ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Manövrering och girplanering, LNC301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»11 40%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.22

- Port sim var väldigt tidskrävande. Tycker att vi skulle fått lite mer förkunskaper innan vi började med det. » (Högst 15 timmar)
- Högt tempo och intressant kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 33%
100%»17 62%

Genomsnitt: 4.59

- 90 %» (100%)
- Intressant och lärorik kurs» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 66%

Genomsnitt: 3.37

- Mer sidhänvisningar» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Redovisning samt förarbete till det, opponeringsförberedelser och utförande, uppkörning, inlämningar OCH tenta är inte rimligt till det poängantalet. Men det brukar bli så när det är Johan Cimbritz som håller i kurserna.. Jag förstår vikten vid denna kurs och den är mkt intressant och användbar men inte allt det arbetet till det poängantalet som sagt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»15 55%
Vet ej/har inte examinerats än»8 29%

Genomsnitt: 3.14

- Tentan var väldigt stor och det var svårt att hinna med alla frågor. » (Ja, i hög grad)
- mycket stor och svår tenta i förhållande till kursens poängtal. Minuspoängen är skandal. Hoppas kursrepresentanterna tar upp detta. » (Ja, i hög grad)
- Kommer inte att göra tentan nu eftersom jag inte känner mig säker på kunskapen för fem öre. Vilket bara beror på mig själv och min simulatornoja, som gjort att jag skitit i allt och bara gjort det som krävts, som Portsim och uppgifterna inför simulatorkörningarna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»15 55%

Genomsnitt: 3.48

- En av dom mest lärorika kurserna jag läst.» (Mycket stor)
- Reto har varit en väldigt bra föreläsare. Kunnig, lättsam och svävar inte iväg för mycket» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.7

- man lärde sig mycket på lektionerna. inkluderat simulatorkörningarna.» (Ganska liten)
- Har inte läst den, men planerar att göra det nu. » (Ganska liten)
- Köpte boken i A4-format om manövrering. Den var skapligt dyr. Reto sa att kompendiet av Särnhag (Ned Stanley) var gammalt och passé. Konstig kommentar, det ingick ju i kursmaterialet HT 08. Jag kollade i den och parallelläste. Tyckte att den var OK, fast inriktad på lite äldre båtar kanske.» (Ganska liten)
- Enbart läst PP presentationer» (Ganska liten)
- Bra material via ping-pong. Synd att boken är så väldigt dyr så den blev det aldrig men youtube och ping-pong har haft material som är gott nog!» (Mycket stor)
- The shiphandelers guide är mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»20 74%

Genomsnitt: 3.7

- Dåliga PM inför laborationerna. » (Ganska dåligt)
- en del sista minuten uppläggningar av mtrl» (Ganska bra)
- Har varit god ordning. Reto har skickat mycket mail. Känns som att han har brytt sig. » (Mycket bra)
- Allt material har funnits på ping pong! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»7 25%

Genomsnitt: 4

- När man pratar med Johan Cimbritz känns det alltid som han vill att eleven inte ska bli godkänd, han har en attityd som man är rädd för. Frågar man Johan så skrattar han oftast åt en och vill att man ska prova själv, istället för att visa och förklara. Reto däremot är en väldigt pedagogisk lärare som vill visa eleven hur man gör på bäst sätt och på så vis blir bra.» (Mycket dåliga)
- Mycket bra med Reto Mindre bra med Johan» (Ganska bra)
- Den nya läraren i kursen är mkt pedagogisk och intressant att lyssna på! Han har stora kunskaper så man kan nästan alltid få svar på sina frågor. Den andra, äldre läraren i kursen och på skolan (även tidigare omnämnd) har ett svårt sätt.. Ena stunden ska han vara skämtsam och trevlig och i nästa stund ger han intrycket av att han tycker att man inte kan någonting. Hans pedagogik är att man hela tiden ska fundera sig fram till svaret själv på hans eller ens egna frågor men kommer man då inte på det så känner man sig dum och dålig. Och man ställer ju inte en fråga om man själv kan svaret? Dessutom är man alltid i tidsnöd med denne lärare i navsimulatorn av någon anledning. Det är inte sällan man slutar 30 min senare än enligt schema och detta händer inte med den nya läraren, där slutar man alltid i tid. När d.ä. läraren även ger korta kafferaster i simulatorn så får vi studenter allt som oftast sitta och vänta på honom efter rasten, ofta minst 5 minuter.» (Ganska bra)
- Har upplevt Johan Cimbritz som stöddig/kaxig förut, men har omvärderat uppfattning. Riktigt kunnig och trevlig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.85

