ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-1 Inledande matematik E, TMV156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-06
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»13 35%
Cirka 25 timmar»10 27%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»5 13%

Genomsnitt: 2.75

- Så mycket jag han när jag kom hem. Dock fanns det även andra kurser som krävde mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Skulle säga mindre än 20 hellre än cirka» (Cirka 20 timmar)
- Det var dock mycket mer under tentaveckan, ca 8-12 timmar/dag» (Cirka 20 timmar)
- mer under tentaveckan» (Cirka 20 timmar)
- Har inte så stor koll på detta» (Cirka 25 timmar)
- Skulle uppskatta arbetstiden till 15h per vecka, inräknat undervisning & Självstudier.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»6 16%
100%»29 78%

Genomsnitt: 4.7

- Bara en eller ett par missade föreläsningar plus några SI-möten» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 43%

Genomsnitt: 2.89

- Jag vet att vi fick den, men kollade aldrig på den.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker att det är bra att det står målet för de olika kapitlen i kurs PM» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen på veckoplaneringarna har varit bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen är rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Risken finns väll att gymnasierna har sänkt nivån på sin utbildning.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»12 38%
Vet ej/har inte examinerats än»11 35%

Genomsnitt: 3.06

- Kursen är ganska bred, så det är svårt att få med allt på examinationen.» (I viss utsträckning)
- SANT FALSKT uppgiften kunde ge många poäng, men det är en dålig uppgift. Det är för lätt att förlora poäng på den. Eftersom man bara ger svar och får avdrag för fel svar.» (I viss utsträckning)
- Vet inte säkert för jag har inte tänkt på det.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»26 70%

Genomsnitt: 3.64

- Lite ojämn nivå på undervisningen, ibland saklig, ibland virrig» (Ganska liten)
- kunde mycket sen innan» (Ganska liten)
- Jag märkte att det var väldigt viktigt att vara med på föreläsningarna. Då boken kan vara svår att förstå till en början.» (Mycket stor)
- Wille är en riktigt bra lärare.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

35 svarande

Mycket Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 22%
Mycket Bra»26 74%

Genomsnitt: 3.71

- Se ovan» (Ganska bra)
- Wille har gått igenom allt.» (Ganska bra)
- Ville är en mycket bra föreläsare.» (Mycket Bra)
- Wille rockar! \_/ Dubbelkommunistiskkamphälsning \_/» (Mycket Bra)
- Vi har haft mycket bra och trevliga lärare under kursen» (Mycket Bra)
- Föreläsningarna är kanon, enda negativa är att planeringen sprack någonstans mitt i kursen.» (Mycket Bra)
- kanske lite mycket prat från handledaren vilket jag har funderingar på var orsaken till att vi hamnade efter i planeringen» (Mycket Bra)
- Igen, Wille är en bra lärare.» (Mycket Bra)
- Vilhelm Adolfsson är en fantastisk föreläsare.» (Mycket Bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

Exempelvis övningsledare och övningssal.

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»22 62%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.2

- Jag tycker att Ville borde tillämpa mer av Bills metod där man räknar mer själv och får hjälp utifrån sina egna behov. Därför tycker jag att övningstimmarna kan effiktiviseras/förbättras.» (Ganska bra)
- Övningarna borde inte ha så många exempel som man går igen, mer tid för egna frågor.» (Ganska bra)
- Ville ha mer tid till att räkna själv.» (Ganska bra)
- Det blir ofta som en vanlig föreläsning ibland, skulle nog vilja räkna mer än vi gör» (Ganska bra)
- På slutet blev det lite mycket genomgångar på övningarna, skulle gärna fått mer tid att räkna själv.» (Ganska bra)
- Det blev inte så mycket tid som man hoppas på att göra de tal man själv behöver, men jag tycker att de fungarar på ett bra sätt ändå.» (Ganska bra)
- Min personliga åsikt är att det hade varit bättre att först räkna och sedan gå igenom exempel på tavlan.» (Ganska bra)

9. Hur har Matlab-momentet i kursen fungerat?

Exempelvis föreläsningar, övningar och examination som behandlar Matlab.

