lite väl lite fakta om vissa saker. Tror den boken som Z använder är bättre, i alla fall de intryck jag fått.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok! Önskar all kurslitteratur vore likadan.» (Mycket stor)
- Väldigt bra och kortfattad bok. Föredömligt. » (Mycket stor)
- Väldigt bra med tentamen där kursboken är tillåten. Tvingar studenter att bearbeta boken.» (Mycket stor)
- Kursboken är bra.» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»24 68%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 3.02

- Inte vidare bra. Hemsidan låg på gamla systemet. Hade gärna fått ut de papper han delade ut på föreläsningar för alla föreläsningar i början av kursen. Kanske kunde följa med i DC-kitet.» (Ganska dåligt)
- Utlovade datum för att lägga upp inlämningsuppgifter hölls inte riktigt. Alla filer fanns inte heller tillgängliga förrän sent.» (Ganska bra)
- Inga konstigheter» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt hjälp»9 25%

Genomsnitt: 3.77

- Fungerade bra på föreläsningar. » (Ganska bra)
- övningsledarna gav alltid hjälp när dom kunde, även på icke schemalgd tid. Dock kunde det dröja inann man fick hjälp på räknestugan. » (Ganska bra)
- Hade varit bra om man varit mer välkommen att ställa frågor utanför lektionstid eftersom räknestugorna varit så få.» (Ganska bra)
- Nina och Viktor! Yeah!» (Mycket bra)
- Alla som arbetade med kursen (bortsett ifrån labbhandledaren) tog sig alltid tid att svara på frågor! Stort plus till er alla!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»24 68%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.8

- Samarbete är ett måste om man skall klara kursen :)» (Mycket bra)

17. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»3 8%
Sänkas lite»3 8%
Förbli densamma»29 82%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- var lagom speciellt när man var tvungen att göra mikro hela tiden. Riktigt tråkigt att man fick strunta i reglerplugg för att göra mikroinlämningar.» (Förbli densamma)

18. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

35 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»16 45%
Förbli densamma»16 45%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 2.48

- Detta gäller mikroelektroniken och dess innehåll av matlabkodning.» (Sänkas markant)
- mikroelektroniken gjorde att den här kursen hamnade i bakgrunden» (Sänkas markant)
- MIkroinlämningarna kraschade hela perioden. Tyckte jag la mina 50 och väl det. » (Sänkas lite)
- Inlämningsuppgifterna i mikroelektronik bör publiceras tidigare så att man kan förbereda sig bättre. De tog mycket tid.» (Sänkas lite)
- Två jobbiga kurser ihop är onödigt» (Sänkas lite)
- Framförallt mikro el tog otroligt mycket tid.» (Sänkas lite)
- Mest pga av så mycket inlämningsuppgifter i Mikron.» (Sänkas lite)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»7 20%
Godkänt»12 34%
Gott»10 28%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.31

