ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Miljöteknik och elenergi Z2, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-31
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Oklara direktiv för såväl magnetfältslabben och projektuppgiften. Det var väligt rörigt med de tentor som låg upplagda på tidigare års hemisdor. En del uppgifter saknades facit till och andra uppgifter fanns det bara facit till, men själva frågeställningen saknades.»
- Det fanns två olika versioner av PM, vilket gjorde att det blev fel ett par gånger..»
- annorlunda kurs-pm på hemsidan vilket gav problem.»
- Bra att alla föreläsningar, övningar och lösningar lades upp på hemsidan.»
- Lab-pm måste förbättras, ibland var det oklart vad man skulle göra.»
- Riktigt dåligt att lägga in en sista labb den sista veckan som man inte hann med att göra på utsatt tid så det tog ut från tiden som borde varit till för tentaplugg. Man lärde sig dessutom ytterst lite, om något, av labben.»
- dåligt uppdaterat PM, med en inaktuell exempel-tenta i slutet»
- Kurs-PM sa olika saker beroende på vilken sida man kollade på, t.ex. inlämningstider. Labb-meterialet kom upp alldeles för sent på kurshemsidan.»
- Dålig planering av kursen senare delar och bristande info om vissa labbar.»
- Lösningsförslaget till exempeltentamen i Kurs-PM kom upp väldigt sent på hemsidan, (för sent).»
- Flummigt och oklart»
- Fel i kurspm på oppononetgrupper.»
- Lite slarvigt att det var två olika versioner på KursPM, en tryckt och en på kurshemsidan. LabbPM till strålningslabben kändes som det hade lite för lite info.»

Kurs-PM
39 svarande

- -»2 5%
8 20%
OK»17 43%
7 17%
++»5 12%

Genomsnitt: 3.12

Kurshemsidan
39 svarande

- -»0 0%
8 20%
OK»24 61%
6 15%
++»1 2%

Genomsnitt: 3

Labb-PM
40 svarande

- -»3 7%
10 25%
OK»22 55%
5 12%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.72

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Använde mig aldrig av Miljöfysik -Energi för hållbar utveckling, Mats Areskug. Överflödig investering.»
- Jag tittade knappt i kurslitteraturen.Förstår knappt varför miljöfysikboken är med som kurslitteratur. De sidor som var aktuella för kursen skulle lika gärna kunna ha samlats ihop i ett häfte precis som så mycket annat i kursen.»
- Föreläsningsslides utgjorde en bra grund för kursen, materialet kändes överflödigt. Bra som fördjupningsläsning men ej nödvändigt för kursen.»
- Lite onödigt mycket kurslitteratur kanske.»
- ingenting är bra med den här kursen. gör om, gör rätt.»
- Ville haft någon riktigt bok till el-delen, jättesvårt att hänga med på föreläsningarna i elen så bra om man hade en bok att läsa i själv.»
- Läste knappt litteraturen, använde föreläsnings-slides istället.»
- Miljöfysiken skulle lätt gå att få in teorin i ett par häften. Då hade man inte behövt köpa en dyr bok för några få sidor. All ellära däremot blev lite väl rörigt med alla papper - här skulle en bok varit bra.»
- Boken Miljöfysik kändes onödig.»
- Miljöfysikboken för nästan 400 spänn kändes helt omotiverad, man köper inte böcker för att dem ska vara snygga i bokhylla, inte en sån bok iaf.»
- The Hitch Hiker är oförståelig och använder sig inte utav någon bra engelska.»
- kändes som om det knappt användes i kursen»
- Mycket osammanhängande text som man inte orkade arbeta sig igenom i många av häftena, detta gjorde att det mesta tedde sig ointressant.»
- Inte så mkt använding av muljöfysikboken. »

Miljöfysik - Energi för hållbar utveckling, Mats Areskoug
35 svarande

- -»9 25%
6 17%
OK»15 42%
3 8%
++»2 5%

Genomsnitt: 2.51

Elektriska och magnetiska fält, Yngve Hamnerius
35 svarande

- -»2 5%
4 11%
OK»25 71%
4 11%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.88

Urdrag ur The Hitch Hiker
35 svarande

- -»6 17%
15 42%
OK»14 40%
0 0%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.22

Electric Power Engineering for Z2, Torbjörn Thiringer
35 svarande

- -»2 5%
5 14%
OK»19 54%
8 22%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.02

Urdrag ur Reglerteknik Grundläggande teori, Torkel Glad och Lennart Ljung
34 svarande

