ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-1 Mikroelektronik, MCC085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-06
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»6 21%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»8 28%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket tid på labbar, dom var dock bra.» (Cirka 25 timmar)
- Mycket matlabstrul...» (Minst 35 timmar)
- Extremt mycket tid gick åt till inlämningsuppgifterna bara på grund av matlab - kodandet trots att man kan uppgifterna egentligen» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog större delen av all tid, flera helger har man fått vara i skolan och jobbat med dessa och därmed fick man inte mycket plugg för annat.» (Minst 35 timmar)
- Matlabb = kött mycket tid! » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»8 28%
100%»17 60%

Genomsnitt: 4.46

- Har inte närvarit vid alla föreläsningar» (75%)
- Bästa föreläsningarna på länge» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 32%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 32%

Genomsnitt: 2.6

- Vet därremot att Kjell pratade om dem på första förläsningen, men hade varit bra att ha dem på papper» (Jag har inte sett/läst målen)
- Att lära sig matlabb stod inte med i kursbeskrivningen vilket det borde ha gjort. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- Lite mer förkunskap i matlab hade inte skadat.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»9 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 2.81

- Känns personligen som att man har lärt sig och förstått massor av kursmaterialet men att detta inte testades tillräckligt väl på tentan. » (Nej, inte alls)
- Det var inte mycket på de två senaste veckorna som verkligen var nytt. Dvs, mest tid lades på det som inte examinerades.» (I viss utsträckning)
- Det är lite dåligt att det är så enkelt att kugga hela tentan på grund av första delen. Det är bra att man har förstått både det som behandlas i första och tredje delen av tentan, för att klara av kursen, men när man endast har 4 uppgifter på första delen så finns det ju en väldigt stor risk att man förlorar 1.5 poäng (även om man kan det mesta som skulle kunna komma) och därmed blir underkänd på hela tentan, oavsett hur bra man kan resten.» (I viss utsträckning)
- Dock blev det inte mycket över till plugg när man hade mycket annat att göra innan examinationen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 3.17

- Föreläsningarna va ganska givande i sig» (Ganska stor)
- bra föreläsningar! lundgren och den där andra killen som gästföreläste var också riktigt bra.» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»17 62%

Genomsnitt: 3.62

- Kjell är pedagogisk, men svårt att få ett bra grepp om kursen med över 1000 formler att hålla reda på.» (Ganska bra)
- Både Kjell och Per var bra föreläsare» (Mycket bra)
- Häftigt att Kjell kan hålla en föreläsning helt ur minnet och "ingenjörsmässigt" plocka fram alla ekvationer :) Stort plus till Per Lundgren som gästspelade också!» (Mycket bra)
- Kjell gör föreläsningarna intressant och roliga!» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 2.96

- bra ide, men kände att dom tog lite för lång tid iochmed att 70% av problemlösning gick åt att snickra ihop MATLAB-kod» (Ganska dåligt)
- För dåligt material att arbeta med, fler uppgifter på en del kapitel.» (Ganska dåligt)
- övningarna var konstiga och kändes som de var utan mål. Klarare styrning åberopas» (Ganska dåligt)
- Tycker det fungerat rätt bra där.» (Ganska bra)
- De har varit bra repetion från föreläsningarna samt bra introduktion till inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Jag vill hellre att de räknar och ger tips på övningar. Jag tycker att man kan räkna själv hemma.» (Ganska bra)
- onsdags-övningarna fungera jättebra!» (Mycket bra)
- Stort tack till Christer, riktigt engagerad och duktig på att lära ut.» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.28

- Kändes som lite waste of time, gav inte så mkt. Lite begrepp om dioder fick man dock» (Ganska dåligt)
- blev lite hafsigt. Vägbeskrivning hade varit fint att bifoga.» (Ganska bra)
- Fick ingen direkt feed-back på förberedelseuppgifterna, vilket kunde varit bra. Annars inga problem.» (Ganska bra)
- En eloge till Robin som tappert försökte få oss att förstå vad vi höll på med.» (Ganska bra)
- En hjälpvillig och trevlig handledare» (Mycket bra)
- Fick djupare förståelse!» (Mycket bra)

10. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»6 21%
Ganska dåligt»3 10%
Okej»6 21%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 3

