ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TMA682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-07 - 2010-10-31
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 3%
Kontaktperson: Mohammad Asadzadeh»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
3 svarande

0 0%
1 33%
0 0%
2 66%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

För mig framgick det tydligt vilka kursens mål var*
3 svarande

0 0%
2 66%
1 33%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
3 svarande

0 0%
0 0%
1 33%
1 33%
1 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
3 svarande

0 0%
1 33%
0 0%
2 66%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
3 svarande

0 0%
1 33%
1 33%
1 33%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
3 svarande

0 0%
1 33%
0 0%
1 33%
1 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad vill du framhålla bör behållas i kursen?

- Övningstillfällena är jätteviktiga för att förstå. MARTIN är jättebra!»
- Laplace och BVP<->VF<->MP samt FEM. »
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

3. Saknade du något i kursen?

- Möjligtvis lite mer uppgifter på vissa ställen, så man inte behöver räkna om de uppgifter vi går igenom på övningarna för att lära sig. Information om vad man skall göra mer specifikt i projektet så det inte blir sånna missförstånd som vi fick detta året.»
- Mer detaljer angående normer och hur de skall tillämpas och varför.»
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

4. Vad tycker du bör tas bort ur kursen?

- Gör det mer förståligt med normer, annars ta bort det, det var inte många, inklusive mig själv som inte fattade något från KAP 5»
- Tycker att det mesta bör finnas kvar men att feluppskattningen tar för mycket tid i förhållande till användningsområdet.»
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Om något inslag i kursen saknas i listan, svara gärna under Annat!
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det var i dessa punkter man förstod sammanhangen med föreläsningarna. Projektarbetet gav stor förståelse för FEM, Övningarna var guld värda och att sedan plugga på uppgifter själva»
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

Föreläsningar
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Övningar
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 66%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Kurslitteratur
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Projektarbete
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.5

Inlämningsuppgifter
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.5

Gästföreläsare
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 3

Studiebesök
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 3

Grupparbete
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 100%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3

Självverksamhet
3 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 66%
Lärorikt»1 33%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Tentamen
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.5

Annat
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3

6. Personlig utveckling

Gradera påståendena på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Kursen har stöttat min egen utveckling av:

Matrisfråga

- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

- samarbetsförmåga (att arbeta i grupp)
3 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
Svårt att svara på»1

Genomsnitt: 3.5

- problemlösningsförmåga
3 svarande

0 0%
0 0%
1 33%
2 66%
0 0%
Svårt att svara på»0

Genomsnitt: 3.66

- förmåga att kommunicera skriftligt
3 svarande

0 0%
1 33%
1 33%
0 0%
1 33%
Svårt att svara på»0

Genomsnitt: 3.33

- skärpt analytiskt tänkande
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
2 66%
Svårt att svara på»0

Genomsnitt: 4.66

7. Hur känndes det med det nya kompendiet? Vad var svår/lätt? Vad bör bearbetas mer?

- Det var ganska svårt, kändes meningslöst att läsa stora delar då Mohammad skriver av kompendiet på föreläsningarna och man gör föreläsningsanteckningar. »
- Kan uppfattas som lite rörigt för det otränade ögat men efter en tid vänjer man sig vid sättet texten skrivs och formuleras på. »
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

8. Förkunskaper i MatLab var ibland otillräckliga. Hur kan vi rätta till det för nästa år?

- Genom att se till att uppgifterna blir individuella så man måste förstå vad det är man skriver i MatLab, annars så kopierar många. Men detta behövs redan i ALA kurserna så man har med det som förkunskaper. Kanske kan man lägga in 2-3 datasals uppgifter som går igenom grunderna igen.»
- Mer om hur man skapar egna matriser, främst bättre förkunskaper från ALA»
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»

9. Skulle det vara bra att schemalägga studio-övningar från vecka 1 med MatLab övningar och fortsätta med vanliga övningar efter vecka 5? Så vecka 6 och 7 behöver vi inte KD salarna.

- Jag tycker det har fungerat bra, att man är klar i Lv 5, och att man isåfall har övningstillfällen där man kan få fråga så mycket man vill på gamla frågor eller tentor, eller ta ikapp någon övning om övningsledaren har varit borta. Det har varit för mycket folk på vissa övningar då Martin har varit borta, folk har suttit i trappan, tänk på brandrisk osv. »
- RUM8EF <a href="http://zaropyogmhjr.com/">zaropyogmhjr</a>, [url=http://fiykmdkuhvib.com/]fiykmdkuhvib[/url], [link=http://whsoduvezevd.com/]whsoduvezevd[/link], http://xhnscwnphumk.com/»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.27
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från