- -»2 5%
6 17%
OK»22 64%
3 8%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.85

Kopierat häfte, Elektronik
34 svarande

- -»3 8%
4 11%
OK»24 70%
3 8%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.79

Kopierat häfte, Ellära - Magnetism
34 svarande

- -»3 8%
6 17%
OK»22 64%
3 8%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.73

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Stefan var väldigt bra. Strukturerat material och engagerad lärare. Oskar var absolut den som var mest insatt i labbarna. Han var väldigt bra också. Johan och Erik hade behövt prata med varandra så att inte samma slides och samma fakta presnterades.»
- Eldelen var svår att ta till sig, och jag tycker det var svårt att förstå vad det var man skulle ha det till. På övningarna framkom det bättre än på föreläsningarna.»
- Tycker Stefan gick alldeles för snabbt fram och slidsen som vi fick var svåra att gå igenom i efterhand då det inte fanns någon kursbok i elen»
- Oskar blev mycket bättre efter mittavstämningen :)»
- Personlig åsikt kring Erik, det är svårt att lyssna på honom och dessutom var han inte något vidare pålitlig när han skulle demonstrera miljöuppgifter. Oskar går igenom lite väl snabbt och det är lätt hänt att han bara står och säger det som står i facit istället för att använda eget språk och kanske underlätta förklaringar från facit då facit inte heller var jättelätt att förstå sig på. Han kunde dock förklara bra när man frågade honom under rast eller efter ett övningspass. Jag tycker däremot att man måste ändra här och köra små övningspass i mindre lokaler där man får sitta och räkna själv och där lärare går runt och hjälper. Ev. visar några exempel på tavla, mer som en räknestuga. Detta har ju tyvärr resulterat i ett problem som uppstod under tentan som jag kommer nämna längre ner.»
- Johan och Stefan var bra. Oskar var riktigt bra på att förklara saker, sen är han förbannat trevlig också! Erik verkade väldigt osäker och det verkade som han inte riktigt hade koll på sina saker när han ibland blev ifrågasatt eller fick en fråga. Under hans föreläsning så hade vi redan sett en stor del av slides:en på tidigare föreläsningar»

Föreläsare, Johan Boman
39 svarande

- -»2 5%
6 15%
OK»17 43%
11 28%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.17

Föreläsare, Stefan Lundberg
39 svarande

- -»2 5%
0 0%
OK»16 41%
15 38%
++»6 15%

Genomsnitt: 3.58

Övningsledare och labbassistent, Oskar Josefsson
37 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»9 24%
9 24%
++»18 48%

Genomsnitt: 4.18

Övningsledare, labbassistent och gästföreläsare, Erik Svensson
37 svarande

- -»5 13%
9 24%
OK»18 48%
4 10%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.64

Labbassistent, Emma Grunditz (El-labb 1, El-labb 2, PSpice)
31 svarande

- -»3 9%
3 9%
OK»23 74%
2 6%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.77

Labbassistent, Poopak Roshanfekr (El-labb 1, PSpice)
29 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»21 72%
5 17%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.06

Labbassistent, Johan Åström (El-labb 1)
28 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»24 85%
4 14%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.14

Labbassistent, Mebtu Beza (El-labb 2)
28 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»23 82%
4 14%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.1

Labbassistent, Saeid Haghbin (El-labb 2)
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»24 82%
3 10%
++»1 3%

Genomsnitt: 3.13

4. Gästföreläsare

Betygsätt hur du anser att gästföreläsarna var relevanta/intressanta i kursen.

Matrisfråga

- Hybriddriftföreläsningen blev ganska rörig med så många olika bilmodellexempel. »
- David var en duktig föreläsare och föreläsningen var mycket intressant.»
- Bra med många gästföreläsare i denna kurs.»
- de fyra sista, exklusive petra andersson var de bästa vi sett i Z:2an.»
- Kändes så utspritt, lite information här och lite där och det var oklart vad vi faktiskt skulle behöva komma ihåg. Miljön borde vara en tenta, och elen en annan. Finns ingen anledning att sätta ihop båda delar i samma tenta.»
- "Teknik och etik"-föreläsningen kändes totalt onödig. Ungefär två timmar som dedikerades till att berätta för oss att vi skulle göra som vi själva känner är rätt!? Dessutom orelevant för kursen...»
- Klart att man någonstans ska ta in lite etikfrågor, men relevant till denna kursen, nja, kanske bättre än någon annan kurs men fortfarande lite tveksamt.»
- Gästföreläsare som kan vara intressantare för Z»

