ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp1åk2 TIF220 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-05 - 2010-11-15
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»7 11%
Cirka 20 timmar»12 20%
Cirka 25 timmar»19 31%
Cirka 30 timmar»15 25%
Minst 35 timmar»7 11%

Genomsnitt: 3.05

- Borde lagt ner mer tid, men flytt och annat kom ivägen» (Högst 15 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Ungefär som vanligt, ingen större skillnad mot vad kan anses som "normalt".» (Cirka 25 timmar)
- Det var mycket att lära sig.» (Cirka 30 timmar)
- Fysiken har legat i fokus under hela läsperioden, eftersom jag tycker det är fruktansvärt kul!» (Minst 35 timmar)
- Mycket tung kurs, som krävt mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»0 0%
25%»4 6%
50%»4 6%
75%»11 18%
100%»41 68%

Genomsnitt: 4.48

- har inte varit på någon övning men typ 50% av föreläsningarna kanske.» (25%)
- Föreläsningarna var enligt mig inte så pedagogiska. Rätt rörigt och svårt att hänga med.» (25%)
- Föreläsningar men inte övningar» (75%)
- Alla föreläsningar, inte så mycket på övningarna.» (75%)
- Undervisningen var väldigt ostrukturerad och det var svårt att ta till sig något. För mkt tid lades på härledningar som vi ändå inte behövde kunna. Läraren ger ingen hjälp till förståelse i praktiken, det får man, om man har tur från andra kursare som kan förklara.» (75%)
- Var sjuk lite» (75%)
- missat två föreläsningar» (100%)
- Missade någon enstaka föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 51%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 25%

Genomsnitt: 2.18

- jag kommer inte inte ihåg vad det står i dem för att jag läste dem i början av perioden. Men jag tycker att det framgår tydligt under hela kursens gång, vad man ska göra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kan inte minnas att jag läst eller sett dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De tekniska kurserna brukar vara synnerligen tydliga med kursmålen, den här var inget undantag.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.08

- mängden moment» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»30 63%
Ja, i hög grad»14 29%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.29

- Det krävdes kunskaper utöver den här kursens mål för att klara vissa uppgifter och dessutom var flera uppgifter otydliga.» (Nej, inte alls)
- svårt när det kommer uppgifter där det krävs förkunskaper. Ex. fjäderuppgiften var extremt svår om man inte hade en gymnasieformelsamling där man kunde ta fram svängningsrörelsen.» (I viss utsträckning)
- För få frågor för att kunna täcka ens hälften av alla moment i kursen. Exempelvis vågfysik fick stryka på foten.» (I viss utsträckning)
- Tycker att det kunde ha varit större tonvikt vid kvant- och atomfysiken, istället för mekaniska vågor.» (I viss utsträckning)
- Tentamen hade endast "högsta betyg"-uppgifter. Kunde varit någon enklare fråga för de som vill visa att de har förstått men kanske nöjer sig med en trea.» (I viss utsträckning)
- Många av tentamensuppgifterna hade ett mycket annorlunda tillvägagångssett än vad vi arbetat med.» (I viss utsträckning)
- Anledningen till svaret skriver jag i övriga kommentarer längst ner. » (I viss utsträckning)
- tentan var svår, för svår» (I viss utsträckning)
- Behövs fler frågor, med lägre antal poäng per fråga. Nuvarande upplägg ger inte stora möjligheter att skriva mot lägre betyg.» (I viss utsträckning)
- Tycker att det är onödigt att ha en uppgift om exempelvis en fjäder som inte ingår i kursen när det finns ca fem andra kapitel från kursen som tentan inte innefattade. » (I viss utsträckning)
- Något svår, eller rättare sagt en del saker som var utanför kursen enligt vad jag uppfattat från föreläsningar mm.» (I viss utsträckning)
- Tentan tog upp många saker kopplade till förra kursen i fysik, vilken är en krävd förkunskap, men tentan borde fokusera mer på denna kurs.» (I viss utsträckning)
- Tentan var verkligen konstig. Jag tyckte inte den var utformad enligt kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker tentan var mycket representativ för det vi läst. » (Ja, i hög grad)
- Jag tycker detta var en av de mest relevanta och balanserade tentorna som givits.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Hur tycker du att det har varit att ha fyra timmar föreläsning i sträck?

