ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Datorstödd produktmodellering, CATIA, PPU040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 2.25

- Smidigt program + bra lärare = tar inte så mycket tid som jag väntade mig.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 75%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»9 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.41

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.91

- Svens kurslitteratur var utmärk» (Mycket stor)
- Väldigt bra att läraren har sina EGNA beskrivningar av hur Catia ska användas, det blir mycket lättare att hänga med då. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%

Genomsnitt: 3.83

- Allt finns på plats när det behövs!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Bra hjälp när Sven har tid men det är många som frågar och vi skulle nog behövt två stycken Sven. Eller kanske tre. Ibland sitter man en timme och väntar på hjälp och kan inte komma vidare själv, då känns tiden lite bortslösad. » (Ganska bra)
- Tyvärr hyfsat långa "kötider", men en lärare kan knappast jobba snabbare än Sven, så det är inte där felet ligger.» (Ganska bra)
- Lång väntan. Det var svårt för Sven att hinna med, men han gjorde så gott han kunde.» (Ganska bra)
- Sven är väldigt bra på att svara på frågor, men han borde klonas så att vi får flera Sven. Ibland blir väntetiden på att få hjälp alldeles för lång, annars skulle betyget bli högre här.» (Ganska bra)
- Vi skulle ha behovt flera Sven eftersom han räkte inte till alla som hade frågor under fri arbetetstid» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- Skönt att jobba två och två, man jobbar lika mycket båda två ändå, och det är lättare om man kör fast att en av oss kommer på lösningen. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»2 16%
Lagom»9 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Alldeles lagom, man låg alltid i fas, om man inte hann klart på lektionen hade man tid att göra klart innan nästa lektion, och man var färdig med allt i tid tills deadline. Väldigt bra kurs!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 36%
Mycket gott»7 63%

Genomsnitt: 4.63

- Bra med en cad-lärare som verkligen kan programmet, det har inte fungerat lika bra med andra kurser (Alias). För att lära ut ett modelleringsverktyg behöver man kunna mycket mer än det man ska lära ut och förstå hur programmet arbetar och det har som sagt funnits vissa brister i detta i andra kurser, men inte här. » (Mycket gott)
- Sven är en bra lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- sven... :)»
- Typ allt, möjligtvis mer teori, om hur programmet tänker, så att det är lättare att arbeta självständigt och inte bara följa instruktioner. »
- Svens kurslitteratur och Sven som lärare»
- Upplägget med veckoövningar, och en lite större slutuppgift.»
- kul med det egna projektet (handfatet)»
- den egna uppgiften»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite fler uppgifter vore trevligt»
- Fler förklaringar till övningarna om vad som händer, inte bara vad man ska göra. Kanske någon mer handledare, så att alla frågor besvaras snabbare.»
- Den engelsk kurslitteratur. Den var inte lika bra som de andra och det känns som jag inte lärde mig lika mycket»
- kanske lite mindre genomgångar, svårt att lyssna så länge»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från