ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Fartygsstab. och konstruktion, SJO620

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»9 33%
Cirka 20 timmar»3 11%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»5 18%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 2.92

- Tror jag hamnat rätt i mitt svar. Lade väldigt mycket tid sista två veckor innan tenta. Svårt räkna ut när man ej fört dagbok.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att avgöra, » (Cirka 20 timmar)
- Jag har inte lagt ner så här mycket tid och energi på någon av våra andra kurser.» (Minst 35 timmar)
- Jag har aldrig lagt ner så mycket tid på någon annan kurs som den här. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 7%
100%»25 92%

Genomsnitt: 4.92

- nästan missat två föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker att kursen är på en högre nivå än vad som beskrivs i kursplanen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 25%
Nej, målen är för högt ställda»18 75%

Genomsnitt: 2.75

- Då mycket vikt lades på beräkningen av stabilitet så borde förkunskaperna i matte varit högre.» (?)
- För mig som har mattekunskaper sedan innan är kursens nivå rimlig. Ett alternativ för de som inte har mattekunskaper är att ha en parallell matematikkurs eller en introduktions kurs i den matte som krävs för att få förståelse för kursen. Eller höja intagningskraven. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Man skulle behöva högre förkunskaper i mattematik» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eftersom endast matte a krävdes för att ansöka till fartygsbefäl är det lite underligt att matte ända upp i matte a tillämpas.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Man skulle behövt mer matematik erfarenhet för att fullständigt förstå» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är rent mattematisk. Förkunskaps krav för klass 7 är matte A, men här arbetar man med högre kurser.» (Nej, målen är för högt ställda)
- det krävs inga förkunskaper ändå bombas man med ganska avancerad matte, eller så gör läraren det för komplicerat» (Nej, målen är för högt ställda)
- För låga förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Och det med råge.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det krävs inga förkunskaper för denna kurs men det skulle behövas om man ska klara den.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»3 12%
I viss utsträckning»12 50%
Ja, i hög grad»4 16%
Vet ej/har inte examinerats än»5 20%

Genomsnitt: 2.45

- jag missar examinationen.» (?)
- Jag tycker att mycket av all den tid som jag har lagt på att räkna på uppgifterna i exempelsamlingen har varit förgäves. Det var inte många uppgifter som handlade om det som vi har gått igenom på föreläsningarna eller räknat på i exempelsamligen. Den sista uppgiften var emellertid en "räkneuppgift", men var istället väldigt svår i och med att den knappt handlade alls om det som vi pratat om/räknat på. » (I viss utsträckning)
- De som varit prio under lektionerna har varit formler och beräkning av stabilitet. Detta har jag då lagt mycket kraft och energi på att lära mig och tycker att jag utvecklat min kunskap från noll till en grundläggande förståelse. Självklart ska man oxå läsa kursmaterialet men då som sagt tyngden under lektionstid har varit just beräkningar så har jag också fokuserat mig på det. Flera av frågorna känner jag att vi inte gått igenom under lektions tid och därför har jag inte lagt någon tyngd i den.» (I viss utsträckning)
- knappt och verkade inte ta någon hänsyn till nivån som klassen uppnått» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentamen var missanpassad i förhållande till undervisningen. Att två frågor står för nästan hälften av poängen tycker inte jag är försvarbart, att dessa dessutom skiljer sig ganska kraftigt ifrån de övningsuppgifter man finner i övningskompendiet i kursen gör inte saken bättre.» (I viss utsträckning)
- Till viss del men alldeles för lite. Det man hade kämpat med kom inte på provet, det inte läraren hade pratat om alls kom istället. Läraren var alltför otydlig med vad som var viktigt att kunna.» (I viss utsträckning)
- Man var tvungen att veta allt!» (Ja, i hög grad)
- Men personligen så tycker jag inte att man ska ta med en uppgift inom en del som vi bara gått igenom på ungefär 10 minuter i början på kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»13 48%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.44