- Allting var bra förutom den viktigaste delen: tentan. Nästan alla uppgifter var tillklurade. Även om man kan lösa liknande uppgifter och har ganska bra förståelse, så är det på tok för svårt, stressande och pressande att försöka lösa uppgifter som har ett eller flera ovanliga och udda element i sig. Man blir nästan tvungen att spendera lång tid klurandes, eller skippa uppgiften för att hinna med andra uppgifter (som även de var extra kluriga) och förmodligen få 0 poäng på uppgiften eftersom man aldrig kom fram till något konkret svar. Uppgifterna behöver inte innehålla konstigheter för att de ska testa ens kunskap, vilket ju är syftet med tentamen.» (Dåligt)
- Kan förbättras på många punkter!» (Dåligt)
- Hade tänkt läsa wireless, behöver jag detta då? Om ja, varför har ingen berättat det? Om nej, varför behöver jag läsa kursen?» (Dåligt)
- Intressant ämne som man vill lära sig mycket om. Blev dock extra svårt då pedagogiska föreläsningar inte existerade. » (Dåligt)
- Labben drar ner intrycket» (Godkänt)
- Kurseninnehållet är bra, totalt underkänt får dock labben och föreläsningarna bör struktureras upp.» (Godkänt)
- Labben och att föreläsningarna kändes ostrukturerade drar ner.» (Godkänt)
- Tycker det var en rolig kurs, trots att vi fick en svår tenta :)» (Gott)
- tentan drog ner det. Tycker den inte var speglande av kursen. Luriga speciallfall osv. klart svårare än de senaste åren.» (Gott)
- Bra kurs.. Tentan var dock rätt svår.. Var va Nyquist och alla lätta poäng? :) Oturligt låg även tentan lördag Lv7 vilket nog drog upp kuggstatistiken lite...» (Gott)
- En bra kurs. Hade varit skönt några fler uppgifter med "snällare" beräkningar på tenta. Nu blev det så att man satt och räknade matematik på tentan, istället för att visa att man fattat principer för reglering vilket kan tyckas synd.» (Mycket gott)
- Kursen i sig är riktigt intressant.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att få ta med boken till tentan!»
- Viktor och Nina!»
- Övningarna»
- Kursboken»
- Bra övningsledare»
- Övningar samt räknestugor»
- Övningsledarna, Inlämningsuppgifterna»
- Allt!»
- Sättet som övningsledaren arbetade på, Viktor hette han.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Viktor larsson»
- Inlämningsuppgifter»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle vara givande att få se reella fall, tex se hur olika parametrar påverkar ett verkligt system. Tex via film etc på tavlan. Mindre OH-undervisning.»
- föreläsare»
- Anpassa föreläsningarna och räkneövningar beroende på var tentan ligger i tentaveckan »
- Att inte få boken fråntagen på tentan! (tydligare instruktioner om vad som får och inte får skrivas i boken, t ex att kladd inte är tillåtet)»
- Labben...»
- övningsuppgifterna ska få bättre facit med mer lösningsgångar. »
- Ändra typ av lab»
- Räkneuppgifterna bör ses över med tanke på att många av dem har en stark koppling till en annan kursbok, vilket försvårar i onödan. En rättning där det förefaller väldigt svårt, eller omöjligt att få delpoäng för delvis lösta tentatal sticker verkligen ut. Känns som att rättningen blir grov.»
- Laborationerna och pedagogiken på föreläsningarna.»
- Labben, ge oss en handledare som har lust att hjälpa till!!!»
- Labben »
- Labben!!!!!! Samt att föreläsningarna har mer connection med räkneuppgifterna»
- Labben - där allt bör förändras! Föreläsningarna bör struktureras upp. Målen för kursen bör presenteras på en föreläsning (eller gärna två, en i början och en gång i slutet av kursen). Övningsuppfifterna bör ses över då många av dem kopplas till en annan lärobok (alt. byta bok).»
- Det vore trevligt med övningar anpassade till kurboken.»
- Föreläsningarna, det kändes ostrukturerat.»
- Labben, en handledare som faktiskt bryr sig vore fint!»
- Föreläsningarna. Var inte alls bra.»
- Ändra de rekommenderade uppgifterna så att vi har en chans att lösa dem med vår bok!»
- Kurslitteratur, Övningsuppgifter, Föreläsningar. »

22. Övriga kommentarer

- Urusel labb, gav ingenting.»
- Tentamensdatumet låg väldigt tidigt vilket gjorde att man inte hade någon möjlighet att ta in och förstå det sista materialet i kursen!»
- I och med att tentan låg som den gjorde så borde kursen ha gjorts mer "framtung".»
- Om Klas undervisar nästa år borde han försöka ha bättre kontakt med eleverna. Vi hade ju tenta första dagen i tentaperioden och Kjell var den som tog hänsyn till detta, inte Klas. Han kunde påskyndat med föreläsningar istället för att sluta en timma tidigare osv.»


Kursutvärderingssystem från