37 svarande

Mycket dåligt»7 18%
Ganska dåligt»16 43%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.24

- För lite föreläsningar, man måste gissa sig fram till lösningar alldeles för mycket på egen hand.» (Mycket dåligt)
- Jag har ingen programmeringsbakgrund öht och kompendierna har dels innehållit mycket fel som förvirrade, dels inte alltid täckt in vad inlämningsuppgifterna har behandlat. Dessutom har inte uppgiftställningen alltid varit självklar.» (Mycket dåligt)
- Matlab momentet har för min del varit väldigt obegriplig och svår att greppa, » (Mycket dåligt)
- Dåligt, jag fick känslan av att vi fick en labb, som vi ska gissa oss till hur man ska göra. får man problem så frågar man. nackdelen är att många får problem samtidigt eftersom det är så nytt med Matlab.» (Mycket dåligt)
- Laborationsinstruktionerna var inte till någon större hjälp. För lite tid med lärare. För stora krav. Stal mycket tid från de andra kurserna. Man borde ha två schemalagda pass i veckan.» (Mycket dåligt)
- Lite rörigt är det, och synd att man inte fått någon uppföljning av inlämnade laborationer. Någon form av facit hade räckt, så man kan utvärdera sitt arbete själv i alla fall.» (Ganska dåligt)
- Dåligt med genomgång, mer basic?» (Ganska dåligt)
- För lite genomgång, svårt att hänga med och klara inlämningsuppgifterna om man inte har tidigare erfarenhet av programmering.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha ett svarsalternativ mellan ganska dåligt och ganska bra. Grejen är den att man har fått lägga ner mycket tid på MatLab under vissa delar av läsperioden. Det kändes som om denna tid behövdes mer inom andra kurser. Dessutom var vissa delar av MatLab-inlämningarna väldigt svåra och stundtals obegripliga. Vi har inte heller fått reda på om vi gjort rätt eller fel på någon av inlämningarna. Risken är att om man gjort ett fel på första inlämningen så kan det ha följt med genom alla inlämningar utan att man är medveten om det. Att få feedback och återkoppling till inlämningsuppgifterna är ett måste! Det positiva är att man har lärt sig mycket!» (Ganska dåligt)
- Efter varje lab borde man få feedback, typ ett facit på labben så man vet att man har gjort rätt. Risken är annars stor att man börjar på inlämningen utan att ha en aning om att det är rätt. Borde finnas facit precis som i matteboken.» (Ganska dåligt)
- Ibland fick man spendera många timmar på uppgifter som ingen kunde hjälpa till med.» (Ganska dåligt)
- Svårbegripet för den utan programmeringskunskaper. Uppgifter och inlämningar kan vara otydliga. Försök vara tydligare med _vad_ man vill att funktionen/programmet skall göra.» (Ganska dåligt)
- absolut för lite genomgångar! det är "nästan" som att få ett papper med grekiska när man ska ha en övning. labbarna var ganska ok men tog lång tid. Det hade varit bra om handledaren kunde leverera labbar som han/hon läst igenom innan de delades ut så eventuella fel kunde korrigeras.» (Ganska dåligt)
- För lite genomgångar av momenten, man fick i princip testa sig fram på alla labbar samt inlämningar. » (Ganska dåligt)
- Dålig återkoppling man vet aldrig om det man tänkt och skrivit på inlämningsuppgifter faktiskt stämmer, borde minst få svar på föregående veckas uppgifter» (Ganska dåligt)
- Föreläsningar bra. Väldigt ofta slarvigt och dåligt formulerade uppgifter både i labbar och inlämningar. På det viset har det varit svårt att förstå vad man skall göra och man har fått tolka frågan lite fritt själv. Återkoppling på inlämningar saknas. » (Ganska bra)
- Skulle vilja ha mer ledning för att lösa uppgifterna i inlämningar etc. Tar mer tid än vad som är rimligt att lösa vissa uppgifter (för mig personligen).» (Ganska bra)
- Ganska svåra inlämningsuppgifter. Speciellt den sista då det var näst intill omöjligt att fixa själv. Jag saknade tid och det hade gärna fått vara med ett par förklarande exempel till uppgifter.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om man fick någon form av respons på inlämningsuppgifterna, till exempel att lösningsförslag till varje uppgift gavs ut. Det var svårt att veta om man hade gjort rätt eller inte.» (Ganska bra)
- Hög tröskel. Svårt att komma igång. Otillräcklig grundkurs.» (Ganska bra)
- Har programmerat innan.» (Mycket bra)
- För de som har programmeringskunskaper innan fungerar det som vilken annan inlärning som helst. Men för de andra är det betydligt svårare.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har SI:n varit till hjälp att förstå innehållet i kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»23 63%

