ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 HT - Matematisk Statistik Z3, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-11-15
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Varför kan inte kurshemsidan följa samma mall som andra kurshemsidor? Den här hemsidan är rörig och det är svårt att hitta det man söker. Gamla tentor var t.ex. onödigt krångliga att hitta. De nya kurshemsidorna ser ut så av en anledning.»
- Läshänvisningar till föreläsningarna vore bra om det fanns tillgängliga på kurshemsidan.»
- Bra system med matlab»
- PM:et saknade planering av föreläsningarna och planering för räkneövningarna.»
- matlab: dåligt system som bara rättar ett fel i taget. skriv ett bättre program eller gör det för hand är mitt tips. »

Kurs-PM
31 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»16 51%
7 22%
++»5 16%

Genomsnitt: 3.41

Kurshemsidan
31 svarande

- -»2 6%
0 0%
OK»17 54%
8 25%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.38

Matlab - inlämning 1 - PM
31 svarande

- -»1 3%
5 16%
OK»12 38%
7 22%
++»6 19%

Genomsnitt: 3.38

Matlab - inlämning 2 - PM
31 svarande

- -»0 0%
7 22%
OK»10 32%
9 29%
++»5 16%

Genomsnitt: 3.38

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- bok behövdes ej, hade man istället stencilerat upp lite uppgifter och sålt för <100kr så hade det varit mycket mer användbart, jag köpte inte ens boken»
- Det var bökigt med facit då det endast fanns ett exemplar, som inte alltid kom med till övningarna. Det borde finnas flera eller åtminstone tillgängliga så att man kunde köpa häftet om så önskas.»
- Vissa formler var man tvungen att bearbeta i flera steg innan de gick att använda, varför inte skriva upp formeln för S^2 direkt som man behöver den?»

Introduction to Probability and Statistics, J. Susan Milton, Jesse C. Arnold
31 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»11 35%
13 41%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.54

Formelsamling, Tommy Norberg
31 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»10 32%
19 61%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.51

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Varför Tommy låg så långt före i boken förstod jag inte. Låg Anna efter eller Tommy före, eller skulle det helt enkelt vara så? Det var lite förvirrande att gå på en övning om kapitel 3 efter man varit på föreläsning om kapitel 5.»
- Anna var mycket hjälpsam! Smidigt att fråga när folket hade gått efter genomgången.»
- Föreläsningarnas tavel-disposition var inte bra, svårt att hänga med.»

Föreläsare, Tommy Norberg
31 svarande

- -»0 0%
4 12%
OK»10 32%
13 41%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.54

Övningsledare, Anna Rudvik
31 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 25%
16 51%
++»6 19%

Genomsnitt: 3.87

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Jag tycker att det hade hjälpt otroligt mycket om det hade funnits handledningstillfällen till labben.»
- Övningarna har varit riktigt bra o strukturerade, lätt att följa med när Anna går igenom. Väldig bra att man får räkna själv halva tiden med »

Föreläsningar
31 svarande

- -»0 0%
5 16%
OK»14 45%
11 35%
++»1 3%

Genomsnitt: 3.25

Övningar
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»9 30%
15 50%
++»5 16%

Genomsnitt: 3.8

Matlab - inlämning 1 - Simulering av ett enkelt kösystem
31 svarande

- -»0 0%
5 16%
OK»13 41%
9 29%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.38

Matlab - inlämning 2 - Data analysis
31 svarande

- -»0 0%
6 19%
OK»12 38%
9 29%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.35

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Det gick lite för snabbt i början pga av föreläsarens tjänsteresa.»
- Dåligt att läraren försvann i början av kursen. Gjorde veckorna obalanserade.»
- Ojämnt pga glappet i de tidigare läsveckorna när Tommy var bortrest.»

Föreläsningar
31 svarande

För långsamt»2 6%
Lagom»25 80%
För snabbt»4 12%

Genomsnitt: 2.06

Övningar
31 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»29 93%
För snabbt»1 3%

Genomsnitt: 2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- matlaben gav inte speciellt mycket i form av förståelse, mer tillämpning av andra kurser (matlab)»
- Bra som det var»
- Duggan gav en verkligen tid att sätta sig in i problemet och man hann begripa vad allt handlade om. Mycket bra!»
- systemet med hemduggan tycker jag inte fungerade alls. borde vara kanske lite enklare och så en salsdugga. alternativt lika svår och så att man får ha med sig anteckningar och eller bok till salsduggan. eventuellt att man har någon övning med matlab där man har möjlighet att få hjälp med de inlämningarna.»

Tentan
31 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 25%
16 51%
++»6 19%

Genomsnitt: 3.87

Duggan
31 svarande

- -»1 3%
0 0%
OK»10 32%
14 45%
++»6 19%

Genomsnitt: 3.77

Matlab
31 svarande

- -»0 0%
3 9%
OK»13 41%
11 35%
++»4 12%

Genomsnitt: 3.51

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Men jag vet att jag lagt ner alldeles för lite tid att läsa.»
- möjligen en femma!»

Betyg
30 svarande

2 6%
17 56%
7 23%
4 13%

Genomsnitt: 2.43

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- matlab gav ingen vidare kunskapstillväxt (?)»
- Jag vill att det skall finnas handledningstillfällen till Matlabdelen.»
- Läshänvisningar inför föreläsningarna bör göras tillgänglig på kurshemsidan i god tid innan nästa föreläsning, lite mer specifierat än övningsupplägget som man kunde följa i stället.»
- Matlab»
- Fungerade bra. Hellre en svensk bok.»
- Tempot och visst föreläsningsinnehåll som stundom kändes mindre relevant.»
- Föreläsarens taveldisposition.»
- Föreläsnongar borde ta med bara de viktigaste aspekter och gå igenom de nogrannare istället. Resten kan läsas självmant. Detta mer för att hinna med alla föreläsningar samt att kunna förstå varje del bra.»
- hemduggan. »
- som sagt var rättningssystemet för matlabbarna ingen höjdare. jag förstår att det bespar läraren mycket jobb, men det spiller istället över på studenterna. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- övrigt»
- Inlämningsuppgifterna var bra. »
- Duggamoment»
- Helt ok bok, Anna har varit bra»
- Matlab, dugga.»
- Duggan, labbarna, Anna.»
- Räkneövningarna var bra att man fick räkna själv.»
- Matlabuppgifterna, ÖVningsledaren, Tommy då han går igenom bra men lite för snabbt ibland. »
- matlabbarna i sig var ovanligt bra»
- ingen kommentar»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Mycket intressant kurs. Hade inte gjort något om kursen var längre så att mer material från boken fick plats.»
- Bra o stundvis kul o intressant. Har inte läst så mycket sannolikhetslära innan så var bra att få lite mer kött på benen»
- Bra kurs, inte lika meningslös som de flesta andra som vi läst»
- Intressant att knyta an till vardagliga problem. Vettig kurs.»

Betyg
30 svarande

0 0%
1 3%
13 43%
14 46%
2 6%

Genomsnitt: 3.56

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Får man nominera andra? I så fall tänker jag mig Anders Boström, jag tror han brukar ha mekanik för Z.»

Föreläsare, Tommy Norberg
28 svarande

Ja»3 10%
Nej»14 50%
Vet ej»11 39%

Genomsnitt: 2.28

Övningsledare, Anna Rudvik
30 svarande

Ja»7 23%
Nej»14 46%
Vet ej»9 30%

Genomsnitt: 2.06

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Ser bra ut»
- Bra detta som det är nu»
- ingen kommentar»Kursutvärderingssystem från