60 svarande

Mycket dåligt»15 25%
Ganska dåligt»22 36%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»3 5%

Genomsnitt: 2.18

- trött» (Mycket dåligt)
- Jag tycker det är opedagogiskt att schemalägga så. Åke gjorde det dock bra, med övningstentor óch sånt emellan. Det är inte att rekommendera till nästa år, man tappar koncentrationen!!» (Mycket dåligt)
- man blir väldigt trött de sista två timmarna, förlorad tid för föreläsaren.» (Mycket dåligt)
- Man behöver tid att smälta det som sägs samt räkna lite så man fattar. Utan tid att räkna i mellan blir det svårt att ställa frågor. » (Mycket dåligt)
- Beror mkt på strukturen. Halva klassen som eller gick efter halva tiden. Mkt mer fokus måste läggas på att bryta ner fysiken till en begriplig nivå. I dagsläget orkar man inte ens lyssna eftersom det bara är massa härledningar som inte ger förståelse i verkliga livet.» (Mycket dåligt)
- Både föreläsare och studenter hade varit mycket mer effektiva om det var två-timmars pass istället! Det är svårt att förbereda sig till en sån lång föreläsning och inte lätt att ligga i fas.» (Mycket dåligt)
- svårt att koncentrera sig så länge...» (Mycket dåligt)
- Förmiddagen var okej, eftermiddagen inte alls okej!» (Ganska dåligt)
- Svårt att fokusera under så lång tid och speciellt när det är "tunga" områden som gås igenom som kräver lite extra reflektion för att förstå.» (Ganska dåligt)
- Har personligen svårt att koncentrera mig så länge. Dessutom var det svårt för mig att kombinera med andra aktiviteter utanför skolan. Missade man ett 4h-pass missade man mycket...» (Ganska dåligt)
- Det är svårt att fokusera de sista två passen.» (Ganska dåligt)
- alldeles för jobbigt..» (Ganska dåligt)
- Det blev mindre jobbigt när vi fick göra låtsasduggor men ofta var man så trött vid den tiden att man ändå inte orkade göra duggorna. Man lyckades sällan hålla sig koncentrerad under alla fyra timmar och det var många som gick innan de fyra timmarna var slut.» (Ganska dåligt)
- Bra med stora tillfällen, men att få så mycket info komprimerat har varit svårt. Dvs, nu har man inte haft möjlighet att börja räkna och plugga mellan två föreläsningar inom varje kapitel/område» (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre om föreläsningarna hade legat så att man hade haft lunchrast emellan.» (Ganska dåligt)
- blir för mycket. speciellt när man ska gå igenom så mycket teori. » (Ganska dåligt)
- Jobbigt, man hinner inte smälta det i början» (Ganska dåligt)
- lite jobbigt men det vägs upp av att vi hinner gå igenom mkt på samma gång. jag har gärna dubbelföreläsningar så att jag slipper ha dötid i skolan» (Ganska bra)
- Det är helt ok, man blir ju lite trött såklart.. Men det är lika bra att ha föreläsningarna fyra timmar i streck än att uppehåll för lunch i mitten t.ex. » (Ganska bra)
- Man vande sig :) Bättre att trycka ihop undervisningen än att ha det utspritt!» (Ganska bra)
- Med provduggor fungerade det rätt bra.» (Ganska bra)
- På ett sätt bra eftersom man kommer in i tänket. När man har helt olika ämnen är det ju ibland svårt att byta över men det var lite mycket att ha två 4h omgångar per vecka, men bra med en gång i veckan!» (Ganska bra)
- Hanterbart men påfrestande.» (Ganska bra)
- Mycket bra när vi fick räkna lite under föreläsningen för att sedan gå igenom svaren. » (Mycket bra)
- Man kommer betydligt bättre in i ämnet då man har fyra timmar istället för två. Då man har två timmar hiner man bara gå igenom lite teori och sedan några exempel. Då man har fyra timmar hinnar man gå in mer på djuper. » (Mycket bra)
- Knyter samman ämnesområden, ger en helhetsbild. Duggorna som vi la in mot slutet var inte riktigt lika genomtänkta. Om folk vill ha koll på om de kan någonting kan de göra det själva utanför värdefull lektionstid. » (Mycket bra)

7. Hur tycker du att föreläsningarna har fungerat? Försök bortse ifån om du tyckt att det har varit bra eller dåligt med fyra timmar i sträck.