Gästföreläsare, Karin Andersson (LCA)
38 svarande

--»4 10%
6 15%
OK»19 50%
8 21%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.89

Gästföreläsare, Yngve Hamnerius (Elektriska- och magnetiska fält)
37 svarande

--»0 0%
1 2%
OK»22 59%
11 29%
++»3 8%

Genomsnitt: 3.43

Gästföreläsare, Aleksander Bartnicki (Elsäkerhet)
36 svarande

--»2 5%
2 5%
OK»22 61%
10 27%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.11

Gästföreläsare, David Bryngelsson (Energiscenarier)
35 svarande

--»0 0%
1 2%
OK»16 45%
10 28%
++»8 22%

Genomsnitt: 3.71

Gästföreläsare, Lina Bertling (Generering, transport och förbrukning av el i Sverige)
36 svarande

--»1 2%
0 0%
OK»14 38%
16 44%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.66

Gästföreläsare, Ola Carlsson (Vindkraft)
35 svarande

--»1 2%
0 0%
OK»14 40%
16 45%
++»4 11%

Genomsnitt: 3.62

Gästföreläsare, Petra Andersson (Teknik och etik)
33 svarande

--»5 15%
8 24%
OK»16 48%
4 12%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.57

Gästföreläsare, Torbjörn Thiringer (Hybriddrift, Volvo)
36 svarande

--»2 5%
0 0%
OK»13 36%
17 47%
++»4 11%

Genomsnitt: 3.58

5. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- man fattade aldrig vad det var för någon uppgift som räknades på elövningen, gick lite för fort.»
- PS-spicen kom ut alldeles för sent...»
- Instruktionerna till projektarbetet behövde ha varit bättre. Särskilt om hur uppstruktureringen av arbetet skulle se ut. Om arbetet skulle begränsas till max 7 sidor och alla rubriker som stod med skulle tas med hade själva teoridelen och diskussion fått klämmas ihop på två-tre sidor. Miljölaborationen hade också dåliga direktiv. I lab-PM:et stod det jättemycket om elektriska filtar, något som var väligt orelevant fö själva labben.»
- Sista labben i pspice borde vart tillgängligt mycket tidigare.»
- Det var svårt att se någon röd tråd i miljöföreläsningarna, innehållet kändes väldigt spritt. Den sista simuleringsuppgiften bör schemaläggas tidigare för att den verkligen ska ge något. Det hade varit bra med några extra räknestugor där man fick räkna själv.»
- Sista labben kändes inslängd i sista minuten. Den tog tid utan man kände att man lärde sig något. Miljölabben kändes också ganska orelevant. Ellabbarna var bra, men labbPM kunde behöva en uppdatering.»
- Räkneövningarna i elen var inte så bra. Det hade varit bättre med bara kort genomgång och sedan självverksamhet så man faktiskt får räkna själv och har MÖJLIGHET ATT FÅ hjälp med uppgifter.»
- labbens relevans framkom ej»
- El föreläsningarna var bra men tempot var för högt. Borde ta bort några miljöföreläsningar och istället sprida ut el-biten på fler föreläsningstillfällen.»
- 4 timmar elmotor var för mycket på en gång!!»
- En enda räkneövning i miljö inför en tenta, verkligen inte ok. Hur ska man då kunna veta vad för typ av uppgifter som gäller inför tentan? Elövningarna var som jag nämnt ovan, gav inte mycket.»
- Om kursen väljer att fokusera på el-maskinen bör det frammgå.»
- Jag satte "-" på El och Miljöföreläsningar av den anledning att det var sådana enorma mängder(!) slides man gick igenom varje gång, när det sedan ändå bara var kanske max 7 slides från varje föreläsning som det stod något relevant på! Första elföreläsningen i El gick vi från att repetera högerhandsregeln för magnetfält osv, till att gå igenom laplacetransformer och regulatorer! Helt obalanserat!»
- Det fanns inget intresse i datorlabbskrivandet som det såg ut. Det var osammanhängande och svårbegripligt, och mycket verkade vara irrelevant eftersom då man frågade så var det mycket man skulle strunta i.»
- PSpice han man med men det var stressigt på det sista passet.»