Genomsnitt: 3.61

- kunde mycket sen innan» (Ganska dåligt)
- Mycket duktiga killar, som visade en hel del engagemang och SIn gav definitivt mersmak.» (Mycket bra)
- Lagom svårighetsgrad, bra komplement.» (Mycket bra)
- Mycket bra med SI» (Mycket bra)
- Mycket kompetenta SI ledare.» (Mycket bra)
- SI: i inledande matematik har varit väldigt givande.» (Mycket bra)
- Väldigt bra SI-handledare.» (Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»11 29%

Genomsnitt: 3.1

- Borde finnas bättre kurslitteratur inom matlab. Med pedagogisk.» (Ganska liten)
- dålig bok» (Ganska liten)
- Personligen har jag inte läst så mycket ur boken, men det är en bra bok!» (Ganska stor)
- Väldigt jobbigt att börjar med engelsk litteratur direkt, skulle VÄLDIGT gärna se att det fanns möjlighet att köpa kurslitteraturen som e-bok» (Ganska stor)
- både ex och uppg i boken var bra tycker jag, bara ibland var det lite svårt att förstå.» (Mycket stor)
- Calculus är kanon.» (Mycket stor)

12. Hade du velat få mer undervisning i Matlab under din första tid på Chalmers?

37 svarande

Ja, som en del av teknisk kommunikation»4 10%
Ja, som en del i dataintroduktionen»2 5%
Ja, som en större del av inledande matematik»2 5%
Ja, som en separat kurs»18 48%
Nej, undervisningen är tillräcklig»11 29%

Genomsnitt: 3.81

- framför allt så man får en lite djupare förståelse för vad man gör. » (Ja, som en större del av inledande matematik)
- Jag hade gärna haft en helt nybörjaranpassad egen kurs där man lär sig, inte bara lösryckt hur man trycker in variabler och deklarerar matriser utan fått mer grundläggande kunskap, möjligheter osv. Eventuellt kan den förläggas senare i kursen då man är inte alltid bekväm med begrepp som "radvektor" etc när man bara har tänkt att plotta en trivial funktion.» (Ja, som en separat kurs)
- kanske inte behöver vara en separat kurs just men jag tyckte att det behövdes mer tid då det var mycket svårt till stor del.» (Ja, som en separat kurs)
- Matlab verkar vara väldigt användbart. Men det var svårt att få hjälp.» (Ja, som en separat kurs)
- Matlab är ett såpass komplicerat program, samt att många aldrig programmerat innan de börjar på Chalmers. Av de anledningarna skulle jag helst se att det lades större vikt vid Matlab.» (Ja, som en separat kurs)
- Inte för att man skulle kunna ha en separat kurs eller fläta in den mer i någon anna kurs, för där behövs verkligen all tid, men på något sätt. Eftersom man fick sitta minst 4-5 timmar för att klara av labben och inlämnings uppg.» (Ja, som en separat kurs)
- Det var underhållande att jobba med Matlab, men jag är osäker på om jag vill ha ännu mer att göra.» (Nej, undervisningen är tillräcklig)
- För mig räckte den gott, gick inte på alla labbar» (Nej, undervisningen är tillräcklig)
- Vi har ju ingen riktig nytta av den än känns det som men det hade nog varit bättre om vi kunde få lite genomgångar istället för bara ovningar.» (Nej, undervisningen är tillräcklig)
- Matlaben var tidskrävande som sagt. » (Nej, undervisningen är tillräcklig)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»27 72%