60 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»15 25%
Ganska bra»32 53%
Mycket bra»11 18%
Ingen åsikt/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Obegripliga föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Alla exempel vi fått se är "svårare" exempel, vore bra att först få se ett riktigt enkelt exempel för att förstå principen av den nya formeln innan vi kastas in i en 45-minutersuppgift med trigonometrs, logaritmer och allt annat än formeln som just presenterats! » (Ganska dåligt)
- Svårt att förstå en del avancerade saker om man inte läst in sig tidigare. » (Ganska dåligt)
- För lite introduktion till det vi skulle behandla, Åke började alltid på en alldeles för hög nivå. Lyckades inte förklara så vi förstod.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, inget bra upplägg. Ingen struktur. Måste vara mer "konkret" information. Speciellt då kurser som denna är mkt omfattande. Det måste ges mer tydliga instruktioner på vad som vi bör lägga fokus på.» (Ganska dåligt)
- Vad jag tyckte var mycket dåligt var alla de gånger då Åke sa att "vi kan gå igenom den här uppgiften hela lektionen och ta varje steg långsamt" men sen ändå gick igenom uppgiften på 10 min och då det ofta varit uppenbart att vi inte förstått. Det är extremt få saker i fysiken som är jättelätt och när hela klassen är tyst är det i majoriteten av fallen pga att vi inte förstår och inte pga att vi tycker det är det så lätt att vi inte ens orkar säga det.» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren har gått för fort fram i de matematiska beräkningarna och inte tillgripit tillräckligt med verkliga exempel. Dessutom tycker jag att föreläsaren skulle ha gått igenom "det enkla" innan han gick på "det svåra", istället för att direkt gå på "det svåra"» (Ganska dåligt)
- Antingen för bred kurs eller för få föreläsningar. Kursledaren hade med fördel kunnat ha med lite mer praktiska exempel eller laborationen. Exempelvis nr det pratades om interakton och gitter hade föreläsaren enkelt kunnat ta med en laserpekare och gitter för att visa praktiskt hur det fungerar. Mycket bra för att koppla fler synapser i hjärnan... Ett av många exempel. Det blev för mycket teori och abstrakt tänkande för att man ska kunna ta till sig det på ett effektivt sätt.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte att Åke brunnit för sitt ämne lika mycket som i första kursen. Tyckte att man oftast bara snabbt gick igenom nya begrepp utan att man fått förståelse för det. Fick inga konkreta svar när man frågade om hjälp. » (Ganska dåligt)
- mycket teori genomgångar utan bra exempel och återkoppling till uppgifter i boken.» (Ganska dåligt)
- kunde vart betydligt bättre med mer struktur..» (Ganska bra)
- kan vara lite väl svåra förklaringar ibland när det i själva verket bara behövs en formel. Krångla inte till enkla saker!» (Ganska bra)
- För mycket långa och krångliga räkningar där integraler och annat hoppas över med hänvisning till föreläsningsanteckningar. Dessa har i sin tur varit slarvigt skrivna (ibland) och ofta svårtydda. Är även kritisk till att de mattemoment som härrör till flervariabelkursen (som vi ej läst) men krävs för att lösa vissa problem ej lärs ut ordentligt. » (Ganska bra)
- Tycker det går hoppigt ibland mellan att det går för fort fram och plötsligt pratas det istället om en uppgift i en timme.. » (Ganska bra)
- Åka kunde ha varit mer pedagogisk och förklarat mer va gick igenom istället för att gå rätt på formler och ekvationer.» (Ganska bra)
- tycker att det är för mycket tyng på grundläggande delar och att mer avancerade delar går för fort» (Ganska bra)
- Fungerat bra, men jag tycker att det är svårt att hänga med på föreläsningarna ibland. Jag hade gärna sett en lite bättre introduktion av nya begrepp och moment. Bara lite enkla exempel och fakta kring vad det egentligen är vi gör inom varje del så att man får en bättre översiktsförståelse. Det har känts ibland som om man sitter och räknar på saker man inte vet vad det är alls. Så en kort intro i varje ny sak mer konkret.» (Ganska bra)
- Åke är bra men ibland svår att förstå.» (Ganska bra)
- Kanske en aning för mycket teoretisk undervisning och en aning för lite praktiska exempel.» (Ganska bra)
- Åke är mycket pedagogisk och man lär sig mycket. » (Mycket bra)
- Pedagogiskt, kul och lärorikt.» (Mycket bra)
- Åke är en god pedagog som dessutom har ett gott sinne för humor!» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Försök att bortse från dina åsikter ifall det var bra eller mindre bra med fyra timmar i sträck

59 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»14 23%
Ganska stor»30 50%
Mycket stor»12 20%
Ingen åsikt/har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Undervisningen har varit förvirrande.» (Mycket liten)
- Se fråga 7. boken var tyvärr vad man fick ta till sig när föreläsningarna brast» (Ganska liten)
- Tyvärr har föreläsaren svårt för att på ett begripligt sätt förklara vissa av områdena i kursen, ffa det om kvantfysik. Dessutom besvaras ofta konkreta frågor med en utläggning om något helt annat vilket lämnar eleverna mer förvirrade än innan frågan ställdes. Om det är ett sätt att dölja att man inte vet svaret eller bara brist på pedagogik tro?» (Ganska stor)
- Ofta har jag förstått en del genom att läsa anteckningar från föreläsningarna men ofta förstod jag saker bättre när jag läste i boken eftersom det kändes som om mycket gjordes mer komplicerat än vad det var på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- övingsräkningar är viktiga, både för egen del och räknestugor» (Ganska stor)
- Jag använder mig mkt utav föreläsningarna, men i fysik måste man göra uppgifter och lösa problem själv för att förstå.» (Ganska stor)
- Undervisningen underlättade mycket för inlärningen. » (Mycket stor)
- jag lär mig bäst genom föreläsningar, sedan har boken varit till god hjälp för att kolla upp sådan jag undrat mer över» (Mycket stor)
- Vissa avsnitt som t ex gaussytor hade antagligen varit ganska svårt att ta till sig på egen hand.» (Mycket stor)

