ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 El- och reglerteknik del A, SJO655

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»1 20%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 60%
100%»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- missat en lektion tror jag» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 60%

Genomsnitt: 3.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 60%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Tentan var lite förvirrande på visa ställen, men överlag bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3

- Tack Henrik, utan din hjälp skulle inte boken vara användbar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Byt bok!» (Ganska liten)
- Men boken e kass!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 4.25

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»4 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Man kan tolka kursmålen på olika sätt, och läraren tolkade så att kursen i sin helhet blev ganska enkel och lättexaminerad.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- vet ej» (?)
- På grund av annan kurs.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 60%
Gott»1 20%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Skulle definitivt rekommendera till andra. Har lärt mig en massa saker om saker runt omkring mig, som jag inte hade en aning om, men som är mycket viktiga.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket till Stena Jutlandica!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare inriktning på mb7, mindre jämförelse med sjöingenjör»
- Boken såklart. Förberedelser till laborationer, kan vara bra att ha gått igenom labbtesen i förväg, eller i alla fall ha sett läraren utföra några experiment. Skulle också vara bra med mera schemaläsning och felsökning.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för den lugna atmosfären under lektionerna.»
- Henrik är jätte bra men han kan iblad stå och prata väldigt länge utan att t.ex. ha en bild att visa eller nåt sånt, då kan man iblat bli väldigt trött. men annars e han bra!»


Kursutvärderingssystem från