ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-1 Fysik 2, FFY143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-06
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»11 40%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Mycket mer tid lades på Flervariabeln som ansågs som svåraste kursen då!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»1 3%
50%»5 18%
75%»5 18%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.03

- Är omregistrerad på kursen och läser kursen en gång till och kände att det inte var nödvändigt att gå på alla.» (50%)
- 100% föreläsning, 10% övning» (75%)
- Mycket bra Föreläsare !» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 48%

Genomsnitt: 2.74

- Målen kunde vara uppskrivna så det blir lättare att läsa. Gärna uppdelade för vad som ska gås igenom varje vecka.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»15 65%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.82

- test på sånt som tidigare förutsatts att någon av parametrarna kunnat försummas, vilket föreläsare alltid kunnat göra, men gör beräkningarna helt annorlunda» (I viss utsträckning)
- Tentan upplevdes "konstig". Inte alls lika de övningsuppgifter vi gjort tidigare i kursen. En del saker som frågades på tentan, nämndes inte ens på repetitionen. » (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan skruvades till en aning. Den var verkligen inte typad till min egen nackdel.» (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte tentan var riktigt bra! Egentligen var jag inställd på en typad tenta så det gick sämre än vad det borde gjort men det är mitt fel ej tentans.» (Ja, i hög grad)
- var inte på tentan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»13 48%

Genomsnitt: 3.22

- Grymt Stig-Åke!!!» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%

Genomsnitt: 3.6

- Lite rörigt ibland. Ibland hoppar föreläsaren fram och tillbaka mellan olika bilder och rutor och börjar skriva på nytt.» (Ganska bra)
- föreläsningarna är röriga och ostrukturerade men Stig-åke är väldigt kunnig men det är svårt att skilja ut det viktiga från det oviktiga.» (Ganska bra)
- Stig-Åke är en mycket bra och kunnig föreläsare. Det märks att han är genuint intresserad av att studenterna ska lära sig och förstå. Dock märks det ibland att autopilot kopplas på, då det blir lite väl rörigt och freestylat. Dvs bättre struktur på föreläsningarna efterfrågas.» (Ganska bra)
- Föreläsaren tenderade i att vara övertydlig ibland, men det är bättre att det går för långt åt det hållet än åt det andra.» (Mycket bra)
- Ibland har härledningar hoppats över eftersom de ansågs vara för krångliga. Detta är synd eftersom de kan ge förståelse.» (Mycket bra)
- Riktigt bra jobb av föreläsaren!!!» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.21

- vet ej» (?)
- Har inte varit på någon så de fungerade mycket dåligt för mig.» (Mycket dåligt)
- Gick bara på en övning. Gick inte dit igen pga, dåliga salar. Dålig ventilation, väldigt varmt, väldigt ljudliga lokaler. Synd, hade annars kunnat fråga om hjälp.» (Ganska dåligt)
- Nyttjade dem inte i någon större utsträckning. Men när jag var där saknade jag genomgång av viktiga/väsentliga uppgifter på tavlan. Hade vart bra om läraren/föreläsaren gjorde löste lite uppgifter i slutet av övningarna, känns lite ovärt att maka sig dit om man bara skall räkna själv, det kan man ju likaväl göra på annan plats.» (Ganska dåligt)
- Har ej deltagit så mycket» (Ganska bra)
- Salen var på tok för liten för antalet elever, gick inte på särskilt många, men det var platsbrist ibland.» (Ganska bra)
- bra med mycket tid, dock gärna större salar» (Mycket bra)
- Bra övningar och bra hjälp på övningar» (Mycket bra)
- Måste ge Stig-Åke en eloge som verkligen lagt ner mycket tid på att förklara för oss, kändes som han ville att vi skulle lära oss mycket och det har han verkligen lyckats med.» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»6 25%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.79

- Gjorde labben tidigare år och då funkade det bra.» (?)
- Inte alls bra röntgen maskinen var trasig i år igen!!» (?)
- Utrustningen fungerade inte och handledaren var okunnig.» (Mycket dåligt)
- Utrustningen fungerade inte» (Ganska dåligt)
- trasig utrustning» (Ganska dåligt)
- Jag känner inte att labben var särskilt spännande eller inspirerande. Kanske inte är det största fokuset när man förbereder en labb, men om den är mer intresseväckande kanske man lär sig mer. Men de var en bra svårighetsgrad på den.» (Ganska dåligt)
- Makinen fungerade ej» (Ganska dåligt)
- Röntgenkameran fungerade inte vid labbtillfället.» (Ganska dåligt)
- halva maskinen pajade. men det gick ju att dela på den halva som fortfarande funkade» (Ganska bra)
- 2 av 4 röntgensaker funkade inte. Annars bra.» (Ganska bra)
- Synd att maskiner är trasiga» (Ganska bra)
- apparaten fungerade inte helt, endast en grupp fick resultat, och det var inte så tydligt att det egentligen gick att helt förlita sig på mätningarna för att få rätt struktur och ämne» (Ganska bra)
- Synd att maskinen var trasig, men givande lab.» (Ganska bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»11 40%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.18