- Jag har inte förstått ämnet. Det har varit mycket otydligt. Inga anknytningar till verkligheten. Bara räkna på tavlan.» (Mycket liten)
- tycker att pedagogiken kunnat vara tydligare, användning av beteckningar som lärare använder stämmer inte med kursboken» (Ganska liten)
- Alledes för teoritiskt upplagd med alltför få pedagoskiska hjälpmedel. Tempot i undervisningen har lett till att jag mest skrivit av det som skrivs på tavlan utan att förstå det.» (Ganska liten)
- dålig pedagogisk grund, förvirrande begrepp samt godtyckliga och ihoprörda begrepp.» (Ganska liten)
- Kändes som läraren bara visade att HAN kunde.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav inte mycket. Examinatorn bytte och ändrade förklaringar från den ena stunden till den andra. Förvirrande. Skulle vilja ha haft en bättre inledning där examinatorn förklarar vad kursen handlar om, dess innebörd och presentera grunderna, vad de betyder och deras funktion.» (Ganska liten)
- Vår klass har varit mycket "gnällig" under lektionstid detta antagligen pga att de inte förstår liksom jag själv.. MEn jag tycker ändå att jag fått ut stor hjälpa av genomgångarna.» (Ganska stor)
- Man fick gör en hel del självstudier för att hänga med» (Ganska stor)
- Självklart har den varit stor, men det jag skulle vilja säga till martin är att det verkar som att han antar att vi kan detta sen innan. Jag och många fler har inga förkunskaper i detta, därför tog det väldigt lång tid att förstå överhuvud taget och kursen var väldigt mastig och man har pluggat och jobbat Jätte Mycket inför tentan. Sen på tentan så kom det ett antalfrågor som han bara nämt en gång. Det jag vill säga är att Martin är jätte duktig och kunnig i det han håller på med men han är opedagogisk och har svårt att lära ut på ett bra sätt, tyvärr.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»8 29%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.18

- mycket opedagogiska böcker» (Mycket liten)
- Kursbokens formler är inte skrivna på samma sätt som lärarens, Bokens språk och upplägg är inte lättilgänligt och är för komplicerad för att lätt ta till sig.» (Mycket liten)
- Kursliteraturen är mycket krånglig och för en som aldrig läst något inom ämnet mycket oförstålig. Boken har snarare krånglat till saker och ting. Då det inte var några förkunskaper så borde materialet va grundläggande och "lättare".» (Mycket liten)
- Undermålig litteratur på en nivå för redan insatt eller ingenjörsnivå. Helt fel litteratur för den oinsatte studenten. (Rimmar dåligt med förkunskapskraven som anges)» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var i stort sett värdelös. Krånglig, svår och obegriplig text. Examinatorns powerpoints hjälpte ytterst lite.» (Mycket liten)
- övningshäfterna var bra, boken var svår att komma in i» (Ganska liten)
- Har lärt mig absolut mest av att sitta med klasskamrater och diskutera.» (Ganska liten)
- Övningskompendiet var av bra kvalite, men läroboken var i princip inte till någon hjälp alls.» (Ganska liten)
- Det enda som kunde hjälpa en att plugga var kompendiet med frågor/arbetsuppgifter. För att fatta hur man gör blev jag tvungen att fråga kompisar.» (Ganska liten)
- Svår bok» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»8 29%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.62

- jag vet inte riktigt. de första veckorna kom inget upp på ping pong för läraren visste inte hur det fungerade tror jag. men websidan har nog fungerat, fast jag har inte kunnat dra så stor nytta av den. I övrigt har vi inte fått något utdelat material.» (Mycket dåligt)
- PP-presentationerna handlade aldrig om alla de uträkningar som kursen s tyngdspunkt lades vid. I övrigt var presentationerna bra.» (Ganska dåligt)
- Väldigt bra att allt material finns tillgängligt på ping pong! Anledningen till att det inte blir mycket bra är för att jag tycker att man kan förvänta sig att problem som uppstår med pingpong borde lösas inom åtminstone 24h. Så var inte fallet under denna periods problem.» (Ganska bra)
- Huss bok i ämnet är inte kul. Upplevde som rörig och snarare nördig än pedagogisk.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»3 11%
Ganska dåliga»12 44%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»4 14%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.55

