ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sustainable Development and the Design Professions, AMU017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-19 - 2010-10-31
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Pål Castell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


KURSEN SOM HELHET

1. Vad är ditt helhetsintryck av kursen?

7 svarande

+3 Fantasisk»1 14%
+2»6 85%
+1»0 0%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 Usel»0 0%

Genomsnitt: 1.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilken relevans har kursen för din utbildning?

7 svarande

+3 Superviktig»6 85%
+2»1 14%
+1»0 0%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 Meningslös»0 0%

Genomsnitt: 1.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Har du lärt dig mycket på kursen som du kommer att ha använding för?

7 svarande

+3 Jättemycket»2 28%
+2»4 57%
+1»1 14%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 Väldigt lite»0 0%

Genomsnitt: 1.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Framförallt har jag börjar tänka på och fokusera mycket mycket mer på sustainability. Tankarna finns med mig hela tiden och det känns som det allra bästa den här kursen har gett mig.» (+3 Jättemycket)
- Handlar kanske inte bara om att lära sig utan också mycket om att bli uppmärksammad på hållbarhetsfrågor och inspirerad till att fortsätta jobba med dem. » (+1)

4. Vilken svårighetsgrad har kursen haft?

7 svarande

-3 Alltför lätt»0 0%
-2»0 0%
-1»1 14%
0 LAGOM»6 85%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 Alltför svår»0 0%

Genomsnitt: 3.85

5. Hur mycket tid har du lagt ner på kursen?

(mittenalternativet motsvarar vad kursen var tänkt för - dra till med vad du tror spontant)

7 svarande

i snitt ca 8 tim/vecka»0 0%
i snitt ca 12 tim/vecka»0 0%
i snitt ca 16 tim/vecka»3 42%
i snitt ca 20 tim/vecka»2 28%
i snitt ca 24 tim/vecka»2 28%
i snitt ca 28 tim/vecka»0 0%
i snitt ca 32 tim/vecka»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Om man räknar med diskussionstid med vänner om bekanta om ämnet och om föreläsningar och filmer från kursen.» (i snitt ca 24 tim/vecka)

6. Hur ser du på kursens övergripande upplägg?

(t.ex. balans mellan olika typer av aktiviteter, "röd tråd" mm.)

7 svarande

+3 Mycket bra»1 14%
+2»1 14%
+1»3 42%
1 14%
-1»1 14%
-2»0 0%
-3 mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade helst följt den på fyra veckor men eftersom det inte gick att få ihop var det här sättet ändå okej. Tycker inte vi ska gör det till en egen kurs som ni pratade om. Tror man missar många föreläsningar då!» (+1)
- För oss på AT kom ju seminarierna inte riktigt på rätt plats i förhållande till föreläsningarna. Det fungerade ju bra ändå och blev en sorts repetition istället men kanske hade det varit bättre om man fått de i samband med "rätt" föreläsningar. » (0)
- Obalanserad för MPARE» (-1)

7. Hur har kursorganisationen fungerat?

(information, stöd och hjälp vid behov, lokaler+teknik mm)

7 svarande

+3 mycket bra»4 57%
+2»2 28%
+1»1 14%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.57

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.96


KURSMOMENTEN

8. Hur har föreläsningarna varit överlag?

7 svarande

+3 mycket bra»1 14%
+2»4 57%
+1»2 28%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varierande!» (+2)
- Vissa var lite för liknande.» (+2)

9. Har det varit lagom mycket föreläsningar?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»1 14%
-1»0 0%
0 LAGOM»3 42%
-1»3 42%
-2»0 0%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 4.14

- Jag skulle gärna hört en ekonom prata om hållbar utveckling. Det perspektivet saknades!» (-2)
- Men gärna med lite mer variation, eller kanske info till föreläsarna efter vecka 1 att vi gått igenom klimatproblemen osv.» (0 LAGOM)
- Ibland lite väl långa dagar, gör att man inte kan koncentrera sig så mycket man kanske hade velat» (-1)

10. Hur har filmerna varit överlag?

7 svarande

+3 mycket bra»0 0%
+2»5 71%
+1»2 28%
0 0%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Har det varit lagom mycket filmvisningar?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»0 0%
-1»0 0%
0 LAGOM»7 100%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 4

12. Hur har seminarierna varit överlag?

(två litteraturseminarier + lite eftersnack efter några av filmerna)

7 svarande

+3 mycket bra»1 14%
+2»5 71%
+1»0 0%
1 14%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skönt att få prata relativt fritt kring ämnena. Då har alla haft chansen att ta upp sina funderingar.» (+3 mycket bra)
- Mesiga» (0)

13. Har det varit lagom med tid för seminarier?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»0 0%
-1»0 0%
0 LAGOM»7 100%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Hur har studiebesöken varit överlag?