- Blev ju lite samarbete med caset (kollissionen)» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 55%
Hög»9 33%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- Alltid lite stressigt med labbar i Navsim. Dock var det trevligare och bättre stämning nu än under ARPA-kursen. Både Johan och Reto har följt upp körningarna på ett bra sätt och utvärderat dessa i Briefingrummet. Mkt proffsigt. Någon hade haft killen från Stena och han var tydligen inte lika bra på det. Kanske är han extra vid sjukdom - vet inte.» (Lagom)
- Tentamen var omfattande och i kombination med labbar och presentationer» (Lagom)
- Oproportionerlig i förhållande till antal poäng i jämförelse med andra kurser. Frågan är om andra kurser behöver höja standarden eller om den här kursen ska tilldelas fler poäng. » (Lagom)
- Mycket inlämningsuppgifter med både portsim, haverifall, simulatorkörningar och tenta ovanpå det.» (Hög)
- kontra till att man hade obligatoriska simulatorkörningar samt att kursen var på fem poäng och tentan kändes som om den var på 10 poäng» (För hög)
- Se kommentar under "rimliga mål i förhållande till poängtal"» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»2 7%
Låg»1 3%
Lagom»15 55%
Hög»8 29%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Men då hade jag tillgodoräknat mig en kurs. Jag tror att mina klasskamrater nog kände sig stressade för det var stora tentor, de 2 som var och i den 3e kursen där det ej var en tenta så var det ändå svårt att bli godkänd.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»1 3%
Gott»11 40%
Mycket gott»14 51%

