ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Navigation del A, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»4 14%
100%»22 78%

Genomsnitt: 4.67

- Eftersom jag bor långt bort... Hade gärna varit med mer. » (25%)
- i stort sett» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 71%

Genomsnitt: 3.42

- Mitt mål var att klara tentan och så småningom plocka klass 7an. Det verkar fungera bra hittills.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursens mål är komplicerad, läraren har dock förmedlat info på ett föredömligt sett..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- borde kanske ställas högre krav på att i större utsträckning kunna bojar, prickar, etc.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»20 80%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»3 10%
Mycket stor»24 85%

Genomsnitt: 3.82

- Johan är grymt bra. Fast jag hade pejl på det mesta innan. Men nu har jag fått lite annan synvinkel och mer kunskap. Man kan alltid lära sig mer... » (Ganska liten)
- Extremt bra undervisning!» (Mycket stor)
- Jag tror inte jag haft en mer pedagogisk lärare och lärare som verkligen vill att alla ska fatta, har flera olika sätt att förklara en sak och går hela tiden tillbaka inte bara framåt.» (Mycket stor)
- har nästan lärt mig mer på föreläsningar och torsdagsövningar än vad jag gjort i hemstudier. MVG» (Mycket stor)
- Läraren är pedagogisk och motiverande. Tack vare den bra pedagogiken är det lätt och roligt att lära» (Mycket stor)
- Mycket bra utlärningsmetoder.» (Mycket stor)
- Handledaren har på ett mycket pedagogiskt sätt delgett kunskaperna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»12 42%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.53

- Kurslitteraturen har jag knappt använt överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- Jag har inte ens öppnat boken som vi skulle köpa, tur att man hade förmånen att låna den på biblioteket.» (Mycket liten)
- I vanlig ordning så är böckerna som rekomenderas ganska meningslösa. Hans föreläsningar och den gammla fina kurs och bäring räckte gott tycker jag. Jag öppnade navigation 1 en gång... Man tror ju att det handlar om raketforskning då man börjar läsa där. » (Mycket liten)
- Boken Navigation 1 behövdes inte alls då det fanns tillgång till så många bra powerpoints» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»18 64%

Genomsnitt: 3.64

- Föreläsningarna som ligger uppe verkar jättebra, men är man inte med på föreläsningarna (som inte är obligatoriska) så är det väldigt svårt att förstå. » (Ganska bra)
- sånär som några få glitches med pingpong, helheten mycket bra» (Mycket bra)
- Grymma presentationer.» (Mycket bra)
- Det har fungerat exceptionellt bra med övningsfrågor, föreläsningar och länkar på pingpong. » (Mycket bra)
- Bra att det kommer upp på ping pong. Sen att ping pong inte alltid fungerar...det är ju en annan sak. Och bra att det kommer som PDF...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»27 96%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 4.03

- Som sagt han brydde sig verkligen om vad vi som elever ville och tog hänsyn till att alla inte hade förkunskaper inom ämnet» (Mycket bra)
- Läraren tar sig verkligen tid till att svara på frågor och ser till så att alla förstår» (Mycket bra)
- Johans personlighet och lärarmodell inbjuder till frågor och man känner sig aldrig dum!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»25 89%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 60%
Hög»10 35%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.42

- Precis lagom för att hinna med i ämnet och förstå.» (Lagom)
- Jag avskyr att stå framför en stor grupp och redovisa saker.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 42%
Hög»8 28%
För hög»7 25%

Genomsnitt: 3.75

- Om man ser till den här kursen, Lite mycket med 5 tentor på en vecka!» (Lagom)
- För många jobbiga ämnen samtidigt» (För hög)
- Det kändes som att vi hade för många kurser, men navigationen hade bäst upplägg för att minska arbetsbördan utanför skoltiden.» (För hög)
- På hela FB klass vII var belastningen för hög. För mycket på för kort tid. Navigationekursen var Lagom belastning» (För hög)
- 5 ämnen som alla konkurerade om min läxläsartid och där alla sa ett just dem var den viktigaste. då är det svårt att uppnå full kunskap i alla ämmnen» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 21%
Mycket gott»22 78%

