ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Teknik, SJO615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 29%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.7

- tillslut kändes det meningslöst att gå på föreläsningarna. Jag lärde mig inget, det kändes slöseri med tid och dessutom så verkade han inte vara pigg på att hjälpa alla i klassen.Om jag ställde en fråga så kändes det som han tyckte det var jobbigt, fast vissa andra fick massor av hjälp.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 58%

Genomsnitt: 3.17

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Fast vår lärare gjorde för oss rimliga mål, nyttigare kunskap» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»4 26%

Genomsnitt: 3.26


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»12 70%

Genomsnitt: 3.58

- Fredric är mycket pedagogisk och skicklig på att förmedla det väsentliga.» (Mycket stor)
- Gick bara på föreläsningarna och instrueringsfrågorna» (Mycket stor)
- Undervisningarna gav otroligt mycket. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.35

- Jag har inte öppnat boken en enda gång, tur att jag lyckades låna den på bibloteket.» (Mycket liten)
- exempel tentorna är bra» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.58

- det var ett par gånger han var sjuk och inte meddelade klassen det t.ex.» (Ganska dåligt)
- Fredric har sett till så att allt (!) har funnits att få tag på på pingpong» (Mycket bra)
- Utmärkt arbete med att lägga ut föreläsningar och övningsfrågor på pingpong! Hjälpte mycket under läsningen till tentamen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 94%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Fredric har tydligt gått igenom och noggrant förklarat så att alla ska hänga med och förtå» (Mycket bra)
- Ett mycket behagligt klimat på lektionerna där fredric verkligen vill förmedla sina kunskaper.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»16 94%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 41%
Hög»4 23%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 3.76

- Med tanke på att 5 ämnen skulle tentas av samma vecka» (Lagom)
- Detta har inget med denna kursen att göra, men då vi hade fem tentor och sex ämnen som vi jobbade med så var det lite tungt ett tag, men tekniken gick bra även när det gick tungt.» (För hög)
- 5 kursers som konkurerar om min läxläsningstid, och alla säger att dem är den viktigaste. Klart att man inte uppnår full kunskap i alla. sprid ut tentorna. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Gott»2 11%
Mycket gott»12 70%

Genomsnitt: 4.52

- Bra för att vara ny lärare» (Godkänt)
- Stora delar kändes ganska oseriöst. Han hävdade att power pointsen inte stämde för att en annan lärare hade gjort dom så man visste inte vad man skulle lita på riktigt.» (Godkänt)
- Det har varit lite abstrakt/diffust eftersom läraren är ny med ett gammalt material. Annars väldigt bra!» (Gott)
- Fredric Jacobsson har varit en jättebra lärare, han har lärt oss allt som han tycker är viktigt att vi ska kunna, och han har haft bra koll på det mesta då han varit ute mycket på olika fartyg. Han har även lyckats gjort kursen rolig och lärorik, och han har anpassat nivån på kursen för alla elever.» (Mycket gott)
- En mycket duktig föreläsare! Fredrik har bra kontakt med eleverna och kan konsten att realisera ett abstrakt ämne. Många bra exempel i vardagen, en stor portion humor och ett genuint intresse för ämnet gör honom till en av de bästa lärarna jag har haft. » (Mycket gott)
- läraren!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- motorlabbet borde varit i ett tidigare skede av kursen»
- simulator passen.»
- Alla pedagogiska förklaringar med blommor, bananer, cyklar och rullstolar. »
- Fredric»
- Det mesta på kursen, jag har inga klagomål för allt har varit bra!»
- det goda humöret och inställningen från vår lärare»
- fredric, mycket bra lärare»
- Föreläsaren»
- Jag gillar att du lär oss det som vi har användning för i verkligheten. Och inte lära oss massa skit som vi inte kommer att behöva använda. Lägger istället tyngdpunkt på det viktiga. Du är bra på att lära ut, du kommer att bli en bra lärare. Bara du får lite mer tid så att du kan göra ditt eget kursmaterial så blir det riktigt bra.»
- Fredrik!! Han är en riktigt bra lärare. »
- Fredrics sätt att förklara "med andra ord" så att den som inte är så insatt i mekaniker-världen också fattar! Och även att han lägger vikt på det som är viktigt för oss att lära oss.»
- Det mesta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske någon hemuppgift ibland»
- Egna powerpoints presentationer »
- mer återkoppling till verkligheten. EN bra grej kan ju vara att börja med att se en motor i verkligheten. det gjorde vi sista dagen nu och det känns lite meningslöst. Jag har grejat med motorer innan och innehar kunskapen för denna kursen, men det är tråkigt för de andra tänker jag som får lära sig motordelar genom att utgå från dåligt kopierade bilder. Sen tycker jag att man skall ha mera labbar. Det är så man lär sig.»
- Egna power-point-presentationer. Vara i motorlabben betydligt tidigare i kursen.»
- Mer praktiskt. Varför inte ha en lektionsal som den gymnasieskolan hade? Teknik är ett praktiskt ämne, för den som aldrig sett delar i en motor eller en motor är det svårt att förstå hur allt hänger ihop och kursen har INGA förkunskaper.»
- Mer praktik och tidigare i kursen.»
- powerpointens upplägg.»
- Powerpointpresentationerna bör ses över, vissa verkade föråldrade och också rent av felaktigt i vissa avseenden. »
- Som sagt vad gör ditt egna kursmaterial, vi lärde oss mycke mer av vad du sa än det som står i PowerPoint.»
- Den gamla power-pointen borde ändras»
- Powerpoint»

16. Övriga kommentarer

- Otroligt bra, inspirerande lärare som gör ämnet intressant. Tar sig tid för frågor och reflekterar bra och sammarbetar med elevernas önskemål»
- Väldigt roliga lektioner!!!»
- Jag blev lite arg sista tillfället, vilket var våran enda maskin labb. Då det visade sig att jag har en sådan motor som vi skulle starta i min båt där hemma så fick inte jag vara med att starta, jag fick inte heller åka hem utan skulle bara stå och vänta på att tiden skulle gå efter som att det var obligatorisk att vara där. Vansinningt löjligt. Och då jag hade förslag på åtgärder för att förlänga motorns livslängd så tyckte han att det var överkurs. Fast det var bra att han vart till sjöss, erfarenhet från riktiga grejer så att säga. Tyvärr så inriktade han kursen på stora maskiner bara. Långt mer än det vi jobbar med, eller kommer att arbeta med.»
- Mycket bra lärare som förklara saker bra.»
- Bra kurs!»
- För att vara Fredrics första klass så tycker jag han har sköt det mycket bra och verkligen lärt ut så att alla kan hänga med och förstå med de materialet som han haft att tillgå. »
- En eloge till fredric som genom sina erfarenheter verkligen kan på ett pedagogiskt sätt förmedla essensen i vad det innebär att jobba i maskin och med motorer.»
- försölk att lägga motorlabben lite tidigare, iaf att vi ska få se så vi får en bild av vad det är vi läser. Att sista lektionen gick ut på att starta en motor var grymt!!»
- Keep up the good work, Fredrik. »
- Pedagogisk och rolig lärare. Mycket bra!»


Kursutvärderingssystem från