- Skit med krånglande matlab» (Mycket dåligt)
- Våra kunskaper i matlab är för begränsade, krävde väldigt mycket tid. Vad sägs om att lära sig matlab innan man börjar använda det i andra kurser???? Det räcker inte med några enstaka timmar i varje mattekurs.» (Mycket dåligt)
- Onödigt mycket tid som sagt till att bara skriva kod och de var stort sett ganska meningslösa» (Mycket dåligt)
- Allvarigt talat, e detta en kurs i Mikroel eller fucking MATLAB!? Man spenderade oäbdligt många timmar på att förstå vad man skulle göra i MATLAB vilket resulterade att man helt tappade själva mikroelektroniken. Iden är god med att få in lite verkliga problem, men detta va löjligt! bara matlab...» (Mycket dåligt)
- Inlämningsuppgifterna tog oerhört mycket tid (60% av all tid). Tycker inte inlämningsuppgifterna gynnat inlärningssyftet när man tänker på att nästan all tid fick läggas på matlab. Jag hade föreslagit att man "nästan" hade färdiga matlabkoder där man ska få fram sin mätdata från iLab själv och sedan skall man förklara de olika fenomen som händer i graferna. Detta anser jag hade gynnat inlärningssysftet och man hade fått en djupare förståelse för då hade man varit tvungen att läsa i boken och försöka redogöra med några slutsatser vad det är som händer. Dessutom så tycker jag det var förmånga inlämningsuppgifter.» (Mycket dåligt)
- alldeles för mycket jobb, andra kurser hamnade i skymundan. hade räckt med hälften av dom har inlämningsuppgifterna och utan quizet» (Mycket dåligt)
- Alldeles för många timmar nedlagda på dem. Lösa dem för hand skulle tagit en bråkdel mindre tid.» (Ganska dåligt)
- Tekniska problem med Ilab. Känns som att det är mer en matlabövning än en elektronikövning. Den nyförvärvade förståelsen ifrån de inlämningsuppgifterna är mycket liten. Därför blir det också lite märkligt när det dyker upp tentatal på dessa inlämningsuppgifter.» (Ganska dåligt)
- Lite för stor vikt vid inlämningarna som delmoment av kursen. Och med "stor vikt" menar jag tiden som inlämningarna tar i anspråk. Om jag ska vara helt ärlig kändes det lite som en kurs i MATLAB ibland (på gott och på ont, givetvis).» (Okej)
- De har varit bra men de har tagit oerhört mycket tid. Det har även känts som om det mesta av tiden har gått åt till att koda matlab. Jag anser inte att inlämningsuppgifterna gav mig någon vidare grund i Mikroelektronik studerandet.» (Okej)
- Har tyvärr varit lite väl mycket matlab-lärande än mikroteknik som kursen fakstiskt handlar om. Om man hade haft bättre förkunskaper i matlab (t ex en kurs i början av ettan) hade det säkert inte varit samma problem. Nu tar det dock på tok för mycket tid för "fel" inlärning.» (Okej)
- Tog lite för mkt tid/energi» (Okej)
- Hög arbetsbelastning» (Okej)
- Bra uppgifter, men ibland kändes det som att man bara satt och försökte lösa MatLab-problem istället för Mikro-problem.» (Ganska bra)
- De tog mycket tid och borde publiceras tidigare så att man kan förbereda sig bättre. ILab borde stabiliseras så att det fungerar bättre.» (Ganska bra)
- Bitvis rätt tung Matlab.. Gjorde att man tappade fokus på de man egentligen skulle lära sig.» (Ganska bra)
- Det har varit lite stort fokus på MATLAB. Jag tycker dock att det är sånt man ska kunna men det hade underlättat med en MATLAB-kurs i ettan.» (Ganska bra)
- Lite väl mycket Matlab men det är bra att man lär sig » (Mycket bra)

11. Hur har webquizen fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 14%
Helt okey»12 42%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3.25