Föreläsningar - El
39 svarande

- -»1 2%
8 20%
OK»15 38%
13 33%
++»2 5%

Genomsnitt: 3.17

Räkneövningar - El
37 svarande

- -»2 5%
4 10%
OK»16 43%
8 21%
++»7 18%

Genomsnitt: 3.37

Föreläsningar - Miljö
39 svarande

- -»4 10%
10 25%
OK»18 46%
7 17%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.71

Räkneövning - Miljö
37 svarande

- -»5 13%
14 37%
OK»15 40%
3 8%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.43

Projektarbete - Miljö
39 svarande

- -»6 15%
8 20%
OK»13 33%
11 28%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.82

Miljölaboration - Biologiska effekter av elektriska och magnetiska fältkströmsmaskin
39 svarande

- -»12 30%
6 15%
OK»15 38%
5 12%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.41

El-labb 1 - Simulering av likströmsmaskin
40 svarande

- -»1 2%
5 12%
OK»20 50%
11 27%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.25

El-labb 2 - Start av likströmsmaskin
40 svarande

- -»0 0%
5 12%
OK»20 50%
9 22%
++»6 15%

Genomsnitt: 3.4

Simuleringsuppgift - PSpice
38 svarande

- -»6 15%
11 28%
OK»17 44%
4 10%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.5

6. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Då föreläsnings-slids i El var svåra att följa kändes tempot snabbt på detta område .»
- Skönt med så ycket tid på el-labbarna. Det kändes som man verkligen hade tid på sig att förstå resultaten istället för att bara hafsa vidare.»
- Även om momenten i sig inte har för högt tempo, så vill man inte ha så många olika moment. Då man redan hade ett projekt att jobba på och redan hade haft föreläsningar i ämnet, så kändes det bara som att miljölabben tog upp plats.»
- Bra föreläsningar, men det kändes som allt viktigt trycktes in i föreläsningarna under de två första veckorna. Sedan sjönk tempot i kursen. Det var väldigt svårt att lära sig så mycket teori på så kort tid. Exempelvis hade vi 4 timmar el i ett kör där i stort sett all teri i kursen täcktes.»
- el-föreläsningarna gick egentligen inte för snabbt, men snurrigt och opedagogiskt( nya variabler sattes in i ekvationer utan förklaring. ofta var kändes syftet oklart»
- Det som togs upp om i räkneövningarna för Elen skiljde sig TOTALT från det man gått igenom på föreläsningarna. Är det verkligen samma person som suttit och satt ihop dessa? Jag har svårt att föreställa mig detta. Vi fick iaf vad jag vet aldrig se något direkt exempel på t.ex. att räkna ut verkningsgrad för en likströmsmaskin. Jag kan göra listan lång. Däremot i miljön när det gäller räkneövningar så togs de saker som tagits upp på föreläsningar fram vilket var bra.»
- Jag tycker alltid att allt går för snabbt när man inte förstår.»

Föreläsningar - El
39 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»22 56%
För snabbt»17 43%

Genomsnitt: 2.43

Räkneövningar - El
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»22 62%
För snabbt»13 37%

Genomsnitt: 2.37

Laborationer/Simuleringar - El
37 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»33 89%
För snabbt»4 10%

Genomsnitt: 2.1

Föreläsningar - Miljö
37 svarande

För långsamt»4 10%
Lagom»32 86%
För snabbt»1 2%

Genomsnitt: 1.91

Räkneövning - Miljö
35 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»33 94%
För snabbt»1 2%

Genomsnitt: 2

Laboration - Miljö
37 svarande

För långsamt»3 8%
Lagom»33 89%
För snabbt»1 2%

Genomsnitt: 1.94

Projektarbete - Miljö
36 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»34 94%
För snabbt»2 5%