9. Hur tycker du att övningarna har fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»10 16%
Mycket bra»8 13%
Ingen åsikt/har ej deltagit»39 65%

Genomsnitt: 4.38

- jag har inte varit på dem eftersom de varit borta i M-huset, skulle föredra övningssalar på vasa. detta pga jag sitter och pluggar i vasa från 8 - 10. känns som förlorad tid att springa till m-huset för att börja plugga där mellan 10 - 12» (Ganska dåligt)
- För få och dessväre tyckte jag att ledarna inte var så jätte kunniga och pedagogiska, inte alla dock.» (Ganska dåligt)
- För få tillfällen och synd att dem inte hölls på Vasa» (Ganska dåligt)
- För få!» (Ganska bra)
- Lite rörigt ibland, som exempelvis en gång då det måste ha blivit någonting fel och det kom någon som skulle handleda som inte ens kunde fysik. Hade man då frågor så blir man ju lite snopen, speciellt eftersom det var ganska sent i läsperioden. Vi fick ju dock en extra övning och det var bra! Annars har det fungerat bra. » (Ganska bra)
- Lite oordning» (Ganska bra)
- dock alledles för få övningar!» (Mycket bra)
- Övningarna förra fysikkursen var ej bra, så jag har inte brytt mig om att gå på denna kursens övningar.» (Ingen åsikt/har ej deltagit)
- Har plugga mycket på egenhand med boken istället...Mycket för att övningarna inte låg i anslutning till föreläsningarna och att de låg på maskin. Bättre att ha övningar på Vasa när man har all böcker där!» (Ingen åsikt/har ej deltagit)
- Jag deltog kanske i någon enstaka övning med tyckte inte att det behövdes i någon större utsträckning.» (Ingen åsikt/har ej deltagit)

10. Hur tycker du att projektet med anknytning till hållbar utvecklng har fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»11 18%
Ganska dåligt»20 33%
Ganska bra»22 37%
Mycket bra»6 10%