- Bör inte en kontinuerlig examinationsform mest fungera som en uppmuntran till tidig inlärning för den studerande? Varför får man t.ex. inte samarbeta? Varför bara 10/20 minuter? (hann inte med alls). Ett tips är att ha samma upplägg som på Linjära system och transform kursen då uppskattade jag webquizen mycket mer.» (Mycket dåligt)
- Lite tid, svåra frågor. På en quiz hade man 10 min på sig...sedan så undrar dom varför alla samarbetar? Klart att det blir så» (Mycket dåligt)
- Tycker inte om systemet med tidspress. Tror man hade fått teknologerna att lära sig mer om man gjort webquizen som den är i LSOTen. Man vill ha tid att kunna sitta och diskutera frågorna med sina kamrater. » (Ganska dåligt)
- Tyckte att tiden stressade mest. Känns som om det vore bättre att ha det system som quizen är upplagd på i kursen Linjära system och transformer. DÅ lärde man sig klar mycket mer. Frågorna var då något svårare men man fick ett dygn på sig att ta reda på dem. sen var det vissa tekniska fel i quizen också.» (Ganska dåligt)
- Bra innehåll. Finns ingen poäng i att försöka få studenterna att inte samarbeta. Gör som i LSOT-kursen, ge eleverna ett dygn att besvara uppgifterna. Då kommer man att samarbeta och faktiskt lägga ner en hel dag på att lära sig innehållet i quizen. Det är mycket lärorikt. Sen finns det ju alltid studenter som struntar i att lära sig, och bara kopierar av de andra, men det är svårt att undvika, och det ska inte drabba de engagerade studenternas inlärning.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre om man fick samarbeta, så man kan diskutera frågorna. Det hade förmodligen gett lite mer förståelse då» (Helt okey)
- Funkar dock inte att det ska vara individuellt!» (Helt okey)
- Problemet var att studenter och lärare hade olika syn på vad webquizen skulle leda till. Studenterna såg det som ett tillfälle att lära sig mer medans lärare såg det som ett självtest. Personligen föredrar jag metoden där man får lång tid på sig och verkligen lär sig allting!» (Helt okey)
- förutom lite buggar, och att vissa fick göra quizen efter deadline pga. pingpong varit nere en stund men när man missade den med 15min så fick man absolut inte det.» (Helt okey)
- Lite ont om tid på någon quiz» (Ganska bra)
- Det har varit smidigt och lärorikt. Skulle dock tycka att det är ok att man gör den labb-parvis, alltså två och två, plus att man kan få ha hela veckan på sig så att den stänger först på söndagen.» (Ganska bra)
- Lite väl mycket kuggfrågor ibland.» (Ganska bra)

12. Om det var SI i kursen, skulle du gå på den?

25 svarande

Ja, varje vecka»4 16%
Ja, hälfen av passen»3 12%
Ja, några enstaka pass»8 32%
Nej»10 40%

Genomsnitt: 2.96

- Om inte matlabkodningen tog all extra tid...» (Ja, varje vecka)
- Om tiden fanns!» (Ja, varje vecka)
- Tror den hade prioriterats ner ganska mycket, tycker inte att kursen har den svårighetsgrad som krävs för att SI ska vara nödvändigt. Hade i så fall hellre sett SI i Reglertekniken.» (Ja, några enstaka pass)
- När man läser tredje året bör man nog klara sig ändå..» (Nej)

13. Till hur stor hjälp har Kjell Jeppsons kurshäfte varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»19 67%

Genomsnitt: 3.57

- Lärde mig endast utav gamla tentor. » (Ganska liten)
- Bra med litteratur på Svenska med ett "komprimerat innehåll" istället för all engelsk litteratur med massa överflödig text som man ändå inte hinner/orkar läsa. » (Ganska stor)
- Dock väldigt många formler att hålla reda på....» (Ganska stor)
- en del fel. Snälla rejäla rubriker på kapitlen. Gärna ett bättre register.» (Ganska stor)
- Skönt med kurslitteratur på svenska och sen är det extremt kvalitativt tills skillnad mot de flesta amerikanska böcker man har haft där det bara är en massa onödig text.» (Mycket stor)
- Lite dyr bara...» (Mycket stor)
- Häftet är exemplariskt! På svenska och tar upp det man behöver kunna. Man slipper leta efter väsetligheter. Ska man förbättra något skulle det vara att banta kapitlet om MOS-tillverkning som känns lite väl stort i förhållande till hur mycket det tas upp i kursen i övrigt. » (Mycket stor)
- Gillar häftet, fick dock en känsla av att han utelämnat viktiga formler just för att man ska komma fram till dom själv på en tenta etc. vilket gör att det inte riktigt känns som det bästa valet av litteratur nu efter kursens slut inom ämnet. vilket är synd» (Mycket stor)
- Då tentan testade det som stod i kurshäftet så var det den väldigt hjälpsam. » (Mycket stor)