- Man kan alltid ställa frågor. Sen om om man får "aa det är inte helt lätt, de kan du fundera lite på" Som svar så spelar inte det så stor roll..» (Ganska dåliga)
- Det har inte varit lätt att förstå kursen, då är det svårt att ställa frågor. Men jag har upplevt Martin som sur efter att det kommit många frågor.» (Ganska dåliga)
- Läraren verkar inte ha särskilt stort intresse att få med alla på tåget och grepppa det väsentliga i ämnet.» (Ganska dåliga)
- skulle alla elever fått svar på sina frågor under lektionstid skulle vi inte hunnit mer än halvvägs genom kursen på avsatta timmar.» (Ganska dåliga)
- frågor fick ställas men svaren hjälpte föga» (Ganska dåliga)
- Till och från. När man har en fråga och har svårt för ämnet så är det tungt att bli besvarad med "något ska ni ju fundera på hemma också". Jag är här för att jag vill lära mig, hjälp mig då att förstå!» (Ganska bra)
- för mig var det bra med jag vet att andra hade problem med att få hjälp» (Ganska bra)
- Möjligheten att ställa frågor fanns och frågorna besvarades. » (Ganska bra)
- Läraren bemötte inte frågor på ett bra sätt. Blev irriterad.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»24 88%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.96

- En otroligt viktig del för mig, om jag vill klara kursen.» (Mycket bra)
- Det har varit helt avgörande för att klara tentan och kurrsen då boken och föreläsningarna varit svåra att ta till sig.» (Mycket bra)
- Klassen har verkligen hjälpt varandra. Många har suttit kvar länge i smågrupper efter skoltid och verkligen hjälpt varandra. Detta var nog mångas räddning. » (Mycket bra)
- ca 80 % av det jag lärt mig inom den här kursen har jag lärt mig via mina kurskamrater och egen studering. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»5 18%
Hög»10 37%
För hög»11 40%

Genomsnitt: 4.11

- Jag skulle ha önskat att examinatorn gav oss uppg. en gång i vekcna och sen en gemensam genomgång av uppgifterna.» (För låg)
- den svåraste kursen att kom in i, men sedan var det relativt lätt » (Hög)
- Anser att den framförallt var missanpassad, till vad man, med tanke på de fartyg vi med utbildningen kommer att ha möjlighet att arbeta ombord på.» (Hög)
- Ska ämnet fortsätta vara så här "krångligt" så behövs mer föreläsningar och en kurs i pedagogik till Martin Schröner . » (För hög)
- Alla andra ämnen prioriterades bort lite då denna kurs va så tung och svår. Jag och många andra har lagt ner så oerhört mycket tid på att försöka lära sig och förstå. Trotts att jag tycker att jag lärt mig massor och verkligen fått en grundläggande förståelse så är det tufft att få beskedet att det ändå inte räcker! Det är lite som att simma i motström, det spelar ingen roll hur hårt man försöker du kommer ändå inte fram.» (För hög)
- För mycket på för kort tid. Kuresen borde varit 2-3 veckor längre med mer tid för lärarledda självstudier alt genomgång av beräkningsexempel.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 30%
Hög»8 30%
För hög»10 38%