Genomsnitt: 2.05

7. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- 70% likströmsmaskinsteori på tentan men två timmar simulering i kursen av. Tentan speglar inte alls kursen. Gör om, gör rätt. »
- Tenta svarade inte mot förgående. För lite miljöuppgifter på tentan.»
- tentan speglade inte kursens innehåll då den handlade mest om el och den första uppgiften var från 1a-1l..»
- Att ha tolv deluppgifter på första frågan och att denna fråga omfattande 76 poäng tycker jag är väligt dumt då det, trots att det är olika uppgifter, kräver av den som löser uppgifterna att han/hon har ett hum om hur alla uppgifter ska lösas. Exergifrågan var också helt opropitionelig. Alldeles för många poäng jämfört med vad som krävdes att göra på andra uppgifter. Sedan anser jag att en för liten del av kursinnhållet avspeglades i tentan.»
- Det kändes som miljö- räkneuppgifterna fattades.»
- Avspeglades verkligen INTE! två frågor miljö, resten om likströmsmaskinen, var väldigt många begrepp varken jag eller klasskompisar hört talas om..»
- Miljödelen fick förvånande liten del av tentan, trots att att vi gjort en del räkneuppgifter. Eldelen hade speglat kursen mkt bättre om ex. strömreglering hade varit med istället för uppgifterna där man beräknade varvtal eller plockade ut värden ur konstiga diagram.»
- Tentan avspeglade kursen mycket dåligt! Alldeles för stor del var på eldelen, och dessutom på en liten specifik del av eldelen. Frågorna på miljön handlade inte alls mycket om det vi faktiskt diskuterat i miljön.»
- Tyckte att tentans innehåll inte speglade kursinnehållet. Mycket poäng på saker som inte togs upp så mycket i kursen. Dock var det bra att miljödelen innehöll ett projektarbete!»
- kursinnehållet återfinnes ej i tenta.»
- Tyckte kursinnehållet avspeglades otroligt dåligt. Många viktiga delar utelämnades helt och hållet, att dessutom ha 76 poäng på likströmsmaskinen som bara är en del av elsidan är helt idiotiskt. Var fanns frågorna om asynkronmaskin, ström/varvtals-reglering, magnetfält och räknefrågor på miljösidan?»
- Tentan känns helt slumpmässigt ihopsatt. »
- Tentan speglade inte innehållet. Det bestod av allt för stor del Likströmsmotorer. Även om första frågan innehöll buck-omvandlare också så blev det ändå ca 65 poäng som i stort sett byggde på tidigare uppgifter. Sedan var det några frågor, t.ex. sista, som kändes helt irrelevant mot vad kursen handlat om.»
- Tentan speglade inte kursen alls, det var väl inte bara en elkurs vi läste. 76poäng för likströmsmaskinen var inte en bra spegling av kursen då den innehöll så väldigt mycket. Det känns som att ni försökte få med för mycket i kursen. Det kändes som att vikten skulle ligga på miljö och energi. Men så var inte fallet på tentan, då var det bara eluppgifter...»
- Det måste planeras bättre för redovisningarna, alternativt att man avbryter grupper så att de inte får dra över tiden alls.»
- Det är jobbigt att examinera en kurs som borde vara två kurser. Eftersom det var fler labbar på el-biten var det rätt att det var mer miljö på tentan, så det var väl bra antar jag.»
- ganska dåligt. bara vissa moment från kursen var med på tentan, särskilt el-delen, ingen regulatoruppgift, i princip bara en uppgift med några underfrågor. "Temperatur i komponent" frågan var dålig, hade aldrig gått igenom hur man går till väga med att tyda sådana diagram m.m»
- Projektet var ganska intressant dock tycker jag här att denna kursen måste börja ta ställning till att antingen ha projekt eller labb som andra halva av kursen. Många kände nämligen att både labbar och projekt hindrade de från att tentaöva eller att överhuvudtaget öva på t.ex. eldelen som enligt många pga. skillnaden mellan det som tas upp i övningarna och det som tas upp på föreläsningarna var markant. Jag måste ju dock säga att det som togs upp på föreläsningarna var med men det var även massa extra blaj som inte ens nämndes på föreläsningarna som de bad en räkna på på övningsuppgifterna. Det är ganska så befängt enligt mig. Arbetsbelastningen har helt enkelt blivit lite för tung på den här kursen pga. just att man har både labb och projektarbete. Tentan var förövrigt inte heller det finaste. Jag kan nämna exempel på en uppgift där man mha. en graf skulle räkna ut spänningsfall över en komponent. Detta är ETT av FLERA exempel på uppgifter som varken togs upp på föreläsning och eller räkneövning. Skärpning tack från kursansvariga, det krävs nog inte alltför mycket av er att fixa LITE mera struktur kring vad den här kursen ska handla om och vad eleven skall kunna.»
- Tentan var totalt värdelös eftersom den inte på något sätt återspeglade vad vi hade lärt oss. »
- Hela tentan handlade om en elmaskin. Kan lika väl döpa om kursen till Elmotorer I.»
- Tentan var skev och speglade mest elmaskinen. Miljöfrågorna var få och flummiga»
- Tentan var under all kritik! Vi har knappt räknat något på likströmsmaskinen under kursens gång, det gjorde matlab åt oss, med färdig kod under simuleringslabben! Därav kändes det inte som om det var jätterelevant att kunna räkna på det, snarare vad det är och vad det handlade om, men så kommer det massor av poäng på det! Vart var alla fliskraftverk, blockscheman och regulatorer, solarkonstanter, MKB och annat vi läst på under kursens gång? Det hade räckt att närvara på de första två elföreläsningarna och gjort miljöprojektet för att få 4 i kursen, det är enligt mig inte att spegla kursens innehåll. Hur i hela friden kan uppgift 1h) och 4) bägge ge samma poäng?! Strålningslabben kändes väl lite sisådär, det var bara de mest extrema mätsituationerna som gav något vidare resultat på mätinstrumentet, men annars var labbarna bra. Projektarbetet var rätt bra!»
- Definitivt inte, det var en ren och skär likströmsmaskinstenta. Kanske inte hade kunnat göras i någon annan form, men med en bättre bredd på innehållet.»
- Det kändes som om att det var en tenta om likströmsmakinen.»
- Tentan skilde sig mycket från kursinnehållet. »
- Ja det tycker jag. Dock blev man förvånad över att det var så mycket el i denna tenta jämfört med andra år. Dock var det bra för elen har varit en såpass stor del. »
- En för stor uppgift poängmässsigt, känns som om det är bättre att göra separata uppgifter istället för att "gissa" värde inför nästa om man inte klarade föregående. riktigt dålig tenta!»