14. Har du köpt annan litteratur och till hur stor hjälp har denna i så fall varit för din inlärning?

Som kommentar ange typ ”,,Jeppson, Halvledarteknik”,, ”,Pierret”,, ”,Neamen”, eller ”,Dimitrijev”,

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Har ej köpt annan litteratur»26 96%

Genomsnitt: 4.85

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 3.07

- Ping-pong strula, vilket i och för sig inte är kursens fel men de som störde mest var att iLAB var väldigt långsamt och dessutom låg nere under vissa perioder. Hade då verkligen velat att mätdata lagts upp på hemsidan, de gjordes det vid ett tillfälle men inte vid de andra och de var dåligt.» (Ganska dåligt)
- Pingpong krångla för mycket, och om det kan » (Ganska dåligt)
- Tja, pingpong kraschade ju. men det var ju inget att göra åt det.» (Ganska dåligt)
- Lite problem med iLab...» (Ganska bra)
- Från föreläsarens och övningsledarnas sida fungerade det mycket bra. Från PingPongs sida fungerade det ganska dåligt då systemet gick ner mitt i en vecka med laboration.» (Ganska bra)
- PingPong (Y)!» (Ganska bra)
- Svårt i början eftersom man aldrig använt ping-pong. Skulle kunna vara bättre info från starten vad det är och hur man hittar dit. Sedan var det ju en del problem ett tag då det låg nere helt.» (Ganska bra)
- Det har varit en del problem med iLab och PingPong.» (Ganska bra)
- Problem med Ilab, men det var väl det enda tror jag. (pingpong också, men det har ju inget med kursen att göra)» (Ganska bra)
- Pingpong var bra när den funkade» (Ganska bra)
- Pingpong var lite svajjigt där ett tag och iLab fungerade dåligt. » (Ganska bra)
- Om man räknar bort när pingpong kraschat. Ganska smidigt system ändå.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»9 32%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.5

- Kunde skicka ett hjälpmail på pingpong och få ett svar 5 dagar senare.» (Mycket dåliga)
- Bra att man kan skriva på ping - pong som chatt trots att det tog lite väl lång tid att få svar ibland» (Ganska bra)
- Övningsledarna var duktiga och hjälpte en alltid» (Ganska bra)
- Har inte varit några problem alls» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.71

- Vi samarbetade en hel del» (Ganska bra)
- För att lösa inlämningsuppgifterna behöver man snacka med sina kompisar.» (Mycket bra)

18. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

28 svarande

Sänkas markant»4 14%
Sänkas lite»9 32%
Förbli densamma»15 53%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.39

- Inlämningsuppgifterna tog för lång tid, för mycket matlabstrul.» (Sänkas markant)
- Inlämnings uppgifterna= alldeles för mkt tid för en enstaka högskole poäng» (Sänkas markant)
- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid» (Sänkas lite)
- Quizarna och inlämningsuppgifterna tar kåll på en.» (Sänkas lite)
- Enbart på grund av inlämningsuppgifterna som tog extremt mycket tid ibland» (Sänkas lite)
- Som sagt mer fokus på mikroelektronik och lite mindre på matlab är efterfrågat.» (Sänkas lite)
- Tycker inte man ska förändra arbetsbelastningen som helhet. Däremot tror jag att om man vill ha en god genomströmningen av deltagare i kursen så bör man omfördela arbetsbelastningen lite (inte lägga så stor vikt vid inlämningar). » (Förbli densamma)
- Väldigt hög arbetsbelastning, men det är väl standard på chalmers för den delen.» (Förbli densamma)
- Möjligtvis att man ändrar på upplägget med inlämningarna» (Förbli densamma)

19. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

27 svarande

Sänkas markant»3 11%
Sänkas lite»10 37%
Förbli densamma»14 51%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Skulle vilja påstå att jag jag ägnat 50% till matlabproblem, 20% till mikroelektroniken och 30% till reglertekniken. » (Sänkas markant)
- Lite väl tufft med båda de här kurserna samtidigt» (Sänkas lite)
- Inlämningsuppfiterna i Mikron tar upp på tok för mycket tid. Skulle velat ha räknat mer själv både på de uppgiftern som fanns i Jeppsons häfte, men även i Regleren.» (Sänkas lite)
- mer regler mindre mikro» (Förbli densamma)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»7 25%
Gott»10 35%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 3.67

- Förmycket inl.uppgifter och matlab vilket leder till att man inte kan fördjupa sig i ämnet!» (Mycket dåligt)
- Återigen..Varför inte ge oss mer förkunskaper i matlab tidigt i utbildningen????» (Dåligt)
- Inlämnings uppgifterna...» (Dåligt)
- var inget som föll mig i smaken.» (Dåligt)
- Kjell är en duktig föreläsare, och ersättaren (Per) som hoppade in två gånger var nog den bästa föreläsaren jag haft.» (Godkänt)
- Mycket onödiga inlämningsuppgifter som inte gav särskilt mycket alls utan tog bara massa onödig tid som man kunde lagt på att plugga» (Godkänt)
- Kursen känns genomarbetat och man uppmuntras till kontinuerlig examination genom labb, inlämningsuppgifter och quize. » (Gott)
- rolig kurs, tog på tok för mycket tid från andra kurser dock!» (Gott)
- Det är inget område jag kommer läsa vidare inom men kursen gestaltade sig väldigt positivt, var roligare än jag trodde. Sen har de varit väldigt bra föreläsningar!» (Mycket gott)
- Trots att det är en kurs jag inte tycker är så intressant så har jag lärt mig mycket.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant kurs med en engagerad lärare!» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter och föreläsare»
- labben, quiz, inlämningsuppgifter»
- Föreläsningarna»
- quiz, labb»
- Christer»
- Labben»
- Kjell, Kjells kompendium, labben, quizen»
- Kjell Jeppsson. Han är en av de bästa föreläsarna jag har haft.»
- Labbarna var väldigt lärorika!»
- Quizz!»
- Bra föreläsningar»
- Quiz»
- gästföreläsningarna, och dom vanliga föreläsningarna»
- Kjell Jeppsson!!!!!!!!!!!!»
- Kjell Jeppson! »

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppläggning av mätdata till iLAB om det strular. Webquizen får gärna göras om.»
- Webquizen»
- Mindre jobb med matlab på inlämningsuppgifterna»
- Webquizen»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna, dra ner på matlab - kodandet eller forma om uppgifterna så att inte koden blir så jobbig»
- Inlämngsuppgifterna , samt att dom skall vara värda mer än 1 HP . Spenderade bra mer tid på dom än på tentan, å endå har man en retur på matlaben efter sig!!!!!!»
- Mindre fokus på matlab vid inlämningsuppgifterna.»
- Övningarna. Jag vill att övningsledarna ska vara aktiva under hela övningen. Alltså ingen egen räkning.»
- Bättre utformning av quizzen rent frågemässigt, mindre kuggisar (dom är bara irriterande)!»
- Mindre inlämnings uppgifter och mindre MATLAB!!!!»
- Upplägget på inlämningarna»
- Inlämmningsuppgifternas storlek»
- inlämningsuppgifternas upplägg + quiz»
- Inte lika mycket Matlab. Eller iallafall mer ledning på hur man ska lösa det i Matlab.»
- Inlämningsuppgifterna bör modifieras så man får mer inlärning och mindre knäcka kod. Eventuellt ändra kursbeskrivningen så den innehåller "lära sig matlabb" så att det framgår att man kan det. »

23. Övriga kommentarer

- Tentatiderna var inte alls genomtänka. Har haft två veckor av tentaplugg och får sedan ledigt en dag innan nya kursen startar, känns inte männskligt!»
- En stjärna i kanten till Kjell som tog sig tid att kolla schemat för oss och lägga om en föreläsning.»
- ...»


Kursutvärderingssystem från