Genomsnitt: 4.07

- 5 ämnen som konkurerade om min uppmärksamhet, inte lätt att få full kunskap i alla då.» (Hög)
- Många ämnen att läsa.» (Hög)
- Denna kursen förstörde mycket av helheten pga den frustration som byggdes upp pga den bristande pedagogiken.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»10 37%
Dåligt»8 29%
Godkänt»5 18%
Gott»4 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Ingen koppling till verkligheten. Inga praktiska exempel eller övningar.» (Mycket dåligt)
- Kombinationen: svårbegriplig bok och opedagogisk lärarhandledning har försvårat ämnet.» (Mycket dåligt)
- Fokus lades på fel grejer. För dålig återkopplig/anknytning till verkligheten/användningsområde.» (Mycket dåligt)
- Det hade kunnat varit en intressant kurs...» (Mycket dåligt)
- Då tyckte jag ända att det var ett roligt ämne när man efter några lektioner började förstå hur allt hängde ihop. Det som gör kursen till dålig är den stress som läggs på en att kunna så mycket nytt. Återigen hade kraven på matte varit högre att man snabbare hängt med men nu finns inga såna krav då kan man heller inte lägga kursen så högt!» (Dåligt)
- Rörig kurs där komplicerade moment gicks igenom snabbt och utan klassens breda förståelse.» (Dåligt)
- Föreläsren Martin Schreuder verkar kunna sitt ämne men bör se över sin pedagogik. Lektionerna gick alldeles för fort och det var för dåligt material på pingpong. Tydligare uträkningar och fler räkneexempel efterlyses! Martin måste också lära sig att känna av nivån i klassen och bättre uppfatta när någon (läs: hela klassen) inte förstår och gå igenom på ett mer lättbegripligt sätt. Föreläsningarna måste också bli mer intressanta, en mycket god idé var när Martin visade en film och Estoniakatastrofen och pratade om densamma. Dock var det för få inslag av den typen. Ett ämne som är såpass okänt för många måste göras mer lättillgängligt och intressant. » (Dåligt)
- en väldigt komplex kurs som tyvärr försent växte på en» (Godkänt)
- Läraren måste lära sig att kunna förklara på flera olika sätt, under kursens gång så har det känts som att läraren bara har memorerat boken och föreläser från den. Har man ställt en fråga så har han svarat på samma sätt som han förklarade tidigare och då är det rätt så svårt att lära sig någonting. Det har inte varit möjligt att stanna upp och repetera heller, utan det har bara varit att läraren har plöjt igenom sina saker. När vi väl skulle ha repetition så gick läraren igenom nya saker som förvirrade det mer för de flesta eleverna.» (Godkänt)
- Som jag nämnde tidigare har jag matematikkunskaper sedan innan och hade därför inga större problem med kursen.» (Gott)
- Jag är nöjd eftersom jag lärde mig det jag skulle. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lämna ut ett formelblad i ett tidigt skede av kursen som man kan gå tillbaka till och jobba med för förståelse»
- inget»
- det är ju bra med pauserna mitt i förerläsningen.»
- Mängden föreläsningar, inte mindre.»
- Bra lärobok.»
- --»
- Man bör se över både kurs och föreläsare. 70 % underkänt kan inte vara vare sig normalt eller acceptabelt.»
- Se: övriga kommentarer»
- Inget»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Her Schreuder borde gå en kurs i pedagogik. Jag tvivlar inte på hans förmåga inom ämnet men enligt mig var pedagogiken i stort sett helt frånvarande. Kanske borde man ta en eller två föreläsningar i början och gå igenom matten som kommer behövas, som inte står med som förkunskapskrav. Varför inte övningstillfällen som navigationen, där man i grupper kan räkna tillsammans.»
- mer uträkningar på lektionerna»
- Formelsamling i början av kursen så man kan följa med bättre i undervisningen»