Tenta
40 svarande

- -»16 40%
8 20%
OK»11 27%
2 5%
++»3 7%

Genomsnitt: 2.2

Labbar
39 svarande

- -»3 7%
5 12%
OK»23 58%
7 17%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.94

Projektarbete
40 svarande

- -»5 12%
6 15%
OK»15 37%
12 30%
++»2 5%

Genomsnitt: 3

8. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Hade pluggat som ett as men hade inte fått den övergripande bilden över elen. Jag insåg inte på vilket sätt man kunde sammankoppla de olika delarna såsom, boost- och buckomvandlare med likstömsmaskin etc. Tentans första uppgift visade på detta.»
- jag studerade kursinnehållet.»
- Tentan var riktigt tung, att ha frågor från a-l, där i princip varje uppgift bygger på siffror från tidigare är helt enkelt bara jävligt. Efter ett tag hade man ingen aning om vilka strömmar/spänningar/varvtal man skulle använda. Dessutom utelämnades som tidigare nämnt massa moment man var säker skulle komma på tentan.»
- Antingen det eller gränsfall till 3a.»
- fokuserade för mycket på miljön i min naiva tro att det skulle komma på tentan»
- 3 - Även fast tentan var helt fel så kändes det som att man skulle kunna fixa 3a, om än så på håret.»
- Vi har redan fått betyget.»
- Kunde inte el-motorn vilket gav mig ett underkänt, nästan 79 poäng var relaterade till detta vilket gjorde att jag inte klarade tentan»

Betyg
40 svarande

14 35%
20 50%
5 12%
1 2%

Genomsnitt: 1.82

9. Vilka miljöfrågor skulle du känna vara relevanta för en Z-teknolog att ta upp i kursen?

- Användning av mer miljövänliga material inom industrin och till produkter till allmänheten. »
- Industriautomation, mekatronik... Hur kan en pryl explicit förbättras med hjälp av en Z-teknolog?»
- De som togs upp under kursen känns rätt.»
- Hur man gör för att spara energi och miljö på större skala, exempelvis industrin.»
- Mer frågor som rör hur man ska tänka för att exempelvis minska en produkts energianvändning för att göra den mer "hållbar".»
- Det är svårt eftersom kursen är så otroligt osammanhängande, hade man däremot haft en röd tråd genom miljöbiten hade man kunnat ha mycket mer specialiserade och intressantare problem osv. Nu blev det bara flum av hela miljödelen.»
- Mer miljöfrågor helt enkelt då det knappt var några som behandlades.»
- Främst materialval i produkter och i allmänhet direkt produktrelaterade miljöfrågor.»
- De miljöfrågor som handlade om hur man som z-teknolog vid produktframtagning/utveckling etc. ska ta ställning kring vad i processen som går att ändra på för att få produkten att vara miljövänlig var det jag kände var mest relevant.»
- Strålning, energieffektivisering, trans och dematrialisering.»
- Miljöförstöring i högre grad, gå mer in på vad företag egentligen gör ute i Europa och andra världsdelar, hur stor är miljöförstörelsen? Vad kan man göra åt det och vad ger det för konsekvenser? Allt handlar inte om att utveckla ny energi, utan att bibehålla planeten i ett hållbart skick också.»
-

10. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Ta bort kursen eller gör den relevant. Som den är nu ger den mig inte något. Miljödelen kommer bara fram till att allt kan försummas bort och att ingen vet nått. El del är väldigt flummig. Går att göra mer seriös om Miljödelen tas bort. Johan boman gör kursen mycket sämre. Byt ut han. »
- känns som att det är två helt olika kurser. borde få ihop det lite bättre!»
- Magnetiska-flödes-labben. Sedan kändes det mycket som att det var en el-kurs vi läste och inte en miljökurs.»
- Ge ut labb PM för pspice labben tidigare»
- informationen, två olika PM, man visste inte vad som skulle göras, aja baja!»
- Räkneuppgifterna i miljödelen borde verkligen ses igenom och presenteras på ett bättre sätt! Sedan borde även kommunikationen mellan de som skriver tentan förbättras så att poängen inte blir så snedfördelade som de var detta året.»
- alltihop. väldigt flummig kurs. Dock är vissa moment bra, tex labbar och projekt...»
- Det mesta, el och miljö-delarna hängde inte samman över huvud taget. Antingen får man börja prata med varandra och styra upp kursen, eller ännu hellre, dela upp så det blir en ren miljökurs och en ren elkurs. Projektet var dessutom helt meningslöst, intressantare frågeställningar efterlyses, helst något man kanske lär sig något av också, och inte bara något som dom fyller ut tiden med!»
- Miljölabben borde ändras. Den tar onödigt mycket tid, och man inte lär sig inte speciellt mycket. Lägg hellre in någon extra övningsuppgift inom ämnet. Sambandet mellan miljödelen och eldelen borde förbättras. Som det är nu har man olika föreläsningar, olika labbar, olika övningsuppgifter osv. Det enda är att man gör samma tenta. Därför känns det som två helt separata kurser. Gör istället så det hänger ihop, det hade varit mycket roligare då.»
- Ha med lite miljöfrågor och mer om den biten. Likströmsmaskinen var det svår att fårstå relevansen med..»
- Planeringen av sista simuleringslabben (PSpice)!»
- Få kursen att bli mer homogen eller separera dem.»
- Jag önskar att det som tas upp på föreläsningar är det som kommer som räkneuppgifter och tentauppgifter. Dessutom att övningarna ändras enligt det förslag jag gav ovan.»
- Kursen borde delas på två (med två tentor) en elkurs och en miljökurs.»
- Tentan! Mer förståelse för elen. »
- Gör något vettigt med kursen, se till att delarna är relevanta för z och att de hänger ihop, så att kursen inte blir så fragmenterad»
- El och miljödelen har noll och ingenting med varandra att göra. Det verkar som att alla ser detta, men inget händer? Skulle varit bättre att ha en ren miljökurs och en ren elkurs, då el-delen var en bra uppföljning på elkrets-teorin man läser i LP4 årskurs 1. Vissa föreläsningar hade vi 50-60 (eller något i den stilen). Det känns inte rimligt att man ska tro att man ska komma ut från föreläsningssalen och ha greppat allt. Minska volymen och se till att bara ta med det relevanta! Tentan var kass!»
- Sammankopplingen mellan de två delarna var helt åt väggarna. Så definitivt en bättre inblick i hur de två integrerar (om de nu gör det...).»
- Det var svårt att veta vad man skulle fokusera på i miljön. Hade önskat att de fanns lite fler räknetillfällen i miljön. »
- Etik föreläsningen var det jag reagerade mest på, det hon sa viste man men varför ha detta i en miljö kurs gäller ju i allt man gör i livet, se till att ha det i gymnasiet!!! Hon var dessutom jobbig att lyssna på och hade rent ut sagt värdelösa slides att visa upp, kunde bara skrivit ut ett häfte till oss som vi kunde läsa själva.»

11. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Inget. »
- Stefan Lundberg, Oskar och el-labbarna.»
- kursen överlag känns bra med några få korrektioner hade den blivit bättre.»
- Elföreläsningarna var intressanta även om kopplingarna till miljödelen inte var så starka. Projektarbetet var givande men det hade blivit ännu bättre om föreläsningarna kunnat knyta till arbetet med generella fakta som man sedan kunde applicera på sitt projekt.»
- Miljöprojektet»
- Mentometerknappar! :P Är alltid kul att bli praktiskt engagerad i föreläsningarna, spelar ingen roll att det är ganska irrelevanta saker, man hänger med bättre då!»
- David Bryngelsson (Energiscenarier). Erik Svensson var också bra och förklarade i bra tempo så att man förstod. »
- Johan Boman»
- Hela el-biten.»
- Föreläsarna var engagerade och gjorde de intressanta vilket är ett plus. »
- Stefan Lundberg som föreläsare är bra, får absolut inte ersättas!»
- Projektet, gästföreläsarna. »
- Projektarbetet»
- Oskar! Eldelen kändes som den var rätt bra och intressant»
- I kort del var det väldigt intressant med hur energin skapas, och vad det är som ger energi etc. men det ska inte ältas så mycket som det gjorde, och det var dessutom för mycket saker som är för solklara för att gå igenom på ett flertal av föreläsningarna.»
- El-övningarna. »
- Alla olika föreläsare som kom från tex volvo (eller nästan kom från volvo).»

12. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- En kurs som känns helt meningslös. Kunde lärt sig nått vettigt under tiden istället. Ta bort den eller gör om den så att man vet vad man ska lära sig. »
- Intressant kurs men på tok för stor för 7,5 hp. Allt från elektroner till solen.»
- Det känns som två separata kurser som slängts ihop utan att föreläsarna har koll på vad som lärs ut i den andra delen. Det känns också som miljön blev bortprioriterad, och det var betydligt mycke mer el än miljö.»
- Kursen får godkänt, men har potential att göras bättre.»
- Kanske borde den delas upp i två kurser istället»
- Sämsta kursen hittils, och antagligen av alla, på Z.»
- Lägg till SI! VIKTIGT»
- Osammanhängande kurs. Man förstår inte hur de olika delarna(miljö och el) hänger ihop.»
- Bra kurs men här är mina förslag på ändringar: 1: skrota miljöfysikboken och lägg samman lämplig teori i ett häfte, det räcker. 2: Vore bra med en bok som täckte elmotorer, switchar mm»
- Kändes som en elkurs med inkrystade miljöbitar.»
- Det är verkligen med en knapp marginal som jag ger den en 3a.»
- Inte helt värdelös men den känns splittrad och ihopkastad på en eftermiddag»
- Eldelen för sig (om man bortser från elfrågorna på tentan) var bra och bra uppföljning till elkrets-teori som man läste i LP4 åk 1. Miljö-delen var rätt dålig. Väldigt mycket information som sen sedan aldrig berördes igen. Var för sig så skulle Elen fått 3-4 och miljön en svag 2a, men tillsammans som en kurs kändes det helt fel och får därför en 1a i betyg»
- Sämsta hittils.»
- Det känns som 2 olika kurser som inte alls hör ihop.»
- Alldeles för stora skillnader mellan de båda ämnena i kursen. Det är inte på något sätt sammanhängande, även vissa påstår det..»
- Okej kurs en del dåliga labbar några sämre gästföreläsare, dålig tentamen.»

Betyg
40 svarande

11 27%
11 27%
14 35%
4 10%
0 0%

Genomsnitt: 2.27

13. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Ta bort johan Boman från kursen då han är en dålig föreläsare som inte kan förmedla något till åhörarna. »
- Stefan var duktig på att förklara och gick igenom SITT på föreläsningarba på ett bra sätt. Behåll honom för el-delen förutsatt att skillnaden mellan övningar och föreläsningsinnehåll ändras.»
- Både Oskar och Stefan förtjänar en stor eloge för mycket väl utfört arbete med bra pedagogik. Erik Svensson bör ersättas av annan resurs»
- Han doktoranden i el, den unga med kort blont hår tror jag det var. Vet inte vad han heter»

Föreläsare, Johan Boman
37 svarande

Ja»3 8%
Nej»28 75%
Vet ej»6 16%

Genomsnitt: 2.08

Föreläsare, Stefan Lundberg
36 svarande

Ja»4 11%
Nej»23 63%
Vet ej»9 25%

Genomsnitt: 2.13

Övningsledare och labbassistent, Oskar Josefsson
38 svarande

Ja»10 26%
Nej»20 52%
Vet ej»8 21%

Genomsnitt: 1.94

Övningsledare, labbassistent och gästföreläsare, Erik Svensson
36 svarande

Ja»3 8%
Nej»27 75%
Vet ej»6 16%

Genomsnitt: 2.08

14. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Det är redan mycket bra!»
- Jättebra att den kom så tätt inpå! :)»
- Bulle till kaffet??,)»
- Bra formulär detta.»
- Köpte ej borde finnas med som alternativ på kurslitteraturen»
- =?»Kursutvärderingssystem från