ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Dynamiska system med reglerteknik, LEU235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»15 34%
Cirka 20 timmar»18 41%
Cirka 25 timmar»3 6%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.06

- Inte lätt att jobba ensam med detta. någon form av ÖVNING eller SI.» (Högst 15 timmar)
- mycket arbete, mycket inlämingar, men givande» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»4 9%
50%»6 13%
75%»13 30%
100%»20 46%

Genomsnitt: 4.13

- Valde att inte delta på föreläsningar, enbart obligatoriska delar» (25%)
- tyckte jag lärde mig mer själv» (50%)
- I princip» (100%)
- Monotomt tyvärr. Ibland när vissa frågar får de ett helt annat svar som inte besvarar frågan.» (100%)
- Trots dålig föreläsare» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 46%

Genomsnitt: 2.95

- De fanns ej med i kurspm:et som delades ut, vilket jag tycker är synd.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- obligatoriska inlämningar får en att tappa "stinget" i att ligga i fas, för dom tar väldigt mkt av tiden» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 16%
Ja, i hög grad»19 51%
Vet ej/har inte examinerats än»12 32%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»24 55%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.72

- Jag saknar övningslektioner.» (Ganska liten)
- Allt fastnar dock inte pga brist på övning med hjälp.» (Ganska stor)
- Labben lärde jag mig en hel del av gav mig lite nya perspektiv på kursen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»26 60%
Mycket stor»8 18%

Genomsnitt: 2.97

- Kurslitteraturen och föreläsningarna var i princip identiska» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 18%
Ganska bra»25 58%
Mycket bra»10 23%

Genomsnitt: 3.04

- Hade varit bra om mail gått ut med viktig info.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»14 32%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.32

- Gick att ställa frågor på lektion. Möjligtvis svar på det man fråga, men i det här fallet är problemet bristande övningshjälp.» (Mycket dåliga)
- Varför inte ha ett övningstillfälle? Istället för att gå igenom frågor på tavlan.» (Ganska dåliga)
- "föreläsnings"-övningar är inte så bra. (se fråga 15)» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»29 67%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.76

- Samarbetet har funkat bra men på föreläsningarna är det alltid ett jäkla tjatter, oerhört svårt att koncentrera sig när personerna bakom har ett 2 timmar anförande vad de gjorde i helgen och uppenbarligen aldrig lärt sig viska.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»26 60%
Hög»13 30%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.41

- För många alt. för svåra inlämningsuppgifter. De tog mycket tid från bokens uppgifter.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»26 60%
Hög»11 25%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.25

- Endast tack vare att den andra kursen var "lätt" (för mig).» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»3 6%
Godkänt»19 44%
Gott»16 37%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.25

- Kan inte lära mig speciellt bra om jag inte får personlig hjälp och förklaring. Lär in lite segare vilket skulle slösa för mycket tid av föreläsningen.» (Mycket dåligt)
- Mycket av föreläsningarna har känts som upprepningar, har ofta satt mig och gjort ex inl uppg. istället» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- boken»
- MATLAB-uppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt bra, mycket lärorika.»
- Laborationerna!!! De är jätte bra!»
- labbarna»
- labbarna ger förståelse, speciellt nr 2»
- G-tentan.»
- Laborationerna var lärorika.»
- Jag tyckte upplägget rent generellt var helt ok och det hade varit svårt att göra det bättre.»
- labrationer ger mkt bra insikt ihur saker och ting fungerar»
- Ingen kommentar»
- Har inget att klaga på.»
- Samtliga delar i kursen var bra.»
- Övningar»
- Läsanvisningen!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningspass med mindre grupper i vanliga lektionssalar och inte i föreläsningssalar»
- Föredrar små räknestugor istället för helsals exempelräkning»
- Lägg till 1 övningstillfälle, med lärare, i veckan. Det är mycket lättare att motivera sig att räkna om man kan få hjälp på en gång. Det är en ganska svår kurs, så det är lätt att fastna på ett tal.»
- ÖVNINGAR. Åtminstonne en varannan vecka eller en varje vecka.»
- Kanske inte så mycket overhead? »
- övningstillfällen där elever får räkna själva med översikt av lärare så att man kan ställa frågor och få hjälp med uppgifter. Mindre föreläsningar/antecknar via overhead. Väldigt dåligt sätt att föreläsa på.»
- Inget»
- inte lika många inlämningsuppgifter tar för mkt på krafterna»
- Ingen kommentar»
- Har inget att klaga på.»
- Fler räkneexempel i pappersform. Inte enbart genom föreläsningarna.»
- Inget nämnvärt»
- Hemsidan»
- Övningarna borde inte vara i en föreläsningssal och halva lektionen borde vara till för att man ska kunna räkna själv och ställa frågor. Som det var nu så räknade endast en lärare i en föreläsningssal.»
- Inte bara mata på i undervisningen, stanna upp så vi kan smälta den nya kunskapen»

16. Övriga kommentarer

- Man får nästan alltid tag på lärarna, och det innebär att man nästan alltid får hjälp. Man slapp sitta och stöna över samma uppgift! Lärarna var TOPPEN!»
-
- Har inget att klaga på.»
- Jag ska försöka läsa mer än tidigare,men jag har också små barn.»


Kursutvärderingssystem från