- kanske mer grupp räkning och eventuellt ännu tydligare vilke förkunskaper som krävs. Jag upplevde att många inte kunde den form av matte som kursen kräver. Därför skulle det kunna vara bra att köra en fivillig matte kurs pralellt med stabiliteten för att öka förståelsen för de som nte förstod.»
- Att man testar mer i praktiken. Anpassa kursen till de förkunskaperna som programmet säger att man skall ha. Att man tittar lite på de dataprogramm som man använder inom handelsflottan för att räkna på stabilitet. Att man har en lärare som vart till sjöss.»
- att man har nån typ av mitterminstest som ger en värdemätare hur man står, som sätter lite press på studeringen då man inte tror att man kan ta en promenad i parken o tro att man ska lära sig detta»
- En lärare som kan lära ut från grundnivå. »
- En samling över formler, som är vanligt förekommande, i ett tidigare stadium av kursen. Att läraren verkligen pekar på att börja räkna på uppgifterna så fort kursen börjar.»
- Skaffa en ny lärare som kan lära ut!!»
- Läraren brinner för sitt ämne, men tänk på pedagogiken. Missar att förmedla nyttan av vissa moment, varför vi lär oss...»
- Mer tid, nu kan man bara vissa utvalda delar av sjölagen.»
- Undervisningen MÅSTE bli mer pedagogisk och inte vända sig till de 5% i klassen som tidigare läst mycket matte och fysik. Välj ut det relevanta i ämnet. Det som man kan tänkas stöta på i sitt yrke som sjöman. Visa istället hur det går till i praktiken med lastdatorer eller program som hanterar stabiliteten. »
- det är viktigt att ha samma tecken för samma sak i olika uppgifter så man inte fokuserar på tecknets betydelse utan själva uppgiften.»
- Martin är mycket kompetent inom sitt område men är mindre bra på att lära ut sin kunskap på ett lättförståeligt sätt. Problematiskt att han inte ser/känner/förstår när tre fjärdedelar av klassen inte hänger med alls. Mycket haltade även i det pedagogiska. tex blev uträkningar, som egentligen bara handlar om enkla bas-beräkningar, otroligt invecklade att hänga med i pga. extremt många förkortningar som dessutom var varandra väldigt lika, användningen av eller kanske "icke-användningen" av formler plus att läraren ideligen ändrade utseende och beteckningar i formler på ett sätt som för mig (som gått naturvetenskaplig linje och jobbat mycket med formler) innebar att man överger allt man vet och slänger in någonting annat från någonstans med tidigare okänd beteckning.. ja det blir ju rörigt bara man försöker beskriva det. Dock håller jag med martin om att förkunskapskraven är på tok för låga. svårt för martin att göra sig riktigt förstådd när eleverna inte kan matematiken som ligger till grund för beräkningarna.»
- Läraren måste ta åt sig av kritiken som vi gav vid mittmötet och bli mer pedagogisk, och lyssna till eleverna när de säger att de inte förstår och behöver repetera. »
- Bättre kurslitteratur, bättre pedagogisk undervisning samt mera tid till lärarledda instuderingsuppgifter»
- schreuder»
- Se ovan»
- Man bör sänka kravet på kursen alldeles för höga krav. Borde lyssna mer på klassen, då vi sa att det var alldeles för högt temp och svårt att förstå. För svårt och avancerat slutprov. Får 70 % av klassen icke godkänt så är det ju nått som är knas. Måste bli bättre och tydligare på att lära ut. Det skadar ju inte att blanda in lite humor i undervisningen. Du är ju väldigt kunnig inom ämnet, men borde bli bättre på att lära ut.»
- Se: övriga kommentarer»
- Mindre matematik. Mer förståelse. Bättre och mer rättvis tenta.»
- Extra tillfällen där man arbetar med uppgifter och hur man ska kunna lösa uträkningarna. »