7 svarande

+3 mycket bra»0 0%
+2»0 0%
+1»4 57%
2 28%
-1»0 0%
-2»1 14%
-3 mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom vi på AT redan har bombarderats med info om passivhus innan kursen var besöket på passivhuscentrum ganska onödigt. I sånt fall skulle jag velat ha mer djup fakta.» (0)
- Trist på hamnhuset och inget vi redan visste.» (-2)

15. Har det varit lagom mycket studiebesök?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»1 14%
-1»2 28%
0 LAGOM»4 57%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Om man på egen hand går till ekocentrum» (0 LAGOM)

16. Hur har litteratur/instuderingsmaterial varit överlag?

7 svarande

+3 mycket bra»1 14%
+2»2 28%
+1»3 42%
1 14%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa texter var svåra att förstå, hade inget tydligt budskap.» (+1)

17. Har det varit lagom mycket tid för inläsning?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»0 0%
-1»1 14%
0 LAGOM»4 57%
-1»1 14%
-2»1 14%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 4.28

- Slapp kurs» (-2)

18. Hur har kursuppgiften varit överlag?

7 svarande

+3 mycket bra»0 0%
+2»3 42%
+1»3 42%
0 0%
-1»1 14%
-2»0 0%
-3 mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstår inte riktigt uppgiften..» (-1)

19. Har det varit lagom mycket tid för eget arbete med kursuppgiften?

7 svarande

-3 alldeles för lite»0 0%
-2»0 0%
-1»2 28%
0 LAGOM»4 57%
-1»1 14%
-2»0 0%
-3 alldeles för mycket»0 0%

Genomsnitt: 3.85

20. Hur upplevde du slutkritikdagen?

7 svarande

+3 mycket bra»1 14%
+2»4 57%
+1»0 0%
2 28%
-1»0 0%
-2»0 0%
-3 mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej närvarande» (0)

21. Nämn några moment du minns som riktigt bra.

(föreläsningar, filmer, studiebesök, seminarier, el.dyl)

- Fanns många filmer som var bra, bra med varierande tema på föreläsningar,intressant slutkritik»
- Alla filmer, samt föreläsningarna av Kushnir, Omställning Alingsås och Stadsjord.»
- Det som har varit mest givande har varit föreläsningar tillsammans med diskussioner, det har gjort att jag har fått en bättre förståelse. Kursen har gjort att man inte bara lärt sig saker utan verkligen reflekterat över vad jag har för roll i detta. Det är kursens styrka! Studiebesöket på hamnhuset var bra»
- Filmen "The planet" och filmen "The earth" (? den som var filmad ovanifrån)»
- Seminarierna har varit jättebra! Superbra del av kursen eftersom filmerna och föreläsnigarna väcker så många frågor som man vill diskutera.»
- Filmen med Al Gore, filmen om arkitektstudenterna som byggde hus under ledning med amerikanen med mkt skägg, curituba-filmen. många föreläsningar var bra men eftersom det var några veckor sedan har jag svårt att komma ihåg vem som sa exakt vad. »

22. Nämn några moment som du minns som mindre bra.

(kommentera gärna varför också)

- Passivhuscentrum i Alingsås kanske inte passar AT. Vi har ju redan läst byggnad & klimat som tar upp passivhus väldigt mycket så det blev mest repetition av det och inget nytt.»
- Vissa föreläsningar kändes onödiga(repetativa eller orelevanta).»
- Studiebesöket till Passivhus Centrum gav inte speciellt mycket, lärde mig inget nytt och fick inte se speciellt mycket»
- Biomimicry föreläsning. Irrelevant»
- Alla filmer har inte varit kanon. T.ex. den om den amerikanska arkitektskolan som byggde hus. Lång och seg...»
- Föreläsningen med tjejen som var civilingenjör som hade skrivit ett ex-jobb om jag vet inte vad. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.59


FÖRSLAG

23. Har du några förslag till hur kursen kan förbättras till kommande år?

- Kursen är bra men möjligtvis lite utdragen. Tror det hade varit bra om skrivuppgiften löpt mer parallellt med föreläsningarna även om jag förstår om det blir svårt med schemaläggning osv.»
- Väldigt bra kurs! Lite fler diskussionstillfällen och kanske lite mindre hård koll på närvaron..?»
- Väldigt bra som den är!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.36
Beräknat jämförelseindex: 0.22


Kursutvärderingssystem från