- Endast föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- Har inte använt någon bok överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- Ej använt någon kursbok.» (Mycket liten)
- Men väldigt bra kursböcker när man väl kollade i dem.» (Ganska liten)
- Väldigt mycket kursmaterial bara, svårt att bära med sig allt!» (Ganska stor)
- Bra övningshäfte!» (Mycket stor)
- Den gula boken var till stor nytta då jag inte gick på alla föreläsningar. Snygg färg också.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»11 40%

Genomsnitt: 3.37

- Kurshemsidan saknar struktur och är allmänt förvirrande. Även om gult är fint så är det lite störande tillsammans med ostrukturerad text på en hemsida. » (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mycket bra utdelat mtrl» (Mycket bra)
- Ful kurshemsida» (Mycket bra)
- Mycket bra hemsida med allt som vi behövde för att klara kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»17 62%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 4.07

- tog lite lång tid ibland när man behövde hjälp på övningarna, men man fick det tillslut» (Ganska bra)
- Hur bra som helst! Mycket uppmuntrande lärare.» (Mycket bra)
- Stig-Åke är ett levande orakel, han kan ju kan allting utantill! Vart gömmer han sina fusklappar???» (Mycket bra)
- Mycket utsatt tid till övningar då man kunde fråga om saker som man undrade över.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt samarbete»3 11%

Genomsnitt: 3.81

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

27 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»27 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

- Kursens innehåll anses vara svårt för vissa men är alltid en tolkningsfråga men om man kollar på det i generella drag så är det rimliga mål och belastningen kan alltid vara högre men är lagom som den var på kursen.» (Förbli densamma)

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

27 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»26 96%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Det är visserligen mycket jobb med två såpass tunga ämnen samtidigt, men det är hanterbart.» (Förbli densamma)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»6 22%
Gott»10 37%
Mycket gott»10 37%

Genomsnitt: 4.07

- Alldeles för "flummig". Saknar struktur, även om innehållet i kursen är bra och lagom.» (Dåligt)
- mycket intressant kurs» (Gott)
- Det kändes att termodynamik gicks igenom för snabbt. Alldeles för lite rep i slutet av kursen, nu ägnades bara ca 45 minuter på rep. » (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren!»
- det mesta. främst föreläsningarna»
- Föreläsare»
- Stig-Åke, labben»
- Duggan är ett bra moment som gör att man hänger med mitt under kursen. Duggapoäng till tentan skall vara kvar, det skall löna sig att hänga med i hela kursen.»
- Föreläsaren»
- Stig Åke, övnings uppgifterna och övningarna»
- Stig-Åke!»
- Helt klart Stig-Åke!»
- Föreläsaren.»
- Stig-Åke!!! lika många övningar och en lika otippad tenta. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fixa maskinen till labben, hade varit lite roligare om den funkade. Fixa även större övningslokal så att alla får plats. »
- Mindre tidskrävande tenta.»
- Laga labbutrustningen»
- Termodynamiken bör tas bort från kursen då denna blir helt ryckt ur sitt sammanhang. Den får också för stor andel av poängen på tentan 4/24= 1/6 när man gått igenom kanske 10% om det. Istället för termodynamik kan man fördjupa sig inom halvledarna, eller ev. gå in lite på kärnreaktioner när man ändå pratar om kvanttal mm. »
- Övningarna behöver bli mer strukturerade, känns som sagt inte värt att gå dit annars.»
- bör vara något svårare uppgifter på föreläsningarna än egenstudieuppgifterna»
- Mer strukturerade föreläsningar.»
- Att termodynamiken slängdes in på slutet innebar att man inte fick så mycket tid att smälta det innan tentan. Fast om det bör ändras vet jag inte.»
- Fler härledningar och genomgångar var formler kommer ifrån.»
- Kanske lite mer struktur på tavlan. Rama in de viktiga användbara ekvationerna ej alla mellansteg.»
- Mer repetition sista veckan. Tydligare struktur på föreläsningarna. Berätta vad som ska avhandlas i början av föreläsningen, bocka av successivt. Dessa får dock anses vara små skönhetsfel i det stora hela. »
- Chalmers anses vara en mycket utvecklade skola och tycker då att man ska hänga med i teknikens riktning. I denna kursen har man chans till det genom att börja introducera grafen som nu detta år två ryssar fick nobelpris för. Även utsåg man grafen som en av Nobelprisets största uppfinningar. Chalmers har en väldig chans att hänga med utvecklingen som jag tycker man ska!!! Tror att Stig-Åke skulle tycka detta var en god idé.»

19. Övriga kommentarer

- lite trist att relativitetsteorin va borttagen»
- Det kändes som att tentan var så långt ifrån tidigare tentor som möjligt. Varför lägga upp tidigare tentor, om uppgifterna i dem är helt annorlunda än de som sedan kommer på tentan! Mer "typad" tenta, då lär man sig de viktiga moment i kursen mycket bättre.»
- Är omregistrerad på kursen så mina svar är inte så bra att använda i statistiken.»
- Tentan var svårare än tidigare tentor»


Kursutvärderingssystem från