Genomsnitt: 4.4

- Även om inte jag var i form så tycker jag det var rörigt. Svårt komma ner i Portsim i början. För lite simulatortid. » (Dåligt)
- blanda upp ppt presentationer med tavel genomgång av svåra moment, svårt att hinna med att anteckna annars» (Gott)
- Som sagt, mkt intressant, lärorik och NÖDVÄNDIG kurs! Men den äldre läraren borde kunna lämna över den helt till den nya läraren och om den ska ha kvar det poängtal den har idag så får man dra ner lite på uppgifter.» (Gott)
- Mycket bra tack vare Reto som är mycket kompetent och vet vad han pratar om.» (Mycket gott)
- ÄNTLIGEN en bra lärare på Chalmers Tekniska Lekskola! Reto är både trevlig, kunnig och pedagogisk. Finns inte en lärare på skolan som jag har större respekt för. Nu kanske äntligen kvalitén på utbildningen höjs.» (Mycket gott)
- Det känns kul att Reto börjat som lärare och han har ett stort intresse och kunnande som inspirerar en att plugga. Aldrig förr har jag suttit på youtube och tittat på azipodar och andra roliga system : ) Johan har också gjort ett bra arbete och visat stort engagemang. Sålänge han visar sin ödmjuka sida är han en mycket bra lärare.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, bra med många simmar i navigationssimulatorn.» (Mycket gott)
- En habil sjökaptenskurs. Fem poäng» (Mycket gott)
- Trevlig kurs för alla oss som gillat att köra båt» (Mycket gott)
- Väldigt få hp på kursen i förhållande till hur mkt vi gjort, 6 navsim, 3 portsim, haverifall, tenta.» (Mycket gott)
- Omfattande med bra nivå. Skönt med mycket kompetenta föreläsare. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorkörningarna.»
- Reto!»
- Reto»
- Allt känns det som. Kursen skulle behöva lite mer utrymme dock då det stundtals känts stressigt att hinna med allt som ska göras.»
- Reto. Samt simulatorkörningarna»
- Den goda stämningen. Paret Cimbritz-Reto är mkt bättre än Bergström-Cimbritz. »
- Simulatorkörningarna»
- Reto och Johan, vilket radarpar.»
- Bra kurslitteratur. »
- Origo körningen »
- Origo!»
- Origo, navsim, portsim»
- Det test ni gör nu med att utöka frivilliga körningar på fritiden. Mycket bra. »
- Origo körningen (fler?) och körningarna i simulatorerna.»
- simulatorkörningen»
- Den nya läraren, uppkörningen, tentan och inlämningsuppgifterna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler körningar med origo.»
- Johan för förändra sig, irritationen på honnom har varit stor i hela klassen. Han sitter med på Retos föreläsningar och mest stör med helt oväsentliga inlägg och ska göra sig lustig vilket märks både på elever och Reto att det ej uppskattas. Han bör ändra helt sin attityd och försöka tona ned sig!»
- öka antalet körningar i simulatorn och med Origo.. »
- Mer simulator tid med uppföljning - sista labben med Johan Cimbritz var den i särklass bästa, när det fanns tid att göra om, och om igen.»
- Simulator PM skulle kunna komma ut tidigare så man hinner köpa sjökort i god tid.»
- Plocka bort Portsimövningarna som obligatoriskt. Låt det vara frivilligt/förberedelse för Navsim, och lägg på lite mer teori i kursen istället är mitt önskemål. »
- Föreläsningarna kunde varit i en bättre ordning, tex så de matchar körningarna i NavSim och körningarna i PortSim (tug handling, pivot point)»
- Mer egentid i navsimen för att köra in sig på hårdvaran»
- Kände att minuspoäng på de första frågorna var lite väl höga krav. Speciellt då svarsalternativen i vissa fall var diffusa -> Då fler alternativ känns rätta. »
- Uppsamlingsheat för missade/underkända labbar (ex pga sjukdom eller underkänd körning).»
- Haverifall bort. Mer navsim. Helt ofattbart att en tenta på högskolenivå har minuspoäng. I mitt fall blev det istället för 13 rätt = 13p, 4p pga att jag missade 9 frågor. »
- Ta bort kryssfrågorna, jag missade bla på frågan om bankeffekt då jag ej lyckades lista ut vad som var proportionerligt mot vad. detta trots att jag vet att risken ökar med lågt avstånd och hög fart.»
- Hade varit bra om man fick en genomgång av port sim och lite tips innan man började med övning 2-3. »
- Ta bort redovisningen med tillhörande opponering samt den äldre läraren.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs.»
- Som sagt Reto har gjort denna kurs mycket bra!»
- mkt kunniga lärare i kursen...»
- Känns underligt att ha 6 obligatoriska föreläsningar (8 om man inkl. rättsfallpresent.), 1 presentation och 3 inlämningsuppgifter + en tenta på en kurs som är på 5p, medans andra kurser gör man bara ett test på pingpong för att bli godkänd.»
- Bra och intressant kurs som borde få mer utrymme, framförallt med simulatorkörningar.»
- Undrar egentligen vilken relation IAMSAR har till kursen. Visst mob-manövrarna är viktiga. Men OSC mm. känns mer som ett inslag i ROC/GOC»
- Det här var bland den bästa kursen vi har haft. Väldigt lärorik kurs! Reto och Cimbritz har varit jätte bra lärare!»
- Origo var bland det bästa på hela utbildningen hittills. Mer Origo!»
- Reto är en mkt kompetent lärare. Johan är som vanligt mkt arrogant och tyken, även om en viss förbättring kan anas. »
- Mycket kunskap hos lärarna, bra jobbat!»
- En mycket givande kurs. Bra lärare och fin struktur.»


Kursutvärderingssystem från