Genomsnitt: 4.78

- TOPPNIVÅ!» (Mycket gott)
- Helst skulle jag vilja sätta ett högre betyg men det fanns tyvärr inte :(» (Mycket gott)
- MVG till herr magnusson, mycket kompetent i sitt yrke!!» (Mycket gott)
- Rolig och känns nyttig» (Mycket gott)
- Läraren kanon. Mycket energi och glädje. Bra pedagog.» (Mycket gott)
- Johan har på ett mycket pedagogiskt och roligt sett lyckats förklara och lära oss kursens mål.» (Mycket gott)
- Johan är en mycket kompetent och engagerad lärare som är mån om att alla förstår och duktig på att läsa av klassens nivå och därmed även dess behov. » (Mycket gott)
- En mycket intressant kurs som till stor del har blivit bra tack vare föreläsaren Johan. En sällan skådad entusiasm och kunskap för och om ämnet som uppmuntrar till studier. Fingertoppskänsla om hur ämnet skall läras ut och stämningen i klassen. Johan har en förmåga att lära ut! Ingen fråga är för liten, för stor eller för dum. Jag kan ärligt säga att jag har sett fram emot Johans föreläsningar. Att vara nere i simulatorn var också mycket roligt och givande. » (Mycket gott)
- Så jävla bra lärare! Grymt kul att ha en lärare som är så kompetent och som dessutom verkar kunna anpassa sig efter elevernas önskemål och förutsättningar. Bästa läraren jag haft någonsin tror jag. » (Mycket gott)
- Jätterolig kurs och väldigt, väldigt duktig examinator som fångar med hela klassen och ser till att alla är med och förstår. Så här borde alla lärare/föreläsare vara!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ALLT! Förmodligen den bästa läraren jag någonsin haft! Svårt att förstå hur en lärare kan förklara allt med sådan inlevelse, sådan förståelse för andrar svårigheter, humor!! En otrolig trygghet med en lärare som undervisar med sådan värme och medmänsklighet! Perfekt upplägg med teoretiskt blandat med praktiska övningar! Repetition, kunskapskoll! Kan inte bli mycket bättre! »
- Övningstillfällena har varit högst användbara och gett tid åt att diskutera mer med lärare och elever.»
- Allt, sjukt bra presentationer och föreläsningar»
- Övningsredovisnings tillfällen skall behållas. Det gjorde att man verkligen satte sig in i ämnet. Det gjorde att uppgifter blev intressanta och roliga att lösa.»
- läraren, kursupplägg.»
- torsdags övningarna med redovisning på tavlan, mycket givande....»
- Övningstillfällena. Det har varit väldigt givande att göra övningarna till varje vecka.»
- Den pedagogiska undervisningen»
- Att man får hålla på i simulator, då i alla fall jag lär mig bättre då jag får använda alla saker som jag lär mig.»
- Lärare Johan»
- johan»
- Johan Magnusson, en bra lärare!»
- Johan som lärare, mycket pedagogisk och kunnig.»
- Läraren»
- johan»
- Johans upplägg och föreläsningar är bra. Särskillt för de som inte kan något innan tänker jag. Simulatorpassen var bra»
- fortsätt att ha läxförhör på veckobasis, det är en bra koll att se hur man ligger till»
- Metoden att redovisa uppgifter inför övriga kursare är bra metod. Det är en morot till att verkligen försöka förstå det man håller på med samt att det ger en känsla för om man förstått eller ej.»
- Läraren!»
- Johans pedagogiska sätt att förklara det man inte förstår på massa olika sätt tills man tillslut förstår. Att vi hade uppgifter till varje vecka som vi skulle presentera var bra eftersom man då tvingades att sätta sig in och förstå redan från början.»
- Allt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- se mittmötet!!»
- Lite mer sjömärken som man bör ha koll på.»
- Det har varit en rätt stressig period, kanske kan förlänga läsperioden..»
- Lite mer simulator.»
- ja tycker man skulle fått haft kort1 med på tentan för ja tycker de är viktigare att man kan visa att man kan leta upp svar på frågor som man måste ha. kan förstå att man vill kolla att alla kan fyrkaraktärerna i huvudet så man kanske skulle lägga det på en separat dugga där man inte får ha kort1.»
- navigationsboken»
- Inte redovisa inför klassen!»
- Inget»
- Mer simulator. Mer räknestuga i skolan. Med sjökort osv. Det är synd att inte 7orna får pröva praktiskt längre. Att ni förut körde astrid finne en dag var ju ganska bra. Det skulle man kunna mer av. Ett eget skolfartyg borde vara en bra grej?»
- Lättare att läsa på distans.»
- ...»
- Höga belastningen. Vi pluggade dag och natt.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Fantastiskt bra lärare som smittar av med inspiration och förklarar ämnet på ett ytterst pedagogiskt sätt. Läraren tar vara på åsikter och ser alltid till elevens bästa i alla situatoner»
- Du e bäst Johan»
- Du skall ha en eloge för ditt sätt att lära ut. Du är nog den läraren som lyckats bäst med att få med hela klassen, tror inte att du har tappat bort någon under utbildningens gång.Du gör ämnet väldigt intressant.»
- bra kurs över lag!!»
- Kurs som har varit väldigt bra upplagd och det är lätt att lära sig, även om man har missat någon lektion. »
- mycket väl genomförd kurs, johans entusiasm sprider sej på oss studenter och de känns som att alla får lagom ställda krav för att tillse att tenta resultatet också blir bra!»
- Bra!! »
- johan magnusson var en väldigt bra lärare med mycket bra sätt att förklara...»
- Johans postitiva inställning, humor inspirerar i undervisningen. Att han dessutom är väldigt mån om att alla förstår och arbetar utifrån det råder det ingen tvekan om. Han känns "human" i sin undervisning där han har erfarenhet av att jobba till sjöss och, som jag upplever det, fokuserar på det som känns vesäntligt. »


Kursutvärderingssystem från