Genomsnitt: 2.38

- Tycker det är löjligt att miljö ska tryckas in i allting bara för sakens skull. i detta arb. begränsades tex valen av företag/produkt väldigt mycket bara för att vi ska skriva typ en sida miljö. » (Mycket dåligt)
- Helt meningslöst med ett löst U/G-projekt utan egentlig koppling till kursen som inte ens ger bonuspoäng. Inte direkt något som motiverar till bra arbete.. Vore bättre att lägga all miljö i en kurs. Varför inte ha tre kurser parallely i två läsperioden där den tredje är 6hp miljö? » (Mycket dåligt)
- Vad var anledningen till att göra det? Gav inget och ingen motivation till att göra det. Ge bonuspoäng på arbete istället för duggen eller båda delarna. 2 p på dugga och 2 på arbete. Skulle vara en bra start för att arbetet skulle vara roligare. Sen tydligare mål. Visa att du bryr dig om arbete, det upplevde jag inte att du gjorde nu. Om du visar att det är viktigt kommer vi också uppleva det som viktigt. » (Mycket dåligt)
- Känns verkligen om ett onödig moment som vi gör bara för sakens skull. Jag tror varken studenter eller kursansvarig tycker det är särskilt bra. Uppgiften var väldigt svagt formullerad och att skriva ett arbete på 5 sidor med 5 pers i gruppen blir inget bra.» (Mycket dåligt)
- Känns helt onödigt» (Mycket dåligt)
- Kändes orelaterat till resten av kursen, och ganska krystat. Visst är det fint att chalmers bryr sig om miljön osv, med personligen tycker jag att detta blev korkat... Flummig uppgift. » (Mycket dåligt)
- Kändes inte som att den delen smälte in i kursen och jag anser att rapporten inte tog upp just hållbar utveckling så mycket som man kunde ha önskat.» (Mycket dåligt)
- kändes omotiverat och ouppstyrt och som att det endast ödslade ens tid» (Mycket dåligt)
- hade ju ingenting med kursen för övrigt att göra, enbart ett separat obl. moment» (Ganska dåligt)
- intressant att få lyssna på andra grupper och bra med muntlig presentationsträning, men allmänt togs projektet inte så allvarligt.» (Ganska dåligt)
- Va? Hållbar utveckling? Projektet var ett skämt. Höll knappt gymnasienivå. Antingen tas det bort eller så gör man så att man kan få 1-4 bonuspoäng till tentan på det. » (Ganska dåligt)
- helt onödigt moment» (Ganska dåligt)
- Luddigt.» (Ganska dåligt)
- känns onödigt.. som ett arbete på högstadiet.» (Ganska dåligt)
- Jag tror att jag inte är ensam att tycka att det inte var så jättegivande. Det har varit rörigt och oklara direktiv, men det var ju första året det genomfördes på detta sättet. Jag tycker det är bra att få in hållbarhetsperspektivet men jag kan tycka att det finns en attityd som handledare och lärare sprider att det ändå är strunt samma med den delen och att man bara ska få det gjort... Det hade varit bra med klarare mål och vad som ska vara med och tidigare start av projektet, bättre samordning. Nu kastades det bara ut och man skulle bara göra det.» (Ganska dåligt)
- Ser inte vitsen med dessa moment. Dock var det bra att det denna gång hade en klar koppling till kursen.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte alls att det var särskilt sammanhängande med kursen. har inte sett något omdöme på arbetet vi lade ner tid på.» (Ganska dåligt)
- Känns precis som i andra kurser som också haft anknytning till hållbar utveckling att detta moment känns ganska krystat.» (Ganska bra)
- Det kändes bra att få arbeta med samma företag som vi ska behandla i nästa kurs. Men hamnar man i "fel" grupp kan jag förstå att det är jobbit att vara låst i en period till (kanske längre i framtiden om fler kurser hakar på)» (Ganska bra)
- Lagom stort men kändes som det var en "grej" man bara skulle ta sig igenom..» (Ganska bra)
- var inte delaktig i projetet» (Ganska bra)
- Kul med projekt som går igenom flera kurser. I många fall skulle det vara bra med förutbestämd /lottad gruppindelning. Lätt att man tar samma roll när man är i samma grupp hela tiden. Är bra att jobba med olika personer. Gruppresultaten kanske inte blir lika bra, men man lär sig mer på person-nivå. Speciellt här när grupperna fick göras om till viss del för marknadsföringskursen.» (Ganska bra)
- Projektet var faktiskt väldigt intressant men som vanligt med hållbar utvecklingsmomentet känns det väldigt bortkopplat från kursen i övrigt.» (Ganska bra)
- Bästa miljödelen hitills, som inte bara är ett inhopp från ingenstans. Kul att kombinera med ekonomin, får se hur det går.» (Mycket bra)
- Men ganska meningslöst» (Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»23 38%
Mycket stor»31 51%

Genomsnitt: 3.38

- Boken är bra! Där läste jag när jag inte förstod Åkes, ibland, virriga förklaringar» (Mycket liten)
- Jag tycker att boken är svårläst. Använder mest föreläsningsanteckningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna ger en bra bild av vad som ska läras in och gav bra förståelse» (Ganska liten)
- Seg bok att läsa men bra uppgifter och exempel.» (Ganska stor)
- dock tycker jag att tentafrågor och kurslitteraturens frågor skiljer sig mycket åt.» (Ganska stor)
- bra bok» (Ganska stor)
- Litteraturen förklarar stegvis och härleder alla formler från grunden vilket är en förutsättning för djupare förståelse. » (Mycket stor)
- Det som räddade mig.» (Mycket stor)
- Boken är bra! Föreläsningsanteckningarna är bra så länge de är datorskrivna men när det blir handskrivet på linjerat papper så är det svårt att förstå » (Mycket stor)
- Åkes föreläsningsanteckningar är mycket bra!» (Mycket stor)
- Bra kurslit.!» (Mycket stor)
- läroboken är bra!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»10 16%
Ganska dåligt»18 30%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»13 21%