Genomsnitt: 3.72

- Matten var givetvis bäst pga egen hemsida med bättre strukturering med planering osv. Sånt önskas i de andra kurserna också.» (Ganska bra)
- Ibland har sidan legat nere. » (Mycket bra)
- Imponerande kurshemsida.» (Mycket bra)
- Mycket bra kurssida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»18 48%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.67

- Förvisso kan man fråga i rasterna och på föreläsningarna något som är direkt anslutet till ämnet, men som sagt, en förbättring av övningstimmarna vore att föredra.» (Ganska bra)
- Lärarna svarar snabbt på mail.» (Ganska bra)
- fast lite dåligt med tid» (Ganska bra)
- När man får hjälp så är den riktigt bra, men det var svårt att få hjälp i Matlab! eftersom man aldrig hann med ens halva labben så hade man mängder med frågor som var svåra att ställa.» (Ganska bra)
- Mycket bra förutom på matlaben» (Mycket bra)
- Frågade andra studenter istället.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»23 62%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.72

- Annars hade jag inte klarat en enda matlab-inlämning....» (Mycket bra)
- SI-mötena har varit till stor hjälp, inte bara för inlärningen, utan även för att lära känna klassen bättre som personer.» (Mycket bra)

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

37 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 5%
Förbli densamma»34 91%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Det är väldigt mycket olika saker att ha hand om samtidigt» (Sänkas lite)
- Det är tufft i början, pga nollningen, men sedan är arbetsbelastningen rimlig, för att inte tala om överkomlig.» (Förbli densamma)
- väldigt ovant i början dock, då tempot på gymnasiet är avsevärt lägre. det har en tendens till att bli jobbigt om man inte är förberedd på att tempot skiljer. » (Förbli densamma)
- Inte höjas iallafall då tempot var mycket högt, men så är det väl på högskolor.» (Förbli densamma)
- Arbetsbelastningen på Matlab är inte för hög, däremot krävs mer lärarledd undervisning. » (Förbli densamma)

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

37 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 13%
Förbli densamma»30 81%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Det kan bli lite jobbigt när duggor och inlämningar kommer tajt. » (Sänkas lite)
- Det är mycket tungt men jag tycker ända man bör behålla tempot så att man till slut når ett högre mål.» (Förbli densamma)
- Lite jobbigt att läsa 3 kurser samtidigt, mycket att tänka på.» (Förbli densamma)
- Men försöka effektivisera Matlab undervisningen en hel del, så att den inte tar för mkt tid. Annars så bör man nästan sänka arbetsbelastningen. » (Förbli densamma)
- Då kan man ha lite bättre/effiktivare repititionsveckor.» (Höjas lite)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»3 8%
Gott»15 40%
Mycket gott»18 48%