16. Övriga kommentarer

- Dålig oengagerad lärare som inte ser efter elevernas bästa. Opedagogisk!»
- Borde vara en lärare som är mer pedagog, han e jättebra på sitt ämne men kan inte konsten att lära ut»
- Kursen har varit en stor besvikelse. Läraren har inte fått med alla i klassen och lagt nivån alldeles för högt. »
- en mycket kompetent lärare, kunnig i sitt yrke.kanske en annan anfallsvinkel på utlärningen.mycket ligger hos en själv, därför ska man inte gnälla...men tror just att tydligheten i beteckningar på föreläsningar överrensstämmer med white sea, exempelsamlingen. tack för en intressant kurs, den är kul när man börjar förstå»
- en väldigt svår kurs som för mig som läst matte A var väldigt svår. en lärare som skriver en tenta på det som han bara nämnt 1gång och som knappt tar med dom uppgifterna man jobbat med 100-tals timmar. Dåligt!»
- Kursen var dålig och läraren kunde inte svara på frågor som ställdes. Kraven för godkänt var för höga med tanke på att det bara krävs Matte A för att få gå denna linjen. Vi gjorde massa med matte/räkneuppgifter som krävde högre kunskap än Matte A!»
- Kul kurs.»
- Martin Schröner har alledes för låg förmågan att känna av vilken nivå eleverna befinner sig på och anpassa sin pedagofgik till det. I övrigt en trevlig man.»
- Martin så på dig men försök att hitta bättre sätt att lära ut, tex att i början gå igenom vad alla förkortningar verkligen betyder och vad som händer när flyttar sig, många vet inte ens vad trimm är. Kursen är grundläggande, en person som aldrig varit på en båt ska också kunna förstå. Ha praktiska exempel som man kan ta på tex en liten modelbåt som du kan kränga och snurra på så man kan se vad du menar och hur fartyget reagerar i olika situationer. »
- Jag tror att om man lägger mer tid på att avrunda kursen med lite av allt möjligt som man ska kunna, ist som nu att man lägger de 4 sista föreläsningar på att räkna fria vätskeytor och flytta G. Alla trodde att dem var viktigast inför tentan och pluggade på dem. jag tror också at de flesta lärde sig nog men fick tyvärr inte visa det på tentan. Gör en mitten diagnos eller liknande så du får reda på hur de går för alla, och ge dem som inte ens öppnat boken en redig tankeställare!»
- Den mest pedagogiska materialet som kunde användas var inte undervisningen, inte köpt kurslitteratur utan ett anteckningskompendium som en student skapat 2006... Som dessutom använde sig av andra beteckningar och formler än de vi fick oss sagda..»
- Jag anser att kursen i alldeles för stor uträckning fokuserade på fatygskonstruktion framför sådant som känns relevant i förhållande till hela utbildningen. Skulle gärna se att kursen skulle innehålla mer av sådant som man i utbildningen kommer att komma i kontakt med. Man bör fundera på ifrån vilken håll man bör angripa ämnet fartygsstabilitet. Jag skulle vilja se mera undervisning som relaterade till stabilitet och de båtar vi kommer att komma i kontakt med. Varför lät man ex. stryka egenrullningskapitlet i kursboken. För mig så känns just det kap. som ett av de mer relevanta kap. studera. Tyvärr, så framgår det alldeles för tydligt att föreläsaren inte har någon direkt erfarenhet av praktiskt tjänstgörande ombord på ett fartyg. Som konstruktör är han säkert jätteduktig, men vi studerar inte denna utbildning för att blir fartygskonstruktörer.»
- Kursen är inte anpassad till personer som endast läst matte A. Läraren verkade skita fullständigt i detta och körde på sitt race, dvs tappade väldigt många redan från starten. Opedagogisk lärare som inte kan förklara på flera sätt än ett och som inte heller verkar ha intresse av att lära ut. Inte heller lyssnade han på oss då vi flera gånger sa till om att vi inte hänger med och att vi behöver få veta mer specifikt vad det är som väntas av oss så att vi kan plugga. Gör man en tenta som nästan inte innehåller alls det han lagt vikt på på lektionen och samtidigt sätter 8 poäng på sista och klurigaste frågan kanske ska börja söka sig ett annat yrke än lärare. Känns tråkigt då man pluggat som ett svin till denna tenta. Inte ok!»
- Examinatorn i fråga kan ju mycket väl ämnet men man fick känslan att han kunde det För väl. Det kändes som om man hoppade in i en kurs som pågått mer än hälften av kurstiden. Det var otydligt, förvirrande och osammanhängande. Hoppade från ena sak till den andra utan känslan av att man förstått och fastställt senaste frågan. »


Kursutvärderingssystem från