Genomsnitt: 2.58

- kunde inte kolla gamla tentor, katastrofdåligt!» (Mycket dåligt)
- Tafflig och rörig kurshemsida med mycket inaktuellt material blandat med aktuellt.» (Mycket dåligt)
- Hemsidan och länkarna. Be någon som kan göra om hemsidan till nästa år så man slipper vara en låtsashacker för att lista ut hur man kommer åt filerna. Är även krtisk till slarviga och felaktiga svar i facit till gamla tentor. Man blir förvirrad!!!» (Mycket dåligt)
- Det känns som en bättre idé att börja om webbsidan på nytt. Mycket rörigt och många funktioner som inte fungerar. Ta hjälp av matematik-kursernas sätt att lägga upp.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan är hemsk. PDF:erna är i princip oläsbara, suddiga, vissa av dem är vinklade åt konstiga håll. Länkarna på hemsidan fungerar inte alltid.» (Mycket dåligt)
- Hemsidan kan verkligen förbättras, den borde rensas upp ganska ordentligt! Anteckningarna kan struktureras upp mer. Skulle vara bra med sidnumreringar så Åke kan hänvisa till vilka sidor som ska gås igenom.» (Mycket dåligt)
- Den mest ostrukturerade kurshemsidan jag har sett.» (Mycket dåligt)
- Riktigt dålig hemsida helt utan användarvänlighet och med en dålig överblick. Dessutom fungerade inte länkarna som de skulle.» (Mycket dåligt)
- Trasiga länkar och ouppdaterade dokument på hemsidan. Samma mall för hemsidor m.m. borde gälla för alla institutioner.» (Mycket dåligt)
- Hemsidan är jätterörig. man hittar inget alls. Det är något som borde förbättras.» (Mycket dåligt)
- länkarna fungerar inte» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan är rörig och länkarna ofta döda. Går det att sno den enkla men tydliga utformningen av kurshemsida från MVE? » (Ganska dåligt)
- Tråkig inställning från administrationen om tentaanmälan som så många hade missat. Vi var där dagen efter som fick tvärnej. Tycker inte det borde vara ett problem. » (Ganska dåligt)
- länkar som inte fungerade. dock är åke väldigt snabb med att uppdatera, men alla länkar fungerade väldigt bra i våras, varför inte ha likadant upplägg på den här sidan som på den?» (Ganska dåligt)
- Ska det vara så svårt att ha en hemsida med fungerande länkar? Åke borde använda den mall som många andra gör. Den nuvarande hemsidan är rörig och fungerar bara delvis.» (Ganska dåligt)
- Rörig sida, många länkar som inte funkar. Lite fler övningstentor på kvant/atomfysik vore bra också.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för få övningstentor på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Länkar har strulat, i viss mån ologiskt upplägg av hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Svårigheter med flertalet länkar på kurshemsidan. Svårt att öppna länkar och komma åt en del material på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- det är bra med det material som lagts upp. men kurshemsida känns för rörig, och det är svårt att se när nya saker kommer upp» (Ganska dåligt)
- Åkes länkar fungerade dåligt. » (Ganska dåligt)
- Mycket jobbigt att länkarna till gamla tentor inte fungerade men plus för snabbt rättat tenta.» (Ganska dåligt)
- Det har ju varit lite strul med hemsidan har jag förstått så det har varit svårt att få länkar att fungera men sedan tycker jag att hemsidann är rörig i allmänhet. Gammalt borde tas bort så att det bara är det som gäller den aktuella kursen som finns på sidan.» (Ganska dåligt)
- åke är snabb på att lägga upp material, men hemsidan är otroligt ful. hur gör man en så ful hemsida?» (Ganska bra)
- Allt var bra förutom vissa länkar som inte fungerade.» (Ganska bra)
- en del länkar som inte fungerar» (Ganska bra)
- Dags att "städa" lite kanske?» (Ganska bra)
- Trist när det är problem med länkar..» (Ganska bra)
- Lite rörig kurshemsida, men bättre än i många andra kurser» (Ganska bra)
- Lite ostrukturerad hemsida» (Ganska bra)
- Hemsidan var i likhet med förra kursen lite rörig men inget jätteproblem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»18 30%
Mycket bra»24 40%
Har ej sökt hjälp»12 20%

Genomsnitt: 3.7

- Åke ber ofta om frågor, men oftast har ingen förstått tillräckligt för att kunna ställa någon. Och när en fråga väl ställs blir den sällan ordentligt besvarad. Med undantag för om man pratar med Åke i pausen och ser till att få ett bra svar.» (Ganska dåliga)
- På extrahjälptillfället som Åke frivilligt anordnade innan tentan kändes det mest som om jag var till besvär och att det inte alls fanns något intresse av att svara på de frågor jag hade. Jag fick inte ens ställa alla de frågor jag hade och de svar jag fick förstod jag inte riktigt men jag hade inte alls någon lust att fråga igen eller säga att jag inte förstod. Det kändes inte alls roligt.» (Ganska dåliga)
- Jag upplevde att i de stunder där Åke "VILLE" att man skulle fråga så va man så oinsatt så man visste inte vad man ens kunde fråga på..» (Ganska bra)
- Tycker inte att man alltid blir bra bemött när man ställer frågor.» (Ganska bra)
- Åke var alltid tillgänglig på mail om man ville!» (Ganska bra)
- Bra frågeklimat på föreläsningar.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 22%
Mycket bra»42 71%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.74

- jag har arbetat med mina kamrater och tillsammans klarar vi de flesta problemen» (Mycket bra)
- Det var sammarbetet som räddade mig. » (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»21 35%
Hög»29 48%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.71