Genomsnitt: 4.35

- Matlab drar ner» (Dåligt)
- Trevliga examinatorer, lärare och övningsledare» (Gott)
- Mycket rolig lärare! pratar för visso en del men det är okej i viss grad.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ville som föreläsare.»
- Ville!!»
- Ville. Hans humor i samband med matte är rätt oslagbart.»
- hela kursen är bra upplagd.»
- Ville. SI:ns uppgifter.»
- Tycker det mesta varit väldigt bra.»
- Ville»
- Allt förutom matlabmomentet.»
- läraren»
- Upplägg, antal timmar, föreläsaren.»
- Introduktionsveckorna »
- Blandingen av föreläsning, övning och SI.»
- Bra veckoplaneringar med tydliga mål.»
- Det är bra med en utmanande kurs som den första så att man kommer igång och ser att man måste ligga i.»
- SI, övningstillfällen, »
- SI»
- Wille! övning i två salar sammtidigt»
- Kursinnehållet»
- Wille såklart.»
- Överlag så var det mesta väldigt bra. Föreläsaren måste definitivt vara kvar.»
- 2 övningar i veckan och 2 SI pass i veckan»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre undervisning i Matlab, mer föreläsning och övningstid»
- Matlab!!!»
- lite djupare inlärning i matlab kanske. »
- Matlab. Inga inlämingar, labb som görs på labben för att klara momentet.»
- Matlab!!! Har inga riktiga genomgångar, vilker gör det otroligt svårt att klara labbarna om man inte har jobbat med något liknande tidigare.»
- En liten snabb genomgång av några mattematiska symboler hade inte skadat i början. Jag satt länge och undrade vad de tre prickarna betydde.»
- MatLab-delen»
- Matlab-undervisningen»
- Matlabmomentet bör ses över, underlätta för dem utan tidigare erfarenhet av programmering.»
- mer föreläsningar»
- Kanske mindre genomgång på övningstimmarna.»
- Matlab utlägget, man bör ta med i beräkningarna att de finns de som aldrig har programmerat förut och inte har så lätt för att greppa alla uttryck, begrepp och tankegångar.»
- Vissa av delarna i MatLab-momenten.»
- Matlab. »
- Mer tid till eget arbete under övningarna, det var lite för mycket genomgång, och lite lättare matlab uppgifter (eller mer tid till det).»
- Matlab»
- Jag förstår om det kan verka lite oorginellt och naivt, men den tekniska kommunikationen är väldigt onödig. Först och främst känns det som vilken gymnasiekurs som helst där man jobbar och gör inlämningar och så vidare. Och för det andra så tycker jag inte riktigt den uppfyller sitt syfte att gynna grupparbete. Skulle kunnas göra på mycket böttre sätt. Nu känns det som om allt fokus ligger på engelskan och det kommer man lära sig efterhand ändå. Det säger dem till och med själva. Då tror inte jag att den här kursen kommer att tillföra mycket. Lägg till en extra mattekurs eller något så att man greppar det. Jag anser i alla fall att det är viktigare än engelskakunskaperna i första årskursen.»
- Ville bör tänka på att det är inte alltid alla hinner skriva av det som skrivs på tavlan innan han går vidare med nästa "grej" eller skjuter ned tavlan.»
- mer övningstillfällen, mer undervisning i matlab (mer material så man förstår vad man gör och varför, borde inte vara att vi ska förstå innan vi ens har läst kursen)»
- Matlab»
- matlab bör ha fler föreläsning så att man kan få lite förståelse för hur programmet jobbar.»
- Kanske lite fler föreläsningar per vecka, då vi fick ta igen mycket på slutet. En extra föreläsning varannan vecka hade varit bra.»
- Matlab-momentet bör läggas mer vikt vid. »
- Bättre Matlab på de vis att man får mer hjälp och förklaring. Mer Matlab.»
- matlab. »
- Matlab-delen måste bli lättare att ta till sig med strukturerad och väldigt grundläggande information tillgänglig för dem som inte har programmerat tidigare.»
- Bättre matlab undervisning. Dvs bättre förklaringar på uppgifterna, kändes som om man var tvungen att komma på programutskrifterna själv mest. Tar mkt tid speciellt om man inte alls är bekant med Programmering. »

21. Övriga kommentarer

- Ville är klockren.»
- Är nöjd med kursen! Tycker det är bra att man bara har en tenta första läsperioden så att man har möjlighet att hitta sin egna studieteknik.»
- Tack.»
- Lärorik kurs»
- Utmärkt utvärderings verktyg.»
- bra kurs.»
- Bra och intressant kurs.»
- Föreläsningarna gick lite väl snabbt. Det märktes att även läraren hade svårt att få med allt på sina föreläsningar. Det är bättre att visa en uppgift ordentligt så man hänger med istället för att köra två uppgifter snabbt. Risken är stor att man inte hänger med i alla steg. Föreläsningarna blir istället mindre effektiva. »


Kursutvärderingssystem från