- Det är ju en ganska splittrad kurs, många olika moment som knös in, men det är ju så det är upplagt.» (Lagom)
- Tuffaste kursen hitills för min del.» (Hög)
- kändes stundtals väldigt stressigt med 2 räknekurser. » (Hög)
- Kursen känns nästan för bred! Svårt att sätta sig in i en del ordentligt..och svårt att veta vilket man bör lägga mest tyngd på» (Hög)
- Blev för många skilda kapitel om man jämför med förra kursen.» (Hög)
- STOR KURS!» (Hög)
- Det var väldigt många kapitel som ingick och många uppgifter att räkna.. Blev väldigt tungt att ta sig igenom allt och dessutom förstå det man räknade på.» (För hög)
- Det var alldeles för många olika kapitel som inte hade värst mycket koppling till varandra.» (För hög)
- som jag har svarat på tidigare. Statisikkursen som gick parallellt tog mycket stryk av denna kursen.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»19 32%
Hög»29 49%
För hög»10 16%

Genomsnitt: 3.81

- Tuffaste lp än så länge.» (Hög)
- inte bra med 2 räknekurser i samma period.» (För hög)
- Mycket att räkna i både fysik och den andra kursen (statistik) plus projektet som blir ett extra stressmoment.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»5 8%
Godkänt»27 45%
Gott»15 25%
Mycket gott»9 15%

Genomsnitt: 3.37

- Missnöjd med föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Skippa monsterlånga härledningar som ingen förstår något av ändå! Lägg mer tid på att ge tips hur man ska tänka o var konkret med hur man löser en uppgift.» (Mycket dåligt)
- För långa och för matematiskt inriktade föreläsningar tillsammans med en icke fungerande kurshemsida och en tenta som inte testar de kunskaper som har lärts ut på föreläsningarna, resulterar i ett dåligt betyg till kursen.» (Dåligt)
- god föreläsare, god kursliteratur.» (Dåligt)
- kan bli bättre!» (Godkänt)
- Svår tenta.» (Godkänt)
- Tycker att fysik är kul men känns som att fysik 2 är för bred! Tyckte att examinatorn var bra i Fysik 1 men sjönk tyvärr i denna kursen..» (Godkänt)
- Känns som kursen innehåller ett moment för mycket.» (Godkänt)
- tycker det är en rörig kurs där områden är ihopklumpade» (Godkänt)
- Som sagt lite rörigt ibland, svårt att ta till sig på föreläsningar främst eftersom det går så fort ibland att man inte hinner tänka efter. Borde ta enkla exempel i anslutning till en kortare intro.» (Godkänt)
- Åke gör det lite kulare med fysik!» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Åke är trevlig!»
- Långa föreläsningar med nytt material -> göra några uppgifter -> gå igenom uppgifter -> repetera. Bra repetitioner i början av föreläsningarna. Hemsidan och de snabba uppdateringarna. »
- Anders övningsledaren. Åkes engagemang!»
- Kursupplägget»
- Åke är en toppenlärare!! »
- Miljöprojektet»
- Kurslitteraturen»
- Åke är bra, men kan bli bättre»
- Boken.»
- Kurslitteraturen med facit.»
- Åkes föreläsningsanteckningar.»
- Åke Fäldt och boken»
- Åke.»
- Mer test/övningsduggor! Mer bonuspoäng. Kanske tenta av en del av kursen efter 3-4 veckor..?»
- Övningarna, väldigt bra för min inlärning att få sitta och räkna i lugn och ro och fråga när man stöter på problem.»
- Övningarna och övningsledarna. Jättebra att föreläsningsanteckningarna läggs ut i förhand.»
- Åke»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Miljömomentet och de exempel som tas upp på tavlan.»
- Inga 4-timmars föreläsningar. Huvudet hänger inte med till slut.»
- på tentan bör det som har varit i fokus under kursen testas. dåligt tenta i förhållande till vad vi gjort. tex inte haft någon uppgift av alla vi gått igenom med vågen i en fjäder och inte heller räknat på resistans. »
- Arbetet. Slopa eller gör något vettigt med det.»
- måste se över föreläsningarna, kanske inte alltid är bra att ha samma från år till år. Man blir lätt blind för det man själv säger och många små men viktiga detaljer har en tendens att försvinna..»
- lättare frågor på duggan. den här kursens dugga var mycket svårare än förra kursens. Om man ska ha en rimlig chans att få med några poäng så kan inte ribban ligga så högt som den gjorde.»
- Bättre struktur på föreläsningar och kanske framförallt på det som skriv på tavlan. Hemsidan måste förbättras.»
- Lättare tenta»
- Skippa delar på föreläsningarna som inte är aktuella att kunna i detalj.»
- En tenta som inte skruvar till allt så mycket. Områdetom kvant. Projektet. »
- Skippa/ändra miljömomentet. »
- Hemsidan, från början. Gör en replika av någon av våra tidigare matematikkursers hemsida.»
- Ta bort testduggorna. »
- Åke»
- Föreläsaren.»
- Tentan borde absolut ha mer poäng, det kan handla om någon enstaka uppgift som man inte förstår plus några småfel så gör att man går från fyra till underkänt.»
- Fyra-timmars föreläsningarna!»
- Grundligare föreläsningar, kanske med lättare exempel först så att man förstår formler m.m och sen svårare exempel så att man kan räkna på det på riktigt. Bättre förklaringar, när klassen är tyst betyder det att eleverna inte förstår och om det t.o.m skulle vara så att alla förstår jättebra skadar det aldrig med lite repetition. »
- Fler praktiska exempel så att man kan bilda sig en bättre uppfattning av vad det är man räknar på.»
- Den här kursen täcker betydligt fler ämnesområden än Fysik för ingenjörer 1. Kanske en mer rättvis uppdelning av innehållet över de båda kurserna?? FÖR LITE TENTAMATERIAL ATT PLUGGA PÅ INFÖR TENTAN!!»
- mer praktik, praktiska exempel, moment. kapa ett av de 3 huvuddelarna och kanske lägga mer vikt på något av de andra.»
- jobba på att få in fler övningsduggor, det är bra att få kolla på några praktiska uppgifter efter en teoretisk föreläsning. »
- Mer styrd gruppindelning så att schemakrockar i marknadsföringsfortsättningen undviks»
- Mer struktur, både på föreläsningarna och hemsida m.m. Korta enkla exempel, allt är inte så enkelt för alla...jag behöver ofta få saker förklarat i enklare ord för att få en grund som man sedan kan utveckla...»
- mer engagemang från lärare.»
- Inte lika stor fokus på att bara skriva massa formler, förklara dem mer i så fall.»

20. Övriga kommentarer

- jag tycker generellt att våra kurser är för lätta. man anpassar sig väldigt lätt till ett lägre tempo och då kan det kännas svårt ändå(alt att folk blir underkända) men jag tror att kursernas svårighetsgrad skulle kunna öka ganska mycket utan att så många fler bli underkända. »
-
- Tentamen var på för hög nivå. Det måste finnas några enklare frågor för de som inte satsar på de högsta betygen.»
- Anledningen till att jag är halvnöjd med föreläsningarna är att interaktionen mellan elever och Åke har fungerat sådär. De som ställer frågor är de som kommer oförberedda. Åke har lika liten chans som att hitta en nål i en höstack att få sig förstådd när frågor kommer från elever som inte är pålästa. Om vi vänder på det har Åke svårt att se problemen ur vårt perspektiv. Större delen av klassen har inga problem med att förstå algebraiska förenklingar, det svåra momentet är att relatera abstrakta problem till något man upplevt i vardagen. Det är ofta så min förståelse skapas. En stavmagnet man lekte med när man var liten öppnar dörrar till att förstå magnetiska fält osv. jag tycker därför att Åke bör lägga fokus på att försöka ta ner problem till saker man hört förut, mer praktiska övningar, laborationer osv. Tentamen motsvarade som vanligt inte kursens proportioner. Enda anledningen till det är att vi får skriva ett eget formelblad med typuppgifter, idiotiskt. Kursen fokuserar på en sak, man skriver ner typuppgifter på ett formelblad, och Åke försöker göra uppgifter som vi inte har på formelbladet. Enklare vore att skippa formelbladet och göra uppgifter som kräver lite mer tankekraft, men som behandlar det vi fokuserat på i kursen. Nu talar jag om oscillationsuppgiften och singelspalt, vilket vi knappt behandlat i kursen. Övriga uppgifter var för enkla. »
- Tentan kändes inte representativ för det vi gått igenom. Kan inte uppgifterna göras så att det är lite mer tydligt vad uppgiften handlar om? Jag tycker även att det är onödigt att t.ex. uppgift två innehöll en fjäder med en vikt som gungade upp och ned, självklart hade vi det i förra kursen och det var egentligen ingen svår uppgift men då man sitter och skriver tenta låser man lätt fast sig när det kommer något man inte "känner sig hemma med" och det slutar med att man inte klarar uppgiften (och inte ens kommer någonvart på den) för att man inte helt är med på fjädern och inte för att man inte kunde räkna på elektriska fält som uppgiften egentligen handlade om.»
- Det är en intressant men splittrad kurs och jag förstår att det måste vara ett ganska högt tempo för att man ska hinna med allt!»
- Var lite besviken på Åke faktiskt... tycker att han undervisade betydligt sämre i denna kursen än i förra. Han har svårt för att förmedla saker till folk som faktiskt itne fattar från första stund. Han gör ett gott försök, då och då.»


Kursutvärderingssystem från